Actuele gebedspunten

Elke maand actuele gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email

 

Gebedspunten oktober 2021

 1. Gebed voor Israël

‘Zes jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, maar in het zevende zult gij het braak laten liggen en het met rust laten, opdat de armen van uw volk eten, en wat zij overlaten zal het gedierte des veld eten. Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen’ (Exodus 23:10-11)).

Israël viert het nieuwe Joodse jaar (5782) als een sabbatjaar. Eens in de zeven jaar de uitgeputte aarde met rust laten, braak laten liggen, op adem laten komen, ‘vrij’ geven is eigenlijk een heel mooie gedachte. Nog altijd wordt er in Joodse kringen invulling en aandacht aan gegeven.

 • Dank dat veel Joden over de hele wereld, ook de Bne Menashe gemeenschap van Noordoost-India deze week bijeen komen om Soekkot te vieren.
 • Zij bidden deze week speciaal om de vervulling van hun eeuwenoude droom, om in het komende jaar Aliyah naar Israël te maken.
 • Dank God dat Israël het nieuwe jaar viert als een sabbatsjaar.
 • Bid om een overvloedige zegen voor de armen van het volk.
 • Dank God dat premier Bennett na jaren weer op bezoek in Egypte is geweest.
 • Bid om eenheid binnen de regering van premier Bennett, nu die heeft aangekondigd dat het Israëlisch-Palestijns vredesproces dood is.
 • Bid dat het gesprek met President Abdel Fattah Al-Sisi een positieve uitwerking zal hebben in het Midden-Oosten.
 • Bid dat In deze tijd van de Coronapandemie, met lock­downs, quaran­taine, sociale isolatie en een 'groen paspoort' om ergens heen te mogen, weer mogelijk wordt.
 • Dank dat een Israëlisch onderzoek heeft aangetoond dat een 3e boostershot de kans op het krijgen van Covid-19 enorm verkleind.
 • Dank dat de zes Palestijnse terroristen die uit de zwaarbewaakte Gilboa gevangenis zijn ontsnapt weer zijn gearresteerd.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’  (Psalm 23:4-5).

Premier Bennett citeerde tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse President Biden bij de sabbatsviering met de verzamelde medewerkers en de pers bovengenoemde verzen uit Psalm 23. De premier had dezer dagen geen betere metafoor voor de Amerikaanse-Israëlische vriendschap kunnen kiezen.

 • Dank dat het bezoek van premier Bennett aan President Biden goed is verlopen.
 • Dank dat de eerste ambassadeur van Bahrein zijn geloofsbrieven aan president Herzog heeft overhandigd.
 • Bid dat andere landen in de regio het voorbeeld van Bahrein zullen volgen.
 • Bid voor de kinderen die in de Palestijnse zomerkampen leren dat Israël niet bestaat.
 • Bid dat hun ogen geopend zullen worden voor de waarheid.
 • Bid dat meer Europese politici zullen oproepen om een einde te maken aan de discriminatie van Israël door de Verenigde Naties.
 • Bid dat Libanon de aangeboden hulp van Israël accepteert, nu dat land zich op de rand van de afgrond bevindt.
 • Bid dat Libanon na een volledige instorting niet overheerst zal worden door Iran en de sjiitische terreurbeweging Hezbollah.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in de grensgebieden met het Noorden (Libanon en Syrië) en in het Zuiden (Gaza en Egypte).

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende : Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38).

Christenen kunnen veel leren van Israëls jaarlijkse proces van berouw en vergevings­gezind­heid aan het begin van elk jaar bij Rosh Hashana en Yom Kippur. Deze ieder jaar terug­kerende rouw­periode, zowel voor de mensen onderling als voor God, is binnen de Kerken helaas grotendeels verloren gegaan.

 • Dank voor het Loofhuttenfeest wat in Israël is gevierd, en digitaal over de gehele wereld is uitgezonden.
 • Bid dat Gods Geest op een krachtige manier de prediking zal uitwerken in de harten van onze Nederlandse samenleving.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes de boodschap over Israël zullen uitdragen.
 • Bid dat de door veel Kerken gehouden Israëlzondag op 3 oktober zal bijdragen aan de verbinding met Gods volk.
 • Bid om meer spreekbeurten en themaochtenden in ons land die vanuit het werk van de ICEJ in Nederland kunnen worden georganiseerd.
 • Bid om meer invloed van de ICEJ-afdeling in de Nederlandse samenleving en in Kerken en Gemeentes.
 • Dank dat de Koning op zondag 19 september het Nationaal Holocaust Namenmonument heeft onthuld.
 • Bid dat de Tweede Kamer zich gaat uitspreken tegen de vergelijking van de Holocaust met de Coronapandemie.
 • Bid voor onze demissionaire regering, en om wijsheid voor eenieder die betrokken is bij deze langdurige kabinetsformatie.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland

 

Jan Posthumus


Gebedspunten voor september 2021

 1. Gebed voor Israël

‘Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE’ (Psalm 98:4-6).

Premier Naftali Bennett heeft zondag 5 september 2021, ter gelegenheid van Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar, zijn beste wensen voor een goed jaar gestuurd naar de burgers van Israël. Hij laat weten, dat er veel goede redenen zijn om trots te zijn op deze Rosh Hashana.

 • Dank voor het vermogen van Israël om zich als volk te verenigen en de handen ineen te slaan.
 • Dank voor de twee miljoen leerlingen die een paar dagen geleden weer naar school en kleuterschool zijn teruggekeerd.
 • Dank voor de soldaten van de IDF en het personeel van de veiligheidsdiensten, en bid dat zij kracht mogen blijven uitstralen naar de burgers van Israël om hen te blijven verdedigen en beschermen.
 • Bid dat de zes Palestijnse terroristen die uit de zwaarbewaakte Gilboa gevangenis zijn ontsnapt zullen worden opgepakt.
 • Bid dat de aanvallen met brandende Hamas ballonnen in Zuid-Israël stopt zodat de IDF niet in de Gaza hoeft aan te vallen.
 • Bid om bescherming voor de bevolking gedurende het Loofhuttenfeest van 20 – 27 september.
 • Bid voor de regering van premier Bennet en President Herzog.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen’ (Jesaja 19:23).

De Palestijnen zijn wanhopig om de aandacht van de wereld te krijgen, en proberen dit te bereiken met nachtelijke confrontaties bij het grenshek van de Gazastrook. Dit is zowel een kans alsook een bedreiging voor Israël. Corona blijft het belang­rijkste verhaal van de dag, en als het gaat om de inter­natio­nale betrek­kingen van Israël, dan zijn de nucleaire inspanningen van Iran en de snel voort­schrijdende normalisatie met verschillende Arabische Staten de onder­werpen die de kranten­koppen domi­neren.

