Israël-weekend

Jaarlijkse conferentie op De Betteld

Printervriendelijke versieSend by email

Elk jaar organiseert ICEJ Nederland het Israël-weekend. Een weekend met lezingen, worship, workshops en ontmoeting.

Terugblik Israël-weekend 2021

“We hebben Israëlische temperaturen hier op de Betteld” klinkt door de microfoon tijdens de 11de editie van het Israël-weekend van ICEJ Nederland.

Het was een prachtig zonnig weekend en bijzonder om voor de tweede keer in deze tijd van Corona met zoveel mensen (351) samen te mogen komen om de God van Israël te loven en te prijzen.

De liederen werden begeleid door Emo Rahajaan & Band en het was indrukwekkend om te zien, hoeveel mensen iedere keer weer gedreven werden om de HEER staande te aanbidden.

Jacob Keegstra gaf op vrijdagavond een inleiding op het weekend door te vertellen over ‘het evangelie wat in golven’ over de wereld gaat, wat hij zaterdagavond vervolgde in een studie over ‘Let op alle bomen.’

Peter Tsukahira uit Israël kon helaas niet aanwezig zijn, maar ondanks dat lieten zijn twee speciaal voor dit weekend ingesproken video-boodschappen die afgespeeld werden genoeg gespreksstof over voor bij de koffie of om verder over na te denken.

Er waren veel kinderen en in het bijzonder tieners dit jaar, zodat er voor hen leuke activiteiten waren georganiseerd. De diverse en uiteenlopende workshops werden druk bezocht en vielen goed in de smaak. Jannie Tolhoek, stafmedewerker ICEJ in Israël, was op bezoek in Nederland en verzorgde een van de workshops.

We werden stil van de opbrengst van de collecte, die bestemd is voor schuilkelders in het Noorden van Israël. Eén schuilkelder kost € 17.000,- En we kunnen met dankbaarheid vermelden dat we een schuilkelder kunnen doneren!

Het weekend was een ware zegen van de Almachtige en niemand is de deur uit gegaan zonder de zegen van de ‘Ik ben’ uitgesproken door Arjen Lont, Honorair Consul voor Israël in de noordelijke provincies.

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Terugblik Israël-weekend 2020

We hebben een geweldig 10e Israël-weekend gehad! Het thema van dit weekend was: Jezus de Messias van Israël. Op ons YouTube-kanaal kun je de volgende lezingen bekijken:

Ook zijn de lezingen te beluisteren op de wekelijkse ICEJ Nederland Podcast.

Wegens de Corona-maatregelen, waren we voor het eerst weer met 300 mensen fysiek aanwezig in een grote zaal en ingetogen meezingen met de muziekband van Christian Verwoerd. Velen hadden hiernaar uitgekeken en het was ook weer fantastisch om elkaar te zien. Het Israëlweekend is ook een reünie van gelijkgezinden, zodat je weet dat je in je eigen gemeente niet alleen staat.

De boodschap over Jezus de Messias van Israël werd in verschillende lezingen uitgewerkt. Jacob Keegstra gaf de aftrap met Jezus de profeet. Bekend is dat veel profetieën over Jezus gaan, maar dat Jezus ook zelf een profeet is, is niet zo bekend. Mozes gaf al aan dat er een profeet uit uw broeders zal opstaan, als Mozes en dat men naar Hem moet luisteren. Jezus profeteerde zelf vooral over Jeruzalem, dat deze stad Jezus niet zou weerzien, totdat ook zij  Hem zullen uitnodigen met de woorden: ‘Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.’

Vervolgens gaf Willem Ouweneel aan dat Jezus de hogepriester is. Hij is niet alleen de priester die voor ons pleit, maar Hij is ook zelf het offer, want met zijn eigen bloed is Jezus de hemel doorgegaan en dit gebracht bij de hemelse tabernakel, voor de voeten van God de Vader. Bovendien zegende Jezus de mensen toen Hij naar de hemel ging, en Hij zal ook zegenend terugkeren op aarde, voor wie in Hem geloven en Hem als hun heiland verwachten.

