Actuele Gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email
 

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade.

JESAJA 62 GEBEDSINITIATIEF

Gebedspunten april 2021

Beste gebedspartners,

Nu de paasweek en de opstandingszondag achter de rug zijn, bevinden we ons in de tijd van het tellen van de Omer. Dit is de periode van 50 dagen tussen Pesach en Pinksteren waarin speciale graanoffers werden gebracht in de tempel om de Heer te danken voor de gerst- en tarweoogsten in de lente. Het begint op de eerste dag na het Pascha (of voor sommigen de eerste Sabbat tijdens de Pesach-week) en duurt 49 dagen tot het Wekenfeest of Sjavoeot. Elke dag werd een specifieke maat graan - een Omer - aangeboden door de priesters in de tempel in Jeruzalem.

Dit unieke seizoen van het ‘tellen van de Omer’ biedt belangrijke lessen voor ons geloof en gebedsleven vandaag.

1) Geduld!

God komt nergens te laat en Hij heeft onze tijden en seizoenen van tevoren bepaald. In feite is er een doel voor elke timing die door de Heer is vastgesteld, en soms moeten we met geduld en geloof op Hem wachten om ze te doorstaan. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze in Jeruzalem moesten wachten op de belofte van de Vader. En "toen de dag van Pinksteren was gekomen" (Handelingen 2:1), viel de Heilige Geest op degenen die bijeen waren in de bovenkamer en de Kerk werd geboren in vuur en grote kracht. Gods timing is altijd perfect! Dit toonde ook aan dat er een machtig profetisch doel verborgen was in het tellen van de Omer.

Ongetwijfeld zijn er in onze tijd grote profetische en verlossende doeleinden van kracht, en onze gebeden moeten op elkaar worden afgestemd om ze elke dag in ons eigen leven uit te werken. Dit geldt vooral als het gaat om het beloofde herstel van Israël in deze laatste dagen. Zijn timing is altijd perfect, en met geduld en geloof zullen we zeker zien dat het Joodse volk zijn bestemming bereikt in God als natie. We moeten ook niet moe worden als de wereld in een zeer goddeloze richting lijkt te gaan. Psalm 75:3 zegt: "Wanneer ik de juiste tijd kies, zal ik oprecht oordelen."

 

2) Dankbaarheid!

De graanoffers tijdens het tellen van de Omer waren een daad van geloof en dankbaarheid voor de voorziening van de Heer door de gerst- en tarweoogst elk jaar. Voordat deze oogsten volledig binnen waren, moesten de Israëlieten al beginnen God ervoor te danken en de "eerste vruchten" van deze oogsten te offeren om er zeker van te zijn dat de hele opbrengst gezegend zou worden.

Het blijft vandaag hetzelfde. Als we ergens om bidden, moeten we de Heer voor het antwoord beginnen te danken voordat we het hebben ontvangen. God verlangt een offer van lofprijzing in geloof, wat Hem meer behaagt dan onze dank nadat het antwoord is gekomen. En we kunnen Gods voorziening in ons leven niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar we moeten elke dag een mate van dankbaarheid betuigen door onze gebeden en dankzegging aan de Heer.

 

3) Gehoorzaamheid!

Israël moest de geboden van de Heer volgen om op hun velden gezegend te worden. Het betekende dat niet alleen de graanoffers elk voorjaar op de daarvoor bestemde tijd moesten worden aangeboden, maar het volk van Israël moest het land ook elk zevende jaar braak laten liggen. En toen de Israëlieten deze geboden niet nakwamen, werden ze zeventig jaar verbannen om de jaren in te halen dat het land niet mocht rusten (zie Leviticus 26:34-35; 2 Kronieken 36:20-21; Jeremia 25:12;  Daniël 9:2).

Gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer is dus erg belangrijk in ons leven, zelfs onder het Nieuwe Verbond. De discipelen van Jezus moesten zijn bevel opvolgen om in Jeruzalem te wachten tot de kracht van God op hen viel. Dank de Heer voor hun gehoorzaamheid! En als we in onze tijd trouw zijn aan de geboden van de Heer, zal er zeker een grote beloning zijn.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag om 16.00 uur (Israëlische tijd) deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 1. Gebed voor Israël

Voor de verlossing van Israël

De afgelopen maanden heeft Israël een massale vaccinatiecampagne gevoerd die de natie in de schijnwerpers heeft gezet in de wereldwijde strijd tegen de coronavirus-pandemie. Het was een enorm risico voor Israëli's om één grote testgroep te worden voor de nieuwe mRNA-boodschapper vaccins, vooral omdat de bijwerkingen op de lange termijn nog niet bekend zijn. Maar tot dusver is het aantal COVID-19-infecties, ernstige gevallen en sterfgevallen drastisch gedaald, en de economie van het land begint langzaam weer open te gaan. Toch zijn veel christenen die Israël steunen bezorgd dat de natie door deze niet-geteste vaccins in een duivelse val is gelopen, die voor hen in een ramp zal eindigen. Hoewel dat op dit moment niet het geval lijkt te zijn, lijkt het erop dat veel Israëli's nu trotser dan ooit zijn op hun status als de "Startup Nation", en meer dan ooit bereid zijn om te vertrouwen op de wetenschap en medische vooruitgang om hun problemen op te lossen in plaats van eerst naar de Here God van Israël te kijken.

 • Bid God dat het volk van Israël zich in en door al deze omstandigheden nederig tot de Here God zal keren.
 • Bid voor de groep vaccinweigeraars die steeds luidruchtiger aan het worden is.
 • Bid voor de ultraorthodoxie die onevenredig zwaar wordt getroffen door het virus en ziekte.
 • Bid dat de Heer zijn werk zal bespoedigen om het Joodse volk zowel fysiek in het land als de Heer zelf te herstellen.
 • Bid dat ze spoedig hun profetische, verlossende bestemming in God zullen bereiken door middel van de Beloofde Messias.
 • Bid erover wat u kunt doen om Israël te helpen die goddelijke bestemming te bereiken.

‘Hij gaf mij een nieuw lied in  de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen’ (Psalm 40:4).

Voor een nieuwe Israëlische regering

Israël heeft zojuist zijn vierde verkiezingen gehouden in de afgelopen twee jaar, en de resultaten wijzen op een voortdurende politieke impasse, tenzij iemand zijn standpunten compromitteert voor het welzijn van de natie. Premier Benjamin Netanyahu en zijn Likud-partij hebben opnieuw het grootste aantal zetels in de nieuwe Knesset, maar ze hebben nog steeds verschillende partners nodig om een ​​coalitieregering te vormen die wordt gesteund door een meerderheid van 61 zetels in het parlement. Voor het eerst wordt Netanyahu geconfronteerd met aanzienlijke tegenstand van rechts. Ook heeft hij voor het eerst de steun van een Arabische partij nodig om een ​​regerende coalitie te vormen. Ondertussen hebben zijn belangrijkste rivalen gezworen Netanyahu uit zijn ambt te wrikken, maar ook zij hebben daarvoor Arabische steun nodig. Dit komt neer op een geheel nieuwe politieke vergelijking voor Israël.

 • Bid voor degenen die zojuist zijn gekozen tot de nieuwe Knesset, dat zij verstandige beslissingen zullen nemen voor de natie met betrekking tot de volgende regering.
 • Bid dat de juiste leiders tevoorschijn komen en een gemeenschappelijke weg voorwaarts vinden voor het welzijn van het land.
 • Bid dat uit deze politieke impasse een grotere verzoening en maatschappelijke harmonie zal komen tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen in Israël.
 • Bid dat de Israëlisch-Arabische bevolking Israël meer zal accepteren als een Joodse en democratische staat, waar hun individuele rechten worden beschermd, zelfs nu de natie blijft dienen als een veilige haven voor Joden overal.
 • En bid met vertrouwen dat de Here God de ware heerser over Israël is, die hen in de goede richting leidt door alle politieke chaos van de afgelopen jaren.

‘Wijst uit uw stammen wijze, verstandige en ervaren mannen aan, dat Ik hen als uw hoofden aanstelle’ (Deuteronomium 1:13).

 

 1. Gebed voor de volken

Voor oprechte leiders onder de naties

In 1 Timotheüs 2:1-4 wordt ons als volgelingen van Christus bevolen om voor allen met autoriteit te bidden, dat we een rustig en vredig leven mogen leiden in godsvrucht en eerbied. Met zoveel chaos en onzekerheid veroorzaakt door de coronaviruspandemie wereldwijd, inclusief ongekende economische onrust, hebben we veel meer reden om te bidden voor de leiders van onze respectieve landen, maar ook van onze eigen steden en provincies.

 • Laten we bidden dat velen zich nederig tot God zullen keren te midden van de chaos en verwarring van onze tijd.
 • Laten we bidden dat ze naar Hem op zullen zien voor vrede en veiligheid om de verwarring en angst te overwinnen die dit chaotische seizoen heeft veroorzaakt.
 • Laten we ook voor de wereldleiders bidden die de kracht hebben om een ​​verschil te maken, zodat ze het voor oprechte doeleinden mogen gebruiken.
 • Bid dat ze de huidige crisis en onrust niet zullen kunnen gebruiken om te proberen goddeloze veranderingen in onze naties en samenlevingen af ​​te dwingen.
 • Bid dat God het groeiende kwaad in onze wereld op zijn tijd zal oordelen.
 • Laten we bovenal ons vertrouwen stellen op de Heer, die echt regeert over de naties.

‘Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht’ (Psalm 22:28).

Kosovaarse ambassade in Jeruzalem geopend

Op zondag 15 maart jl. is de Kosovaarse ambassade in Jeruzalem geopend. Hiermee is Kosovo zowel het eerste Europese land als het eerste land met een islamitische meerderheid dat Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. De opening van de ambassade is tegen het zere been van de Europese Unie. De EU is tegen het openen van diplomatieke posten in Jeruzalem, zolang de “uiteindelijke status” van de stad nog niet is bepaald.

 • Dank God dat Kosovo als eerste Europese land een ambassade in Jeruzalem heeft geopend.
 • Bid God dat meerdere landen in Europa, waaronder Nederland, dit voorbeeld gaan volgen en dat de kritische geluiden zullen verstommen.
 • Bid God dat de nieuw te vormen regering in Nederland Israël opnieuw als bevriende natie zal benaderen.

‘Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden’ (Zacharia 8:3).

 

Nederland wil een wapenembargo tegen Israël

Ja, u leest het goed, Nederland was een van de 32 landen die in UNHCR voor een motie stemden om een wapenembargo tegen Israël in te stellen. Nederland stemde samen met vier andere Europese landen voor deze motie.

De als anti-Israël bekend staande Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël, dat de steun had van veel Europese landen.

Nederland stemde voor, ondanks dat er in een Tweede Kamer het afgelopen jaar een motie werd aangenomen waarmee de regering werd opgeroepen dit niet meer te doen.

 • We vragen plaatsvervangend vergeving voor onze rol in de diverse instanties van de Verenigde Naties waaronder de UNHCR om voor een motie te stemmen om een wapenembargo tegen Israël in te stellen.
 • Bid God dat politici in de Tweede Kamer de verantwoordelijke bewindslieden op Buitenlandse Zaken zullen oproepen om een positief geluid te laten horen.
 • Bid God dat er bij de vorming van een nieuwe regering een pro-Israël minister op Buitenlandse Zaken zal worden aangesteld.

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

 

Iran blijft Israël bedreigen

Volgens het jaarverslag van de Israëlische militaire geheime dienst blijft Iran nog steeds de grootste bedreiging voor Israël. De islamitische republiek financiert een groot aantal terroristenorganisaties. Ook de dreiging van een atoomwapen bestaat nog steeds.

Volgens de Israëlische minister van Milieu is de olieramp die de Israëlische kust heeft getroffen veroorzaakt door een niet-geregistreerd Libisch schip. Deze voer vanuit Iran door de Middellandse zee naar Syrië en loosde de olie voor de kust van Israël en is nu in Irak.

“Nadat we het aantal verdachten bij het incident hadden beperkt, ontdekten we dat het niet alleen om milieucriminaliteit ging, maar om milieuterrorisme”,zei de minister in een tweet.

 • Bid God dat de oorlogsdreiging vanuit Iran tot stilstand komt.
 • Bid God dat de Iraanse financiering aan terroristenorganisaties stopt.
 • Bid God dat de plannen van Israëls vijanden vroegtijdig worden gelokaliseerd.
 • Bid God dat er onder de Iraanse bevolking velen zullen worden aangeraakt door de kracht van de God van Israël.

‘Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam (= Iran) een keer brengen, luidt het woord des HEREN’ (Jeremia 49:39).

 

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 

Het Loofhuttenfeest 2021

In september hoopt de ICEJ een fysiek Loofhuttenfeest in Jeruzalem te organiseren, evenals een virtueel online Feest. Er is nog veel onzekerheid over welke gezondheidsbeperkingen er op dat moment in Israël zullen gelden en of christenen uit andere landen het feest met ons mogen vieren.

Om het Feest fysiek mee te maken, is er een ‘landpackage’ samengesteld. Kom op 19 september naar Israël en beleef de voordelen van dit ‘landpackage’.

Je kunt het Feest ook digitaal meemaken, door de dagelijkse hoogtepunten te zien en alle seminars nog 90 dagen te kunnen beluisteren.

Welke optie je ook kiest, de Heer wil je er zeker in zegenen.

De registratie begint in april 2021: kijk op feast.icej.org voor meer informatie.

 • Dank God dat de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest zijn begonnen.
 • Dank God dat er steeds meer versoepeling komt van de Covid-19 maatregelen.
 • Bid dat het snel duidelijk zal worden hoe open Israël zal zijn voor christelijke pelgrims om het land binnen te komen om persoonlijk deel te nemen aan het Feest in september.
 • Bid om wijsheid en leiding van bovenaf voor onze leiders en medewerkers die het Feest organiseren.
 • Bid voor degenen die persoonlijk naar Jeruzalem willen komen om deel te nemen aan het Feest, zoals Zacharia 14 ons aanmoedigt om te doen.
 • Bid God dat er ook een Nederlandse delegatie bij aanwezig zal zijn.
 • Bid dat Israël open zal staan om zoveel mogelijk christelijke pelgrims toe te laten om aan het Feest van dit jaar deel te nemen.

‘En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang’ (Leviticus 23:33).

 

DE VLUCHT NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST IN ISRAËL

Een groep van 226 Joodse immigranten uit de hele voormalige Sovjet-Unie landde maandagavond (15 maart) op de heropende luchthaven Ben-Gurion op een 'redding vlucht' georganiseerd door het Joods Agentschap voor Israël en gesponsord door de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem.
Veel van deze nieuwkomers waren enkele maanden geleden van plan om Aliyah te maken, maar werden vertraagd door een derde grote Lock down in Israël te midden van een massale vaccinatiecampagne.