 • Dank voor de betrekkingen tussen Israël en veel van zijn Arabische buren die zijn verbeterd sinds de ondertekening van de Abraham-akkoorden in september vorig jaar.
 • Bid voor de onderlinge relaties met gematigde Arabische landen (denk aan de Abraham akkoorden) dat die ertoe zullen bijdragen dat de profetie over de heerbaan in Genesis 19 spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid dat de rust terugkeert op de Westelijke Jordaanoever nadat Palestijnen in opstand kwamen met de Israëlische soldaten tegen de bouw van een Israëlische nederzetting.
 • Bid voor Arabische winkeliers in het hele land die van de Palestijnse Autoriteit de opdracht hebben gekregen om alle borden met Hebreeuwse teksten te verwij­deren.
 • Bid dat de plannen van de Hamas en de Taliban, voor een islamitische machts­overname en het dwingen van Israël zich uit Palestina terug te trekken zullen worden verijdeld.
 • Bid om bescherming voor de bewoners aan de grens met Libanon.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de HERE een wel toegerust volk te bereiden’ (Lucas 1:17).

We kunnen als Nederlandse afdeling met grote dankbaarheid terugzien op een rijk gezegend Israëlweekend. Een prachtig programma met veel afwisseling. Een mooie worship van Emo en zijn band en indringende boodschappen van Peter Tsukahira en Jacob Keegstra. Dankzij een geweldige opbrengst van de collecte kunnen we vanuit dit weekend Israël een bomshelter aanbieden.

 • Dank voor de 350 deelnemers die het Israëlweekend hebben bezocht, waaronder veel tieners en kinderen.
 • Dank dat we velen in Nederland via livestream en YouTube met de boodschap van Peter Tsukahira en Jacob Keegstra mochten bereiken.
 • Bid dat God ons gebied (invloed), als het gaat om onze relatie met Zijn volk Israël, gaat vergroten in onze provincie, stad, dorp, gezin, familie en Kerk.
 • Bid voor onze demissionaire regering, en om wijsheid voor eenieder die betrokken is bij deze langdurige kabinetsformatie.
 • Bid dat de ogen in Kerken en Gemeentes in Nederland zullen opengaan voor de God van Israël die de verdrevenen van Israël aan het verzamelen is.
 • Bid zoals een Daniël plaatsvervangend bad om vergeving van de zonden die wij als Nederlanders bedrijven; voor het goddeloze handelen en voor het afwijken van Zijn geboden en Zijn verordeningen.
 • Bid dat demonstraties tegen de Coronamaatregelen stoppen als demonstranten een gele Jodenster op hun kleding dragen zoals op zondag 5 september op de Dam in Amsterdam het geval was.
 • Bid dat velen in Nederland het Loofhuttenfeest digitaal zullen vieren van 20 – 27 september.
 • Bid om meer invloed van de ICEJ-afdeling in Nederland en de Nederlandse samenleving en in Kerken en Gemeentes.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland

 

Jan Posthumus


Gebedspunten t.b.v. de Email van 27 augustus 2021

 1. Gebed voor Israël

‘De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden’ (Leviticus 23:1).

Israël maakt momenteel zijn vierde piek in coronavirusinfecties door in de afgelopen 18 maanden, met ongeveer 10.000 nieuwe gevallen per dag en ziekenhuizen vol met ernstige gevallen. Dit ondanks het feit dat het grootste deel van de bevolking al gevaccineerd is. De Delta- en Delta-Plus-varianten veroorzaken de meeste van deze infecties, en de Israëlische regering haast zich om iedereen een derde dosis van de Pfizer-vaccins te laten prikken om een ​​nieuwe Lock-Down tijdens de Joodse Hoge Heilige Feest Dagen te voorkomen. Ook de start van het nieuwe schooljaar wordt bedreigd.

 • Bid voor Israël en zijn leiders, dat ze wijsheid en succes zullen hebben bij het bestrijden van de laatste coronagolf.
 • Bid dat Israëlische onderzoekers een beter antwoord vinden op het verslaan van de dreiging van het coronavirus in al zijn variaties.
 • Bid dat het land deze laatste coronagolf zal overwinnen en zich eindelijk kan openstellen voor buitenlandse toeristen.
 • Bid dat het Israëlische volk zich werkelijk tot de Heer wendt en Zijn antwoord zoekt op deze hedendaagse plaag.
 • Bid voor de Joodse feestdagen die in de maand september worden gevierd.
 • Bid voor de bewoners van Jeruzalem die last hebben gehad van de bosbrand bij Jeruzalem die waarschijnlijk is aangestoken. Zolang het niet volledig is uitgedoofd, bestaat het risico van een heropleving. We zien branden over de hele wereld die al een week of zelfs twee weken aan de gang zijn.
 • Bid om bescherming voor de bevolking langs de Gazastrook nadat vorige week door Hamas georganiseerde rellen zijn uitgebroken en daardoor een Israëlische grenspolitie door zijn hoofd is geschoten.
 • Bid voor de bewoners van de Gazastrook die door Hamas worden gegijzeld.
 • Bid om wijsheid voor de regering van premier Bennet en de IDF die door dergelijke acties worden uitgedaagd om te reageren.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.’ (Psalm 68:20-21).

De afgelopen weken heeft de Amerikaanse regering besloten haar strijd van twee decennia tegen de Taliban in Afghanistan te beëindigen en abrupt het door oorlog verscheurde land te verlaten, en het over te laten aan het lot van de onderdrukkende islamitische militie.

 • Laten we onze gebeden verenigen met de gebeden van de ondergrondse kerken in Afghanistan, dat ze in deze moeilijke tijd beschermd en gesterkt worden in hun geloof, net zoals God de Hebreeuwse kinderen beschermde tegen een zekere dood in het boek Daniël.
 • Laten we ook bidden voor de veiligheid van alle mensen in Afghanistan.
 • Bid voor de Afghaanse christenen met een islamitische achtergrond die volgens Open Doors  na hun bekering tot het christendom worden vermoord.
 • Bid voor de weinige christenen in Afghanistan die veelal in huiskerken bij elkaar komen en worden vervolgd om hun geloof in Jezus. 
 • Bid dat het doel van de Taliban (alle christenen in het land uitroeien) niet zal worden uitgevoerd.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur' (Mattheüs 24:32-33).

Dit jaar zal het ICEJ Loofhuttenfeest een online evenement zijn met als thema "De dagen van Elia". Landen van over de hele wereld zullen aan het Feest deelnemen als het Feest vanuit Jeruzalem digitaal naar onze huizen wordt gebracht via computer en andere mobiele apparaten.

