Gods Grote Verbonden

Samenvatting van de DVD serie Gods Grote Verbonden

Send by email
Sorry, you need to install flash to see this content.

In de Bijbel geeft God ons veel beloften en profetieën. welke allemaal gefundeerd zijn op verbonden. Middels de verbonden vouwt God zijn heilsplan uit. God bouwt aan een huwelijksverbond met zijn volk, waarin wij de liefdestrouw van God zien. Ná de zondeval, zoekt God de mens weer op en maakt een verbond met Adam. Ná de zondvloed, zoekt God de mensheid weer op en maakt een verbond met Noach.

Het verbond met Abraham is Gods beslissing om de mensheid via Abraham te zegenen. Het verbond met Mozes is daaraan toegevoegd, om de zonde te leren kennen en ons op Christus te wijzen. Het Nieuwe verbond geeft de mogelijkheid aan om weer in relatie met God te komen. 

Het verbond met David is nog toekomst en geeft de overwinning aan, waarbij Jezus komt zitten op de troon van David. Dit verbond gaat over in het eeuwig verbond, waarin de tent van God bij de mensen zal zijn (Openbaring 22).

Leer het belang van de verbonden te kennen en ervaar de zegen  van Gods grote verbonden.