 • Dank God dat Hij op basis van dit profetische woord van Ezechiël niemand achter laat. Hij zal zijn kinderen van over de hele wereld bijeenbrengen.
 • Dank God voor de prachtige videobeelden van Joden die terugkeren naar Israël. Ze worden vaak bekeken met Nederlandse ondertiteling.
 • Dank God dat de Ethiopische kleine Benjamin, die wacht op een hartoperatie in een kindertehuis, herenigd is met zijn moeder.
 • Dankzij de technische communicatiemiddelen zijn we getuige van de profetieën die door God uit Zijn Woord zijn vervuld. God doet wat Hij heeft gesproken door de mond van de profeten.
 • Dank God voor het herenigen van Ethiopische gezinnen.
 • Bid God voor herstel en genezing van de traumatische ervaringen die ze in Ethiopië hebben opgelopen.
 • Bid voor de ongeveer 7.500 Joden die nog in Ethiopië zijn en in aanmerking komen voor Aliyah.
 • Velen leven in grote armoede en wachten op hereniging met hun families in Israël.
 • Joden in Gondar vinden het ook moeilijk om werk te vinden omdat werkgevers niet weten hoe lang ze in de buurt zullen zijn. Ze moeten leven van het weinige geld dat hun families hen vanuit Israël sturen.
 • Bid God dat het Joods Agentschap zal proberen het lijden te verlichten door medische zorg te verlenen.
 • Bid God voor voldoende financiering van de ICEJ voor het voedingsprogramma voor zwangere vrouwen en ondervoede kinderen onder de vijf jaar.
 • Bid ook voor de Bnei Menashe-stam, waarvan ongeveer 6.500 in India nog wachten op hun Aliyah. Dank God dat er al ongeveer 4.000 naar Israël zijn geëmigreerd.
 • Bid God dat ze hun plaats zullen vinden in de Israëlische samenleving in het noorden van Israël.

'Dan zullen zij weten dat Ik de Heer, hun God, ben, die ervoor zorgde dat ze in ballingschap werden gevoerd onder de heidenen; maar Ik heb ze verzameld in hun eigen land en heb er geen van hen meer achtergelaten' (Ezechiël 39:28).

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd en ook in Nederland.

Het Israëlweekend is dit jaar van 3 t/m 5 september op de Betteld. Het thema is: “Let op de vijgenboom”. Een actueel onderwerp in deze bijzondere tijd. De sprekers zijn Peter Tsukahira uit Jeruzalem en Jacob Keegstra.

 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël.
 • We willen bidden voor onze overheid en voor de vorming van een nieuwe regering.
 • We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen in Nederland, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus.
 • We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob’ (Psalm 46:11-12).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus

 

Gebedsbrief voor maart 2021       

Beste gebedspartners,

Genesis 1:1-2 zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was zonder vorm en leegte; en de duisternis was op het gezicht van de diepte. De Geest van God zweefde over het gezicht van het water.”

Ik vind het bemoedigend dat in dit chaotische scheppingsmoment de Heilige Geest duidelijk aanwezig is geweest, zwevend over de chaotische wateren.

In de Schepping was Gods eerste actie te midden van de chaos om te zeggen: “Laat er licht zijn!" Wanneer er verwarring en chaos is, of gewoon een nieuw project met onbekende betekenis om het te laten gebeuren, vind ik de eerste stap om God te vragen om Zijn licht, Zijn wijsheid.

Dus toen God de chaos opvrolijkte en het licht scheidde van de duisternis, ging Hij verder met het brengen van orde in wat eerder een chaos was.

Elders in de Bijbel zegt 1 Timotheüs 2:1-4 dat we moeten bidden voor iedereen die gezag heeft, opdat we een rustig en vredelievend leven kunnen leiden in godsvrucht en eerbied.

 • Laten we bidden voor de leiders van onze wereld en de leiders van onze natie, staat, provincie of stad.
 • Laten we bidden dat God zal voortkomen te midden van de chaos en verwarring.
 • Laten we bidden dat Zijn Licht en Zijn Waarheid (Johannes 8:12; 14:6) de duisternis en verwarring zal overwinnen, evenals de angst en paniek die deze chaotische tijd heeft voortgebracht.

"Want zo zegt de Here God de Heilige van Israël: In berouw en rust zult u gered worden. In stilte en vertrouwen zal uw kracht zijn..."  (Jesaja 30:15)

Laten we dus vertrouwen op onze Verlosser, zodat we in Zijn kracht, vrede en verlossing kunnen wandelen.

Shalom uit Jeruzalem!

 

GEBEDSPUNTEN  voor maart 2021:

De eerstvolgende dag van gebed en vasten in onze Jesaja 62 Global Prayer Campagne is op woensdag 3 maart 2021. Doe met ons mee!

Ook kunt u elke woensdag om 15:00 uur (Nederlandse tijd) met ons meebidden, tijdens de wekelijkse Isaiah 62 Global Prayer Gathering. Ga naar on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 1. Gebed voor Israël

Voor de nieuwe verkiezingen van Israël zullen Israëli’s over slechts een paar weken stemmen bij de vierde verkiezingen van het land in de afgelopen twee jaar. Peilingen tonen aan dat de conservatieven een meerderheid van de zetels in de Knesset zouden kunnen krijgen, maar de race is nog lang niet beslist over wie als premier zal dienen, omdat niet elk deel van rechts klaar is om in een coalitie te gaan zitten met oud-premier Benjamin Netanyahu. De verkiezingen staan gepland voor 23 maart, en Netanyahu heeft verschillende recente successen geboekt om in de campagne op te voeren, zoals de recente diplomatieke doorbraken van de Abraham-akkoorden, evenals zijn ambitieuze plan voor massale vaccinaties van het Israëlische publiek. Maar hij staat ook terecht voor drie gevallen van fraude en wordt voor het eerst ernstig uitgedaagd door rivalen uit zijn eigen nationalistische kamp. Andere factoren die de verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden, zijn de Iraanse dreiging en de betrekkingen van Israël met de nieuwe regering-Biden in Washington.

 • Bid alstublieft dat het Israëlische volk verstandige keuzes maakt voor hun land in deze verkiezing.
 • Bid dat de juiste leiders naar voren zullen komen en een gemeenschappelijke weg voorwaarts zullen gaan bewandelen voor het welzijn van het land.
 • Bid voor meer Arabische volken om zich aan te sluiten bij de Abraham-akkoorden en vrede te sluiten met Israël.
 • En bid dat de massale vaccinatiecampagne van Israël zijn doel zal bereiken om het publiek te beschermen tegen het coronavirus en de economie van het land te helpen openen.

“Hij slaat gezonde wijsheid op voor de oprechten; Hij is een schild voor hen die rechtop lopen..." (Spreuken 2:7)

"Als iemand van jullie wijsheid mist, laat hem dan vragen naar God, die aan iedereen vrijelijk en zonder verwijten geeft, en het zal hem gegeven worden." (Jakobus 1:5)

ICEJ Statement tegen het International Criminal Court (ICC)

De ICEJ heeft tegen het Internationale Gerechtshof in Den Haag geageerd, vanwege de beschuldiging van mogelijke oorlogsmisdaden door Israël. Israël kan, als Joodse Staat, zelfs beschuldigd worden van antisemitisme.

De ICEJ tekent hierbij aan dat deze maatregel absurd is: Israël is geen lid van het International Criminal Court (ICC)  en heeft goede juridische wetgeving om dergelijke misdaden te veroordelen, terwijl de Palestijnen geen soevereine Staat zijn onder het Statuut van Rome. Daarom heeft het Internationale Gerechtshof geen autoriteit om Israël te beschuldigen van oorlogsgeweld in de zogenoemde ‘bezette gebieden’.

“Het lijkt dat het Hof door een overijverige aanklager het internationale recht wil buigen om Israël te beschuldigen van ongegronde aanklachten”, zei ICEJ President dr. J. Buhler. Het ICC geeft toestemming aan brute regimes zoals Iran en Syrië, die verschrikkelijke dingen tegen hun eigen bevolking plegen, en wil Joden beschuldigen van Nazi oorlogsmisdaden wanneer ze een balkon op hun huis bouwen in Oost-Jeruzalem. De ICEJ wil door haar wereldwijde netwerk bewerken dat alle ICC-lidstaten deze beslissing terugdraaien.

 • Bid dat Israëlische leiders wijsheid en succes zullen hebben in het verdedigen van de natie tegen deze legale aanval op het ICC.
 • Bid dat de lidstaten van dit Hof dit besluit verwerpen en intrekken.
 • Bid dat er geen echte peiling tegen Israël zal ontstaan uit deze gebrekkige, kwaadaardige uitspraak.
 • En bid dat meer naties gaan leren om God te vrezen en te beseffen dat Hij de naties zal oordelen op basis van hun behandeling van Israël.

"Jullie die de Heer vrezen, vertrouwen op de Heer; Hij is hun hulp en hun schild." (Psalm 115:11)

"Alle volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal hen van elkaar scheiden, zoals een herder zijn schapen van de geiten scheidt. “(Mattheüs 25:32)

 

 1. Gebed voor de volken

Voor oprechte leiders onder de naties in 1 Timotheüs 2:1-4 worden we als volgelingen van Christus geïnstrueerd om te bidden voor iedereen in bevoegd gezag, zodat we een rustig en vredelievend leven kunnen leiden in godsvrucht en eerbied. Met zoveel chaos en onzekerheid veroorzaakt door de coronaviruspandemie wereldwijd, inclusief ongekende economische onrust, hebben we veel meer reden om te bidden voor de leiders van onze respectieve natie, evenals van onze regio, staat, provincie en stad.

 • Laten we bidden dat God licht zal brengen te midden van de chaos en verwarring van onze tijd.
 • Laten we bidden dat Zijn Licht en Zijn Waarheid (Johannes 8:12; 14:6) de duisternis en verwarring zullen overwinnen, evenals de angst en paniek die dit chaotische seizoen heeft veroorzaakt.
 • Laten we ook in gebed die wereldleiders gedenken met een brede invloed en de kracht om een verschil te maken, zodat ze het voor oprechte doeleinden gaan gebruiken.
 • Bid dat ze de huidige crisis en onrust niet zullen gebruiken om te proberen goddeloze veranderingen in onze naties en samenlevingen af te dwingen.
 • Laten we vooral ons vertrouwen stellen in de Heer, die werkelijk over de naties regeert.  

"Want het koninkrijk is van de Heer, en Hij regeert over de naties. " (Psalm 22:28)

“Daarom spoor ik in de eerste plaats aan dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankbetuigingen worden gedaan voor alle mensen, voor koningen en allen die gezag hebben, opdat we een rustig en vredelievend leven kunnen leiden in alle godsvrucht en eerbied. Want dit is goed en aanvaardbaar in de ogen van God, onze Heiland, die verlangt dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:1-4)

 

3. Gebed voor de ICEJ

Pesach vieren in Corona tijd

Voor de PASSOVER  Holiday Assistance van de ICEJ, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, reist het ICEJ AID-team door het land om speciale vakantiebijstand te regelen en te leveren aan honderden behoeftige Israëlische gezinnen voorafgaand aan Pesach. Het feest van Pesach is zo'n belangrijke gebeurtenis voor het Joodse volk, maar dit jaar zullen ze deze oude traditie opnieuw observeren te midden van een hedendaagse plaag. De coronavirus crisis heeft nog steeds ernstige gevolgen voor het land Israël. Uit de cijfers blijkt dat 20% van de bevolking werkloos is, wat betekent dat een miljoen Israëli's hun baan hebben verloren. De economische crisis wordt vooral gevoeld bij sommige gemeenschappen die we normaal gesproken in deze tijd van het jaar helpen, waaronder gezinnen, nieuwe immigranten en ouderen die allemaal onder de armoedegrens leven.

Met de hulp van lokale Israëlische maatschappelijk werkers zal de ICEJ-vakantiegeschenkmanden leveren aan huizen in het heleland, zodat gezinnen alles hebben wat ze nodig hebben om eind maart te genieten van de Paasmaaltijd. Bovendien is de ICEJ van plan om verschillende grote gemeenschapsmaaltijden te financieren, mochten de gezondheidsregels dergelijke bijeenkomsten op dat moment toestaan.

 • Bid met ons mee dat onze Paasvakantieleveringen dit jaar zoveel mogelijk Joodse families in nood zullen bereiken.
 • Bid dat de financiële middelen er zijn voor de ICEJ om dit jaar meer Joodse huishoudens te helpen dan ooit tevoren.
 • En bid dat de Heer Zich dit Pascha aan vele Israëlische families zou openbaren.

"Zeg daarom tot de kinderen Israëls: "Ik ben de Heer; Ik zal jullie onder de lasten van de Egyptenaren vandaan halen, ik zal jullie redden van hun slavernij, en ik zal jullie verlossen met een uitgestrekte arm en met grote oordelen." (Exodus 6:6)

"Alle dingen zijn mij door Mijn Vader gebracht, en niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en wie de Vader is, behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon Hem wil openbaren."   (Lucas 10:22)

ICEJ BRENGT 300 ETHIOPISCHE JODEN NAAR ISRAËL ONDANKS SLUITING VAN DE LUCHTHAVEN BEN GOERION. WAT EEN WONDER!!!!!!!!

Hoewel Ben-Gurion Airport momenteel voor het eerst sinds de oprichting van Israël in 1948 gesloten is, is een speciaal door de ICEJ gesponsorde charter vlucht met 302 Ethiopische Joodse immigranten in de vroege vrijdagochtend op 12 februari jl. thuisgebracht. Dit was de ICEJ's grootste volledig gecharterde Aliyah vlucht in meer dan twee decennia, en het gebeurde onder uitzonderlijke omstandigheden.

Eén van de nieuwkomers was de zesjarige Benjamin die een spoedoperatie moest ondergaan. Hij werd snel uit het vliegtuig naar een ziekenhuis in Tel Aviv gebracht.

Er zijn nog ongeveer 7.500 leden van de Joodse gemeenschap die in Ethiopië zijn achtergebleven. Zij wachten nog op hun exodus vanuit een land wat gehavend is door droogte, zwermen sprinkhanen en economische ontberingen door het coronavirus, en een binnenlandse oorlog.

 • Dank God dat de ICEJ zo’n centrale rol speelt in de vervulling van de profetieën door de Ethiopische Joden thuis te brengen met gesponsorde chartervluchten. Wij danken U voor dit wonder.
 • Dank God dat ook veel christenen wereldwijd deze vluchten mogelijk hebben gemaakt.
 • Dank God dat 302 Ethiopische Joden, waaronder de zesjarige Benjamin, ondanks de sluiting van de luchthaven zijn thuisgekomen.
 • Bid voor de kleine Benjamin dat zijn spoedoperatie succesvol zal zijn. Wij zegenen de doctoren en verpleegkundigen bij het uitvoeren van deze operatie.
 • Bid dat de nieuwkomers de quarantainetijd goed zullen doorstaan en niet besmet zullen worden met het Coronavirus.
 • Dank God dat het onderwerp van de Aliyah ook tijdens de Envision conferentie onder de aandacht is gebracht. De Israëlische ambtenaren zijn zeer optimistisch over de vooruitzichten voor Joodse terugkeer naar Israël in de nabije toekomst. De verwachting is dat 250.000 Joodse immigranten in de komende 3 tot 5 jaar zullen aankomen in Israël.
 • Bid dat de deelnemers aan de Envision Conferentie de Aliyah in hun land onder de aandacht zal brengen.
 • Bid dat de profetische boodschap in kerken en gemeentes gepredikt zal worden.
 • Eén van de oorzaken van het terugkeren is het  aanwakkerende antisemitisme in veel Europese landen. Bid dat de Joodse gemeenschappen in de diaspora op tijd zullen vertrekken.
 • Bid dat de Ethiopische Joden goed zullen worden begeleid in het integratieproces in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat de Sociale Hulp instanties, waaronder ook de ICEJ, over voldoende mensen en middelen kan beschikken om de immigranten te ondersteunen.
 • Bid dat er voldoende financiële injecties vanuit de gehele wereld zullen loskomen om de Aliyah te financieren.
 • Bid ook voor de Nederlandse vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.

Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde’ (Jesaja 43:5-6).