 • Laten we bidden dat elk aspect van het Feest geleid zal worden door de Heilige Geest en dat kijkers van over de hele wereld een ontmoeting met God zullen hebben als ze deelnemen aan deze online bijeenkomsten.
 • Laten we ook bidden dat de kracht van God aanwezig zal zijn om tekenen en  wonderen te doen door middel van deze wereldwijde bijeenkomsten.
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling van de ICEJ van 3 t/m 5 september het Israëlweekend kunnen organiseren met als thema: “Let op de vijgenboom”.
 • Bid voor de sprekers Peter Tsukahira en Jacob Keegstraen de Praise en worshipband onder leiding van Emo die hun boodschappen voorbereiden voor de deelnemers die gaan komen.
 • Bid dat God tot individuen, kerken en bedrijven zal spreken om de Aliyah-inspanningen die we ondernemen te helpen financieren.
 • Dank God dat de ICEJ het afgelopen jaar 324 deelnemers aan de speciale zomerkampen heeft kunnen helpen.
 • Bid om wijsheid voor een ieder die betrokken is bij de kabinetsformatie.
 • Bid dat de leiders van de verschillende partijen elkaar gaan aanvaarden en accepteren in plaats van afwijzen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland

 

Jan Posthumus


Gebedspunten t.b.v. de Email van 10 augustus 2021

 1. Gebed voor Israël

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen’

(Psalm 133:1).

De nieuwe regering van Israël vertegenwoordigt een zeer breed spectrum van de Israëlische samenleving, maar wordt bijeengehouden door de smalle marge van slechts één Knesset-zetel. Tot dusverre heeft het verschillende stemmen van wantrouwen overleefd, maar het wordt nog steeds elke week geconfronteerd met hindernissen en druk die zijn voortbestaan ​​bedreigen.

 • Bid dat de leiders binnen de coalitieregering hun verschillen opzij zullen zetten en gaan werken voor het welzijn van het hele volk van Israël.
 • Laten we de Heer vragen om een ​​geest van wijsheid en begrip te geven aan de leiders van Israël en dat ze eensgezind zullen zijn in het doel en in het verdedigen van de natie.
 • Bid dat goddelijke leiders zullen opstaan die het land besturen naar ware rechtvaardige maatstaven.
 • Blijf bidden voor de gezondheid en genezing van degenen die besmet zijn met het coronavirus in Israël en over de gehele wereld.
 • Bid dat het ministerie van Volksgezondheid in Israël met wijsheid te werk zal gaan om het verhoogde infectiepercentage in het land te beteugelen.
 • Bid om bescherming van de grenzen in het Noorden en langs de Gazastrook na beschietingen van raketten vanuit Libanon door Hezbollah en ballonbranden in het Zuiden.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof’

(Galaten 3:14).

De betrekkingen tussen Israël en veel van zijn Arabische buren blijven verbeteren sinds de ondertekening van de Abraham-akkoorden in september vorig jaar. In de laatste week van juli bevestigde de koning van Jordanië, Abdullah II, dat hij geheime ontmoetingen had met Israëls nieuwe premier Naftali Bennet en minister van Defensie Benny Gantz.

 • Laten we, terwijl we zien dat de betrekkingen tussen Israël en veel nieuwe Arabische naties groeien, bidden dat de Heer deze zich ontwikkelende banden wil blijven zegenen, zelfs als Hij Israël en deze landen beschermt tegen de Iraanse nucleaire en terreurdreiging.
 • Laten we ook bidden voor betere relaties van mens tot mens tussen deze landen, evenals voor een opwekking in de regio in overeenstemming met het profetische visioen van de Jesaja 19-snelweg.
 • Bid voor het trotse maar nederige oude volk van Libanon, dat ze verlichting zullen vinden van de huidige economische ineenstorting en de vrijheid van hun land zullen behouden van de Iraanse/Syrische/Hezbollah dominantie en uitbuiting.
 • Bid dat de internationale gemeenschap eindelijk zal ingrijpen op een manier die de nationale economie en onafhankelijkheid zal doen herleven, vrij van de invloed en controle van Iran.
 • Bid voor vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Libanon.
 • Laten we ook bidden voor de kerk in Libanon. Dat de Heer hun vrijmoedigheid zal geven en deze situatie zal gebruiken om een ​​opwekking in Libanon te brengen.
 • Bid voor een machtige beweging van de Heilige Geest in Libanon, dat velen in hun nood tot de Heer zouden uitroepen en Jezus echt zouden leren kennen.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien' (Johannes 7:37-38).

De ICEJ gaat door met de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest van dit jaar van 20-26 september. In de schaduw van het coronavirus blijft het onzeker of buitenlandse pelgrims het Feest van dit jaar persoonlijk kunnen bijwonen, dus zullen we veel van onze tijd en inspanningen concentreren op het online Feest via ons speciale streamingplatform. Het is het gebod van de Heer om "het feest te houden" en we willen dit doen met de ijver en uitmuntendheid die dit feest verdient.

 • Laten we de feestvoorbereidingen van dit jaar in gebed ondersteunen.
 • Bid met ons mee dat de Heer wijsheid en goddelijke strategieën zal geven aan de leiding van de ICEJ terwijl ze plannen maken voor de Soekot-viering van dit jaar.
 • Bid voor de sprekers en aanbiddingsleiders die hun boodschappen voorbereiden voor het feestpubliek, dat ze de heiligen mogen dienen in kracht en genade.
 • Bid dat genezing en verlossing vanuit Jeruzalem naar de naties zal stromen via de online Feestbijeenkomst van dit jaar.
 • Bid dat de christenen in Nigeria en Zuid Afrika verenigd en versterkt zullen worden om de uitdagingen van door de overheid gesanctioneerde moslimvervolging en geweld aan te kunnen.
 • Bid ook dat de ICEJ in staat zal zijn om de komende maanden meer Zuid-Afrikaanse Joden te helpen de veiligheid in Israël te bereiken.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten 23 juli 2021

 1. Gebed voor Israël

‘De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen.’ (Haggai 2:10).

Zondag 18 juli was het op de Joodse kalender Tisha beAv, de negende dag van de maand Av, waarop herdacht wordt dat de beide Tempels werden verwoest en andere rampen het Joodse volk troffen. De Bijbel noemt Jeruzalem een lastige steen en een struikelblok, en dat geldt niet alleen voor de volken van de wereld, maar ook voor Israëls eigen regering. De Islamitische partij was woedend, nadat Joden de Tempelberg bestegen en het Israëlische volkslied zongen.

 • Bid God dat Hij over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de Geest der genade en der gebeden zal uitgieten (Zacharia 12:10a).
 • Bid dat deTempelberg geen breuk in de eenheids­regering gaat veroorzaken.
 • Bid voor premier Bennett en zijn regering.
 • Bid voor de Israëlisch oud-premier Benjamin Netanyahu en zijn gezin die na 12 jaar zijn ambtswoning heeft verlaten.
 • Bid dat de snelle toename van het aantal Coronabesmettingen weer afneemt.
 • Bid vooral voor hen met een zwak immuunsysteem zoals kankerpatiënten.
 • Bid voor de noordgrens met Libanon nu er vanuit dat land weer raketten op Israël zijn afgevuurd. Bid voor de IDF die op de aanval heeft gereageerd.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen’ (Jesaja 19:23).