Op zaterdagavond gaf Oscar Lohuis zijn bijdrage over Jezus de koning van Israël. Wij kennen Jezus als Heer van de gemeente, maar Hij is vooral de koning der Joden. Boven het kruis was dat zijn aanhef, en Hij komt terug om als koning te gaan zitten op de troon van zijn vader David. Daartoe moet Jezus uit de koninklijke lijn afstammen en Zelf ook als koning gezalfd zijn. Bij zijn doop is dit duidelijk door God zelf gedaan. Wij zien uit naar dat grote gebeuren, dat de koning der koningen komt in zijn koninklijke waardigheid.

Tenslotte gaf Jacob Keegstra zijn lezing over Jezus de bruidegom. We weten dat God getrouwd is met Israël, en dat de 10 Woorden een huwelijkscontract zijn tussen God en zijn volk. Maar in alles is wat over Israël geschreven is, tot voorbeeld van ons, en we zien in het gedrag van Israël, dat zij afvallig werd aan God. Zij ging de afgoden achterna, zodanig dat God haar een scheidsbrief meegaf. Echter God wil herstel. Maar dat kan zomaar niet. De Wet verbiedt dat. Tenzij de man sterft en dan is er van geen huwelijk meer sprake. In Gods plan komt Jezus als man die voor zijn volk sterft. En in Zijn bloed ligt tegen de aanzet voor het Nieuwe Verbond, het nieuwe huwelijksverbond, wat God met zijn volk wil sluiten, Jer. 31:31. Er is hoop voor Israël. En daarom ook voor ons, die eens uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël, maar nu door Jezus ook medeburgers zijn geworden, zelfs medehuisgenoten en mede-erfgenamen. Ook wij zijn uitgenodigd voor de Bruiloft van het Lam, en zullen ons daarvoor gereed moeten maken.

Naast alle lezingen konden we genieten van Christian Verwoerd en band. Zelfs op zaterdagmiddag was er buiten een extra sing-in georganiseerd, zodat we uit volle borst de liederen konden meezingen.

En niet te vergeten waren er veel kinderen, die een eigen programma hadden met als thema: Met Paulus op reis. Op zondagmiddag lieten ze ons iets zien wat ze allemaal gemaakt hadden en beleefd hadden op deze reis. Met bootjes kwamen ze de grote zaal binnen.

De bezoekers konden deelnemen aan de volgende workshops:

  • Weet waar voor je staat? door Jos Bremer
  • Prayerwalk door Wim van Slooten
  • ICEJ 40 jaar door Jacob Keegstra
  • Banieren maken en processie door Anke Marth Jurg

Heerlijk om zo weer een conferentie te hebben!


Lezingen Israël-weekend 2019

#1 Israël en de Wederkomst - Jezus komt terug als... door Jacob Keegstra

#2 Israël en de Wederkomst - Gods handelen met Israël door David Parsons

#3 Israël en de Wederkomst - Jezus de beloofde Messias door David Parsons

#4 Israël en de Wederkomst - Gods handelen met de volkeren door David Parsons

#5 Israël en de Wederkomst - Waakt en bidt, hoe nu verder? door Jacob Keegstra


Lezingen Israël-weekend 2018

#1 Verheug u... samen met Zijn volk - Feest der Bazuinen door Henk Poot

#2 Verheug u... samen met Zijn volk - Grote Verzoendag door Cees Vork

#3 Verheug u... samen met Zijn volk - Loofhuttenfeest door Jacob Keegstra

#4 Verheug u... samen met Zijn volk - Vreugde der Wet door Jacob Keegstra

#5 Verheug u... samen met Zijn volk - door Rabbijn Binyomin Jacobs


Lezingen Israël-weekend 2017

#1 Romans 9/11 - Israël Alert door Jacob Keegstra

#2 Romans 9/11 - Deel 1 door Peter Tsukahira

#3 Romans 9/11 - Deel 2 door Peter Tsukahira

#4 Romans 9/11 - Deel 3a door Peter Tsukahira

#4 Romans 9/11 - Deel 3b door Peter Tsukahira