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Op 27 januari hebben we gedurende de Leiderschapsconferentie de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz op 27 januari 1945 herdacht. We hebben op die dag voor ons land mogen bidden in de gebedstijd voor Europa. Een bijzondere gebeurtenis waar verschillende Europese landen, waaronder ook Duitsland, bij betrokken waren. Elke 2e en 4e zaterdag van de maand verzorgen Jacob en Hennie een livestream. De ene keer is het een ‘themaochtend’ en de andere keer een actuele ‘Thoralezing’. We bemerken ook een toename van het aantal bezoekers die de ICEJ Podcast bekijken.

 • Dank God dat de ICEJ Podcast de afgelopen weken opeens tweemaal zoveel bezoekers had.
 • Dank God voor alle ICEJ vrijwilligers in Israël en ons land.
 • We willen bidden voor onze demissionaire regering en voor de komende verkiezingen in maart.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland, in het bijzonder voor Magda Altena (vrouw van ons bestuurslid Willem Altena) die langzaam herstelt van Corona.

‘De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat’ (Psalm 90:17).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.


Jan Posthumus

 

 

Gebedspunten februari 2021

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken:

 

 1. Gebed voor Israël

De uitdaging om COVID-19 te overwinnen

De uitdagingen vanwege het coronavirus zullen in 2021 nog steeds in Israël zijn. (Psalm 3:9).

 • Bid voor de lokale gemeenten in Israël, zowel Arabisch als Joods.
 • En bid voor de unieke uitdagingen die Corona heeft gebracht bij gemeenten in Israël.
 • Bid dat ze niet overbelast zullen worden, maar dat de plaatselijke kerken een geweldige bron van zegen en groei zullen zijn in dit nieuwe jaar.
 • Bid dat God ons als ICEJ in staat zal stellen om onze sociale hulpverlening aanzienlijk uit te breiden aan het volk van Israël in 2021.
 • Bid dat God ons als ICEJ in staat zal stellen om de Arabische gemeenschap, die bijzonder hard wordt getroffen, op een praktische en zinvolle manier te helpen.

 

Nieuwe verkiezingen

Met 49 stemmen voor en 47 stemmen tegen, heeft de Knesset eind december vorig jaar tegen een voorstel gestemd om goedkeuring van de staatsbegroting voor 2020 en 2021 met twee weken uit te stellen. Dit betekent dat de Knesset automatisch is ontbonden en er op 23 maart 2021 voor de vierde keer binnen twee jaar verkiezingen zullen plaatsvinden. (Psalm 50:7).

 • Bid in het bijzonder voor de stabiliteit in de demissionaire Israëlische regering nu het land midden in de blokkades zit.
 • Bid voor de ontstane politieke situatie in deze tijd van crises.
 • Bid om eenheid van besluit tussen politieke en militaire beslissers.
 • Bid om daadkracht in de regering in plaats van de huidige verlamming.
 • Bid om rust op het politiek vlak; en om leiders die het goede voor het land zoeken; het land uit de Covid crisis kunnen leiden en niet uit zijn op eigen eer en macht.

 

 1. Gebed voor de Volken

Internationale betrekkingen

Na normalisatie van de betrekkingen en aangaan van diplomatieke betrekkingen met Ver. Arabische Emiraten (VAE), Koeweit en Soedan volgt nu ook Marokko. Mogelijk later ook Oman en Indonesië. Ook tussen Bhutan en Israël zijn nu diplomatieke betrekkingen. (Jesaja 29:20).

 

 • Bid voor de buurlanden van Israël. Voor de recente opwindende ontwikkelingen in de Arabische wereld.
 • Bid voor een ‘nieuw seizoen’ in het Midden-Oosten, wat ook gepaard zal gaan met groei in het Lichaam van Christus in de buurlanden van Israël.
 • Bid voor de Arabische kerken!
 • Bid voor de verhouding met Libanon; dat er gesprekken met Libanese leiders kunnen plaatsvinden en dat de Hezbollah wapens, die op Israël gericht zijn, vernietigd worden.
 • Bid dat we waakzaam zullen blijven en dat Israël het vertrouwen op God blijft  of zal stellen.

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

De laatste golf van Ethiopische Aliyah wordt dringend!

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, verwachten we nog een vlucht van honderden

Ethiopisch-Joodse immigranten die eindelijk het land Israël zullen bereiken. (Maleachi 3:10).

 • Dit is een belangrijk gebedspunt aan het begin van dit nieuwe jaar.
 • Dank God dat zo'n 432 Ethiopische Joden op 3 december in Israël arriveerden in de eerste fase van "Operatie Rots van Israël".
 • Dank God dat deze speciale luchtbrug werd uitgevoerd door de Israëlische regering en het Joods Agentschap voor Israël in samenwerking met de ICEJ.
 • Bid God dat er ruimhartig gedoneerd zal worden om dit soort vluchten te kunnen bekostigen.
 • Bid God dat er ook vanuit Nederland een geldstroom op gang komt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd en ook in Nederland. (Psalm 46:11-12).

 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël.
 • We willen bidden voor onze overheid en voor de a.s. verkiezingen in maart.
 • We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen in Nederland, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus.
 • We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

 

Jan Posthumus


Gebedspunten januari 2021

Beste vrienden,

‘Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. De liefelijkheid van de HEERE, onze God, zij over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat’ (Psalm 90:16-17).

Bovengenoemde Psalm zal waarschijnlijk tijdens de jaarwisseling in veel kringen zijn gelezen. Vanuit de ICEJ afdeling in Nederland wensen wij u allen Gods heil en zegen toe voor het pas begonnen jaar 2021. Ons gebed is dat het werk van Zijn handen het komend jaar meer en meer zichtbaar zal worden.

Bedankt dat je ook in het afgelopen jaar via het gebed bij ons betrokken was. De gebedsbeweging van de ICEJ is in het afgelopen jaar op verbazingwekkende nieuwe manieren uitgebreid en tot bloei gekomen, omdat we allemaal een sterke geloofsreactie op de Coronavirus-pandemie zochten.

We lanceerden eind maart onze eerste online Wereldwijde Gebedsbijeenkomst als een manier om in contact te komen met lokale Israëlische en internationale bedieningsleiders om ons geloof en onze stemmen in gebed te verenigen in deze moeilijke tijden. Velen hebben ons verteld hoe het gebed hen gedurende vele moeilijke maanden heeft geholpen en ondersteund.

Ondertussen hebben we ook onze maandelijkse Jesaja 62 Gebedscampagne voortgezet, die we tien jaar geleden lanceerden. Dit gebedsinitiatief gaat onverminderd door, met honderden kerken en gebedsgroepen en duizenden individuele voorbidders die ook elke eerste woensdag van de maand deelnemen. Onze Jesaja 62 gebedspartners komen nu uit meer dan 150 landen over de hele wereld.

Als we het nieuwe jaar beginnen, zal de ICEJ elke woensdag onze wekelijkse Wereldwijde Gebedsbijeenkomst nauwer coördineren met onze Jesaja 62 Gebedscampagne op de eerste woensdag van elke maand. In de toekomst zullen de wekelijkse online gebedssessies bekend staan ​​als de "Jesaja 62 Wereldwijde Gebedsbijeenkomst".

Na de vakantie gaan we weer van start met de Jesaja 62 Global Prayer Gathering op woensdag 6 januari 2021 om 16:00 uur (Israëlische tijd). We zien jullie graag online!

Als we terugkijken op de afgelopen twaalf maanden, kunnen we concluderen dat Israël en de hele wereld sterk werden beïnvloed door de Coronavirus pandemie in 2020. Hieronder volgt per maand nog een terugblik:

 

JANUARI • In de eerste maand van het nieuwe jaar kwamen ongeveer 100 voorgangers en leiders uit Israël en het buitenland bij elkaar voor de jaarlijkse Leiders conferentie. Een verrijkende tijd van Bijbelonderwijs, actualiteiten briefings, ontmoetingen met Israëli's, en speciale bezoeken aan Bijbelse plaatsen en overheidsgebouwen.

 

FEBRUARI • ICEJ leiders kwamen bijeen in Jeruzalem om plannen te maken voor onze 40e  ICEJ verjaardag vieringen tijdens  het Loofhuttenfeest. De ICEJ vertegenwoordiger uit Noorwegen sprak over de profeet Habakuk en dat er een grote "opschudding" zou komen. Hoe profetisch was dit toen binnen enkele dagen het Coronavirus zich begon te verspreiden vanuit  China over de gehele wereld.

 

MAART • Toen de COVID-19 dreiging Israëliërs dwong om thuis te blijven, werd de ICEJ drukker dan ooit om de armen te voeden en ouderen te helpen in Lock downs. We begonnen ook honderden nieuwe Joodse immigranten naar Israël te vliegen op Aliyah noodvluchten vanuit Rusland, Oekraïne en Ethiopië.

 

APRIL • Ondanks strikte Lock downs tijdens de Pesachvakantie, hielp de ICEJ met het bezorgen van voedselpakketten voor meer Israëli's dan ooit te voren, met inbegrip van honderden overlevenden van de Holocaust en andere bejaarde Israëli's die in hun bewegingsvrijheid werden beperkt.

 

MEI • De ICEJ markeert 30 jaar van Aliyah inspanningen door een speciale gecharterde vlucht uit Rusland eind mei, toe te voegen aan de honderden Joodse immigranten die ondanks de Corona reisverboden met behulp van de ICEJ naar Israël zijn gevlogen.

 

JUNI • In deze maand werden gedurende de wereldwijde gezondheidscrisis, de online gebedsinitiatieven door de ICEJ geïntensiveerd, met inbegrip van de wekelijkse Global Prayer Gathering, en de uitgebreide online Rosh Chodesh (New Moon) gebedswakes.

 

JULI • In juli had de ICEJ meer dan 85 directe en aansluitende vluchten gesponsord om dit jaar meer dan 1.000 nieuwe Joodse immigranten naar Israël te brengen vanuit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Ethiopië, ondanks de wereldwijde reisverboden vanwege Corona.

 

AUGUSTUS • Na de massale explosie in de haven van Beiroet begin augustus, heeft de ICEJ meer dan $ 35.000 kunnen doneren aan verschillende kerken, gebedshuizen en andere instellingen in Libanon om te helpen bij het herstellen van schade aan hun gebouwen. Hierdoor bereikten wij hun gemeenschappen met een sterk christelijk getuigenis.

 

SEPTEMBER • De ICEJ overtrof met meer dan 100.000 handtekeningen uit 130 landen in een wereldwijde petitie gericht aan de Deense Bible Society om in een nieuwe Bijbel vertaling de verwijzingen naar "Israël" in zowel het Oude en Nieuwe Testament niet te vervangen danwel weg te laten.

 

OKTOBER • Door de reisverboden was het voor de buitenlandse toeristen niet mogelijk om de jaarlijkse Loofhuttenfeestviering in Israël mee te maken. De ICEJ heeft de jaarlijkse Loofhuttenfeestviering getransformeerd in een online wereldwijd evenement, met meer sprekers, aanbiddingsleiders en seminars, en meer kijkers uit meer landen, dan ooit tevoren.

 

NOVEMBER • Plannen voor het renoveren en uitbreiden van het ICEJ Haifa Home voor Holocaust overlevenden is bijna voltooid. Ons vrijwilligersteam zorgt voor meer dan 65 bewoners op een speciaal begeleid wonen faciliteit die voor het eerst in 2010 is begonnen. In de afgelopen tien jaar zijn een paar bescheiden appartementen uitgegroeid tot een groot project verspreid over een tiental gebouwen, waaronder nu een gemeenschapseetzaal, museum en activiteitencentrum.

 

DECEMBER • De ICEJ sloot het jaar af met het sponsoren van vluchten voor honderden Ethiopische Joden die deel uitmaken van een hernieuwde golf van Aliyah voor het laatste overblijfsel van deze oude Israëlitische gemeenschap.

Dit zijn voorbeelden van de vele projecten, evenementen en andere hoogtepunten van de ICEJ in het afgelopen jaar. Met jullie steun brengen we Joden naar huis, helpen we hen om zich in het land te vestigen, zorgen we voor overlevenden van de Holocaust, beschermen we kwetsbare Israëlische gemeenschappen en proberen we kerken en naties over de hele wereld te beïnvloeden.

Moge de Heer je in dit nieuwe jaar zegenen vanuit Sion en Zijn aangezicht over je laten schijnen als we Hem samen in gebed zoeken.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

De uitdaging om COVID-19 te overwinnen

De uitdagingen vanwege het coronavirus zal in 2021 nog steeds in Israël zijn. Al in 2020 zagen we een enorme piek in verzoeken om hulp en praktische hulp van lokale liefdadigheidsinstellingen namens behoeftige Israëli's, en we verwachten dat dat zelfs zal toenemen in de komende maanden, ondanks het feit dat men sinds 20 december is begonnen met het vaccineren.

 • Bid voor de lokale gemeenten in Israël, zowel Arabisch als Joods.
 • Bid dat Gods Geest op een machtige manier zal worden uitgestort in 2021 en dat er een nieuw niveau van spirituele autoriteit en eenheid zal worden bereikt.
 • En bid voor de unieke uitdagingen die Corona heeft gebracht bij gemeenten in Israël.
 • Bid dat ze niet overbelast zullen worden, maar dat de plaatselijke kerken een geweldige bron van zegen en groei zullen zijn in het nieuwe jaar.
 • Bid dat God ons in staat zal stellen om onze sociale hulpverlening aanzienlijk uit te breiden aan het volk van Israël in 2021.
 • Bid dat God ons in staat zal stellen om de Arabische gemeenschap, die bijzonder hard wordt getroffen, op een praktische en zinvolle manier te helpen.

‘Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk’ (Psalm 3:9).

 

Nieuwe verkiezingen

Met 49 stemmen voor en 47 stemmen tegen, heeft de Knesset op 22 december tegen een voorstel gestemd om goedkeuring van de staatsbegroting voor 2020 en 2021 met twee weken uit te stellen. Dit betekent dat de Knesset automatisch is ontbonden en er op 23 maart 2021 voor de vierde keer binnen twee jaar verkiezingen zullen plaatsvinden.

Een vrijgegeven opiniepeiling van Channel 13 News laat zien dat het blok dat niet wil toetreden tot een door Netanyahu geleide regering op winst staat.

De groep partijen die hebben toegezegd niet toe te treden tot een regering onder Netanyahu krijgt volgens deze peiling 64 van de 120 Knesset-zetels, een meerderheid. De Likud, Shas, Verenigd Thora Jodendom en Yamina staan op 56 Knesset zetels.

Uit de peiling blijkt dat de Likud partij zijn voorsprong behoudt met 28 zetels, wat consistent is met andere recente peilingen.

Maar Netanyahu en zijn Likud partij worden op de hielen gezeten door de onlangs uit de Likud partij gestapte Gideon Sa’ar met zijn Nieuwe Hoop-partij, die vanuit het niets 19 zetels zou krijgen en daarmee de op één na grootste partij in Israël zou worden. Yair Lapid’s Yesh Atid zou volgens deze peiling 16 Knesset zetels krijgen.

 • Bid in het bijzonder voor de stabiliteit in de demissionaire Israëlische regering nu het land midden in de blokkades zit.
 • Bid voor de ontstane politieke situatie in deze tijd van crises.
 • Bid om eenheid van besluit tussen politieke en militaire beslissers.
 • Bid om daadkracht in de regering in plaats van de huidige verlamming.
 • Bid om rust op het politiek vlak; en om leiders die het goede voor het land zoeken; het land uit de Covid crisis kunnen leiden en niet uit zijn op eigen eer en macht.