De voormalige Egyptische first lady Jehan Sadat is vrijdag 16 juni jl. overleden na een lange strijd tegen kanker, zo meldden Egyptische media. Israëlische politici betuigden zondag hun innige deelneming en herinnerden aan de tijd dat mevrouw Sadat Jeruzalem bezocht.

 • Bid God dat dat de onderlinge relaties met gematigde Arabische landen (denk aan de Abraham akkoorden) ertoe zal bijdragen dat de profetie over de heerbaan spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid God dat de rust terugkeert op de Westelijke Jordaanoever nadat Palestijnen in opstand kwamen met de Israëlische soldaten tegen de bouw van een Israëlische nederzetting.
 • Bid voor de VN organisatie die het bouwen van nederzettingen een oorlogsmisdaad noemt en als een schending van het Internationaal recht door Israël. Bid dat ze tot inkeer en erkenning van de waarheid komen.
 • Bid voor Arabische winkeliers in het hele land die van de Palestijnse Autoriteit de opdracht hebben gekregen om alle borden met Hebreeuwse teksten te verwij­deren.
 • Bid dat grote bedrijven die in Israël handel bedrijven, zoals de verkoop van ijs door Ben & Jerry's, niet zullen capituleren voor anti­semitisme en voor de druk van de BDS-beweging, voor alles wat slecht is in het anti-Israëlische en anti-Joodse gedachte­goed.
 • Bid voor de miljoenen mensen in de VS en Canada die te maken hebben met extreme hoge temperaturen, waardoor er veel bosbranden ontstaan.
 • Bid voor de inwoners en slachtoffers van Duitsland, België en Zuid Limburg die ten gevolge van hevige regenval door overstromingen zijn overvallen.
 • Bid voor de naar schatting 811 miljoen mensen over de gehele wereld die mede door de Coronacrises honger lijden.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

Raphael Evers, opperrabbijn in Düsseldorf, en zijn vrouw Channa hopen op 1 augustus definitief op het vliegtuig naar Israël te stappen, ze gaan op Aliyah. De opperrabbijn die ook jaren in Nederland heeft gewoond zei: ”Onze toekomstverwachting is dat Israël alles zal overleven en natuurlijk hopen we daarnaast op een snelle komst van de Masjiach.”

 • Bid God dat de ogen in kerken en gemeentes in Nederland zullen opengaan voor de God van Israël die de verdrevenen van Israël aan het verzamelen is.
 • Bid dat ze oog krijgen voor het profetisch woord wat in deze tijd voor hun ogen in vervulling gaat.
 • Bid in het bijzonder voor Rabbijn Evers en zijn vrouw die hebben besloten om te emigreren met de uitspraak van: “Israël is mijn Thuisland”.
 • Dank God dat de Christelijke Ambassade dit jaar tot nu toe meer dan 1.800 Joden geholpen heeft om naar Israël te emigreren, inclusief de sponsoring van Aliyah-vluchten voor 1.164 nieuwkomers uit 17 landen.
 • Bid dat de volgende luchtbrug van de 274 Bnei Menashe groep, die over twee maanden wordt verwacht, succesvol zal zijn.
 • Bid voor alle Joden in de rest van de wereld die op dit moment, naast het wereldwijde Corona-virus, worden opgejaagd door het antisemitisme virus.
 • Bid God dat het Coronavirus, wat zich opnieuw als een olievlek over de wereld en Nederland verspreidt, een halt wordt toegeroepen.
 • Bid voor de familie van Peter R. de Vries die op 15 juli jl. aan de gevolgen van de moordaanslag is overleden.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

 

Jan Posthumus


Gebedspunten juli 2021

 1. Gebed voor Israël

‘Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:10).

Israëls minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid heeft op de tweede dag van zijn reis naar de Verenigde Arabische Emiraten op woensdag 30 juni de Israëlische ambassade in Dubai geopend. Het is het eerste bezoek ooit aan de VAE na ondertekening van de Abraham Akkoorden bijna een jaar geleden.

 • In de VN deed president Rivlin tijdens zijn afscheidstour een oproep aan Abbas om het verleden te vergeten en samen te werken met Israël om vrede bereiken. Bid dat Abbas gehoor zal geven aan deze oproep.
 • Bid voor de nieuwe President Isaac Herzog die Rivlin vanaf woensdag 7 juli jl. is opgevolgd.
 • Bid dat de verdwenen Israëli’s (2 militairen en 2 burgers) die in Gaza door de Hamas worden vastgehouden spoedig vrij zullen komen. Israël voert de druk op door de noodsteun voor de Palestijnen te blokkeren.
 • Bid dat er spoedig vrede mag komen voor alle inwoners van Israël ongeacht hun afkomst, geaardheid of ras.
 • Bid om vrede voor Israëls buurlanden en voor de onschuldige inwoners van Gaza die als levend schild worden misbruikt.
 • Bid om wijsheid voor de nieuwe regering nu ze door het toenemende aantal virus besmettingen en patiënten op de IC, weer beperkende maatregelen moeten treffen.
 • Naast het Coronavirus is er ook het wereldwijde virus van antisemitisme. In schoolboeken worden de Joden gedemoniseerd. Bid dat dit stopt.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen’ (Jesaja 54:17a).

Van de Amerikaanse Joden steunt 55% de aanpak van president Joe Biden in de kwestie-Iran, volgens een enquête van het AJC. De Israëlische president Rivlin heeft president Biden gezegd, dat de Iraanse nucleaire deal in zijn huidige vorm de Joodse Staat in gevaar brengt.

 • Dank God dat de herkomst van de naziroofkunst opnieuw zal worden onderzocht en dat zonder een rechtmatige eigenaar de kunst toekomt aan de Joodse gemeenschap in Nederland.
 • Dank God dat Honduras zijn ambassade naar Jeruzalem heeft verplaatst.
 • Bid God dat meer landen het voorbeeld van Honduras zullen volgen waaronder ook ons land.
 • Israël zendt een reddingsteam naar Miami die opereren op de plaats waar de Champlain Towers zijn ingestort in Surfside, net buiten Miami. Bid voor de getroffen bewoners en slachtoffers.
 • Er is ook een Israëlische hulp delegatie naar Cyprus vertrokken om te helpen bij bestrijding van de bosbranden. Dank God dat Israël zo laat zien een licht voor de volkeren te zijn zoals geschreven staat in Jesaja 42:6.
 • Voor het eerst is er een Marokkaans militair vliegtuig in Israël geland die meedoet aan een IDF oefening. Dank God voor een eerste teken van normalisatie tussen beide landen na ondertekening van de diplomatieke betrekkingen eind vorig jaar.
 • Bid voor de Palestijnse bevolking nu er grote onrust is uitgebroken onder Palestijnse Arabieren in Judea en Samaria. Er is nu een echte opstand gaande tegen de leider van de Palestijnse Autoriteit (PA), Machmoud Abbas, over de brute moord op een anti-corruptieactivist.
 • Hongarije heeft als eerste EU-Lidstaat aangekondigd niet te zullen deelnemen aan het 20ste jubileum van de “Durban Wereldconferentie tegen racisme” van de VN vanwege het antisemitische karakter van deze bijeenkomst. Bid dat de gehele EU dit voorbeeld zal volgen.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten’ (Deuteronomium 31:6).

