Loofhuttenfeest - Sukkot

Vieren, dat wat gaat komen!

Send by email

Bekijk en leer in deze video, waarin ICEJ Directeur Jürgen, Bühler, voormalig ICEJ muziekleider Ray Ramirez en voorganger Juha Ketola uitleg geven over het Loofhuttenfeest. Een Feest van Vreugde. 

Sukkot is de grote viering van zeven dagen, wat herinnert aan de trouw van God, tijdens de tocht van de Israëlieten door de woestijn in tenten. Het is een uitzien van ons eeuwig wonen bij God. 2 Kor 5:1 "Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen".

Tevens is het een verlangen van onze Heer om alle volken van de aarde te verzamelen, om op te gaan naar Jeruzalem en daar Gods trouw te vieren. Zach 14: 16  "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren". 

Wij bidden dat er volop Vreugde voor u en uw gezin mag zijn gedurende het Loofhuttenfeest, als wij Gods trouw herinneren.