‘Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God’ (Psalm 50:7).

 

Terreur in Samaria

Esther Horgan, moeder van 6 kinderen uit Tal Menashe in Noord Samaria werd zondagavond 20 december vermoord bij een terreuraanslag in het Reihan-bos, waar ze aan het joggen was. Zij is het 3e Israëlische slachtoffer van een moord in 2020. Zij was moeder van twee dochters en vier zonen. De jongste van hen was 13 jaar oud en vierde slechts drie maande geleden zijn Bar Mitzvah.

 • Bid om troost en wijsheid voor haar man en zes kinderen die haar nu moeten missen.
 • Bid dat de vijanden van Israël vroegtijdig zullen worden gelokaliseerd en dat jaloezie, bitterheid, haat en moord zal wijken voor de Liefde en de Kracht van de Allerhoogste.

‘Red mij, HEERE, van slechte mensen. Bescherm mij tegen de mannen van geweld, die veel kwaad in hun hart bedenken, elke dag samenscholen om te strijden’ (Psalm 140:2-3).

 

Regen

In Israëlische steden langs de kust is ernstige schade aangericht door de laatste zware regens. Dit liet zien dat er geen goede afwateringsinfrastructuur is in veel van Israëls steden. Regen blijft echter noodzakelijk.

 • Dank God voor de regen die al gevallen is.
 • Bid dat er een goede afwateringsinfrastructuur komt.
 • Bid voor een natte, veilige winter met veel sneeuw.

‘Vraag de HEERE om regen ten tijde van de late regen. De HEERE maakt de onweerswolken, en Hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld’ (Zacharia 10:1).

 

 1. Gebed voor de volken

Internationale betrekkingen

Na normalisatie van de betrekkingen en aangaan van diplomatieke betrekkingen met Ver. Arabische Emiraten (VAE), Koeweit en Soedan volgt nu ook Marokko. Mogelijk later ook Oman en Indonesië. Ook tussen Bhutan en Israël zijn nu diplomatieke betrekkingen.

Voor Israëli's is dit goed nieuws: opeens voelen ze zich minder opgesloten in eigen land. Er zijn duizenden Marokkaanse Joden in Israël; ook in Marokko is nog een grote Joodse gemeenschap.

Tijdens het bezoek van de Israëlische delegatie onder leiding van Israëls Nationale Veiligheidsofficier Meir Ben-Shabbat, die samen met een door Jared Kushner geleide Amerikaanse delegatie in Marokko was, hebben Israël en Marokko verschillende overeenkomsten ondertekend.

 • Bid voor de buurlanden van Israël. Voor de recente opwindende ontwikkelingen in de Arabische wereld.
 • Bid voor een ‘nieuw seizoen’ in het Midden-Oosten, wat ook gepaard zal gaan met groei in het Lichaam van Christus in de buurlanden van Israël.
 • Bid voor de Arabische kerken!
 • Dank God dat de Palestijnse Autoriteit de veiligheidscoördinatie met Israël heeft hersteld. Deze was verschillende malen opgezegd door premier Abbas.
 • Bid dat deze nieuwe samenwerking de relaties tussen de PA en Hamas niet verder op scherp zal zetten.
 • Bid voor de verhouding met Libanon; dat er gesprekken met Libanese leiders kunnen plaatsvinden en dat de Hezbollah wapens, die op Israël gericht zijn, vernietigd worden.
 • Bid dat we waakzaam zullen blijven en dat Israël het vertrouwen op God blijft  of zal stellen.

‘Want het zal gedaan zijn met de geweldenaar, en de spotter zal vergaan en allen die op boosheid zinnen, zullen uitgeroeid worden’ (Jesaja 29:20).

Iran

Iranis de grootste bedreiging voor Israël. Ze steunen Hezbollah in Libanon, Hamas en de Palestijns Islamitische Jihad in Gaza, en groepen in Syrië die de vernietiging van Israël wensen. Iraanse leiders dreigen voortdurend Israël van de kaart te vegen. De bedenker van Irans nucleaire programma (Fakhrizadeh) is onlangs bij Teheran gedood; een klap voor Irans nucleaire wapenprogramma. Hij was een Brigadier Generaal in het corps van de Islamitische Revolutionaire Garde en een naaste vriend van ayatollah Khamenei.

 • Bid om wijsheid voor Israël om te weten hoe ze, tijdens de overgangsfase tussen de anti-Iraanse Trump-regering en de schijnbaar veel meer pro-Iraanse Biden-regering, moeten navigeren.
 • Bid voor de leiders van Iran dat zij, in navolging van andere Arabische landen, vreedzame betrekkingen met Israël zullen aangaan.
 • Dank God voor de opwekking in Iran en bid om bescherming voor de velen die tot geloof zijn gekomen in de God van Israël.  

‘Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen’ (Psalm 60:13-14).

 

Israël en de VS

Op 20 januari zal Joe Biden naar verwachting aantreden als 46e  president van de Verenigde Staten. De nieuwe opperbevelhebber zal thuis met een aantal zeer ernstige uitdagingen worden geconfronteerd. De aanhoudende gevolgen van de COVID-19 pandemie en de sociale onrust zullen ongetwijfeld bovenaan staan op de lijst van binnenlandse zaken van Biden.

Biden heeft al wel duidelijk gemaakt dat hij van plan is opnieuw een bepaalde overeenkomst met de ayatollahs te sluiten. Uit verklaringen van velen die dichtbij de gekozen president staan, blijkt dat Biden van plan is om binnen de eerste zes maanden van zijn ambtstermijn, zonder nieuwe voorwaarden, terug te keren naar de oorspronkelijke overeenkomst. Dit heeft een aantal spelers in de regio bezorgd gemaakt over de toekomst van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran.

 • Dank God voor de sterke band tussen Israël en de VS die in de afgelopen vier jaar tijdens de regering van Trump is ontstaan.
 • Dank God voor de bemiddelende rol van de VS in de betrekkingen met de Arabische landen.
 • Bid dat hooggeplaatste Joden in de Biden-regering niet te voorzichtig zullen zijn om te pro-Israël over te komen uit angst voor antisemitisch verzet.
 • Bid voor de a.s. president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris dat zij het beleid van Trump niet in het nadeel van Israël gaan aanpassen.
 • Laten we daarom bidden dat Zijn wil op aarde geschiedt zoals in de hemel.

'Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde’ (Mattheüs 6:9-10).

 

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Tijd van vasten en gebed

Het is de gewoonte bij de ICEJ in Jeruzalem om het nieuwe jaar 2021 te beginnen met een speciale maand gewijd aan vasten en gebed. De tijden van toewijding in de kapelbijeenkomsten voor de staf in Jeruzalem zullen voornamelijk gefocust zijn

op gebed, maar velen zullen ook weer vasten. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat gebed een krachtig wapen is en daardoor veel tot stand komt. Slechts één voorbeeld van verhoord gebed is dat van het vorig jaar gevierde Loofhuttenfeest. Wat in de lente en vroege zomer van 2020 op een grote onmogelijkheid leek, is dankzij Gods genade, het grootste feest geweest wat we ooit hebben gevierd. We verwachten dat God ook bij ons zal zijn in 2021. Als je merkt dat de Heer je roept om Hem op een speciale manier te zoeken in de maand januari, mag jij je uiteraard bij ons aansluiten.

We weten nu al dat we dit komende jaar weer bijzonder afhankelijk zullen zijn van de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

 • Wij willen je vragen te bidden voor de staf van de ICEJ in Jeruzalem. We zijn gezegend met een ongelooflijke groep mensen die door God zijn geroepen om voor Zijn doeleinden in Israël te staan.
 • Bid ook voor de in Israël werkende Nederlandse vrijwilligers.
 • Bid voor hun bescherming en welzijn.
 • Bid dat we bij de ICEJ Gods overvloed zullen ervaren voorzien in ons werk, en vooral dat de Heer ons opnieuw zal bezielen met Zijn Heilige Geest!
 • Bid God om de leiding en zalving van de heilige Geest in deze tijd van vasten en gebed.
 • Bid dat God door Zijn Geest zal spreken tot de harten van de staf in Jeruzalem.
 • Bid God om inzicht en wijsheid omtrent de weg die we als ICEJ wereldwijd mogen gaan, zeker als we begin dit nieuwe jaar nog te maken hebben met de Corona-pandemie.

‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (Jakobus 5:16).

 

ICEJ biedt Kerst- en Chanoeka-Hulp via Arabische Kerken

In totaal heeft de ICEJ dit vakantieseizoen zo'n 220 Arabische en Joodse families in de Galilea geholpen.

 • Dank God voor de hulp die tijdens het Chanoekafeest door de ICEJ gegeven kon worden in nauwe samenwerking met plaatselijke evangelische Arabische kerken.
 • Dank God dat de ICEJ op deze wijze een ‘dienaar van het Licht’ mocht zijn.
 • Dank God dat in Israël de vrijheid was om de Chanoekia voor het raam te zetten; veel Joodse mensen in Europa en andere delen van de wereld durfden dit echter niet vanwege antisemitisme.
 • We mogen bidden om de spoedige komt van de Dienaar van het Licht.

‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het Licht van het leven hebben’ (Johannes 8:12).

 

Voor de Leiders-conferentie

Onze wereld zit midden in een grote beroering. De COVID-19-pandemie, de omstreden Amerikaanse verkiezingen, een dreigende wereldwijde recessie - dit zijn slechts enkele van de dilemma's die de laatste tijd bovenaan het nieuws staan. We zien ook dat Joods-christelijke waarden worden uitgehold in onze steeds postmoderne samenleving wereldwijd.

Mensen worstelen om georiënteerd te blijven omdat de vaste punten in hun leven door elkaar worden geschud. Meer dan ooit is duidelijk leiderschap vereist. Degenen die onze kerken en gemeenschappen leiden, moeten vuurtorens zijn in deze stormachtige tijden, de solide fundamenten van ons geloof demonstreren en licht en oriëntatie geven in een steeds donkerder wordende wereld.

We nodigen voorgangers, leiders in een bediening, zakenlieden en overheidsfunctionarissen uit om met ons mee te doen aan een dynamische online conferentie-uitzending vanuit Jeruzalem, waarin we zullen proberen om van God te horen om samen een nieuwe visie te ontvangen. Na deze bijeenkomst vertrouwen we op de Heer voor zijn krachtige Geest om ons en degenen die we dienen in de komende dagen te leiden.

Onze jaarlijkse Envision-conferentie voor pastors en bedieningsleiders zal komend jaar een online evenement zijn, en wordt gehouden van 25-28 januari 2021.

 • Bid dat de voorbereidingen voor de Leiderschapsconferentie die eind januari 2021 worden gehouden voorspoedig zullen verlopen.
 • Bid om een krachtige werking en zalving van de Heilige Geest zodat veel leiders opnieuw geïnspireerd mogen worden voor de profetische boodschap in deze tijd.
 • Bid dat ook voorgangers en andere belangstellenden zich voor deze online conferentie gaan registreren.

‘Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig’ (Psalm 16:11).

 

Loofhuttenfeest 2021

Een grote uitdaging voor het komend jaar zal zeker weer het Loofhuttenfeest zijn. Zoals het online Feest 2020 dankzij de genade van God een enorm succes was, zijn we van plan om het Loofhuttenfeest ook dit jaar te herhalen. Maar wij weten nog niet of de grenzen weer open zullen gaan en de reguliere vluchten zullen worden hervat. We bidden en hopen dat we dit jaar een fysiek feest in Jeruzalem kunnen organiseren komende september. Het zou geweldig zijn om de online en fysieke Feest-evenementen parallel te kunnen houden.

 • Bid God dat de Corona pandemie stopt en de (reis) beperkingen kunnen worden opgeheven.
 • Dank God ook voor de creatieve digitale mogelijkheden en oplossingen die in het afgelopen jaar zijn geïnitieerd.
 • Bid God dat de staf Zijn leiding zal ervaren bij al de voorbereidingen.
 • Bid dat velen vanuit de wereld zich voor het feest zullen aanmelden.

‘Verlustig u in de HEERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken’ (Psalm 37:4-5).

 

De laatste golf van Ethiopische Aliyah wordt dringend!

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, verwachten we nog een vlucht van honderden

Ethiopisch-Joodse immigranten die eindelijk het land Israël zullen bereiken. Er zullen waarschijnlijk nog veel van zulke Aliyah vluchten zijn in 2021, waarbij de ICEJ helpt deze te financieren. We beantwoorden de oproep van de profetische

Bijbelteksten en de verzoeken van de Israëlische autoriteiten om te helpen bij deze historische Ethiopische terugkeer.

 • Dit is een belangrijk gebedspunt aan het begin van het nieuwe jaar.
 • Dank God dat zo'n 432 Ethiopische Joden op 3 december in Israël arriveerden in de eerste fase van "Operatie Rots van Israël".
 • Dank God dat deze speciale luchtbrug werd uitgevoerd door de Israëlische regering en het Joods Agentschap voor Israël in samenwerking met de ICEJ.
 • Bid God dat er ruimhartig gedoneerd zal worden om dit soort vluchten te kunnen bekostigen.
 • Bid God dat er ook vanuit Nederland een geldstroom op gang komt.

‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn’ (Maleachi 3:10).

 

ICEJ helpt sponsoren met nieuwste Aliyah vlucht van Bnei Menashe

Een groep van 248 leden van de Bnei Menashe stam uit het noordoosten van India is in Israël aangekomen op een Aliyah vlucht die voor een deel door de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem is gesponsord.

Als gevolg van Corona zullen de nieuwkomers voor twee weken in quarantaine worden geplaatst in een faciliteit in de buurt van Netanya en zal worden begonnen met lessen over Hebreeuws en Jodendom, voordat men zich in Nof Hagalil in het noorden van Israël gaat vestigen.

In totaal heeft de ICEJ nu bijna 160.000 Joden uit meer dan 35 landen geholpen bij het maken van Aliyah naar Israël sinds de oprichting in september 1980. Dit vertegenwoordigt meer dan tien procent van alle Joden die de afgelopen vier decennia naar Israël zijn geëmigreerd.

 • Wij willen U danken Heer dat  honderden van de verloren stam Manasse “thuiskomen” en een profetie uit Ezechiël voor onze ogen in vervulling gaat.
 • Wij danken U dat we als ICEJ zo nauw betrokken zijn bij deze Aliyah.
 • Wij bidden dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen door Corona.

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd en ook in Nederland.

 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël.
 • We willen bidden voor onze overheid en voor de komende verkiezingen in maart.
 • We willen bidden voor genezing in ons land, onze gezinnen en onze individuele levens.
 • We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen in Nederland, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus.
 • We willen bidden voor een nieuwe geest van gebed en heiligheid!
 • We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. De HEERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob’ (Psalm 46:11-12).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten december 2020

Beste gebedspartners,

Israël gaat langzaam weer open na een tweede Corona-Lock down die veel economische problemen heeft veroorzaakt. Helaas zijn veel mensen op zoek naar praktische hulp op het moment dat hulpprogramma's worden overspoeld met verzoeken of worden gesloten vanwege beperkte financiering. Deze situatie geeft ons een unieke kans om achter het volk Israël te staan ​​en een helpende hand te bieden.

 • Bid dat de Heer in overvloedige middelen zal voorzien, zodat we een bron van hulp kunnen zijn in hun uur van nood!

Koning David geeft ons een voorbeeld toen hij zei:

'Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn’ (Psalm 34:2-3).