Met vreugde ging het AID-team van de ICEJ onlangs rond met speciale bemoedigende berichten van nationale afdelingen van de ICEJ over de hele wereld en het voorbereiden van zorggeschenkpakketten voor Israëlische zorgverleners en lokale veiligheidsteams en eerstehulpverleners die langs de grens met Gaza wonen en werken.

 • Dank God dat de vertraagde Bnei Menashe groep met hulp van de ICEJ eindelijk in Israël is aangekomen. 
 • Dank God voor de praktische steun van de ICEJ aan de Israëlische zorgverleners en gemeenschapsbeschermers aan de grens met Gaza.
 • Bid voor de gemeenschappen langs de grens met Gaza zodat ze goed voorbereid zijn om zichzelf te beschermen tegen verdere raketaanvallen.
 • Bid voor de jongvolwassenen in ons land nu blijkt dat het risico op een angststoornis of depressie sterk is gestegen als gevolg van de Coronacrisis.
 • Bid voor ons land, onze provincies, steden en dorpen, voor onze overheden en ons koningshuis.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid dat het thema van het weekend (let op de vijgenboom) een geweldige impact zal hebben in ons land, kerken en gemeentes.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten 25 juni 2021

 1. Gebed voor Israël

‘Want de Heer zal zich over Jakob ontfermen en zal toch Israël uitkiezen en hen in hun eigen land vestigen. De vreemdelingen zullen zich bij hen voegen, en zij zullen zich vastklampen aan het huis van Jakob’ (Jesaja 14:1).

De nieuwe regering is in Israël met een krappe marge geïnstalleerd. De Israëlische Knesset heeft  de nieuwe regering-Bennett-Lapid goedge­keurd met een krappe meer­der­heid van 60 tegen 59 stemmen, en met één onthouding.

 • Dank God dat er eindelijk een nieuwe regering is geformeerd en dat er na drie jaar zonder een begroting weer budget kan worden gemaakt.
 • Bid voor de 35 nieuwe ambassadeurs die de nieuwe regering heeft beëdigd.
 • Bid voor Minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, die heeft aangekondigd dat hij van 29 tot 30 juni de Verenigde Arabische Emiraten gaat bezoeken.
 • Bid voor de commissie die onderzoek gaat doen naar de ramp in Meron. Een dergelijk onderzoek werd in de vorige regering tegengehouden door de ultra orthodoxe partijen in de regering.
 • Bid dat het aantal nieuwe Covid-19 besmettingen vanwege de Indiase Deltavariant niet verder zullen stijgen.
 • Dank God dat de jaarlijkse Jeruzalemse vlaggenmars vanwege de hereniging van Jeruzalemzonder incidenten is verlopen.
 • Bid dat de aanvallen met brandende ballonnen die vanuit Gaza werden gelanceerd zullen stoppen en dat er geen verdere escalatie van het conflict zal ontstaan.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem en eenheid onder alle bewoners van Israël.
 • Bid voor de media en de ruim 200 journalisten die oproepen tot meer haat tegen Israël.

 

 1. Gebed voor de Volken

‘Hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen’ (1 Petrus 3:11).

Tijdens de laatste confrontatie tussen Israël en de Gaza kregen Joodse leerlingen in Nederland op middelbare scholen het zwaar te verduren. Onder druk gezet, uitgescholden, verstoten uit de groep. Het overkwam de afgelopen weken diverse kinderen in vooral de Randstad. Er is heel veel angst voor het sterk opkomend wereldwijde antisemitisme.

 • Dank God dat het Duitse leger voor het eerst in bijna 100 jaar weer een rabbijn heeft geïnstalleerd en dat een Duitse mediagigant heeft gezegd: “wie tegen Israël is, hoeft niet bij ons te werken”.
 • Bid God dat wij in navolging van Duitsland ook in Nederland, als het gaat om Israël, kleur gaan bekennen. In de politiek, de media en het bedrijfsleven alsook in de traditionele kerken en evangelische gemeentes.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland en vooral de jongere generatie die aangeeft niet meer Joods te willen zijn.
 • Bid dat de angst voor het sterk opkomend wereldwijde antisemitisme er uiteindelijk toe zal leiden dat de Joden vanuit alle windhoeken van deze aarde naar Israël zullen emigreren.
 • Bid dat de donaties en kredieten zullen stoppen nu uit onderzoek blijkt dat de UNRWA antisemitische en anti-Israël informatie verspreidt in haar onderwijsmateriaal.
 • Bid om wereldwijde christelijke steun aan Israël nu blijkt dat onder jonge Amerikaanse evangelischen de steun voor Israël met ongeveer 50% is gedaald.
 • Bid voor de Palestijnse bevolking nu hun leiders 1,2 miljoen Pfizer-vaccins vanuit Israël hebben geweigerd vanwege opgezette complottheorieën door radicale groeperingen.
 • Bid voor de (atoom) dreiging vanuit Iran nu 'hardliner' Rashi, ook bekend als de 'slager van Teheran' tot nieuwe president van Iran is gekozen.
 • Bid voor de politieke situatie in Nederland nu er nog geen oplossing is gekomen voor de impasse waar de kabinetsformatie in zit.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren; Ik zal hen bouwen en niet afbreken, hen planten en niet uitrukken’ (Jeremia 24:6).

Volgens Howard Flower, Aliyah-directeur van de ICEJ, heeft de Christelijke Ambassade op nieuwe en innovatieve manieren samengewerkt met het Joods Agentschap om de voortdurende Aliyah vanuit de voormalige Sovjetrepublieken te vergemakkelijken. Een initiatief is de nieuwe "Shabbaton" verlengde weekend Aliyah seminars. 