David begreep iets essentieels: dat aanbidding leven voor ons is. De apostel Paulus schreef dezelfde boodschap aan degenen die de Heer liefhebben, en spoorde hen aan om ‘God voortdurend een lof offer te brengen’ (Hebreeën 13:15). Waarom wordt het een offer genoemd? Ik denk dat het komt omdat het een offer van onszelf vertegenwoordigt, ondanks de storm waarin we ons bevinden of hoe we ons voelen. Het is een keuze om onze plaats in de wereld te erkennen en eer te bewijzen aan de Soevereine Heer. Hij is onze toevlucht en kracht, onze hulp in moeilijke tijden. In Hem hebben we leven en adem. Hij tilt ons op als we vallen.

De psalmist gaat verder door met vertrouwen te zeggen:

‘De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep’ (Psalm 34:16).  

Moge de Heer je deze maand zegenen vanuit Sion en Zijn aangezicht over je laten schijnen als we de Heer samen in gebed zoeken.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

 

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 1. Gebed voor Israël

Voor Israël om COVID-19 te overwinnen

De tweede golf van het Coronavirus trof Israël in de late zomer en vroege herfst met één van de hoogste besmettingspercentages per hoofd van de bevolking ter wereld. Het aantal gevallen daalt nu langzaam maar de natie blijft in semi-Lock downs en de impact op de economie is enorm. Dit geldt met name in de Israëlische toeristenindustrie, aangezien veel gidsen, buschauffeurs, hotelpersoneel, restaurantpersoneel, eigenaars van souvenirwinkels en anderen al maanden werkloos zijn vanwege het gebrek aan buitenlandse toeristen. Er zijn ook waarschuwingen dat het virus weer kan pieken als scholen en bedrijven volledig worden heropend.

 • Dank ook dat het aantal Corona-besmettingen drastisch is afgenomen.
 • Bid dat het terugdraaien van de maatregelen niet te snel gaat en dat een 3e Lock-down voorkomen zal worden. De studenten blijven voorlopig thuis, de winkelcentra blijven gesloten.
 • Bid voor de bijna 1 miljoen werklozen.
 • Bid dat de Israëlische leiders de juiste beslissingen zullen nemen om deze pandemie onder controle te krijgen, zodat ze de economie kunnen heropenen.
 • Blijf bidden dat Israël het land zal zijn dat veilige en effectieve behandelingen en vaccins tegen de Corona-dreiging bedenkt.
 • En bid vooral voor degenen in de toeristenindustrie die het hardst zijn getroffen door deze wereldwijde gezondheidsangst.

‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest’ (Psalm 91:5-6).

 

Voor de Israëlische regering

De éénheidsregering lijkt steeds meer in zichzelf verdeeld te zijn. De Israëlische minister van defensie Benny Gantz (rivaal van Netanyahu) laat een onderzoek instellen naar de miljardenaanschaf van onderzeeboten en andere marineschepen waarbij mogelijk corruptie in het spel was. Deze stap zou de regering van premier Netanyahu kunnen doen vallen.

 • Bid dat er een nieuwe generatie betrouwbare politici opstaat, die het goede voor het land zoeken, bereid zijn rekening te houden met Gods woord en net als de zonen van Issaschar leiding en inzicht kunnen geven.
 • Bid dat de cultus van verheerlijken van leiders doorbroken wordt; evenals de geest van wetteloosheid en anarchie.
 • Bid om wijsheid voor de Israëlische regering in de bestrijding van het Coronavirus.

‘En van de nakomelingen van Issaschar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen’ (1 Kronieken 12:32).

 

2. Gebed voor de volken

Israël en VS

Eind november bezocht VS Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken Israël; o.a. het dorp Psagot op de Westbank en de Golan. Hij sprak ook met Arabische landen over zwaardere sancties tegen Iran, om het zo voor de regering Biden moeilijker te maken de Iran-deal te hervatten. Netanyahu heeft Biden nog niet officieel gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst; hij zal de verhouding met de Democraten moeten herstellen.

De uitkomst van de Amerikaanse presidents­verkiezingen zal verstrekkende gevolgen hebben voor de Amerikaanse betrekkingen met Israël, en het algemene Amerikaanse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten, met name wat betreft Iran.

De spanningen met Iran lopen op na de aanslag op de Iraanse atoomgeleerde Mohsen Fakhrizadeh afgelopen vrijdag 27 november. Volgens een Israëlische onderzoeksjournalist zat de geheime dienst van Israël, de Mossad, achter de aanslag. Iran zweert wraak na de liquidatie.

Joe Biden was acht jaar lang de vicepresident van de regering-Barack Obama. Obama voerde een pro-Palestijns beleid en zette Israël voortdurend onder druk om concessies te doen in het 'land-voor-vrede-proces'.

Biden was ook een voorstander van de nucleaire deal met Iran, die in 2015 werd gesloten. Hij is echter geen letterlijk kopie van Obama en had als senator 36 jaar lang goede betrekkingen met opeenvolgende Israëlische regeringen, ondanks dat hij Israëlische leiders confronteerde over de zogenaamde 'nederzettingenpolitiek’.

Biden is een voorstander van de zogenaamde 'tweestatenoplossing' voor het eeuwenoude conflict met de Palestijnse Arabieren. Hij zal de feiten ter plaatse, die in Judea en Samaria in de afgelopen decennia zijn ontstaan, echter niet ongedaan kunnen maken. Wie vandaag de dag in Judea en Samaria het zogenaamde 'gebied C' bezoekt, zal zien dat vooral in de afgelopen vier jaar onder het bewind van de aftredende president Donald J. Trump, grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de Joodse gemeenschappen in het Bijbelse hartland.

 • Dank God voor de sterke band tussen Israël en de VS die in de afgelopen vier jaar tijdens de regering van Trump is ontstaan.
 • Dank God voor de bemiddelende rol van de VS in de betrekkingen met de Arabische landen.
 • Bid om bescherming voor Israël na de liquidaties van een Iraanse atoomgeleerde.
 • Bid dat hooggeplaatste Joden in de Biden-regering niet te voorzichtig zullen zijn om te pro-Israël over te komen uit angst voor antisemitisch verzet.
 • Bid voor de a.s. president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris dat zij het beleid van Trump niet in het nadeel van Israël gaan aanpassen.
 • Laten we daarom bidden dat Zijn wil op aarde geschiedt zoals in de hemel.

'De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie’ (Psalm 33:10-11).

 

Opwinding over Netanyahu's bezoek aan Saoedi-Arabië

De Israëli's zijn opgewonden over het onverwachte sensationele bezoek van premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Saoedi-Arabië. Saoedische functionarissen bevestigden de geheime bijeenkomst, die nieuwe hoop op vrede geeft.

Israëlische verslaggevers die wisten van de nauwe banden van premier Benjamin Netanyahu met de Arabische wereld noemden zijn ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo 'sensationeel'.

Soedan is de laatste soennitische Arabische natie die heeft besloten diplomatieke betrekkingen met Israël aan te gaan, en meer Arabische leiders staan ​​in de rij om ook vrede te sluiten met de Joodse staat. De regering-Trump is uiterst cruciaal geweest voor Israël bij het bemiddelen in deze normalisatieovereenkomsten en eist zelfs van andere landen (bijvoorbeeld Servië en Kosovo) dat zij Israël en Jeruzalem recht doen als onderdeel van hun eigen bilaterale diplomatieke pacten.

In Nederland tonen de linkse fracties in de Tweede Kamer zich tegenstander van de ‘Abrahamakkoorden’ tussen Israël en de Arabieren. Alsof dat nog niet vreemd genoeg is, weigert de VVD-fractie minister Blok op de vingers te tikken over zijn anti-Israëlhouding.

 • Bid dat meer Arabische en moslimlanden formeel vreedzame diplomatieke betrekkingen met Israël zullen aanknopen, evenals levendige handelsbetrekkingen en warme relaties tussen mensen.
 • Bid dat de besprekingen met Saoedi-Arabië zullen leiden tot een vredesverdrag.
 • Bid dat deze trend naar vrede en acceptatie van Israël andere landen over de hele wereld zal beïnvloeden om niet langer mee te stemmen met de anti-Israëlische menigte op internationale fora of om de BDS-campagne tegen Israël te steunen.
 • Bid dat meer naties hun ambassades naar Jeruzalem zullen verhuizen.
 • Bid dat ook de Nederlandse regering zich positiever zal uitspreken tegenover Israël.

‘Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok’ (Psalm 119:165).

 

Voor een wereldwijde opwekking

De wereldwijde uitbraak van Corona zorgt ervoor dat veel christenen wereldwijd schreeuwen om bevrijding en opwekking in hun land. Dit is een tijd van toenemend gebed onder de heiligen, en we willen allemaal deel uitmaken van wat God in petto heeft als we Zijn aangezicht zoeken als nooit tevoren.

 • Blijf met ons samen bidden dat de Heer door zijn Geest de wereld zal bewegen en in ‘vuur en vlam’ zal zetten.
 • Bid dat de ware kerk moedig is en het licht van Jezus laat schijnen in deze donkere tijd.
 • Bid dat christenen overal hun prioriteiten zullen bijstellen, weg van de rijkdom en zorgen van deze wereld en naar de kostbare, eeuwige waarheden van onze redding in Christus.

‘Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de HEERE waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God’ (Colossenzen 1:9-10).

Motie Eerste Kamer tegen stemgedrag bij de VN

Nadat begin november de Nederlandse VN-vertegen­woordiging voor een resolutie stemde die de Joodse banden met de Tempel­berg in Jeruzalem negeert, heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

Eind november passeerden zeven resoluties met betrek­king tot Israël de revue bij het dekolonisatie­comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Geen enkel ander land werd tijdens deze sessie berispt in een motie. Nederland stemde voor zes van de zeven resoluties.

Eén van de resoluties waar de Nederlandse VN-vertegen­woordiging voor stemde, is een typisch staaltje geschied­vervalsing omtrent Jeruzalem. Resolutie “Israëli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” [A/C.4/75/L.14] refereert naar de Tempel­berg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempel­berg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd.

 • Bid voor de Nederlandse regering (Ministers en 1e en 2e Kamerleden) dat zij hun negatieve houding ten opzichte van Israël aanpassen.
 • Bid dat ook de Nederlandse VN-vertegenwoordiger achter Israël gaat staan en opkomt voor de rechten van Gods volk.
 • Net als een Daniël doen we plaatsvervangend schuldbelijdenis en vragen God om vergeving voor onze zonden ten opzichte van Gods volk.

‘Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zei: Och HEERE, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen’ (Daniël 9:4).

 

3. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Voor de Leiders-conferentie

Dank samen met ons de Heer voor een succesvol online Wereldwijd Loofhuttenfeest begin oktober! We waren in staat om meer kijkers in meer landen te bereiken met meer Bijbelse inhoud dan ooit tevoren. En er zijn veel prachtige getuigenissen gekomen over hoe de Heer zo velen zegende en aanraakte via het online Feest. We moeten nu plannen maken en ons voorbereiden op onze jaarlijkse Envision-conferentie voor voorgangers en bedieningsleiders eind januari. En we zouden jullie gebeden in dit verband zeer op prijs stellen! Aangezien we niet verwachten dat Israël nog helemaal open zal zijn voor buitenlandse bezoekers, wordt Envision waarschijnlijk ook een online evenement. En we hebben de geest van de Heer en de kracht en creativiteit van de Heilige Geest nodig om van deze digitale bijeenkomst een effectief instrument te maken om de herders van Gods kudde te verlichten om hun volk te leiden en te inspireren op de eeuwige weg tijdens deze profetische tijden.

 • Dank God voor de succesvolle online Loofhuttenfeestconferentie begin oktober.
 • Dank God dat velen wereldwijd de Bijbelse boodschap hebben gehoord.
 • Bid dat de voorbereidingen voor de Leiderschapsconferentie die eind januari 2021 worden gehouden voorspoedig zullen verlopen.
 • Bid om een krachtige werking en zalving van de Heilige Geest zodat veel leiders opnieuw geïnspireerd mogen worden voor de profetische boodschap in deze tijd.
 • Bid voor de leiding van de ICEJ in Jeruzalem om creativiteit als blijkt dat ook dit evenement digitaal moet worden georganiseerd.

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken’ (Spreuken 3:5-6).

Gemoedsrust voor Ashkelon-meisjes

De ICEJ heeft onlangs een bezoek gebracht aan de AMIT Fred Kahane Technological High School in Ashkelon, die een goede reputatie heeft voor toegewijde studenten en gevorderd onderwijs. Ze hebben twee schuilkelders aan de Israëlische middelbare school geschonken.

Tijdens de Gaza-oorlog met Hamas in 2014 kreeg deze school een voltreffer van een raketaanval, waarbij de ingang en verschillende klaslokalen werden verwoest. Gelukkig was geen van de kinderen die dag op school, aangezien de aanval plaatsvond op een Sjabbat. Wat er gebeurde, staat echter in het geheugen van de gemeenschap gegrift en heeft een blijvend stempel op de school gedrukt.

De schooldirecteur bedankte de ICEJ voor de betrokkenheid en de samenwerking bij het beschermen van de levens van degenen die onder deze constante dreiging van terreurraketten leven. De afgelopen jaren heeft de ICEJ dankzij gulle donateurs meer dan 110 schuilkelders kunnen plaatsen in kwetsbare Israëlische gemeenschappen langs de grens met Gaza.

 • Bid dat de kracht en macht van Hezbollah terroristen wordt verbroken en dat hun terroristische acties vroegtijdig worden ontmanteld.
 • Dank God dat ook de ICEJ in deze concrete situatie hulp kon bieden door het plaatsen van schuilkelders.
 • Dank God ook voor de binnengekomen donaties van christelijke supporters en blijf bidden dat er meer geld binnenkomt om hulp in de vorm van schuilkelders te kunnen geven.

‘Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand’ (Psalm 121:4-5).

Mooie getuigenissen vanuit veel landen van over de hele wereld!

Hoewel christenen niet persoonlijk naar Jeruzalem konden komen voor het jaarlijkse Loofhuttenfeest begin oktober, bereikte het innovatieve online Global Feast van de ICEJ het grootste publiek ooit, met velen die honderden Soekot-bijeenkomsten bijwoonden en naar feestevenementen keken in tientallen landen over de hele wereld. De getuigenissen die we hebben ontvangen van Feast-kijkers over de hele wereld geven aan dat de online bijeenkomst echt een wereldwijde impact had, aangezien velen werden aangeraakt en zelfs genezen door de Heer, gesterkt door de aanbidding en prediking van het Woord, en geïnspireerd om achter Israël te staan.

 • Dank God dat velen over de hele wereld zijn aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest en daarvan mochten getuigen.
 • Bid dat de profetische Feesten meer en meer ingang mogen vinden in kerken en gemeentes.
 • Bid dat we het komende jaar de Feesten weer fysiek in Israël mee kunnen beleven.
 • Bid om creativiteit voor de ICEJ staf in Jeruzalem met het maken van plannen voor het komend jaar 2021.

‘Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de HEERE werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden’ (Markus 16:20).

 

De laatste golf van Ethiopische Aliyah wordt dringend!

De laatste berichten uit Ethiopië blijven zorgen baren over de veiligheid van de Ethiopische Joodse gemeenschap in de noordelijke provincie Amhara, waar een gewapende opstand in het naburige Tigray zich dreigt te verspreiden en meer dan 6.000 Joden die nog steeds vastzitten in doorgangskampen in Gondar in afwachting van hun kans om Aliyah naar Israël te maken. Gelukkig zullen donderdag 3 december twee vluchten van het Joodse Agentschap met 500 Ethiopische immigranten landen, en de ICEJ zal één van de hoofdsponsors zijn van deze luchtbrugoperatie. Maar voor de overgebleven Joden in Ethiopië kan de tijd te kort komen.