 • Dank u voor uw steun aan de ICEJ om ervoor te zorgen dat de kwetsbare Israëlische gemeenschappen aan de rand van Gaza worden beschermd.
 • Dank voor de uitnodiging van de Israëlische ambassadeur aan Jacob en Hennie Keegstra voor een uitgebreid gesprek met hem.
 • Het  thema van het Jaarlijks ICEJ Loofhuttenfeest is: De dagen van Elia. Vanwege corona wordt het loofhuttenfeestcongres anders. Bid dat de voorbereidingen voorspoedig zullen verlopen.
 • Dank God dat na vier verdeeldheid zaaiende verkiezingen het Israëlische volk recht heeft om horen dat evangelische christenen solidair met hen zijn, ongeacht wie hun land leidt, aldus ICEJ-voorzitter Dr. Jürgen Bühler in een verklaring.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

 

 

Jan Posthumus


Gebedspunten juni 2021

Gebed voor Israël

‘Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord de HEREN, en Uw verlosser is de Heilige Israëls’ (Jesaja 41:13-14).

 

In mei werd Israël in een 11-daagse intense raketoorlog met Hamas in Gaza getrokken, die enkele miljoenen burgers in Midden- en Zuid-Israël in hun schuilkelders dwong.

 • Dank God dat er een wapenstilstand tot stand is gekomen na 11 dagen van verwoestende raketaanvallen.
 • Dank God dat er eindelijk een meerderheidscoalitie is gevormd die zich inzet voor het welzijn van de gehele natie.
 • Bid voor de rouwende families en voor de gewonden die getroffen zijn door de Gaza-oorlog.
 • Bid dat de verdediging en afschrikking van Israël sterker dan ooit worden hersteld.
 • Bid dat de Palestijnse Arabieren eindelijk zullen beseffen dat ze Israël nooit zullen vernietigen en dat ze daarom in het reine moeten komen met de Joodse staat en vrede moeten sluiten.
 • Bid dat er nu vele jaren van rust en kalmte zullen zijn in het Land van Israël.
 • Bid dat Israël zichzelf kan blijven verdedigen tegen Iraanse bedreigingen en aanvallen.
 • Bid dat alle plannen om Israël schade te berokkenen door het radicale Iraanse regime en zijn regionale bondgenoten op tijd worden ontmaskerd en verijdeld.
 • Bid dat Iran steeds grotere tegenslagen zal ondervinden bij zijn inspanningen om kernwapens te ontwikkelen.
 • Bid dat meer landen zich bij Israël zullen aansluiten door erop aan te dringen dat Iran zijn kernwapenprogramma volledig verlaat.
 • Bid vooral dat de Here God zal blijven waken over het volk van Israël.

 

 

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

 

Terwijl in de straten van Europa en de VS de roep tot vernietiging van de Joodse staat toeneemt, spreken Iraniërs in Iran en daarbuiten zich uit voor Israël. Dit ondanks de censuur en de onderdrukking door het Iraanse regime.

 • Bid dat de Arabische leiders de vele voordelen en zegeningen voor hun naties blijven beseffen bij het verzoenen met Israël.
 • Bid dat de Arabische landen het normalisatieproces met Israël, inclusief Saoedi-Arabië, snel zullen hervatten en zelfs versnellen.
 • Bid voor het Egyptische leiderschap, dat een behulpzame rol heeft kunnen spelen bij het veiligstellen van het recente staakt-het-vuren in Gaza.
 • Bid dat er ook warmere banden van mens tot mens zullen zijn tussen Israëli's en Arabieren in de regio.
 • Bid dat alle volkeren van de regio vrede met elkaar zullen zoeken.
 • Bid om bescherming voor de bewoners aan de grenzen met Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte.
 • Bid God dat de profetie in Jesaja 19:23-25 waar gesproken wordt over een heerbaan zichtbaar zal worden voor alle volkeren.
 • Bid om bescherming van gelovigen in de moslimlanden zoals in Iran waar velen door de kracht van de Heilige geest worden aangeraakt.

 

 

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

De ICEJ blijft nauw betrokken bij de grote profetische inzameling van het Joodse volk naar hun oude thuisland. Ondanks de pandemie van het Coronavirus en zelfs de recente raketoorlog in Gaza, is de Aliyah niet gestopt en verwacht Israël zelfs een aanzienlijke toename van het aantal Joden dat de komende maanden de stap zet.

 • Bid dat de "Super Aliyah-week" van eind mei, de deuren van Aliyah wijder dan ooit heeft geopend en dat de terugkeer van Joden naar Israël dit jaar zelfs zal toenemen ondanks de aanhoudende reisbeperkingen door Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de financiële middelen er zijn voor de ICEJ om dit jaar ten minste drieduizend Joden naar Israël te halen.
 • Bid dat veel christelijke pelgrims in september persoonlijk deel zullen nemen aan het Loofhuttenfeest in Israël.
 • Bid om wijsheid en leiding van bovenaf voor de leiders en staf van de ICEJ die het feest organiseren.
 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor meer ruimte voor de boodschap over Israël in kerken en gemeentes.
 • We willen bidden dat de themaochtenden weer fysiek kunnen plaatsvinden en dat deze ochtenden zich zullen uitbreiden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten mei 2021

Gezien de omstandigheden in Israel willen we speciaal gebed vragen voor de situatie en er zijn extra gebedsonderwerpen toegevoegd:

 • Dank dat op 21 mei een 'staakt-het-vuren' tussen Israël en Hamas is ingegaan. We weten niet hoe lang het zal standhouden. De media speelt een belangrijke rol in het geheel.  
 • Toch blijft de ICEJ doorgaan met hulp langs de grens met Gaza. Blijf bidden om bescherming voor de stafwerkers.
 • Dank voor de manifestatie die Christenen voor Israël en CIDI hebben georganiseerd in Den Haag op 20 mei, om ook een ander geluid te laten klinken binnen Nederland. 
 • Bid dat de haat tegen Israël mag omkeren in verzoening, zoals met de Abraham-akkoorden.
 • Bid voor alle partijen in Israël. Voor al het verdriet dat deze laatste weken heeft plaatsgevonden. Voor de slachtoffers en de doden. Bid om troost. 
 • Bid voor de grote Aliyah-dag uit India, eind mei/begin juni.
 • Bid  en proclameer Psalm 125 en Psalm 46 
 • Bid voor wijsheid voor de regering van Israël
 • Bid voor de ICEJ en de staf in Jeruzalem en ook speciaal voor de Nederlandse staf. 
 • Bid dat in deze tijd God tot de harten van de betrokkenen wil spreken en zichzelf wil openbaren.
 • Bid speciaal voor de steden langs de Gazastrook, Tel Aviv, Lod, Bath Yam etc. 
 • Dank God voor het wereldwijd maandelijkse gebed van de ICEJ (de laatste keer 100 uur lang) via on.icej.org/RoshChodesh 
 • Dat we het gebedswapen in onze handen mogen nemen.           