Vóór de opstand waren er al plannen voor Israël om binnen enkele maanden de volgende groep van 2.000 Ethiopische Joden naar huis te brengen. De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft toegezegd te helpen bij dit initiatief door te helpen bij het financieren van hun Aliyah-proces, te beginnen met de twee planladingen van volgende week. Maar de behoefte lijkt elke dag urgenter te zijn, en we vragen u ons te helpen klaar te staan ​​voor versnelde maatregelen.

De schermutselingen hebben een aantal slachtoffers geëist en hebben geleid tot bezorgdheid onder Israëlische functionarissen over de veiligheid van Joden die in de doorgangskampen van Gondar ongeveer 72 km verderop wonen.

Andere dringende zorgen waarmee de Joden in Ethiopië worden geconfronteerd, zijn de wijdverbreide ondervoeding in de doorgangskampen, de verspreiding van het Coronavirus in het land en een enorme sprinkhanenplaag die heel Oost-Afrika treft.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen door Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in deze huidige golf van Ethiopische Aliyah nu zich een humanitaire ramp voltrekt.
 • Bid dat de financiële middelen er zijn voor de ICEJ om de komende maanden honderden Ethiopische Joden naar huis te brengen in Israël.

‘Ik zal ervoor zorgen dat ze terugkeren naar het land dat ik hun vaderen heb gegeven, en zij zullen het bezitten’ (Jeremia 30:3).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd en ook in Nederland.

 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • We willen bidden voor opwekking in de volken en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël.
 • We willen bidden voor genezing in ons land, onze gezinnen en onze individuele levens.
 • We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen in Nederland, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus.
 • We willen bidden voor een nieuwe geest van gebed en heiligheid!
 • We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening.
 • We willen bidden dat God een krachtig herstel van Israël geeft en Zijn Geest over Israël geeft, zoals beloofd in Ezechiël 37.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader’ (Johannes 14:12).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten november 2020

Beste gebedspartners,

Nu het Loofhuttenfeest weer voorbij is, hopen we dat je hebt genoten van het online Loofhuttenfeest 2020. Ondanks alle uitdagingen die Corona met zich meebrengt, hebben we niet alleen het Bijbelse bevel vervuld om 'het feest te vieren' (Zacharia 14:16), maar we mochten dat op een manier doen die iedereen in de komende dagen en maanden zal blijven zegenen en dienen.

De finale op de 7e dag, met als thema "Highway of Holiness", eindigde op een krachtige toon met gezalfde aanbiddingssessies en een indringende boodschap van ICEJ-president dr. Jürgen Bühler en evangelist Angus Buchan uit Zuid-Afrika.

Moge de Heer u zegenen en vervullen met vreugde en vrede!

We danken je dat je ook weer deze maand opnieuw deel uitmaakt van onze gezamenlijke gebedsinspanningen. Dit zijn moeilijke dagen voor de hele wereld, en de kracht van onze verenigde gebeden is meer dan ooit nodig om ons allemaal te helpen de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Moge de Heer deze maand Zijn aangezicht over je laten schijnen als we de Heer samen in gebed zoeken.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

Israël en de Corona crisis met veel besmettingen

Mede door de uitbraak van Corona was en is er veel onrust en politieke verdeeldheid in Israël.

‘Ons volk heeft geen discipline’,hoor je de laatste weken regelmatig zeggen. Maar ondanks die zelfkennis krijgt de regering toch de schuld van de chaos in het land. Helaas zwichtten vele politici voor hun ongedisciplineerde achterban.

En dus kozen ze voor persoonlijk belang ten koste van de algemene gezondheid van het volk.

 • Bid dat de 2e Lock down spoedig zal eindigen en de rust terugkeert.
 • Bid dat er meer eenheid zal komen onder de Israëlische  bevolking.
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid dat er genezing zal zijn onder Zijn vleugelen, en dat het volk die eenheid zal vinden in het besef dat een ieder uiteindelijk afhankelijk is van de ene waarachtige God van Israël.
 • Bid vooral voor hen die door een grote eenzaamheid worden overvallen.

‘Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend’ (Psalm 111:9).

 

Voor de Israëlische regering

De huidige regeringscoalitie is samengesteld uit de breedste coalitie die de moderne staat Israël ooit heeft gehad. Maar tegelijkertijd is het ook de zwakste regering.

Israëlische minister van Inlichtingen Eli Cohen wil niet dat Qatar F-35’s kan kopen. Hij benadrukte op de Israëlische radio dat het belangrijk is dat zijn land een militair overwicht blijft houden in het Midden-Oosten.

Met de versoepeling van de Coronamaatregelen zijn ook de protesten bij de ambtswoning van de premier in Jeruzalem terug van nooit echt weg geweest.

 • Bid om wijsheid voor de Israëlische regering in de bestrijding van het Coronavirus.
 • Bid dat de economische gevolgen klein zullen blijven.
 • Bid dat de protesten tegen Premier Netanyahu zullen stoppen.
 • Bid dat Israël niet opnieuw in een regeringscrisis terecht kom
 • ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen’ (Psalm 121:1-2).

 

Bosbranden door hitte

In het eerste weekend van oktober werd Galilea getroffen door vele bosbranden, waarschijnlijk door de enorme hitte van de afgelopen weken. Duizenden mensen moesten evacueren toen de sirenes klonken. Chaos en paniek waren het gevolg.

 • Bid voor allen die door deze bosbranden zijn getroffen en hun huizen en waardevolle spullen zijn kwijtgeraakt.
 • Bid dat er hulp geboden wordt door de overheid en andere instanties.
 • Bid om bescherming voor brandweerlieden en andere hulpverleners waaronder gemeenteleden van kerken.

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken’ (Jesaja 43:2).

 

Bescherming van de kwetsbare grenssteden van Noord-Israël

Binnen vier kilometer van de noordgrens van Israël met Libanon, herbergt het dorp Hurfeish een mix van Israëlische Druzen en christenen. Hoewel de inwoners van Hurfeish vreedzaam samenleven, wordt de gemeenschap geconfronteerd met een ernstige externe dreiging. Ze leven onder de constante angst dat Hezbollah-terroristen, die vrij opereren aan de Libanese kant van de nabijgelegen grens, zullen besluiten raketten op Israël af te vuren, met Hurfeish precies in de vuurlinie! Ze hebben letterlijk seconden om een ​​schuilplaats te vinden.

Tijdens een recente piek in de spanningen met Hezbollah over de grens, vernamen de hoofden van de gemeenteraad dat de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem meer dan 110 draagbare schuilkelders had geplaatst in Israëlische gemeenschappen langs de onstabiele zuidgrens met Gaza. Dus nodigden ze een ICEJ-delegatie uit om het gebied te bezoeken en te overwegen om ook in het noorden schuilplaatsen te doneren.

Na beoordeling van de behoefte besloot de ICEJ dat Hurfeish het eerste dorp zou zijn dat onderkomens zou krijgen. De hartslag van Hurfeish is het culturele centrum van de gemeenschap. Meestal een bijenkorf van activiteit, het bestaat uit een buitensportcomplex en het overdekte gemeenschapscentrum waar openbare evenementen, dagelijkse activiteiten en educatieve cursussen worden gehouden. Door de genereuze donaties van onze christelijke supporters, heeft de ICEJ onlangs twee schuilkelders op de faciliteit kunnen plaatsen, wat gemoedsrust geeft aan degenen die er gebruik van maken en ervan genieten.

 • Bid voor de bewoners aan de Noordgrens van Israël met Libanon en in het bijzonder voor de inwoners van het dorp Hurfeish.
 • Bid dat de kracht en macht van Hezbollah terroristen wordt verbroken en dat hun terroristische acties vroegtijdig worden ontmanteld.
 • Dank God dat ook de ICEJ in deze concrete situatie hulp kan verlenen en er contacten zijn tussen de hoofden van de gemeenteraad en de ICEJ.
 • Dank God ook voor de binnengekomen donaties van christelijke supporters en blijf bidden dat er meer geld binnenkomt om hulp in de vorm van schuilkelders te kunnen geven.

‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 121:1).

 

 1. Gebed voor de volken

Toenadering tussen Israël en de Arabische wereld

Het lijkt wel of de toenadering van Arabische landen richting Israël in een stroomversnelling is gekomen. Hieronder een kort overzicht van de afgelopen weken:

 • Het Israëlische parlement heeft ingestemd met de deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De landen hebben afgesproken dat ze een normale diplomatieke relatie gaan onderhouden.
 • In navolging van Saudi-Arabië heeft ook Jordanië vorige maand een luchtverdrag getekend met Israël. Met het nieuwe akkoord kunnen vliegtuigen uit Israël gebruik maken van het Jordaanse luchtruim, en vice versa.
 • Ook Israël en Libanon beginnen onderhandelingen over maritieme grenzen.
 • Israël en Soedan gaan naar verwachting normale diplomatieke betrekkingen aan. Het normaliseren van de relatie met Sudan zou een nieuwe doorbraak zijn voor de regering van premier Benjamin Netanyahu.
 • Dank God dat het Israëlische Parlement (de Knesset) heeft ingestemd met het vredesakkoord tussen Israël en de VAE.
 • Dank God dat ook Jordanië in navolging van Saudi Arabië een luchtverdrag met Israël heeft getekend.
 • Bid dat de gesprekken tussen Israël en Libanon over de maritieme grenzen tussen beide landen zullen leiden tot vrede.
 • Bid dat vertegenwoordigers van Soedan en Israël over enkele weken het akkoord gaan ondertekenen in het Witte Huis.
 • Bid ook voor de Palestijnse leiders die de akkoorden afwijzen en blijven steken in hun haat tegen Israël.
 • Bid dat de EU niet aan de kant blijft staan nu er een wind van vrede door het Midden Oosten waait.
 • Bid dat deze toenadering zal leiden tot een volkomen verzoening tussen Jacob en Ezau.

‘Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:10).

 

Israël steunt Trump bij de Amerikaanse verkiezingen

In Israël wordt niet alleen reclame gemaakt voor de Amerikaanse verkiezingen, maar ook voor de huidige president Donald Trump. Grote billboards, opgehangen langs de hoofd­verkeers­weg Ayalon in Tel Aviv, wensen Donald en Melanie Gods zegen toe voor de komende verkiezingen.

Wanneer deze verkiezingen in Israël zouden worden gehouden, zou Trump gegarandeerd de verkiezingen winnen. De Israëli's zijn er niet zeker van of zij op de steun van de Verenigde Staten kunnen rekenen wanneer Joe Biden tot president wordt gekozen.

 • Dank God voor de inspanningen en bemiddelingen van de Amerikaanse regering bij de totstandkoming van de vredesinitiatieven tussen Israël en de Arabische landen in het Midden-Oosten.
 • Bid voor de komende (3 november) Amerikaanse Presidentsverkiezingen en dat God de juiste man op de juiste plaats aanstelt.
 • Bid dat de VS Israël zal blijven steunen ongeacht wie er gekozen gaat worden.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in de VS tegen het geweld van antisemitisme.

‘Hij verandert de tijden en de tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen (Presidenten) aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben’ (Daniël 2:21).

 

Kerken in Nederland erkennen schuld rond de Jodenvervolging

Kerken in Nederland gaan schuldbelijdenis doen voor hun houding ten opzichte van de Joden in de 2e wereldoorlog.

‘De Protestantse kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien’luidt de verklaring. Op 8 november a.s. spreekt scriba René de Reuver van de PKN bij de herdenking van de Kristallnacht  een schuldbelijdenis uit.

‘Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving’, staat in de uitgebreide schuldbelijdenis die wordt afgesloten met een gebed.

 • Als kerk der eeuwen en haar geschiedenis bidden en belijden wij met schaamte dat we in veel opzichten nalatig zijn geweest tegenover U en tegenover het volk, dat U in Uw Woord, Uw oogappel noemt.
 • Wij vragen U en Uw volk hiervoor vergeving en danken U op grond van Uw woord dat als wij onze zonden belijden U getrouw en rechtvaardig bent om ons de zonden te vergeven.

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9b).

 

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Een stralend licht in Nazareth en Bethlehem

Niet lang na een bezoek van ons AID-team aan Nazareth, reed Jannie Tolhoek samen met ICEJ-medewerker Tricia Neighbours naar een kerk in Bethlehem, dit keer om persoonlijk 70 voedselpakketten uit te delen die verpakt waren op onze kantoren in Jeruzalem. Tijdens hun bezoek leerde ons team over de moeilijke tijden waarmee de mensen in Bethlehem te maken hebben. Pastoor Naim legde uit dat veel lokale bewoners in Israël werken, maar dat door de blokkering van het Coronavirus velen niet hebben kunnen werken of met onbetaald verlof zijn gestuurd. Degenen die afhankelijk zijn van christelijk toerisme naar Bethlehem, lijden ook. Hij bedankte de ICEJ en benadrukte hoe noodzakelijk de hulp voor hen was. “Onze mensen lijden zonder werk, zonder voedsel en velen zijn depressief. Het is een ramp! Uw steun kwam zo snel ”, zei hij.

Pastor Naim en Elvira merkten ook op dat de ICEJ de afgelopen maanden de eerste organisatie was die contact heeft opgenomen om te zien hoe het met hen gaat in deze moeilijke tijd en om hen te ondersteunen.

 • Bid voor allen die hebben te lijden onder de Coronacrisis en in deze tijd afhankelijk zijn van hulp van anderen.
 • Dank God dat het team van de ICEJ hulp kon bieden aan de mensen in Bethlehem.
 • Bid dat de ICEJ ook financieel in staat zal blijven om hulp te kunnen blijven bieden aan de zwakkeren in de Israëlische samenleving.
 • Bid voor het AID-team en alle vrijwilligers, waaronder Jannie Tolhoek, dat ze hulp kunnen blijven geven.

‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof’ (Galaten 6:10).

Voor het Feest

Wereldwijd hebben meer dan 7.200 mensen online  het Wereldwijde Loofhuttenfeest 2020 gevolgd! Als u niet in de gelegenheid was, willen we dat het Feest de komende dagen en maanden doorgaat met het zegenen en bedienen van vele anderen.

Alle Feest-inhoud - inclusief de zeven liveshows, 100+ seminars, 25 virtuele rondleidingen, afterglows van aanbidding en meer - blijft tot ver in volgend jaar voor u beschikbaar op ons conferentieplatform op live.icej.org, afhankelijk van het pakket dat u hebt geselecteerd ($ 50 Feestpakket eindigt nu op 31 januari 2021; $ 99,99 en $ 149,99 pakketten eindigen op 1 oktober 2021).

 • Dank God dat de najaarsfeesten Rosh Hashana, Yum Kippoer en het Loofhuttenfeest rustig en succesvol zijn verlopen.
 • Dank God dat het Loofhuttenfeest digitaal wereldwijd is gevierd.
 • Bid God dat het feest van de Vader ook ingang zal vinden in vele kerken en gemeentes in Nederland.
 • Bid God dat we als afdeling in Nederland door middel van onderwijs de verbinding van Israël met de kerken in Nederland kunnen bevorderen.

‘In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden, de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden’ (Psalm 118:15-16).

 

Voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ

Dit jaar was tot nu toe een zeer ongebruikelijk en opwindend jaar voor de ICEJ in onze Aliyah-inspanningen. Ondanks het reisverbod door het Coronavirus hebben we Aliyah-vluchten naar Israël kunnen sponsoren voor bijna 1.500 Joden - het meeste in één jaar sinds de jaren negentig, en het jaar is nog niet voorbij!

De Aliyah uit het noorden gaat elke week door. En nu heeft de Israëlische regering plannen goedgekeurd om de komende maanden nog eens 2.000 Ethiopische oliem te brengen, en het Joods Agentschap heeft onze hulp gevraagd bij het sponsoren van hun reis naar huis.

Hier één van de verhalen van één van de families die we onlangs op een Aliyah-vlucht naar het land Israël mochten brengen.

Dmitry en Alexandra Tyrtyshny, en hun zoon Svyatoslav, kwamen op 31 augustus vanuit Rusland naar Israël met een ICEJ-gesponsorde vlucht. Slechts een paar jaar geleden was Alexandra klaar om Aliyah te maken met haar zoon, maar toen gebeurde er een heerlijk onverwachte gebeurtenis. Ze ontmoette haar toekomstige echtgenoot en hij was klaar om haar te volgen naar een nieuw leven in Israël. Het duurde meer dan een jaar om alles voor de verhuizing naar Israël te regelen. Maar ondanks de Corona-crisis waren ze in staat om deze belangrijke stap in hun leven te zetten met de hulp van de christelijke ambassade, in samenwerking met de Jewish Agency.

De verwachting is dat er in de komende maanden, jaren een massa-emigratie van Joden naar Israël opgang zal komen. Onder andere de Covid-pandemie, en het opnieuw sterk stijgende antisemitisme, (zullen) fungeren als katalysator. De wereldwijde Kerk word dringend opgeroepen Gods plan hierin te verstaan, om Israël en de Joden te helpen.

 • Dank God dat de deuren van Aliyah open blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs toeneemt ondanks de reisbeperkingen door Corona.
 • Dank God dat de ICEJ een centrale rol speelt in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid voor een goede samenwerking tussen de ICEJ en de overheidsinstanties.
 • Bid dat de er voldoende financiële middelen voor de ICEJ zullen zijn om dit jaar minstens drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

De ICEJ-Nederland houdt op zaterdag 31 oktober in Zwolle haar 40 jarig Jubileum

In 1980 verlieten 13 Ambassades, onder druk van de Arabische Liga, de stad Jeruzalem, met Nederland als laatste land. Christenen wilden een duidelijk statement maken en hebben toen de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) opgericht te Jeruzalem.

Nu in 2020 heeft de ICEJ haar 40 jarig Jubileum tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem gevierd.

Wij  als afdeling in Nederland hopen dit heugelijke feit ook in Nederland, met u te vieren. 

Op zaterdag 31 okt via livestream. Het is voor 30 mensen fysiek in Zwolle in de Sions kerk om 10.30 uur. 

 • Dank God dat we als ICEJ afdeling Nederland dit heuglijke feit mogen vieren.
 • Dank God voor de wonderen en tekenen die we in de afgelopen 40 jaar mochten meemaken.
 • We danken God voor de vele vrijwilligers die direct en indirect betrokken zijn bij dit werk.
 • Bid God dat we doormiddel van onderwijs, gebed en hulpverlening in de komende jaren een bijdrage mogen leveren aan de verbinding tussen Israël en de Kerken en Gemeentes in Nederland.
 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘Looft de God des hemels, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’ (Psalm 136:26).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus

 


Gebedspunten oktober 2020

Beste gebedspartners,

Dit jaar viert de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem het 40 jarig bestaan sinds onze oprichting in september 1980. Het is veertig jaar geleden dat we God zoveel beloften zagen vervullen om Israël te vergaderen en te herstellen, en om degenen te zegenen en voorspoedig te maken die Zijn volk zegenen en liefhebben. Tegenwoordig zijn de betrekkingen tussen christenen en Israël radicaal anders dan toen we in september 1980 werden opgericht, en we zijn God dankbaar dat hij de ICEJ een rol heeft laten spelen in deze dramatische veranderingen.

Toen de Christelijke Ambassade in 1980 werd opgericht door visionaire leiders, was er één passage uit de Bijbel die hen meer dan enig ander inspireerde en leidde. Dit was een tekst van de profeet Jesaja:

‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden’ (Jesaja 40: 1-2).

Dat hemelse mandaat blijft de Christelijke Ambassade tot op de dag van vandaag motiveren. Het is een Schriftuurlijk gebod om in liefde, vriendelijkheid en hoop naast en bij Gods volk te staan. Het werd veel te lang genegeerd door te veel kerken. Maar vandaag de dag klinkt het nog steeds relevanter en actueler dan ooit, terwijl we doorgaan met het nastreven van onze visie om christenen uit alle natiën te verbinden met elk segment van de Israëlische samenleving door daden van oprechte liefde en zorg voor hen.

Veertig jaar is een Bijbels belangrijke periode. Bij de Christelijke Ambassade voelen we dat God ons inderdaad naar een nieuw seizoen van onze bediening leidt. Menselijk gesproken hadden we verwacht dat dit 40-jarig jubileum op een geheel andere manier zou worden gevierd, met een recordaantal mensen die dit jaar naar Jeruzalem zouden komen voor de speciale viering van het Loofhuttenfeest.

Maar met COVID 19 zal dat niet mogelijk zijn. Toch zien we dat de Heer ons met het Feest naar opwindende nieuwe gebieden leidt. In plaats van een grote feestbijeenkomst te houden in de grootste zaal van Jeruzalem, gaan we naar een heel nieuw paradigma voor het vieren van dit Bijbelse feest. We hebben de vaardigheden van Israëlische software-experts gebruikt om een ​​online platform voor een Global Feast te produceren dat meer inhoud zal bieden dan ooit tevoren. En hoewel mensen niet naar Jeruzalem kunnen komen voor Soekot, zullen we van 2 tot 8 oktober a.s. het Feest vanuit Jeruzalem naar meer gelovigen over de hele wereld brengen dan ooit tevoren.

We zijn bevoorrecht om in een tijd te leven in de geschiedenis waarin God zijn beloften aan Jeruzalem en Israël gaat vervullen. We worden bemoedigd om met Hem samen te werken en ook dit jaar het Loofhuttenfeest te vieren en om te bidden voor Zijn stad en land. We verheugen ons dat wij de generatie zijn die dit meemaakt. We worden bemoedigd in onze verwachting op de Wederkomst van Jezus, de openbaring van het Nieuwe Jeruzalem en dat God onder de mensen komt wonen.

Wanneer we kijken naar de profetieën die God bezig is te vervullen, dan hebben we vertrouwen in Zijn trouw. Hij alleen is trouw en waarachtig. Hij is de God van het Verbond. Hij alleen is in staat Zijn beloften te vervullen over Jeruzalem, Israël en over een ieder van zijn kinderen.

We danken je dat je ook weer deze maand opnieuw deel uitmaakt van onze gezamenlijke gebedsinspanningen. Dit zijn moeilijke dagen voor de hele wereld, en de kracht van onze verenigde gebeden is meer dan ooit nodig om ons allemaal te helpen de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Moge de Heer deze maand Zijn aangezicht over je laten schijnen als we de Heer samen in gebed zoeken.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

Israël en de Corona crisis met veel besmettingen

Hoewel nog niet alle details bekend zijn, heeft de Israëlische regering besloten dat het land vanaf vrijdag 25 september om 14.00 uur in een Lock down gaat die meer beperkingen zal hebben dan de eerste Lock down in maart.

Wel is bekend dat de Lock down die vrijdag ingaat en in ieder geval zal duren tot 10 oktober, de dag na Simchat Thora, waarbij de volgende beperkingen zullen gelden:

 • verplicht thuis blijven, m.u.v. Jom Kippur waarbij je een synagoge dienst mag bijwonen tot 1 km van je huis, indien dit met een groep van 20 personen wordt gedaan, hetzelfde geldt voor demonstreren, dat mag ook tot 1 km van je huis
 • Alle winkels en markten m.u.v. supermarkten en apotheken gaan dicht
 • openbaar vervoer wordt minimaal uitgevoerd
 • geen familie of vrienden thuis ontvangen
 • alle bedrijven die geen essentieel werk uitvoeren moeten sluiten, thuis werken is de enige optie
 • over sluiting van Ben Gurion Airport wordt later een besluit genomen

Er is sprake van een recordstijging aan besmettingen. Het gaat om het grootst aantal nieuwe besmettingen die zijn vastgesteld sinds het begin van de pandemie.

 • Bid dat de 2e Lock down spoedig zal eindigen en de rust terugkeert.
 • Bid dat God op een krachtige wijze Zijn volk door Zijn Geest aanraakt .
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid dat er genezing zal zijn onder Zijn vleugelen.
 • Bid vooral voor hen die door een grote eenzaamheid worden overvallen.
 • Bid dat God dit jaar de bevolking gedurende de feestdagen op een bijzondere krachtige wijze in hun lock-down situatie zal aanraken.

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5)).

 

Toenadering tussen Israël en de Arabische wereld

Het Palestijns-Israëlische conflict heeft lang gezorgd voor een, althans naar de buitenwereld toe, gesloten en eensgezind Arabisch front. Die tijd is voorbij.

Maandag 31 augustus jl. maakte voor het eerst een Israëlisch verkeersvliegtuig officieel een vlucht naar de VAE met aan boord Israëlische en Amerikaanse functionarissen die kwamen overleggen over verbetering van de relaties tussen Israël en de VAE. Vertegenwoordigers van Israël en de VAE ondertekenden dinsdag 15 september jl. in het Witte Huis de overeenkomst tussen hun landen.

Ook Bahrein gaat de relatie met Israël normaliseren.

Saudi-Arabië is nog niet zo ver als de VAE, maar opent wel zijn luchtruim voor vluchten tussen Israël en de VAE.

 • Bid alstublieft dat het vredesakkoord tussen Israël en de VAE veel vruchten zal afwerpen tussen deze twee naties en in de hele regio.
 • Bid dat dit nieuwe vredesakkoord de komende weken en maanden zal uitmonden in warmere relaties en zelfs vredesakkoorden met andere Arabische staten, zoals Oman, Marokko en Saoedi-Arabië.
 • Bid dat deze toenadering zal leiden tot een volkomen verzoening tussen Jacob en Ezau.

‘Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten’ (Spreuken 16:7).

 

Voor de Israëlische regering

Ondertussen blijkt uit nieuwe peilingen dat de Likud partij van Netanyahu veel zetels zou verliezen indien er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

Terwijl in april nog 57,5% van de Israëliërs Netanyahu vertrouwde in zijn aanpak van het coronavirus, is dat nu volgens een peiling gedaald tot 27%.

Niet alleen vertrouwt het overgrote deel van de bevolking Netanyahu niet meer in zijn aanpak van het coronavirus, slechts 48% van de Joodse Israëliërs en 28% van de Arabische Israëliërs zijn nog optimistisch over het herstel van het land vergeleken met respectievelijk 72% en 69% in april.

 • Bid dat alle partijen binnen de Israëlische regering zullen samenwerken om de natie te versterken in deze moeilijke tijden van een volledige Lock-down.
 • Bid dat het vertrouwen in de regering weer zal toenemen.
 • En bid om eenheid binnen de regering en het volk.
 • Bid dat Israël niet opnieuw in een regeringscrisis terecht komt.

‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Psalm 125:1-2).

Israëlisch leger somt op: 100 terreurdoelen in 19 nachten

De IDF heeft in 19 nachten ongeveer 100 doelen van de Islamitische Hamas organisatie aangevallen, concludeerde de IDF afgelopen week.

De aanvallen werden uitgevoerd als reactie op raketlanceringen, verstoringen op het hek en explosieve en brandgevaarlijke ballonnen die vanuit de Gazastrook naar Israëlisch grondgebied werden gelanceerd.

Als onderdeel van de aanvallen werden militaire complexen in sleutelstructuren, ondergrondse infrastructuur en militaire posities van Hamas aangevallen.

"Deze aanslagen veroorzaken aanzienlijke schade aan de infrastructuur en de militaire opbouw van de terroristische organisatie Hamas. De IDF is klaar voor actie voor zover nodig is om de inwoners naast Gaza en het zuiden te beschermen", zei een IDF-woordvoerder.

 • Bid voor de bevolkingsgroep in de Gazastrook en het Zuiden die in grote armoede leeft onder het dominante Hamasbewind.
 • Bid voor rust aan de grenzen in het Noorden, Oosten en Zuiden.
 • Bid dat het Palestijnse Ballonterrorisme aan de grens met Gaza zal stoppen.
 • Bid dat de vijanden van Israël niet zullen toeslaan gedurende de Hoge Feesttijddagen.

‘Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken’ (Psalm 22:28-29).

      2. Gebed voor de volken

Kosovo en Servië gaan ambassades in Jeruzalem openen

Kosovo en Israël gaan over tot wederzijdse erkenning. De Kosovaarse republiek gaat tevens, net als Servië, een ambassade in Jeruzalem openen. De acties zijn onderdeel van een door de Verenigde Staten bemiddeld normalisatie-akkoord tussen de twee Balkanlanden.

De Europese Unie waarschuwt dat als Servië en Kosovo ambassades in Jeruzalem openen, dit hun kansen op EU-lidmaatschap mogelijk kan ondermijnen. 

De ambassade-aankondiging van Servië en Kosovo is echter tegen het zere been van de EU. “Er is geen EU-lidstaat dat een ambassade in Jeruzalem heeft”, aldus Europese Commissie-woordvoerder Peter Stano tijdens een persconferentie. “Elke diplomatieke stap die het gezamenlijke standpunt van de EU ten aanzien van Jeruzalem in twijfel trekt, baart serieuze zorgen en treurnis”.

Nederland was vroeger één van de weinige landen die haar ambassade in Jeruzalem had gehuisvest. Hier kwam in 1980 verandering in, toen de Knesset de zogenoemde Jeruzalemwet aannam. Deze wet verklaarde heel Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël, inclusief het oostelijk deel dat in 1967 op de Jordaanse bezetter was veroverd. De Palestijnse Autoriteit ziet in oost-Jeruzalem de hoofdstad voor een toekomstige Palestijnse staat. Daarom wordt Israëls annexatie van oost-Jeruzalem door een groot deel van de wereld, inclusief Nederland, niet erkend. De paar landen die een ambassade in Jeruzalem hadden, verhuisden deze naar Tel Aviv in protest tegen de Israëlische Jeruzalemwet. Christenen wilden een duidelijk statement maken en hebben toen de International Christian Embassy opgericht te Jeruzalem.

 • Dank God dat na Honduras ook Kosovo en Servië overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid voor de Europese Unie die tegen de actie van beide landen protesteren.
 • Bid dat meerdere landen waaronder ook Nederland dit voorbeeld zullen volgen en Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad zullen erkennen.
 • Dank God voor de Christenen die in 1980 hebben besloten om de ICEJ op te richten.

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Israëlische brandweerlieden helpen Californië bij het bestrijden van bosbranden

Israëlische brandweerlieden kwamen aan in Sacramento, Californië, om te helpen bij het bestrijden van een golf van bosbranden die door het gebied razen.

Het was de eerste keer dat Israëli's naar de Verenigde Staten zijn gestuurd om te helpen bij het bestrijden van branden.

Burgemeester Darrell Steinberg van Sacramento begroette de aankomst van de brandweerlieden in de hoofdstad met een tweet.