De Corona crisis dwong ons om veel dingen online te gaan doen. De ICEJ begon al snel met een aantal Zoom meetings, om samen te bidden. Na een succesvolle 12-uur gebedsmarathon vorig jaar met Pinksteren, ervoeren we dat we deze gebedsketen zelfs 24-uur moesten houden.

De ICEJ heeft als voordeel dat ze in 140 landen zitten en dus 24-uur kunnen doorbidden, door steeds het stokje over te dragen aan het volgende land. Ook wij als afdeling Nederland doen mee aan deze gebedsmarathon en we worden er rijk door gezegend.

Onder Gods leiding werd ervoor gekozen om aan het begin van iedere maand tot God te naderen in gebed, en daarvoor werd de Hebreeuwse kalender aangenomen. In de Bijbel zien we meerdere keren dat men op Nieuwe Maan tot God kwam voor raad en wijsheid.

In de Bijbel wordt deze Nieuwe Maan, of Rosh Chodesh, vaak genoemd samen met de feesten van Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. Ze zijn de door God vastgestelde hoogtijden of ‘moadiem’. God wil op vastgestelde tijden een afspraak maken met zijn volk, en God wil dan luisteren naar hun gebeden. We weten dat God altijd naar ons wil luisteren en dat we zonder ophouden moeten bidden. Toch kunnen we uit de Bijbel leren dat er vastgestelde tijden zijn ingesteld door God zelf, om tot Hem te naderen. We kunnen deze tijden gebruiken om ons nieuwe geestelijke lessen te leren.

Door gebed mogen we God aan Zijn Woord herinneren wat ons hoop geeft, omdat Hij nog sluimert nog slaapt. Hij zal handelen vanuit Zijn beloften.

Iedere maand willen we gebruiken om ons te verootmoedigen, te roepen om genade en de trouw van God te vieren en de redding in Zijn Zoon.

Het bijzondere is, dat we deze Nieuwe Maan viering ook tegenkomen in het Messiaanse tijdperk. Jesaja profeteert: ‘En het zal geschieden dat van iedere Nieuwe Maan tot de volgende en van iedere Sabbat tot de volgende, alle vlees zal komen om Mij te aanbidden, zegt de Heer’ (Jesaja 66:23).

Het lijkt erop dat nu, ook in de aanloop naar het komende Wekenfeest (Pinksteren), de tijd gekomen is om de woorden van Jesaja ter harte te nemen, en de Kerk en gemeentes te onderwijzen over de Nieuwe Maan en de profetische betekenis ervan.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website, waar we als ICEJ Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

1. Gebed voor Israël

 

Tragedie in Meron

Eén van de grootste rampen in de geschiedenis van Israël vond in de nacht van 29 op 30 april plaats, toen 45 ultra­ortho­doxe Joden omkwamen na massale paniek onder de feestvierende menigte tijdens de Lag Ba Omer viering in Meron. Meer dan 150 mensen raakten gewond, sommigen levens­gevaarlijk. Ineens is Meron, een mosjav op de hellingen van de Meronberg nabij Safed in het noorden van Israël, door dit intense verdriet voorpaginanieuws. Duizenden waren gekomen. Sommigen spreken van 100.000 mensen. De ch@rediem waren uitbundig feest aan het vieren. De 33e dag van de Omertelling (Lag Ba’omer) zien ze als een dag van vreugde, als onderbreking van de dagen van rouw. 1800 jaar geleden werden de leerlingen van rabbi Akiva getroffen door een plaag. Precies op de 33e dag van de Omertelling kwam er een einde aan deze plaag waar veel leerlingen aan gestorven zijn. Door corona ging het vorig jaar niet door. Nu werd het abrupt afgebroken. Hoe en wat er precies heeft plaatsgevonden is in onderzoek. Onder de doden zijn verschillende kinderen. Zondag 2 mei is uitgeroepen tot een nationale dag van rouw.

 • Dat ons gebed mag zijn: Kom, HERE, met Uw troost, genade, genezende kracht en wijsheid voor de hulpverleners.
 • Bid om herstel voor de  meer dan 150 slachtoffers die in diverse ziekenhuizen zijn opgenomen.
 • Bid voor heel volk dat nu in diepe rouw gedompeld is.
 • Op het Wekenfeest kwam ook de uitstorting van de Heilige Geest. Bid dat het vuur van Zijn Geest de u.o. Joden zal aanraken!

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).

Houdt de huidige chaos in Israël verband met Iran?

Het is in de afgelopen weken een turbulente periode geweest in Israël, met zeer gewelddadige rellen in en rond de Oude Stad van Jeruzalem. En in een weekend werden tientallen raketten afgevuurd op het zuiden van de Joodse Staat.

Tegelijkertijd is de politieke crisis in Israël verergerd en lijkt het einde van het premierschap van premier Benjamin Netanyahu nu in zicht. Israël kreeg ook te maken met een raketaanval vanuit Syrië en ondernam opnieuw actie tegen illegale olietransporten van Iran naar Syrië.

Sommige van deze gebeurtenissen kwamen als volkomen onverwacht, zoals de Syrische grond-luchtraket, die op 30 kilometer van Israëls kernreactor in Dimona, in de Negev-woestijn ontplofte. Het luchtafweersysteem van het Israëlische leger slaagde er deze keer niet in om de raket te onderscheppen, iets wat zelden gebeurt.

 • Bid God om wijsheid voor politie en leger die door de gewelddadige rellen in Jeruzalem in en rond de oude stad op de proef worden gesteld.
 • Bid God om bescherming van de grenzen in het noorden (Libanon en Syrië) en de Gazastrook in het zuiden.
 • Bid God om bescherming van de bewoners langs de grensstreken die weer van tijd tot tijd moeten schuilen voor de vele raketten die worden afgevuurd.
 • Bid God dat de plannen van Israëls vijanden vroegtijdig worden verijdeld.

‘De verlossing is van de HERE, uw zegen zij over uw volk’ (Psalm 3:9).

Israël viert de overwinning van het vaccin op het Coronavirus

'Israël is het eerste land ter wereld dat Corona heeft verslagen,'vertelde premier Benjamin Netanyahu de natie tijdens de viering van Onaf­hanke­lijk­heids­dag. 'Dat is allemaal te danken aan ons succesvolle nationale vaccinatie­programma.'

Tijdens de officiële staatsceremonie op Onaf­hanke­lijk­heids­dag was de vreugde voelbaar over het feit dat er eindelijk een eind is gekomen aan de beperkingen wegens de Corona-pandemie. Telkens wanneer Israëls overwinning op het virus werd genoemd werd er geroepen en in de handen geklapt.

Israël heeft inmiddels een overeenkomst met Pfizer getekend voor de aankoop van miljoenen doses vaccins voor 2022. Israël en Pfizer zijn het ook eens geworden over een optie om miljoenen doses vaccins extra aan te schaffen. Door de ondertekende aanvulling kan Israël het coronavirus ten minste tot eind 2022 optimaal blijven aanpakken.

 • Dank God dat er een eind is gekomen aan de beperkingen wegens de Corona-pandemie.
 • Bid om eenheid onder de bevolking, nu er feitelijk sprake is van een twee-klassen-maatschappij.
 • Bid voor allen die gemengde gevoelens over dit alles hebben.
 • Bid God dat de grenzen weer worden geopend en het vliegverkeer voor bezoekers aan Israël weer op gang komt.

‘De HERE zal zijn volk sterkte verlenen, de HERE zal zijn volk zegenen met vrede’ (Psalm 29:11).

Voor een nieuwe Israëlische regering

Rechtse partijen in de Knesset dringen nu aan op een speciale rechtstreekse verkiezing voor de functie van premier. Als dit wordt goedgekeurd, kunnen de centrum- en linkse partijen vermoe­delijk geen regerings­coalitie vormen en voorkomt dit een vijfde parlements­verkiezing.Maar zal het Netanyahu helpen om aan de macht te blijven?

Het idee van een rechtstreekse verkiezing van de premier werd naar verluidt eind vorige maand geopperd door Shas-partijleider Aryeh Deri, en vervolgens aan Netanyahu voorgesteld door Yamina-partijleider Naftali Bennett. Volgens berichten in de Hebreeuwse media is Netanyahu voorstander van het voorstel, en hij hoopt dat de nieuwe Knesset het zal goedkeuren, met steun van Bennett.

 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd die het land weer gaat besturen zodat er een eind komt aan de politieke chaos.
 • Bid dat de politieke leiders van de diverse partijen eigen belangen opzij zullen zetten voor het belang van het hele volk.
 • Bid om eenheid en vertrouwen onder politieke en militaire leiders.
 • Bid ook voor de nog zittende premier Netanyahu dat hij de juiste keuzes maakt in zijn politieke loopbaan.

‘Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben’ (Daniël 2:21).

2. Gebed voor de volken

Iran blijft Israël bedreigen

Iran en Israël zijn een nieuwe fase ingegaan van hun schaduwoorlog over het nucleaire wapenprogramma van de Islamitische Republiek, en haar poging om de invloed van Teheran uit te breiden over het hele Midden-Oosten.

Het is algemeen bekend dat Israël meer dan 1.000 luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse wapentransporten naar bondgenoten in Syrië, om de verdere opbouw van een anti-Israëlische strijdmacht onder de vlag van de ‘Golan Bevrijdingsbrigade’ te voorkomen. Deze campagne heeft tot dusver voorkomen dat de Iraniërs vaste voet aan de Syrische kant van de Golanhoogten hebben gekregen, maar daar houdt het verhaal niet op.

Dat de centrifuges voor het verrijken van uranium in de Iraanse atoomfabriek Natantz op Israëlisch initiatief zijn vernield, lijkt nu wel duidelijk. De reden waarom dit gebeurde eveneens.

 • Bid God dat de spanningen tussen Iran en Israël stoppen.
 • Bid God dat de invloed van Iran in Libanon en Syrië afneemt.
 • Bid om inzicht en wijsheid voor de regeringen in Teheran en Jeruzalem.
 • Bid om de uitstorting van de Heilige Geest over het Iraanse volk.

‘Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten’ (Joël 2:17b).

De vlucht naar een nieuwe toekomst in Israël

De laatste Aliyah-vlucht van 'Operation Rock of Israël' arriveerde begin maart en bracht de laatste groep van ongeveer 2.000 immigranten uit de Ethiopische Joodse gemeenschap naar Israël. Via dit initiatief heeft de ICEJ dit jaar Aliyah-vluchten gesponsord voor 502 Ethiopische Joden. Voor deze olim (nieuwe immigranten) is de historische terugkeer naar hun Joodse thuisland een droom die uitkwam. Dit is echter niet het einde van de reis, maar slechts het begin, want nu zullen ze een sterke basis moeten leggen voor hun nieuwe leven in het Beloofde Land.

Daarnaast arriveerde er een groep van 102 Joodse immigranten op 11 april in Israël op een speciale Aliyah evacuatievlucht uit Kazachstan gesponsord door de christelijke ambassade.

Irina Karasikova behoorde tot deze groep van 102 Joodse immigranten. Irina bezocht Israël voor het eerst in 1996 en werd verliefd op het land. Die reis had een grote impact op het leven van haar en haar twee zonen, Mikhail en Eugene. Het waren haar zonen die de vastberaden jongere generatie bleken te zijn die voor het eerst de weg naar ‘huis’ plaveiden. Nu, na 25 jaar wachten, heeft hun moeder zich bij hen gevoegd in hun echte thuisland.

 • Dank God voor de bijzondere samenwerking tussen de ICEJ en de Jewish Agency.
 • Dank God dat Zijn volk naar ‘huis’ komt uit de vier windstreken van de aarde, zoals gesproken door de mond van de profeten.
 • Dank God dat ook Joden uit de voormalige Sovjet-Unie afgelopen maand naar ‘huis’ zijn gekomen.
 • Bid dat we als gelovigen uit de naties het zullen blijven uitroepen: “laat Mijn volk gaan”.
 • Bid voor de maatschappelijk werkers die nauw betrokken zijn bij de integratie in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat het integratieproces soepel verloopt en dat ze zich snel thuis zullen voelen in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat we de Aliyah financieel zullen kunnen blijven steunen zodat meerdere vluchten kunnen worden gesponsord.
 • Bid voor alle Nederlandse vrijwilligers die in Israël werken.

‘Vrees niet: want ik ben met u: ik zal uw zaad uit het oosten brengen en u uit het westen verzamelen; Ik zal tegen het noorden zeggen: Geef het op; en naar het zuiden, blijf niet achter: breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van de einden der aarde’ (Jesaja 43:5-6).

3. ICEJ- leiding afdeling in Nederland

Ook in Nederland zien we als ICEJ afdeling weer uit naar meer versoepelingen in de aan ons opgelegde beperkingen vanwege de Corona-pandemie. Ondanks de gezegende spreekbeurten, gebedsmomenten via livestreams, zien we uit naar de fysieke bijeenkomsten zoals de themaochtenden en het geplande Israël weekend op de Betteld van 3 t/m 5 september. De voorbereidingen voor dit weekend zijn in volle gang. 

 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor meer ruimte voor de boodschap over Israël in kerken en gemeentes.
 • We willen bidden dat de themaochtenden weer fysiek kunnen plaatsvinden en dat deze ochtenden zich zullen uitbreiden.
 • We willen bidden dat er een eind komt aan de politieke chaos in ons land en dat er spoedig een regering zal worden geformeerd.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël en ons land gedurende het komende Pinsterfeest.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat’ (Psalm 90:17).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


 

Vorige gebedspunten »