"Als Joodse burgemeester ben ik bijzonder trots en blij om te zien dat ze ons te hulp schieten".

 • God, we danken U voor de manieren waarop Gods volk in tijden van nood een licht voor de heidenvolkeren is.
 • Bid om bescherming en veiligheid voor de mensen terwijl ze vechten tegen de dodelijke bosbranden.
 • We bidden voor de bevolking van Californië die direct en indirect getroffen zijn door deze verwoestende branden.

‘Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken’ (Jesaja 42:6)

 

        3. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Voor het Feest

De Bijbel beschrijft het Loofhuttenfeest als het derde van de drie jaarlijkse feesten die door het Israëlische volk in Jeruzalem gevierd moet worden. Gedurende dit feest herinneren zij zich de veertig jaar durende tocht door de woestijn. Ook vieren zij en verheugen zij zich over de inzameling van de oogst. Van ouds identificeert het Joodse volk het Loofhuttenfeest met de komst van de Messias. En zij verwelkomen de deelname van niet Joden (heidenen), in overeenstemming met de woorden van de profeet Zacharia in hoofdstuk 14, dat al de volkeren naar Jeruzalem zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

 • Dank God voor de digitale mogelijkheden voor het vieren van het feest.
 • Bid God dat er geen technische storingen zullen optreden gedurende de uitzendingen.
 • Bid dat velen over de gehele wereld zullen worden aangeraakt en dan het Feest van de Vader een warme plek zal vinden in vele huizen en kerken.
 • Bid voor wijsheid en leiding van de Heilige Geest onder ons.
 • Bid dat de glorieuze aanwezigheid van de Heer gevoeld zal worden door iedereen die het Feest 2020 zal meemaken dit jaar.

‘Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren’ (Leviticus 23:41).

Voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ

Alhoewel u de term 'Aliyah' niet vanaf de kansel hoort uitspreken, op de zondagschool hebt gehoord, en zelfs niet in de concordantie kunt vinden (welke versie u ook gebruikt), is het echter wel een Bijbels begrip. Het is iets dat de Here zeer dicht nabij het hart ligt, en Hij wil graag dat u daarbij betrokken raakt.

De profeten in het Oude Testament spraken over Aliyah - Gods plan om de kinderen van Israël thuis te brengen.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen door Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de er voldoende financiële middelen voor de ICEJ zullen zijn om dit jaar minstens drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had.’ (Jeremia 16:14-15).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Doe mee met de Rosh Chodesh gebedsbeweging

Bij elke Rosh Chodesh tot aan het Loofhuttenfeest willen we:

 • bidden voor een opwekking in de volken en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest van God op Israël.
 • bidden voor genezing van onze volken en voor genezing van gezinnen en individuen.
 • de Heer smeken om een ​​geestelijke verschuiving onder het volk van God, om een ​​nieuwe honger en toewijding aan Jezus.
 • bidden voor een nieuwe geest van gebed en voor heiligheid van een nieuw niveau!
 • bidden dat de tekenen en wonderen in Zijn Gemeente hersteld zullen worden en dat er een nieuw seizoen van passie voor God tot ons zal komen.
 • bidden dat God het herstel van Israël zal versnellen en dat Zijn Geest vanuit de vier hoeken van de wereld op Israël zal blazen.
 • bidden tegen de aanhoudende golf van antisemitisme die op de golf van de huidige Corona pandemie heerst.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten september 2020

Veel christenen over de hele wereld hebben de afgelopen maanden van de Corona-crisis de roeping tot een intensiever gebedsleven gevoeld. En het is heel gewoon om nogmaals een beroep te horen op die bekende oproep tot nationaal berouw in 2 Kronieken 7:14:

‘En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

Om dit te bewerkstelligen, weten we allemaal heel goed dat nederigheid voor de Heer belangrijk is, en dat er gebed en berouw nodig zijn. Maar soms zien we de oproep om "Mijn aangezicht te zoeken" over het hoofd. Vandaar dat we dit gaan doen in ons gebed:

 1. Gebed voor Israël

Israël en de Corona crisis

Israël hoort al weken bij de landen met het hoogste aantal coronabesmettingen per inwoner. Ook het sterftecijfer overtreft nu dat van april. Tot overmaat van ramp bestrijden de regeringspartijen elkaar feller dan het virus.

 • Bid voor de Israëlische, Palestijnse en Arabische leiders dat God hen wijsheid geeft en dat ze zullen zoeken wat de vrede dient.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem.
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid voor de allerarmsten onder de Israëlische bevolkingsgroepen.
 • Bid dat God het werk van de ICEJ in deze crisis als één van de bruggenbouwers zegent.

‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?’ (Mattheüs 6:25).

Voor Israëls nieuwe vredesakkoord met de VAE

Vorige week werd plotseling een doorbraak aangekondigd in de betrekkingen van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten. In het zogenaamde "Akkoord van Abraham" werden de Emiraten de derde Arabische staat (na Egypte en Jordanië) die uit het peloton brak en formele relaties met Israël begon te openen zonder een definitief vredesakkoord met de Palestijnen. Velen noemden de deal een welkome terugkeer naar de "vrede voor vrede" formule, in die zin dat Israël niet werd gevraagd om iets toe te staan ​​aan de VAE in ruil voor normalisatie van de betrekkingen met de Joodse staat.

 • Bid alstublieft dat het vredesakkoord tussen Israël en de VAE veel vruchten zal afwerpen tussen deze twee naties en in de hele regio.
 • Bid dat dit nieuwe vredesakkoord de komende weken en maanden zal worden overgedragen naar warmere relaties en zelfs vredesakkoorden met andere Arabische staten, zoals Oman, Bahrein, Marokko en Saoedi-Arabië.
 • Bid dat president Trump en zijn team de komende maanden en jaren kunnen blijven voortbouwen op deze diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten.

‘Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust’ (Jesaja 32:18).

Voor de Israëlische regering

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn plaatsvervangende premier Benny Gantz zijn nog steeds niet in staat tot overeenstemming te komen over de langverwachte staatsbegroting, een geschil dat bijna leidde tot de ineenstorting van de eenheidsregering en een vierde verkiezingsronde. Een compromis op het laatste moment heeft de begrotingsdeadline uitgesteld tot december. Dit is slechts één van de vele problemen die de coalitieregering nog steeds zwaar maken.

 • Bid dat alle partijen binnen de Israëlische regering zullen samenwerken om de natie te versterken in deze moeilijke tijden, aangezien ze te maken hebben met budgettaire strijd en economische zorgen tijdens een tweede golf van Corona.
 • Bid dat premier Netanyahu weet hoe hij op de juiste manier om moet gaan met de eisen van het ambt, zelfs als hij zichzelf verdedigt tegen wat hij beschouwt als verzonnen beschuldigingen tegen hem.
 • En bid om bescherming voor hem en zijn gezin.
 • Bid dat Israël niet opnieuw in een regeringscrisis terecht komt.
 • Bid God dat de politieke leiders actief recht en gerechtigheid zullen nastreven.
 • Bid dat de roep om ‘De Koning der Koningen’ in deze tijden van toenemende crises onder de bevolking zal groeien.

‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).

Ballonterrorisme van de Gaza

Israëlische tanks hebben het vuur geopend op doelen in de Gazastrook. Ze beschoten volgens het leger militaire observatieposten van Hamas, de dominante organisatie in de Palestijnse enclave aan de kust. De aanval volgde op Palestijnse aanvallen met ballonnen waar explosieven aan hangen. De onrust in het gebied neemt deze maand weer toe, ondanks het vorig jaar door de twee partijen gesloten akkoord.

In de Gazastrook wonen twee miljoen mensen en er is sprake van grote armoede.

Onder de Palestijnen leeft ook veel onvrede over het akkoord dat Israël sloot over de normalisering van de relatie met de Verenigde Arabische Emiraten. Veel Palestijnen voelen zich verraden door de golfstaat.

 • Bid voor de bevolkingsgroep in de Gazastrook die in grote armoede leeft onder het dominante Hamasbewind.
 • Bid dat de Palestijnse aanvallen in het zuidelijke grensgebied met Israël zullen stoppen.
 • Bid ook om bescherming voor de grens in het noorden van Israël.
 • Bid dat de politieke leiders en de Israëlische strijdkrachten op gepaste wijze zullen reageren, zoals ten tijde van Samuël.
 • Laten ook wij in onze voorbede de God van Israël aanroepen om hen te verlossen uit de macht van hun vijanden.

‘En de Israëlieten zeiden tegen Samuël: Laat toch niet na voor ons te roepen tot de HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen’ (1 Samuël 7:8).

 1. Gebed voor de volken

Voor rust aan de grenzen van Israël

Hezbollah in Libanon blijft de waakzaamheid van Israël langs de noordgrens testen door de afgelopen weken verschillende grensoverschrijdende invallen te lanceren. De IDF is er tot dusver in geslaagd deze terreuroperaties te dwarsbomen, maar Hezbollah wordt steeds kritischer bekeken over zijn rol bij de grote explosie in de haven van Beiroet een tijdje geleden.

 • Bid voor een zegel van bescherming langs alle grenzen van Israël, en vooral aan de noordelijke en zuidelijke grenzen.
 • Laten we de Heer vragen om zijn machtige hand en uitgestrekte arm namens Israël uit te steken, zoals in de oudheid.
 • Bid tegelijkertijd ook voor de volkeren van Libanon en Gaza, dat zij een uitweg zullen vinden uit hun verslechterende situatie, en de Heer zullen leren kennen en vrezen en zullen proberen in vrede met Israël te leven.
 • Bid voor de mensen in Beirut die door de explosie gewond zijn of hun huis zijn kwijtgeraakt.
 • Bid voor medewerkers van ziekenhuizen en voor de lokale brandweer; zij werken met man en macht op de slachtoffers te helpen,
 • Bid ook voor mensen die geliefden zijn verloren en voor hen die getraumatiseerd zijn door wat er is gebeurd.

‘Zo zegt de Heere HEERE: Als ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jacob gegeven heb’ (Ezechiël 28:25).

Voor wereldwijde opwekking

God roept ons op om beter naar de stem van de Heer te luisteren dan naar het lawaai van de media, die geen goddelijke agenda hebben. Laten we als biddende mensen deze maand meer tijd nemen om met de Heer door te brengen en te luisteren naar wat Hij zegt over onze naties, onze gemeenschappen en ons eigen leven.

 • Blijf bidden dat de Heer Zijn Geest op alle vlees zal uitstorten, zoals beloofd in Joël 2.
 • Bid dat onze zoons en dochters zullen profeteren en dat onze oude mannen dromen en onze jongemannen visioenen zullen zien.
 • Bid dat de ware kerk zelfs in deze moeilijke tijden bloeit en groeit.
 • Bid dat christenen overal hun prioriteiten zullen bijstellen, weg van de rijkdom en zorgen van deze wereld, naar de kostbare, eeuwige waarheden van onze redding in Jezus.

‘Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heiden volken’  (Psalm 22:28-29).

Toenemend antisemitisme in Frankrijk

De World Zionist Organization (WZO) werkt aan een plan om de Joodse gemeenschap van Frankrijk naar Israël te brengen vanwege het toenemend antisemitisme. De situatie in Frankrijk verslechtert elke dag.

 • Bid dat vele Joden in Frankrijk en de rest van de wereld gehoor zullen geven aan deze oproep.
 • Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap tegen het heersende antisemitisme in Europa en de rest van de wereld.
 • Bid dat er voldoende steun en (financiële) ruimte zal zijn om de Joden in Israël op te vangen.
 • Bid ook voor de ICEJ hulp programma’s in Jeruzalem om daar waar nodig te ondersteunen.

‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde’ (Psalm 2:1-2).

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem

Onze medechristenen in Libanon helpen

De ICEJ staat al decennia lang christenen in het Midden-Oosten bij die te maken hebben met vervolging, conflicten, rampen en vele andere uitdagingen. Momenteel werken we eraan om onze christelijke broeders en zusters te helpen de ramp te overwinnen van de gruwelijke explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020. We helpen lokale Libanese christelijke kerken en bedieningen bij hun herstel en om anderen in nood te helpen.

 • Dank God dat de ICEJ in Jeruzalem al 40 jaar gemeenschappen in het Midden-Oosten helpt die te maken hebben met vervolging, rampen en vele andere conflicten.
 • Bid dat er voor de ICEJ voldoende (financiële) middelen zullen zijn om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden.

‘Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk er van weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om al het werk mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over’ (Exodus 36:5-7).

Voor het Loofhuttenfeest

Dit jaar zal de eerste keer in veertig jaar zijn dat de naties niet in staat zullen zijn om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest, vanwege het reisverbod door Corona. Maar ze kunnen het Feest ervaren terwijl we het online uitzenden naar de uiteinden van de aarde. Het online Global Feast-pakket van de ICEJ zal dit jaar een live aanbiddingsdienst bevatten gedurende de zeven dagen van Soekot, plus meer dan 80 preken en seminars die op aanvraag kunnen worden bekeken. Er zullen virtuele rondleidingen zijn naar verschillende locaties in Israël en vele andere speciale functies.

 • Bid voor het leiderschap en de staf van de ICEJ als we klaar zijn met het uitwerken van de details van het Feest van dit jaar.
 • Bid voor wijsheid en leiding van de Heilige Geest onder ons.
 • Bid dat de Heer veel mensen zal aantrekken om zich in te schrijven voor het online Feest van dit jaar.
 • Laten we ook bidden dat de Heer de juiste sprekers en aanbiddingsleiders aan ‘boord’ zal brengen, die de mensen willen zegenen en de juiste visie en woord van de Heer willen brengen die Hij wil vrijgeven tijdens het Feest van dit jaar.
 • Bid dat de glorieuze aanwezigheid van de Heer gevoeld zal worden door iedereen die het Feest 2020 voorbereidt en door iedereen die zal afstemmen.

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38).

Voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ

De afgelopen maanden is de ICEJ getuige geweest van een wonder in de profetische terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land. Ondanks de pandemie van het Coronavirus gaat de Aliyah nog steeds door en staat op het punt om zelfs aanzienlijk te stijgen zodra de lucht weer opengaat. En de ICEJ heeft een sleutelrol kunnen spelen door tijdens dit meest ongewone seizoen van het Coronavirus meer dan 1.400 Joden naar Israël te brengen.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen van Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de er voldoende financiële middelen voor de ICEJ zullen zijn om dit jaar minstens drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

Israël weekend 2020

We kunnen als ICEJ afdeling Nederland terugzien op een rijk gezegend en geslaagd Israëlweekend wat we van 28 t/m 30 augustus voor de 10e keer mochten organiseren  op de Betteld. Het thema ‘Jezus, de Messias van Israël’ is door de sprekers Willem Ouweneel, Oscar Lohuis en Jacob Keegstra op een krachtige wijze uiteen gezet.

Jezus is de Profeet, (Hoge) Priester, Koning en Bruidegom van Israël.

Het was bijzonder om met ongeveer 275 deelnemers samen van het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden te genieten. Net zoals de 1ste gelovigen dat deden na de toespraak van Petrus.

‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’ (Handelingen 2:42).

De zang en de muziek werd verzorgd door Christian Verwoerd en band met op de zaterdagmiddag een sing-in in de open lucht.

De gehouden collecte voor de Aliyah heeft meer dan € 10.000,- opgebracht. Een Godswonder.

 • Dank God voor het geslaagde Israël weekend op de Betteld ondanks de Corona beperkingen.
 • Dank God voor de opbrengst van de gehouden collecte voor de ICEJ Aliyah inspanningen
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus