Actuele Gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email
 

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade.


Gebedspunten januari 2020

Vandaag is in Israël het World Holocaust Forum, waar 50 regeringsleiders aanwezig zijn. Ook onze koning Willem Alexander is daarbij aanwezig. Hij kwam al een dag eerder om een rondleiding te krijgen op Yad Vashem. Van alle landen is in Nederland het hoogste percentage joden weggevoerd.

- Bid voor dit World Holocaust Forum, dan de regeringsleiders weet hebben wat er allemaal heeft afgespeeld tijdens de Holocaust.

- Dank dat koning Willem Alexander hierbij aanwezig is, als steun vanuit Nederland.

- Bid voor de herdenkingen in Nederland, met name in Westerbork en Apeldoorn, waar het joods psychiatrisch hospitaal in 1943 werd ontruimd en de 1300 joods patiënten zijn weggevoerd. Op 26 jan. is het Herdenkingscentrum Apeldoornse Bosch open voor het publiek.


1.    Gebed voor Israël

De onopgeloste verkiezingen van Israël

Het land Israël staat nu voor zijn derde verkiezingsronde in het afgelopen jaar. De volgende nationale stemming vindt plaats op 2 maart a.s. en de vroege peilingen geven aan dat de politieke impasse nog steeds niet kan worden opgelost. Het is echt een ongebruikelijke tijd voor de natie en velen zijn gefrustreerd dat hun stemmen niet van invloed lijken te zijn. Er zijn ook zorgen over de schade die dit kan aanrichten aan de economie van het land, evenals de verleiding onder de vijanden van Israël om te denken dat het land zonder leider is en dus kwetsbaar voor aanvallen.

·       Bid dat de juiste leider (s) uit deze derde verkiezingsronde zullen komen om de natie in de toekomst te besturen.

·       Bid voor premier Benjamin Netanyahu als hij wordt geconfronteerd met aanklachten die velen als oneerlijk beschouwen en een achterhaalde poging om hem te schande te maken en hem uit de politieke macht te verdrijven.

·       Bid dat het Israëlische volk een consensus bereikt over hoe de huidige politieke crisis op te lossen en te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt.

·       Bid dat het Israëlische publiek zich tot de Heer zal wenden voor een duidelijke richting voor hun land.

·       Vraag de Heer om de economie van het land sterk en groeiende te houden in deze tijd van onzekerheid.

·       Bid voor Gods goddelijke bescherming over het Israëlische volk terwijl het politieke vacuüm voortduurt.

·       Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël te schaden.

‘Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid‘ (Psalm 121: 4-8).

Veiligheid van Israël

Met het nieuwe jaar zijn de spanningen direct weer hoog opgelopen. De VS heeft de Iraanse generaal Soleimani gedood. Iran heeft wraak gezworen. Lees verder onder gebedspunten volken rondom Israël.

Midden in deze huidige politieke impasse hebben Hamas en de islamitische Jihad Israël vanuit Gaza aangevallen. Ondertussen dreigt Hezbollah aan te vallen vanuit Libanon en Syrië. Verder blijft Iran - die al het bovenstaande sponsort - militaire troepen en wapens verplaatsen naar Syrië, Libanon en Irak die Israël kunnen aanvallen. Israël heeft recentelijk gewapende terroristische installaties in Gaza en Iraanse militaire bases in Syrië en (naar verluidt) Irak aangevallen. Daarom nemen de zorgen van Israël toe over de voorbereidingen van Iran op een grote aanval op hun natie.

·       Bid dat de Heer, de ware beschermer van Israël, het volk en het land Israël zal beschermen tegen alle aanvallen van Israëls vijanden.

·       Bid dat de plannen van de vijand om Israël te beschadigen en te vernietigen zullen worden blootgesteld, gefrustreerd en verijdeld.

·       Bid dat Israëlische politieke en militaire leiders de wijsheid en kennis en een vooruitziende blik zullen hebben die op dit moment nodig is om de natie te verdedigen.

·       Dank de Heer God voor zijn trouw aan Israël in deze en alle generaties!

‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gunt u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde’ (Jesaja 62: 6-7).

2.    Gebed voor de Volken

Iran, de Koerden en het Noorden van Syrië

Met het nieuwe jaar heeft de VS een hoge generaal van Iran gedood. Iran heeft massaal wraak gezworen aan hun aartsvijand VS. De spanning is niet alleen tussen Iran en de VS, ook tussen Shi'iten en Soennieten laait de spanning weer op. En in het Midden Oosten duurt het meestal niet lang, of ook Israël wordt erbij betrokken.

 •             Bidt dat deze spanning niet verder escaleert en tot een oorlog in het Midden-Oosten gaat leiden.

Massale protesten vinden plaats in Iran als gevolg van de groeiende economische ontberingen daar. De heersende ayatollahs hebben gereageerd met een bruut optreden met als gevolg honderden doden en gewonden. Veel gewone Iraniërs voelen dat het regime meer oog heeft voor hun radicale islamitische revolutie  en om Israël te vernietigen dan om het welzijn van hun eigen volk en natie. Tegelijkertijd behoren de kerken in Iran tot de snelst groeiende ter wereld.

·       Bid voor de bescherming van de gelovigen in Iran en voor veel meer om in deze crisis tot geloof in Jezus Christus te komen.

·       Bid dat de militaire en veiligheidstroepen van Iran orders zullen weigeren om hun eigen volk aan te vallen.

·       Bid dat de huidige protesten in Iran de natie snel zullen bevrijden van de hard omlijnde islamitische heerschappij van de Ayatollahs.

·       En laten we de Heer danken voor de miljoenen gelovigen in Iran die al tot geloof zijn gekomen.

Ondertussen, ondanks verklaringen van een staakt-het-vuren, blijkt uit bewijs dat Turkse troepen en door Turkije gesteunde militanten christelijke en Koerdische gemeenschappen in Noord-Syrië blijven vernietigen.

·       Laten we bidden om bescherming voor deze gemeenschappen en dat God deze situatie een plaats zal geven die Zijn naam en karakter in de regio onthult.

·       Laten we de Heer danken voor de vele moslims wier hart het geweld van de islam verwerpt en die tot Jezus komen in het Midden-Oosten.

·       Laten we onze dank betuigen aan de soennitische moslimlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten die zich blijven afstemmen op Israël.

‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde. Die in de hemel woont, zal lachen, de HEERE zal hen bespotten’ (Psalm 2: 1-2 en 4).

Gunstigere beslissingen over Jeruzalem, de Golan en de nederzettingen

Brazilië is net lid geworden van de groeiende lijst van landen die hun ambassades naar Jeruzalem hebben verplaatst.

·       Bid dat meer landen Jeruzalem zullen erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades daarheen zullen verplaatsen.

·       Bid om moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen over Jeruzalem en de profetische betekenis ervan in onze tijd.

·       Bid ook dat meer landen de leiding van de Verenigde Staten zullen volgen door de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen en de Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria (de "nederzettingen") als legaal en geldig te beschouwen.

‘Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam’ (Openbaring 3: 12).

De nieuwe regering van het Verenigd Koninkrijk

Twee weken geleden hield Groot-Brittannië verkiezingen met als resultaat een verschuiving in de natie. De Nationale Labourpartij, wiens leider een groot voorstander is van de BDS-campagne, leed de grootste nederlaag sinds 1935.

·       Laten we de komende weken voor het VK bidden terwijl hun nieuwe regering aan de macht komt.

·       Bid dat de Heer de Britse premier Boris Johnson wijsheid en inzicht geeft om 'de Brexit gedaan te krijgen' zoals hij tijdens zijn verkiezingscampagne heeft beloofd.

·       Bid ook dat de natie een sterk standpunt zal innemen met betrekking tot Israël. Dat ze het land zullen leiden op de paden van gerechtigheid.

‘Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’ (Psalm 23:3).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

ICEJ-personeel en vrijwilligers wereldwijd

·       Bid dat de vijanden van Zijn volk, waaronder de Stichting Diensten en Onderzoek Palestina en de BDS-beweging, zich in Nederland zullen bekeren.

·       Laten we de Heer danken voor zijn genade aan de ICEJ om troost te tonen aan het Joodse volk in het afgelopen jaar 2019.

·       Laten we de Heer danken voor de vrijgevigheid van christenen over de hele wereld terwijl de ICEJ geld blijft inzamelen om te investeren in meer bomopvang voor Israëlische gemeenschappen in het zuiden en in de buurt van Gaza.

·       Laten we de Heer danken voor de deuren die Hij door onze bediening in 2019 opende. Dit heeft ons geholpen om onze visie ten volle uit te voeren door heel Israël te bereiken met een getuigenis van christelijke liefde, en elke natie te bereiken die betrokken is met de hoopvolle en Bijbelse boodschap van het herstel van Israël.

·       Laten we de Heer danken voor de financiën die zijn binnengekomen en de financiën die nog zullen komen om meer Joden te helpen Aliyah naar Israël te maken.

·       Laten we de Heer bedanken voor de financiën om het nieuwe gebouw in ons Haifa Home voor Holocaust-overlevenden te voltooien en om te voorzien in andere behoeften van overlevenden van de Holocaust in Israël.

·       Laten we de Heer danken voor zijn aanwezigheid, zijn vrede en zijn zegen op onze staf. Veel van onze medewerkers zijn vrijwilligers, dus laten we onze Heer bedanken voor hun trouwe dienst en voor de financiële zegeningen.

·       Laten we de Heer danken voor zijn bescherming, zalving en begeleiding van het ICEJ-leiderschap in al hun werk en reizen.

·       Tijdens de jaarwisseling reizen veel van onze leiders en medewerkers naar huis voor de vakantie. Bid daarom voor hun bescherming en een verfrissende vakantie met familie en vrienden.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

ICEJ Voorgangers en Leiderschapsconferentie in Jeruzalem

Eind januari 2020 organiseert de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem de jaarlijkse leiderschapsconferentie voor pastors en predikanten van over de hele wereld.

·       Bid om de juiste planning en de beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst, en dat de Heer de juiste voorgangers trekt om deel te nemen aan dit evenement.

·       Bid dat Zijn zalving op alle sprekers zal zijn, dat we allemaal voor dit seizoen een geschikt, gericht woord uit de hemel mogen ontvangen.

‘Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht’  (Habakuk 2:1).

Themastudies over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themastudies gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themastudie in Zwolle is op zaterdag 11 januari a.s. Op dinsdagavond 21 januari  a.s. is er een themastudie in Kampen en dan is er zaterdag 25 januari a.s. weer themastudie in Leeuwarden. Zie voor meer informatie  de agenda op de website.

·       Dank  God voor de steeds trouwe aanwezigen die deze studies bezoeken .

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themastudies in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten Chanoeka 2019

Beste gebedspartners,

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël 

 •             Dank de Here God voor zijn trouw aan Israël in deze en komende generaties.
 •             Bid dat de plannen van de vijand om Israël te beschadigen en te vernietigen zullen worden blootgesteld, gefrustreerd en verijdeld.

 

Israëls politieke impasse

We hebben de indruk dat - ondanks de aanklachten tegen Benjamin Netanyahu - de tijd van de premier als leider van het volk nog niet verstreken is. Hoe dit allemaal zal aflopen, weet alleen de God van Israël.

·       Wij dringen er op aan om te blijven bidden dat de Heer een duidelijk pad en richting voor het land en het volk van Israël zal brengen, zonder de noodzaak van een derde verkiezingsronde.

·       Bid dat de Heilige Geest eenheid zal brengen binnen het volk en dat de juiste partijen hun verschillen opzij zullen zetten om een ​​regeringscoalitie te vormen.

‘Ook in Juda bewerkte de hand Gods, dat zij één van zin waren, om het gebod des konings en der oversten naar het woord des Heren te volbrengen’. (2 Kronieken 30:12).

Raketten raken Israël!

In de afgelopen weken zijn honderden raketten op Israël afgevuurd door de door Iran gesteunde Palestijnse islamitische Jihad (PIJ) terreurmilitie. De raketten werden willekeurig afgevuurd in de richting van Israëlische gemeenschappen, waaronder grote steden zoals Beer Sheva en Tel Aviv, maar ook kleine boerengemeenschappen zoals Sderot bij de grens tussen Gaza en Israël.

De IDF heeft veel van de binnenkomende raketten neergeschoten en represailles tegen PIJ-doelen binnen de Strip gelanceerd. De Israëlische regering en andere wereldregeringen hebben ook een beroep gedaan op de PIJ, via de VN en de Egyptische regering, om het vuur te staken, maar tot nu toe weigert de PIJ.

"We hebben het niet over bemiddeling, het is niet gepast om erover te praten," zei een woordvoerder van PIJ. "Wanneer we onze reactie voltooien die we willen verzenden, is het mogelijk om te praten over kalmerende zaken."

·       Bid dat de Heer het volk Israël zal beschermen.

·       Laten we bidden dat de hand van God ter ondersteuning van Israël duidelijk zal zijn voor hun vijanden.

·       Laten we zelfs vragen of de Heer dit wil doen door middel van tekenen en wonderen.

·       Bid voor ons bij het aanbieden van levensreddende bommenopvang aan de Israëlische gemeenschappen die worden bedreigd door deze gemene raketten.

‘Wees niet bang want ik ben bij je; Wees niet ontzet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ja, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn rechtvaardige rechterhand’ (Jesaja 41:10).

2.    Gebed voor de Volken

 

 •        Laten we de Heer danken voor de miljoenen gelovigen die in Iran al tot geloof zijn gekomen.
 •        Bid dat de militaire en veiligheidstroepen van Iran en Libanon orders zullen weigeren om hun eigen volk aan te         vallen.

 

Onrust in Syrië en de Koerdische vraag

Het Koerdische volk stamt af van de oude Assyriërs en leeft in delen van Iran, Irak, Syrië en Turkije. Ze blijven de grootste etnische groep mensen zonder hun eigen onafhankelijke natie. In de afgelopen decennia hebben de Iraakse Koerden nauwere betrekkingen met Israël ontwikkeld. Ondertussen, tijdens de Syrische burgeroorlog, sloten de Syrische Koerden zich aan bij de VS om de dreiging van ISIS in Oost-Syrië het hoofd te bieden. Maar in de afgelopen maand zijn de VS begonnen hun strijdkrachten terug te trekken en het Turkse leger is een invasie begonnen in de Koerdische regio in het noordoosten van Syrië, naar verluidt om een ​​grensbufferzone tegen raketaanvallen te creëren. Velen houden zich bezig met mogelijke slachtingen door Turkse troepen tegen de Koerdische dorpen in het grensgebied, en de situatie blijft zeer gespannen.

In Jesaja 19 spreekt de profeet over een heerbaan die op een dag ontstaat tussen Egypte, Israël en Assyrië.

·       Laten we bidden dat de Heer vrede in deze regio zal brengen.

·       Laten we ook bidden dat het Koerdische volk in staat zal zijn om hun eigen leven te leiden en dat hun relaties met Israël zich zullen verdiepen en uitbreiden.

·       Bid ook voor de nieuwe evangelische kerken in de Koerdische gebieden van Syrië, Irak, Iran en Turkije, dat ze goddelijke bescherming zullen genieten en blijven groeien en opwekking ervaren.

·       En ten slotte, bid dat de profetische heerbaan genoemd in Jesaja 19, die deze regio verbindt met Israël en Egypte, zal worden gevestigd.

‘Op die dag zal er een snelweg zijn van Egypte naar Assyrië, en de Assyriër zal naar Egypte komen en de Egyptenaar naar Assyrië, en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs dienen. Op die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, die de Heer der heerscharen zal zegenen, zeggende: 'Gezegend is Egypte Mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël Mijn erfenis’ (Jesaja 19: 23-25).

Turkije en het gebied

Dit jaar konden de ICEJ-vertegenwoordigers uit Turkije niet naar het Loofhuttenfeest komen. Er vinden grote veranderingen plaats zowel in de economie als in de politiek van het land. Het meest onaangename en gevaarlijke wat er gebeurt, is de verschuiving in de houding van de staat en de overheid ten opzichte van evangelische kerken. In het afgelopen jaar zijn meer dan 28 evangelisten en predikanten uit verschillende landen uit Turkije gedeporteerd. Politici hebben de evangelische christenen via verschillende media "een nationale dreiging" genoemd.
 
ICEJ Nationaal directeur, Dr. Behnan Konutgan, stuurde dit gebedsverzoek:

“Ik vraag u om voor Turkije te bidden over de situatie in ons land en Syrië. De situatie is niet goed. Het Koerdische volk in Turkse kerken voert oorlog over de situatie in ons land. De relatie met Turkije en de VS en Europa is nog nooit zo moeilijk geweest”.

·       Bid voor de geestelijke situatie en vrede in deze regio.

·       Bid voor de kerken in Turkije en Syrië dat de Heer hen onder zijn bescherming zal nemen.

·       Bid dat de Heer de overtuiging zal geven dat velen zullen komen om Zijn glorie te zien.

·       Bid voor de pastors, evangelisten en medewerkers in Turkije.

·       Laten we met onze broeders en zusters in Turkije in gebed gaan ​​en deze teksten proclameren:

‘Heer ... sta uw dienaren toe dat zij met vrijmoedigheid uw woord mogen spreken, door uw hand uit te strekken om te genezen, en dat tekenen en wonderen mogen worden gedaan door de naam van uw heilige dienaar Jezus. En toen zij hadden gebeden, werd de plaats geschud waar zij bijeen waren gebracht; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid’ (Handelingen 4: 29-31).

‘Op U, o Heer, vertrouw ik; laat me nooit schamen; red mij in Uw gerechtigheid’ (Psalm 31:1).

 

Protesten in Libanon

De afgelopen weken zijn er overal in Libanon gewelddadige protesten uitgebroken. De demonstranten eisen de verwijdering van de hele politieke klasse en beschuldigen velen van verschillende partijen van systematische corruptie. Ze zijn ook kritisch over de manier waarop de politici de terreurmilitie Hezbollah hebben toegestaan ​​zo'n greep te hebben op de partijen. De premier van Libanon, Saad Hariri, heeft militaire troepen ingezet om enkele van de belangrijkste wegen te heropenen, maar dit heeft de rellen alleen maar versterkt. Op een vrijdag sprak Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, de demonstranten toe en vroeg hen om te stoppen, wat resulteerde in een tweedeling, zelfs onder aanhangers van Hezbollah - waarbij velen bleven deelnemen aan het protest.

·       Bid dat de Heer Zijn wil en doel zal volvoeren, zelfs te midden van deze openbare protesten.

·       Laten we bidden dat er geen levens verloren zullen gaan.

·       Bid dat Hezbollah wordt ontdaan van zijn vermogen om het land gegijzeld te houden aan zijn anti-Israëlische en radicale islamitische agenda.

·       Bid ook voor de christenen in Libanon en vraag de Heer om Zichzelf in grotere mate aan het Libanese volk te openbaren, zelfs tijdens deze gespannen tijden.

‘Pleit mijn zaak, o Heer, bij hen die met mij streven; Vecht tegen degenen die tegen mij vechten' (Psalm 35: 1).

Iran

In Iran is de belangrijkste oorzaak van het huidige protest de hoogte van de olieprijzen, en er is ook een groeiende frustratie bij de administratieve overheid die niet echt geïnteresseerd is in het welzijn van de mensen. Hun focus ligt meer op het exporteren van hun revolutie, het verkrijgen van controle in andere landen en het vernietigen van Israël. De mensen realiseren zich hoe het streven van Iran naar nucleaire wapens het land failliet maakt als gevolg van de economische sancties die aan Iran worden opgelegd. De Ayatollah heeft besloten om deze protesten te stoppen met geweld. Zelfs als het betekent dat honderden mensen op straat zullen sterven.

·       Bid dat de sancties en het volksprotest het radicale islamitische regime ten val zal brengen. En dat Iran een vrije stabiele democratie zal worden.

·       Bid ook voor de kerken die ondanks deze vervolging groeien.

Hij zal u bedekken met zijn veren, en onder zijn vleugels zult u uw toevlucht zoeken; Zijn waarheid zal je schild en pantser zijn' (Psalm 91:4).

Bolivia

Er heerst grote onrust in heel Latijns-Amerika, waarbij communisme en andere zaken de hele regio bedreigen. Nadat Peru en Ecuador zijn getroffen door recente crises, explodeerde de situatie in Bolivia. Bolivia is een groot voorbeeld, omdat de bevolking - die hoofdzakelijk christelijk is - niet zoals de bevolking in andere landen, massaal verenigd is om God in gebed te zoeken en vreedzaam te protesteren. De president Evo Morales, die onwettig herverkiezing zocht, beschuldigde hen van een staatsgreep in een poging om internationale aandacht te krijgen. Hij vluchtte uit Bolivia en vond asiel.
Een van de ICEJ-vertegenwoordigers stuurde dit bericht en moedigde ons aan om met hen mee te blijven bidden:
“Op alle straten en rotondes in Bolivia hebben mensen altaren van aanbidding ingesteld. Mensen bidden, spelen om de 3 uur sjofars en bidden zonder ophouden. We willen dat het Woord van God terugkeert naar het regeringspaleis en God maakte dit mogelijk! We zien ook nog een wonder: Bolivia is verenigd en er is geen racisme meer”!

·       Bid voor Bolivia, zodat God Evo Morales en al zijn ministers definitief uit hun machtspositie haalt, met zijn machtige arm.

·       Bid dat het geweld stopt en moge alleen God Bolivia regeren. De Bolivianen zijn gelovigen en ze willen dat God het land regeert.

·       Laten we ook bidden dat de nieuwe regering ter vervanging van Morales zal worden opgericht in lijn met Gods doelen en plannen voor dit land.

‘De Heer is mijn licht en mijn redding; Voor wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven; Voor wie zal ik bang zijn. Hoewel oorlog tegen mij zou moeten opkomen, zal ik hier vertrouwen in hebben’ (Psalm 27: 1,3).

Het gericht zwartmaken van Israël moet heel snel stoppen

Joël Voordewind is er klaar mee. In een blog die het Tweede Kamerlid van de ChristenUnie op de website van zijn partij publiceert, roept hij op om te stoppen met het "gericht zwartmaken van Israël". Dit naar aanleiding van de acht resoluties die de Verenigde Naties tegen Israël hebben aangenomen."Tot mijn grote ergernis heeft ook Nederland ingestemd met zeven van de acht van deze resoluties", schrijft Voordewind.

·       Bid voor Voordewind, die samen met VVD en CDA een brief van minister Blok vraagt waarin opheldering wordt gegeven over het stemgedrag van Nederland.

·       Bid dat de minister belangrijke moties met betrekking tot Israël eerst aan de Tweede Kamer voor gaat leggen.

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden’ (Genesis 12:3).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 •       Laten we de Heer danken voor de financiën die via de ICEJ zijn binnengekomen en de financiën die nog zullen kom           om meer Joden te helpen Aliyah naar Israël te maken.
 •       Bid voor ons land, koningshuis en regering, je woonplaats en je eigen gemeente en dat die zich gaan verbinden met         Israël.

Lof verslag “ Een nieuwe mijlpaal in Aliyah”

 
De ICEJ verheugt zich over het feit dat we sinds de oprichting in 1980 meer dan 150.000 Joden hebben geholpen bij het maken van Aliyah naar Israël. Dit omvat Joodse families uit het noorden, zuiden, oosten en westen - net zoals de Hebreeuwse profeten voorzegden. Toch gaat de grote verzameling van Israël door. Tegen het einde van 2019 verwacht Israël dit jaar nog eens 35.000 nieuwe Joodse immigranten op te nemen. En nogmaals, de ICEJ zal ongeveer tien procent van deze Joden helpen bij het verhuizen naar Israël. Of het nu gaat om Russisch sprekende landen, West-Europa, Latijns-Amerika, Ethiopië, India, China of andere delen van de wereld, de christelijke ambassade ligt op schema om ongeveer 3.500 Joden te helpen dit jaar de terugreis naar Israël te maken. Volgend jaar ziet er ook veelbelovend uit voor ons Aliyah-werk. Het Joodse Agentschap heeft ons onlangs laten weten dat zodra er een nieuwe Israëlische regering wordt gevormd, ze verwachten de resterende 7.000 Ethiopische Joden naar Israël te brengen binnen de komende twee jaar. De ICEJ heeft toegezegd zoveel mogelijk te helpen met deze historische laatste golf van Ethiopische Aliyah.

·       Dus we hebben je voortdurende gebeden nodig voor onze Aliyah-inspanningen.

·       Bid dat de deuren open blijven voor Joden van over de hele wereld om de reis naar Israël te maken.

·       Bid dat meer Joden in de Diaspora de profetische roeping zullen beantwoorden om terug te keren naar het Land Israël.

·       En bid dat de financiën binnenkomen zodat de ICEJ de komende maanden en jaren zoveel mogelijk van deze Joodse gezinnen kan helpen.

‘Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren; Ik zal hen bouwen en niet afbreken, hen planten en niet uitrukken’ (Jeremia 24: 6).

ICEJ Regionale Conferentie voor Europa 

In de derde week van november organiseerde Mojmir Kallus, vicepresident van Internationale Zaken, een regionale conferentie voor Europa in Albanië. Dr. Kallus was in de gelegenheid om veel nationale ICEJ-vertegenwoordigers, waaronder Jacob Keegstra, uit de Europese landen te ontmoeten. Dit soort ontmoetingen zijn belangrijk omdat ze een platform bieden waarmee het leiderschap van de ICEJ de samenwerking tussen vestigingen kan structureren, de visie en doelen voor het komende jaar kan delen en onderwijs kan bieden over het cultiveren van een liefde en relaties tussen Israël en de naties in de Europese regio.

·       Bid dat de Heer wijsheid en inzicht blijft geven in Zijn plannen voor deze naties.

·       Laten we de Heer ook vragen om de eenheid onder de verschillende gemeenteleiders te bewaren, vooral die tussen de Westerse en de Oostelijke landen in Europa: elk deel heeft iets anders te bieden en iedereen zal profiteren van deze interactie.

‘Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! Het is als de dauw van Hermon, afdalend op de bergen van Sion; Want daar heeft de Heer de zegen bevolen - het leven voor altijd’  (Psalm 133: 1,3).

ICEJ Voorgangers en Leidersconferentie 

De ICEJ voorgangers en leiders-conferentie zal worden gehouden in Jeruzalem van 27-30 januari 2020. Tijdens deze bijeenkomsten hopen we dat de Heer de harten en gedachten zal opfrissen en de visie van de bediening en de roeping van de voorgangers en leiders die zullen deelnemen zal vernieuwen.

·       Laten we alvast voor deze conferentie gaan bidden en de Heer vragen om de ICEJ te verbinden met de juiste muzikanten en sprekers voor deze conferentie.

·       Laten we de Heer ook vragen om de voorgangers en leiders naar deze conferentie te sturen en dat alle middelen voor deelname beschikbaar zullen zijn voor hen om de conferentie bij te wonen.

·       Laten we vooral bidden dat het Woord van de Heer tijdens deze ontmoeting met kracht wordt vrijgegeven, waardoor elke deelnemer hart krijgt voor Gods doel met Israël en dat iedereen opnieuw wordt gevuld.

‘Nadat zij de stad waren binnengegaan, zei Elisa: "HEER, open de ogen van deze mannen zodat zij kunnen zien." Toen opende de HEER hun ogen en ze keken, en daar waren ze, in Samaria’ (2 Koningen 6:20).

ICEJ verwelkomt standpunt over schikkingen, en veroordeelt EU-goederenetikettering

De ICEJ in Jeruzalem verwelkomde dinsdag de verduidelijking van de Amerikaanse regering dat Joodse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever niet als illegaal worden beschouwd, en veroordeelt ook de sterk contrasterende positie van de Europese Unie die vorige week werd ingenomen met de invoer van goederen die uit de nederzettingen moeten worden geëtiketteerd.

"We prijzen de Trump-regering voor het terugkeren van de Verenigde Staten naar een degelijke aanpak met betrekking tot de wettigheid van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria," zei ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler. “Het is meer afgestemd op het internationale recht en op de historische rechten van het Joodse volk in deze gebieden, en bevorderlijker voor de vrede. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie een zeer verontrustende koers gekozen met haar recente etiketteringsbesluit over afwikkelingsgoederen. Deze positie ondermijnt niet alleen de inspanningen op het gebied van vredeshandhaving en co-existentie in de regio, maar komt ook gevaarlijk dicht in de buurt van de Duitse boycots van Joden in de jaren dertig."

·       Dank God voor de Amerikaanse stellingname dat de Joodse gemeenschappen op de westelijke Jordaanoever legaal zijn.

·       Bid dat meer landen dit voorbeeld zullen volgen.

·       Bid dat de negatieve houding van de Europese Unie waaronder die van Nederland ten opzichte van Israël wordt verbroken.

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22) 

Themaochtenden over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themaochtenden gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Leeuwarden is op zaterdag 30 november a.s. Het thema is dan: ‘Het Loofhuttenfeest’. Op zaterdag 14 december a.s. is er opnieuw een themaochtend  in Zwolle en dan is zaterdag 21 december a.s. Leeuwarden weer aan de beurt. Het thema in zowel Zwolle als Leeuwarden is dan het ‘Chanoekafeest’.

·       Dank  God voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten november 2019

Beste gebedspartners,

Oktober was een spannende en zeer drukke maand voor Israël, inclusief een reeks Bijbelse feesten, beginnend met Rosh Hasjana (Feast of Trumpets). In Israël is dit feest een joodse feestdag die het begin van het jaar viert op basis van de joodse kalender. Voor oplettende Joden is dit ook het begin van een periode van berouw die 10 dagen duurt en eindigt met vasten op Jom Kippoer (Grote Verzoendag). En slechts enkele dagen later beginnen ze aan de grote viering van het Loofhuttenfeest  om de voorziening van God in de woestijn te gedenken. (Leviticus 23: 23-44).

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest vond voor de 64e keer de Jeruzalemmars plaats, met zo’n zeventig duizend deelnemers uit ongeveer 100 landen. Dit jaar liep er ook voor het eerst een groep christenen uit Egypte mee.

Ondertussen kijkt iedereen in Israël nauwlettend toe hoe de politieke situatie na de tweede verkiezingen in september zich zal ontvouwen. Wie zal de volgende regering leiden? Wordt het een eenheidsregering? Zal de nieuwe regering in staat zijn om de veiligheidsbedreigingen en economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, aan te pakken? Bovendien moet Israël ook de regionale ontwikkelingen in de gaten houden na de recente door Iran gesteunde aanval op de Saoedische olievelden.

In de komende weken willen we bidden voor de vorming van een nieuwe regering in Israël en de veiligheid voor de grenzen van Israël.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De volgende regering van Israël

Zoals verwacht resulteerde de tweede ronde van de Israëlische verkiezingen op 17 september 2019 opnieuw in een impasse tussen premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van de Blauwwitte lijst, aangezien geen van beide een duidelijk pad heeft naar een meerderheid van 61 zetels in de binnenkomende Knesset. Het lijkt erop dat Avigdor Lieberman van de Beiteinu-partij in Yisrael de sleutel heeft om te beslissen of Netanyahu of Gantz premier zal worden en dat president Reuven Rivlin en het Israëlische volk druk uitoefenen op de vorming van een regering van nationale eenheid tussen Likud, Blue & White en Yisrael Beiteinu. Toch zijn er complicerende factoren omdat partijen eisen en rode lijnen stellen om zich bij zo'n centristische coalitie aan te sluiten. Bijvoorbeeld, Blue & White beloofde zijn kiezers dat ze niet in een regering met Netanyahu zouden zitten terwijl hij in staat van beschuldiging staat. Netanyahu heeft een pact met de religieuze partijen op zijn recht om samen te blijven als één blok, terwijl Lieberman niet wil zitten met de Hardei facties Shas en UTJ. Netanyahu kreeg van de president als eerste de opdracht om een coalitie te vormen maar dat is mislukt. Het is nu de beurt aan Benny Gantz om een regering te vormen.

 • Bid alsjeblieft dat het coalitievormingsproces snel en met een duidelijke richting zal verlopen die het Israëlische publiek kan accepteren.
 • Bid om een ​​geest van compromis onder de partijleiders om te handelen voor het welzijn van de natie.
 • Bid dat de natie sterk en waakzaam blijft terwijl de inspanningen worden voortgezet om een ​​stabiele nieuwe regering te vormen.
 • Bid voor een regering met wijsheid over hoe om te gaan met de altijd aanwezige veiligheidsproblemen van Israël.
 • En bid voor een regering die de vrijheid van godsdienst en democratie zal blijven handhaven en zal werken aan het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

‘Laat iedereen onderworpen zijn aan de regerende autoriteiten, want er is geen autoriteit behalve die welke God heeft gevestigd. De bestaande autoriteiten zijn door God vastgesteld’ (Romeinen 13: 1).

2.    Gebed voor de Volken

Veiligheid van Israël en het Midden-Oosten

Begin september zagen we opnieuw de gespannen situatie langs de noordgrens van Israël nadat Hezbollah een paar antitankraketten op een Israëlische legerbasis had afgevuurd. In het zuiden van Israël zijn er voortdurende raketaanvallen en gewelddadige protesten langs de grens met Gaza. In dezelfde maand was er een aanval op de Saoedische olievelden. We weten nog steeds niet hoe dit het Midden-Oosten zal beïnvloeden, maar de spanningen blijven toenemen.

·       Bid dat Israël God zal zoeken als hun toevlucht en kracht in deze moeilijke veiligheidssituaties.

·       Bid dat er een oplossing zal worden gevonden om de raketten van Gaza te stoppen, evenals de vuurbomaanvallen die Israëlische velden en gemeenschappen vernietigen.

·       Bid voor de veiligheid van de Israëliërs die aan de noordelijke en zuidelijke grenzen wonen.

·       Bid dat vrede en rust in het Midden-Oosten zullen blijven, vooral tussen Saoedi-Arabië en Iran.

·       Bid dat de aanval op de Saoedische olievelden zal worden opgelost volgens Gods wil.

·       Dank God dat Hij Zich door Christus met ons verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. (2 Corinthiërs 5:18).

·       Bid voor verzoening tussen jood en heiden en Jacob en Ezau.

·       Bid dat wij als gezanten van God ons land, plaats en gemeente oproepen om zich in de naam van Christus met God te verzoenen.

·       Bid dat deze verzoening ook doorwerkt in onze relatie tot Israël.

‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Hij heeft de twee tot één lichaam verbonden door ze weer met God te verzoenen, door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft’ (Efeziërs 2:14 en 16).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Najaar feesten 2019 

De najaar feesten zijn in de maand oktober groots gevierd. Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest vond voor de 64e keer de Jeruzalemmars plaats, met zo’n zeventig duizend deelnemers uit ongeveer 100 landen. Dit jaar liep er ook voor het eerst een groep christenen uit Egypte mee.

 • Dank God voor de gezegende Loofhuttenfeest conferentie van 13 tot 20 oktober in Jeruzalem.
 • Bid dat de kerken in Nederland zich gaan verbinden met Israël.

‘En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke’ (Joh. 7:37).


Themaochtenden over Israël

We mogen dit nieuwe seizoen op zelfs drie plaatsen met de themaochtenden starten, Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 9 november a.s. Het thema is: ‘Het Loofhuttenfeest’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag’

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten oktober 2019

Kun je de Heer vertrouwen, zelfs als er iets in je leven is waar je geen controle over hebt? Als christenen leidt Gods Woord ons en leidt Hij ons in elk aspect van ons leven. Een vers uit de Schrift dat je altijd troost en hoop zal geven, is Spreuken 3: 5-6: 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'

Dit is een belofte in Gods Woord die verklaart dat als we trouw zijn aan Hem door Zijn advies te vragen in alles wat we doen, zelfs in de moeilijke situaties, Hij een gids zal zijn die ons leidt op de weg die we moeten gaan.Als je je moe en zwak voelt en niet weet welke kant je op moet, ren dan naar de Heer. Hij wacht op jou om Hem te vragen het probleem aan te gaan en Hij zal je laten zien welke beslissing je moet nemen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Uitkomst van de verkiezingen in Israël

Zoals verwacht hebben de verkiezingen in Israël opnieuw geleid tot een onduidelijk resultaat. Tussen Blauw en Wit en Likud. Het lijkt erop dat Avigdor Lieberman van de Beiteinu-partij in Yisrael sleutelrol heeft om te beslissen of Benjamin Netanyahu of Benny Gantz premier wordt en dat er een grote kans is dat er een centralistische éénheidsregering komt (wat betekend dat Likud, Blauw en Wit, en Yisrael Beiteinu zich zullen groeperen om een nieuwe coalitie te vormen). Maar de vraag is of Blauw en Wit in een coalitie met Netanyahu gaat zitten terwijl hij in staat van beschuldiging staat en de druk binnen Likud kan opbouwen om een ​​nieuwe leider te vinden. Met andere woorden: Netanyahu vecht nu voor zijn politieke leven.

Het proces voor het vormen van een volgende coalitieregering zal intens, complex en veel dramatischer zijn dan de verkiezingscampagne zelf. Dus dit proces heeft ons gebed nodig. We hebben zelfs vóór de verkiezingen van april gebeden voor een duidelijk resultaat en een duidelijke richting voor Israël, maar de natie is zeer verdeeld - vooral over de vraag of Netanyahu als premier moet blijven. Vanuit spiritueel oogpunt lijkt het erop dat er een kans bestaat om de macht van de ultraorthodoxe partijen te verminderen door een centristische, meer seculiere regering. Er is slechts één regering geweest in de moderne geschiedenis van Israël waar de Haredi-partijen geen deel uitmaakten van de coalitie, onder premier Ariel Sharon. Dit kan de tweede keer zijn en het kan een betere sfeer betekenen voor christenen en de Messiaanse gemeenschap in Israël.

·       Bid dat de coalitievorming snel en met een duidelijke richting zal verlopen die het Israëlische volk kan accepteren.

·       Bid voor een geest van compromis tussen de drie centristische partijen om te handelen voor het welzijn van de natie.

‘Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben’ (Dan. 2: 20-21).

 
Verhoogde Aaliyah 

Ongeveer 7.500 leden van de oude Ethiopische Joodse gemeenschap verblijven in doorgangskampen in Addis Abeba en Gondar. De meesten leven in zeer moeilijke omstandigheden. Ze hebben al hun huizen, landerijen en bezittingen vele jaren geleden achtergelaten en zijn nu al 25 jaar gescheiden van hun families in Israël.

·       Bid dat de deur snel weer open gaat voor het laatste overblijfsel van Ethiopische Joden om naar Israël te komen.

·       Bid dat de volgende regering in Israël snel zal handelen om de officiële belofte van de natie na te komen om alle resterende leden van deze Joodse gemeenschap naar huis te brengen.

·       Bid ook voor de voortdurende Aaliyah-inspanningen van de ICEJ in andere landen en regio's van de wereld, vooral in de voormalige Sovjetrepublieken, zoals Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland, en in Oost-Europa, Duitsland (veel Joden uit de oude Sovjetunie die daar wonen), Frankrijk (velen verhuisden daar vanuit Noord-Afrika), Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen, de Kaifeng-Joden uit China en de Bnei Menashe uit India.

·       Bid voor de recente en komende “Aaliyah Seminarweekenden” die we sponsoren in Rusland, Oekraïne, Finland, Duitsland en Brazilië. Deze seminars zorgen er meestal voor dat 80% van de deelnemers besluit naar Israël te verhuizen.

·       En bid dat de kerk wereldwijd wakker wordt om in Gods plan en doel gelovigen uit de heidenen te gebruiken om zijn volk in onze tijd thuis te brengen naar Israël.

‘Zo zegt de Heer God: ' Zie, Ik zal Mijn hand in een eed opheffen naar de natiën en Mijn standaard voor de volken instellen; Zij zullen uw zonen in hun armen brengen en uw dochters zullen op hun schouders worden gedragen’ (Jesaja 49:22).

 
Iran en Israël 

De afgelopen weken hebben Israëlische troepen de groeiende dreiging van Iran en zijn proxy-militie Hezbollah in Libanon en Syrië en zelfs in Irak geconfronteerd. IDF-troepen aan de noordgrens van Israël zijn voor het eerst sinds 2006, zeer alert na een uitwisseling van grensoverschrijdend vuur. Het is duidelijk dat Israël een aantal succesvolle aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse en Hezbollah-doelen in de regio. Deze vijanden voelen nu, om onder een toenemende druk op de één of andere manier wraak te moeten nemen.

·       Bid dat Israël altijd de overhand zal hebben als het zeer vastberaden vijanden in Iran, Hezbollah, Hamas en andere vijanden confronteert.

·       En dat Hij het kamp van de vijand en hun plannen om wraak te nemen zal verwarren. 

‘De Heer is mijn rots, mijn vesting en mijn verlosser; mijn God is mijn rots, in wie ik mijn toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn redding, mijn bolwerk’ (Psalm 18: 2-3).

De Kerk in Israël 

De getrouwe gelovige gemeenten in Israël blijven volharden en groeien ondanks bepaalde pesterijen en tegenstand van degenen die tegen het evangelie zijn. De Heer blijft moedige mannen en vrouwen opwekken om het Woord van God naar Israël te brengen.

·       Laten we bidden voor alle gemeenten in Israël - of het nu Messiaanse Joden, Arabieren, gemengde fellowships, Russisch, Spaans, Engelssprekend of wat dan ook zijn - dat zij hier in het Land gevestigd en voorspoedig zullen zijn.

·       Laten we bidden dat het Woord van de Eeuwige snel door heel Israël zal gaan en dat meer mensen tot de reddende kennis van de Waarheid zullen komen.

‘Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn lippen weerhoud ik niet, Here, Gij weet het’ (Psalm 40:10).

Trump’s vredesplan 

Vorige maand verwijderde de Amerikaanse president Donald Trump de Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton na duidelijke meningsverschillen over zijn Iran-strategie en andere kwesties van het buitenlands beleid. En slechts enkele dagen eerder kondigde ook Jason Greenblatt, één van de belangrijkste architecten van het Trump-vredesplan voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijnse conflict, aan dat hij zou aftreden. Dit is een cruciaal moment in het leven van dit vredesplan, dat nu al meer dan twee jaar bestaat. De release van het plan is nu om verschillende redenen een aantal keren uitgesteld, maar Trump heeft verzekerd dat hij het eindelijk openbaar zal maken net na de Israëlische verkiezingen, die inmiddels hebben plaatsgevonden.

·       Laten we bidden dat degenen die president Trump adviseren over Iran en het vredesplan van het Midden-Oosten in de toekomst sterke aanhangers van Israël zullen blijven, en dat ze hem de juiste wijsheid en inzichten zullen geven.

·       Laten we ook bidden dat elk Amerikaans vredesplan beschermend en voordelig zal zijn voor het land en het volk van Israël.

·       Bid ook dat president Trump beseft dat het misschien beter is om zijn vredesplan gewoon op de plank te houden.

‘De Heer zal zijn volk kracht geven; De Heer zal zijn volk zegenen met vrede’ (Psalm 29:11).

2.    Gebed voor de Volken

Meer landen verplaatsen hun ambassades naar Jeruzalem

De afgelopen dagen was er goed nieuws uit Honduras en nu heeft de Pacifische eilandnatie Nauru Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël en is daarmee aangesloten bij de VS en Guatemala. Er lijkt ook een groeiende belangstelling te zijn in verschillende landen in Oost-Afrika om Jeruzalem te erkennen als onderdeel van hun inspanningen om sterkere betrekkingen met Israël op te bouwen.

De afgelopen weken heeft de Heer de deur geopend voor verschillende belangrijke leiders uit Israël om de president van Oeganda te ontmoeten. De Heer heeft deze leiders tijdens de vergaderingen opgedragen het zaad in het hart van de president te planten om diplomatieke betrekkingen met Israël op te bouwen en een ambassade in Jeruzalem te openen. Een christelijke leider uit Jeruzalem zei: "In onze aanwezigheid beval hij eerder ook de minister van Toerisme om door te gaan met de opening van rechtstreekse vluchten tussen Israël en Oeganda."

·       Bid dat geen van de raadsleden in de binnenste cirkel van president Museveni de president kan beletten deze beslissingen te nemen.

·       Bid voor christelijke leiders die samenwerken met de adviseurs van de president over de praktische hulp die bepaalde mensen en landen nodig hebben voor de Oegandese president om verder te gaan met deze beslissingen.

·       Bid ook dat de Heer ervoor zorgt dat andere leiders uit Oost-Afrikaanse landen en elders nauwere diplomatieke betrekkingen met Israël ontwikkelen en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

‘Alle volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de geiten scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterkant en de geiten aan zijn linkerkant’ (Mattheüs 25: 32-33).
 
Gebed voor de kerk in Iran 

De afgelopen weken hebben we gebeden tegen de strijdkrachten van Iran en zijn proxy-milities tegen Israël. Er is echter beroering in de ondergrondse kerk in Iran, omdat de kracht van God door de naam van Jezus veel harten naar zich toe trekt. Bij de ICEJ blijven we horen over de kerk in Iran die intens wordt vervolgd en hun gebedsverzoek is niet dat de vervolging zal eindigen, maar dat ze sterk zullen staan ​​tijdens de vervolging omdat het ervoor zorgt dat velen dichter bij God komen. Hun hart roept eenvoudig: "Moge de Heer door ons leven worden verheerlijkt."

·       Laten we bidden voor de kerk in Iran.

·       Laten we de Heer vragen om onze broeders en zusters met kracht uit de Hemel te versterken, zodat Hij verheerlijkt wordt en dat de opwekking Iran zo intensief zal doorkruisen dat het goede nieuws van het evangelie elk deel van de samenleving zal bereiken, zelfs tot rond de Ayatollah. 

‘Ten slotte, broeders, bidt voor ons, dat het woord van de Heer snel zal lopen en verheerlijkt zal worden, net zoals het met u is, en dat wij verlost worden van onredelijke en slechte mensen; want niet allen hebben geloof. Maar de Heer is getrouw, die u zal vestigen en u zal beschermen tegen de boze. En we hebben vertrouwen in de Heer wat u betreft, zowel wat u doet als zult doen, de dingen die wij u bevelen. Moge de Heer nu uw harten richten op de liefde van God en op het geduld van Christus’ (2 Thessalonicenzen 3: 1-5).

Gebed voor vervolging in verschillende landen 

We hebben dringende gebedsverzoeken ontvangen van onze vrienden en supporters in verschillende landen, en we willen ons geloof met hen samenvoegen door te geloven dat God tussenbeide komt in deze naties. Deze verzoeken komen van getrouwe dienstknechten van de Heer die Israël altijd in het gebed betrekken, en ze worden nu geconfronteerd met nare situaties in hun eigen landen, zoals Fiji (verhoogde islamitische invloed), en Pakistan en Nepal (ernstige vervolging van christenen).

·       Vraag de Heer om het Lichaam van Christus in deze naties te beschermen, dat de kerken in aantal en kracht zullen groeien, zelfs te midden van de vervolging en politieke onrust in deze naties.

·       Bid dat de Heer zich soeverein beweegt en Zijn wil voor deze onze broeders en zusters vervult.

‘Want U hebt mij gewapend met kracht voor de strijd; U hebt onder mij degenen onderworpen die tegen mij opstonden’ (Psalm 18:40).

Evangelische leiders ontmoeten Arabische leiders

We bereiden ons met enthousiasme voor op de ontvangst van een delegatie van 24 Egyptische gelovigen op Feest van Loofhutten 2019 dit jaar. Deze gelovigen ondersteunen het snelwegbeeld van Jesaja 19 en het herstel van Israël, en ze voelen dat de atmosfeer voldoende is verbeterd om te komen door dit jaar het Loofhuttenfeest bij te wonen.
Ondertussen heeft een groep vooraanstaande evangelische leiders belangrijke vergaderingen gehouden met president Abdel Fattah el-Sisi uit Egypte en kroonprins uit Saoedi-Arabië Mohammad bin Salman. Deze bijeenkomsten lijken een manier voor Arabische naties om hun relatie met het bestuur van president Trump te verbeteren door verbinding te maken met deze evangelische bases, terwijl de evangelicalen hebben geprobeerd van deze gelegenheid gebruik te maken om de vervolging van christenen in moslimlanden aan te pakken.

·       Laten we blijven bidden dat deze Egyptische afgevaardigden die dit jaar het Loofhuttenfeest bijwonen, in staat zullen zijn om de benodigde visa en middelen te verkrijgen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer deze bijeenkomsten en andere ontwikkelingen zal gebruiken om de houding van christelijke minderheden hier in de regio te verbeteren.

·       Laten we bidden dat de Heer de groei van de kerk voorspoedig maakt en dat het evangelie wordt bevorderd.

·       Laten we ook bidden dat de Heer bescherming aan de kerk zal brengen en dat Hij zal worden verheerlijkt te midden van vervolging en dat velen de kennis van God zullen leren kennen.

·       Blijf ook bidden voor de vervulling van het visioen van de Jesaja 19 snelweg en de vorming van een pad dat Egypte, Israël en Assyrië zal verbinden in aanbidding en gebed. 

‘Zo zegt de Heer der heerscharen: 'Volkeren zullen nog komen, inwoners van vele steden; De inwoners van de ene stad zullen naar de andere gaan en zeggen: Laten we blijven bidden voor de Heer en de Heer der heerscharen zoeken. Ik zal zelf ook gaan. Ja, veel volkeren en sterke naties zullen komen om de Heer te zoeken. Van menigten in Jeruzalem, en om voor de Heer te bidden ' (Zach. 8: 20-22).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Najaar feesten 2019 

De najaar feesten zullen in de maand oktober groots worden gevierd.

·       Bid voor de komende najaar feesten, Feest der bazuinen/Rosh Hasjana (30 september) en Grote Verzoendag/Yom Kippur (9 oktober).

·       Bid dat er tijdens de tien dagen van berouw onderlinge verschillen worden bijgelegd, om in het reine te komen met de Eeuwige en met elkaar.

·       Dank God voor de Grote Verzoendag na berouw en inkeer op de allerheiligste dag van het jaar voor Israël.

·       Bid voor een gezegende Loofhuttenfeest conferentie van 13 tot 20 oktober a.s. In Jeruzalem.

‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Hij heeft de twee tot één lichaam verbonden door ze weer met God te verzoenen, door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft’ (Efeziërs 2:14 en 16).

Leerhuis over Israël

We mogen dit nieuwe seizoen op zelfs drie plaatsen met de themaochtenden starten, Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 9 november a.s. Het thema is: ‘Het Loofhuttenfeest’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag’

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten september 2019

Er is een oud Hebreeuws woord Ruach dat zowel "ademen" als "wind" betekent. Het betekent ook iets anders. De Schrift vertelt ons dat de Ruach, of "Geest" er bij was ten tijde van de schepping, die orde bracht in de chaos. Een onzichtbare kracht die Gods schepping teweegbracht en al het leven bezielde. Maar dit was niet alleen een energie of invloed. Als de Ruach zou worden weggenomen zou alles sterven en als deze Ruach wordt gegeven, zouden we allemaal leven. Het is Gods Geest, het geschenk van God zelf aan ons.

Jezus, zegt tegen zijn discipelen om in Jeruzalem op deze Geest te wachten. Het boek Handelingen vertelt ons dan over een moment waarop mensen uit vele landen zich rond een geluid verzamelden. Het waren toen gewone mannen en vrouwen die deze Geest ervoeren en er werd een beweging geboren. Er kwam uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag die het gehele huis vulde. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, waardoor ze levend werden gemaakt om God lof te brengen. Het was dit ruisende geluid van de Geest wat tot een geschiedenis veranderend moment leidde toen de kerk als door vuur heen werd geboren.

Laten we bidden dat de Heilige Geest in een grotere mate onder ons zal worden uitgestort en ons opnieuw zal vullen met passie om God te prijzen tijdens onze gebedstijden deze komende maand.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde

De verkiezingen voor de 22e Knesset van Israël naderen snel, hoewel de campagne nog niet in volle gang is. Dit komt door een combinatie van factoren, waaronder het feit dat de partijen veel van hun beschikbare middelen hebben uitgegeven tijdens de vorige verkiezingen in april. Veel Israëlische families zijn ook nog steeds op zomervakantie. Bovendien hebben opiniepeilers geconstateerd dat het stemgerechtigde publiek gefrustreerd is omdat ze de verkiezingen moeten herhalen. Dus de partijen sparen zich waarschijnlijk de laatste weken voor de stemming op 17 september en zullen hun strategie richten op het mobiliseren van hun belangrijkste supporters om in grote aantallen op die dag te verschijnen. Toch voorspellen sommige analisten een record-lage opkomst voor deze verkiezingen. Als dit zal gebeuren, zal dit vrijwel zeker leiden tot enkele onverwachte resultaten in termen van de zetels die verschillende partijen zullen krijgen, maar het zou ook vragen kunnen oproepen over de legitimiteit van de volgende regering. Nog erger is de ondenkbare mogelijkheid van nog een derde ronde van verkiezingen.

 • Blijf de komende weken bidden voor de Israëlische verkiezingen.
 • Bid dat de Heer de natie door dit stemproces in de goede richting zal sturen.
 • Bid om een ​​duidelijke beslissing van het Israëlische publiek.
 • Bid voor oprechte leiders.
 • En bid vooral dat de nieuwe verkiezingen Israël een leider zal geven die wijsheid zal hebben bij het vormen van een coalitieregering zonder zich over te geven aan de eisen van de strikte ultraorthodoxe partijen. Die proberen anderen te dwingen tot religieuze naleving. Oefenen teveel macht uit over huwelijk, echtscheiding, immigratie en bekering, en vallen vaak Messiaanse Joden en Christenen lastig.

‘Gezegend is de natie wiens God de Heer is, het volk dat Hij heeft gekozen als Zijn eigen erfenis’ (Psalmen 33:12).

 
Egyptenaren komen naar het Feest

De ICEJ is bezig om een ​​groep van 24 Egyptische gelovigen naar het Loofhuttenfeest te brengen om dit najaar in Jeruzalem het Feest met Israël te vieren. We zien dit als een antwoord op vele jaren van gebed. Vooral sinds 2011 heeft de Heer velen aangespoord om te bidden voor de Arabische landen en in het bijzonder voor Egypte. Dus we zien de groep van dit jaar uit Egypte als een antwoord op gebed, en in lijn met de profetische visie van de “Jesaja 19 snelweg”. Hier spreekt de profeet hoe de Heer de Egyptenaren door een grote onrust zal leiden en voor hen op zal komen om genezing te brengen. De vrucht van deze genezing zal een heerbaan zijn die zal worden verhoogd en zich zal uitstrekken van Egypte naar Assyrië en dwars door Israël zal gaan. Samen zullen de mensen van Egypte, Israël en Assyrië (vandaag de regio's van Noord-Irak en Syrië) de Heer loven en zijn naam aanbidden. We ervaren dat dit in de harten van de gelovigen uit Egypte wordt uitgestort die willen komen om de Heer op het Feest in Jeruzalem te aanbidden. Dit is een stap in de vervulling van deze profetische visie.    

 • Dank God voor de verhoring van de vele gebeden over dit onderwerp.
 • Bid voor de relaties tussen Israël en Egypte.
 • Laten we bidden dat de Heer de leiders van Egypte genadig zal zijn en dat ze nauwere betrekkingen met Israël zullen aangaan.
 • Bid dat er een meer positieve communicatie over en weer zal zijn tussen Israëli's en Egyptenaren - zowel op het niveau van de overheid als van mens tot mens.
 • Laten we ook bidden voor de 24 gelovigen die dit jaar het Loofhuttenfeest zullen bij wonen.
 • Bid dat alle benodigde fondsen zullen worden verstrekt.
 • Bid ook voor veilige reizen van en naar Israël.
 • En laten we bidden dat de Heer hen zal beschermen tegen vervolging en elke tegenslag van de vijand zodra ze naar huis zijn teruggekeerd.

‘Op die dag zal er een snelweg zijn van Egypte naar Assyrië, en de Assyriër zal naar Egypte komen en de Egyptenaar naar Assyrië, en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs dienen. Op die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, die de Heer der heerscharen zal zegenen, zeggende: 'Gezegend is Egypte Mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël Mijn erfenis’ (Jesaja 19: 23-25).
 

Gebed voor Judea en Samaria en al zijn inwoners

Medio augustus werd een 19-jarige jongeman ontvoerd door terroristen in de buurt van de Judese stad Efrat. Duik Sorek ging voor studie naar een plaatselijke joodse yeshiva om rabbijn te worden. Hij liftte 's nachts terug vanuit Jeruzalem, maar kwam nooit thuis. Bronnen van Efrat zeggen dat hij waarschijnlijk is ontvoerd met het oog op losgeld en dat hij tijdens de strijd is neergestoken en aan zijn verwondingen is overleden. De volgende ochtend lag zijn lichaam aan de kant van de weg bij de zuidelijke ingang van de stad.

Er zijn veel van dergelijke Joodse gemeenschappen, verspreid over Judea en Samaria, gevestigd op voornamelijk openbare gronden. Ze leven onder veiligheidsbescherming in hun gemeenschappen, maar zijn gevoeliger voor terreuraanslagen wanneer ze tussen steden reizen. Ze voelden zich aangetrokken om zich in de gebieden te vestigen waar de Hebreeuwse patriarchen Abraham, Isaac en Jacob ooit leefden. Ze hebben ook contact gezocht met hun Palestijnse buren om te proberen samen in vrede met hen te leven. Maar veel van hun Palestijnse buren weigeren nog steeds om hun aanwezigheid in de regio te accepteren, en sommigen nemen hun toevlucht tot geweld en brute terreurdaden.

 • Bid voor de veiligheid en beveiliging van het Joodse volk dat in de gebieden van Judea en Samaria woont, of wat vaak de "Westelijke Jordaanoever" wordt genoemd.
 • Bid dat de inspanningen van deze Joodse gemeenschappen om in vrede samen te leven met hun Arabische buren meer vruchten zullen afwerpen.
 • Bid dat de Heer zal ingrijpen en ware vrede in dit land zal brengen op zijn gepaste tijd.

'De Heer zegene u uit Sion en moge u het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. Ja, mag je de kinderen van je kinderen zien? Vrede zij met Israël’ (Psalm 128: 5-6).

 

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen met Iran

Israëlische inlichtingendiensten geloven dat Hamas en Iran in het geheim zijn overeengekomen dat als er een conflict tussen Israël en Hezbollah begint aan de noordgrens van Israël, Hamas zal meedoen en Israël zal aanvallen aan de zuidgrens. Daardoor zullen Israëlische troepen en anti-raketbatterijen wegtrekken waardoor de gebieden Galilea en Haifa nog kwetsbaarder zullen zijn voor aanvallen. Bovendien hebben beide islamitische terreurmilities hun raketarsenalen opgebouwd en als een aanval van raketten van beide kanten zou plaatsvinden, zouden Israëlische burgers nergens anders in het land kunnen ontsnappen. Israël heeft wel anti-raketafweer, maar onvoldoende om massale raketlanceringen van twee fronten tegen te gaan.

 • Laten we bidden dat er verwarring zal zijn in de vijandelijke gelederen, en dat elke overeenkomst die Hamas heeft gesloten met Iran en Hezbollah teniet wordt gedaan.
 • Laten we ook bidden dat Israël voldoende anti-raketbatterijen zal hebben om elke aanval van hun vijanden te dwarsbomen.
 • Laten we bidden dat Israël altijd de overhand zal hebben in deze groeiende confrontatie met Iran, en dat de vooruitgang en agressie in de regio door het radicale islamitische regime in Teheran volledig zal worden teruggedraaid door de almachtige God van Israël.

‘Toen legde hij zijn plan uit en stelde mannen aan om voor het leger te marcheren en de Heer te prijzen voor zijn heilige kracht door te zingen: 'Prijs de Heer! Zijn liefde eindigt nooit. 'Zodra ze begonnen te zingen, verwarde de Heer het vijandelijke kamp’ (2 Kronieken 20: 21-22).

Moslims op Hadj 

Het is nu de tijd van de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die alle moslims minstens één keer in hun leven moeten ondernemen.

·       We willen bidden dat als ze door deze rituelen gaan, die bedoeld zijn om Allah te aanbidden, in plaats daarvan de ene ware levende God van de Bijbel zullen ontmoeten door de persoon van Jezus Christus.

·       Bid dat zij zich van hun valse religie tot Christus keren, zodat ook onze Verlosser hun Verlosser wordt!

‘En op die dag zal er een Wortel van Isaï zijn, die als een banier voor het volk zal staan; Want de heidenen zullen Hem zoeken en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn‘ (Jesaja 11:10).

Antisemitisme op scholen in Californië


Deze week doken rapporten op die een toename van antisemitisme op middelbare scholen in Zuid-Californië opmerkten. Vorig jaar troffen twee afzonderlijke gevallen van antisemitisme de reguliere media. Op één school maakten studenten van het waterpoloteam van de jongens een nazi-groet terwijl ze bij het begin van een prijsuitreiking een nazi-marslied zongen. De video circuleerde rond op school nadat ze op sociale media was geplaatst. De school veroordeelde deze acties later aan de studenten en hun families. Op een andere school plaatsten studenten clips van een feest waar medestudenten een hakenkruis maakten van bierbekers terwijl ze een drinkspel speelden terwijl ze zeiden: "Heil Hitler!"

Het lijkt erop dat de vijand jonge mensen in deze generatie aanvalt door slechte dingen cool te laten lijken. Veel jonge mensen zijn onbewust bezig met antisemitische handelingen en denken dat het geen kwaad kan. Het feit is dat er een geest schuilgaat achter antisemitisme en de geschiedenis laat zien dat het moet worden geconfronteerd voordat het tot veel kwaad leidt.

·       Bid dat de Heer mensen zal mobiliseren die moedig zijn in gerechtigheid, die invloed zullen hebben op het leven van jonge mensen in deze generatie.

·       Laten we de Heer vragen dat deze invloedrijke mannen en vrouwen de vaardigheid en het vertrouwen zullen hebben om in het leven van onze jeugd te spreken en hen duidelijk het kwaad achter antisemitisme te tonen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer een liefde in het hart van de volgende generatie jegens Israël en het Joodse volk zal leggen.

‘Train een kind op de juiste manier, en wanneer hij oud is, zal hij er niet van afwijken’ (Spreuken 22: 6).

 

Massieve bosbranden wereldwijd 

De afgelopen weken hebben overal ter wereld enorme bosbranden gewoed. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, heeft Brazilië dit jaar een recordaantal bosbranden in het Amazone-regenwoud gezien. Lokale autoriteiten hebben tot nu toe meer dan 74.000 bosbranden geteld in 2019, een stijging van 84% sinds vorig jaar. Deze branden hebben zoveel rook geproduceerd dat de zon onlangs werd geblokkeerd om door te schijnen in de stad Sao Paulo. In Noord-Amerika staat momenteel meer dan 400.000 hectare bos in brand. In Europa woedden er branden in het zuiden van Spanje en op de Canarische Eilanden. Duizenden werden gedwongen hun huizen te verlaten. En de ergste plek lijkt Rusland te zijn, waar miljoenen hectare bossen in vlammen zijn opgegaan in de uitgestrekte gebieden van Siberië, waardoor een donkere wolk van as hoog in de atmosfeer boven het hele Noordpoolgebied achterblijft. Deze enorme branden komen terwijl het noordelijk halfrond net de heetste maanden van juni en juli ooit heeft geregistreerd.

·       Bid dat deze branden allemaal zullen doven en dat de Heer ons genadig zal zijn om de gevolgen van deze branden te beperken, omdat het Amazone-regenwoud en vooral de uitgestrekte bossen van Rusland van vitaal belang zijn om ons van zuurstof te voorzien om te ademen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer het Lichaam van Christus onderscheidingsvermogen zal geven tijdens dit seizoen, zodat we in staat zullen zijn om te bidden in overeenstemming met wat Hij zegt en doet door deze gebeurtenissen.

‘Ik zal wonderen in de hemel boven tonen en tekenen op de aarde beneden: Bloed en vuur en damp van rook. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed’ (Handelingen 2: 19-20).

Aaliyah uit Amerika en Ethiopië


Aan het begin van dit jaar begonnen we te bidden dat de Heer meer Joden die in Noord-Amerika wonen zou bewegen om Aaliyah (terugkeer) naar Israël te maken. Er zijn meer dan vijf miljoen Joden in de Verenigde Staten en de meesten lijken zich op hun gemak te voelen in hun leven en willen hun families niet verlaten om opnieuw in Israël te beginnen.

·       Blijf de Heer vragen om Zijn volk te trekken om terug te keren naar het land van hun voorouders, voor Zijn glorie.

·       Laten we ook doorbidden voor de Ethiopische joden die vastzitten in Addis Abeba en Gondar en nog steeds Aaliyah willen maken. Hoewel ze de sterke wens hebben om terug te keren naar Israël, heeft de Israëlische regering op dit moment haar deuren gesloten.

·       Laten we de Heer vragen om de deuren van Aaliyah wijd open te stellen voor dit laatste overblijfsel van Ethiopische Joden.

‘Op die dag zal mijn Heer Zijn hand opnieuw toepassen op het verlossen van het andere deel van Zijn volk uit Assyrië - evenals uit Egypte, Pathros, Ethiopië, Elam, Shinar, Hamath en de kustgebieden. Hij zal de volken een signaal geven en de verdrevenen van Israël bijeenbrengen en de verstrooide dochters van Juda verzamelen uit de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11: 11-12).

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Blijf deze maand met ons in gebed voor het personeel van de ICEJ in Jeruzalem die de viering van het Loofhuttenfeest van dit jaar in Jeruzalem plant en organiseert. Vraag dat de Heer hen de wijsheid en toewijding zal geven die nodig is om de taken te vervullen die aan hen zijn voorgelegd.

 • Bid ook dat de Heer alle middelen zal verschaffen om dit jaar het Loofhuttenfeest te vieren.
 • Bid dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn om alle resterende posities in te vullen die nog open staan ​​op het Feest.
 • Bid dat de Heer door deze viering zal worden verheerlijkt en dat velen een uitstorting van de wind en het vuur van de Heilige Geest mogen ervaren zoals dat was op de volgelingen van Jezus op het Pinksterdagfeest in het boek Handelingen.

‘En het zal daarna geschieden dat Ik Mijn Geest op alle vlees zal uitstorten; Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik Mijn Geest uitstorten in die dagen’ (Joël 2: 28-29).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘De Najaarsfeesten'.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Gods profetische feesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor een krachtige uitwerking van het Israëlweekend op 30 en 31 augustus en 1 september a.s. in Nederland.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten augustus 2019

Door de geschiedenis heen worden de drie weken tussen de 17e van Tammoez en de 9e van Av in de Hebreeuwse kalender (20 juli tot 10 augustus dit jaar) gekenmerkt door rampspoed voor het Joodse volk. Het was op de 17e van Tammoez dat Mozes terugkeerde van de berg Sinaï om de kinderen van Israël een gouden kalf te zien aanbidden. De mensen beweerden zelfs dat het idool hen had uitgeleid uit Egypte. Woedend gooide Mozes de stenen tafelen neer waarop God de tien geboden met zijn eigen hand had geschreven. Ook kwamen tijdens deze data de twaalf spionnen terug om het beloofde land te inspecteren, met op twee na een slecht rapport. Als gevolg hiervan uitten de kinderen van Israël twijfel en ongeloof en liet de Heer hen de daarop volgende veertig jaar door de wildernis zwerven.

Andere tragedies troffen het volk van Israël op hetzelfde moment later in hun geschiedenis. Op de negende van Av werd de eerste tempel verwoest door de Babyloniërs. Kort na de dood van Jezus werd de tweede tempel verwoest door de Romeinen op dezelfde negende van Av. Twee generaties later kwamen de Joden opnieuw in opstand tegen het Romeinse bewind onder leiding van Simon Bar Kokhba, maar de opstand werd verpletterd en de Romeinen ploegden de overblijfselen van de tempel om op de negende van Av.

In de meer recente geschiedenis werden deze drie weken gekenmerkt door de verdrijving van het Joodse volk uit Engeland in 1290; de verdrijving van het Joodse volk uit Spanje in 1492; en ook op deze datum begonnen beide wereldoorlogen. Dus het Joodse volk zette de 17e van Tammuz en de 9e van Av apart om zichzelf te vernederen en te bidden dat de Heer God hen genadig zou zijn. Laten we ook gedurende deze periode, van 20 juli tot 10 augustus, in gebed naast het volk Israël staan en onze gebeden intensiveren met en namens hen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

We willen de komende weken onze gebedsfocus op de komende Israëlische verkiezingen voortzetten. Terwijl de tweede verkiezingsronde van 2019 op 17 september nadert, vertonen de peilingen weinig echte verschuivingen sinds de eerste stemming afgelopen voorjaar. De top twee rivalen blijven zittend premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van Blue & White, met in de peilingen ongeveer 28-30 Knesset-zetels, iets lager dan hun 35-35 gelijkspel in april. Ondertussen is de kloof tussen links en rechts iets kleiner geworden, maar Avigdor Lieberman van Yisrael Beiteinu lijkt nog steeds de ‘gangmaker’ in deze race te zijn, met de hefboom om te beslissen of Netanyahu of Gantz de volgende leider van Israël wordt.

Premier Netanyahu is nu tien jaar aan de macht dankzij de solide steun van zijn 'natuurlijke partners' aan de rechterkant. Maar om deze coalitie te handhaven, heeft hij de ultraorthodoxe partijen Shas en UTJ altijd toegestaan ​​om controle te houden over kwesties als bekering, huwelijk, immigratie, militaire vrijstellingen voor yeshiva-studenten en gescheiden gebeden aan de Westelijke Muur. Dit heeft geleid tot wijdverbreide wrok in Israël en tot verstoring van de relaties met veel diaspora-joden, evenals tot problemen voor Christenen en Messiaanse joden in het land. Nu dwingt Lieberman Netanyahu om de ultraorthodoxe monopolie te beëindigen of een bredere, meer centristische regering te vormen met partijen aan zijn linkerzijde. Gantz en andere potentiële partners staan ​​er echter op dat ze nooit zullen toetreden tot een regering onder leiding van een premier die in staat van beschuldiging staat. Dit is het dilemma waarmee Netanyahu nu wordt geconfronteerd.

Netanyahu heeft een grote competentie getoond als de leider van Israël, vooral op het gebied van veiligheid, diplomatieke en economische zaken. Hij heeft een wereldwijde reputatie als verdediger van westerse democratische vrijheden en heeft zelfs een aantal belangrijke Arabische staten dichter bij Israël gebracht. Zoveel gelovigen in Israël vinden dat de natie hem nog steeds nodig heeft als zijn leider. Maar we voelen ook dat Netanyahu in dit alles wordt gewogen; dat, hoewel de corruptiezaken tegen hem een ​​beetje oneerlijk zijn, hij te zeer verplicht is tot de ultraorthodoxe partijen en een keuze moet maken om aan de macht te blijven. Om coalitiepartners aan de linkerkant te vinden, moet hij echter een besluit nemen of een gebaar maken dat echte nederigheid toont en hen in staat stelt zich aan te sluiten bij zijn regering.

·       Bid dat de Heer zich soeverein door deze verkiezingsronde zal bewegen om Israël in de goede richting te sturen.

·       Bid dat meer aan het licht zal komen met betrekking tot alle hoofdkandidaten in deze verkiezingen, inclusief of de beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu rechtvaardig en eerlijk zijn, of dat ze gekunsteld en politiek gemotiveerd zijn.

·       Bid dat dit alles ruim voor de dag van de verkiezing duidelijk zal worden gemaakt, zodat het Israëlische volk een weloverwogen beslissing kan nemen en de winnaar een duidelijk mandaat kan geven om te regeren.

·       Bid dat als Netanyahu nog steeds de juiste leider voor Israël is, dat hij de bescheiden gebaren zal maken die nodig zijn om zijn regering uit te breiden en niet al te sterk op ultraorthodoxe steun zal vertrouwen.

·       Bid ook dat de ultraorthodoxen niet langer de macht hebben over gebieden als bekering, huwelijk, immigratie en militaire vrijstellingen voor hun gemeenschap. 

‘Och, o herder van Israël, gij die Jozef leidt als een kudde; Gij die tussen de cherubijnen woont, schijn vooruit! Voor Efraïm, Benjamin en Manasse,
wek uw kracht op en kom en red ons! Herstel ons, o God; Veroorzaak Uw gezicht om te schijnen en wij zullen gered worden!’ (Psalm 80:2-4).

Ethiopische protesten gaan door 

Een Ethiopische joodse jongen (Salomon Tekah) is door een politieagent (op dat moment niet in dienst) doodgeschoten; grote demonstraties en ernstige rellen door Ethiopische joden waren het gevolg; veel schade, 111 gewonden en vele arrestaties.

Leden van de Ethiopische Joodse gemeenschap hebben de afgelopen weken hun publieke protesten voortgezet en er is geen indicatie wanneer ze zullen stoppen. De protesten hebben de regering en de politie er echter van overtuigd om snel een speciale task force in te zetten om discriminatie van de Ethiopische gemeenschap te onderzoeken. De waarheid is dat de Ethiopische joden altijd grote culturele en educatieve hiaten in Israël hebben gehad, grotendeels omdat ze zijn overgestapt van een landelijke, patriarchale samenleving naar een stedelijke, egalitaire samenleving. Er zijn veel inspanningen gedaan om deze lacunes te overbruggen, maar er zijn nog veel uitdagingen. Hoewel veel Israëliërs er trots op zijn één van de weinige landen in de geschiedenis te zijn die Afrikanen uit hun eigen continent hebben opgenomen om ze niet in slavernij te verkopen, maar eerder om ze in vrijheid te brengen. De overgang is niet gemakkelijk geweest en veel Ethiopische Israëli's worstelen met leven onder de armoedegrens.

·       Laten we allereerst bidden dat de Heer alle joden die in Israël wonen een diepere liefde en respect voor elkaar zal geven.

·       Bid dat de Ethiopische joden hier gemakkelijker worden geaccepteerd en dat ze zich aanpassen aan de Israëlische samenleving zonder de meer positieve aspecten van hun traditionele cultuur te verliezen.

·       Bid dat de Ethiopische gemeenschap betere onderwijsontwikkelingen en betere kansen op werk krijgen.

·       En bid dat de resterende 7.000 Joden die nog in Ethiopië zijn, snel naar Israël zullen worden overgebracht.

·       Bid dat Ethiopische joden zich thuis zullen voelen in Israël en dat de regering oplossingen vindt voor hun problemen; hen recht zal doen en durft op te treden tegen discriminatie van Ethiopische joden.

·       Bid dat Israël niet nog meer intern verdeeld wordt.

·       Bid voor een positieve invloed van de Messiaanse joden binnen de Ethiopische gemeenschap. Ez. 37:21,22

‘Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! want daar beval de Heer de zegen, zelfs het leven voor altijd’ (Psalmen 133: 1,3).

Jong volwassenen in Israël 

Afgelopen weekend reageerden jong volwassenen uit heel Israël op een oproep om het comfort van de moderne wereld achter zich te laten voor een retraite in de Negev-woestijn met als doel, om God persoonlijk te ontmoeten. Het was anders dan elke andere bijeenkomst, omdat er geen bekende sprekers waren die de bijeenkomst leidden of een gevestigde organisatie die het evenement organiseerde. In plaats daarvan hield een jonge tweeëntwintigjarige dame, geboren en getogen in Beer Sheba, toezicht op de hele conferentie. Haar inspiratie kwam uitsluitend van de Heer. Hij bewoog haar hart om terug te keren naar de oude manieren waarop Abraham, Mozes, Jozua en zelfs Jezus in de Bijbel een voorbeeld gaven, om weg te komen van al het andere, de wildernis in te gaan en de Heer met  heel  hun hart te zoeken. Terwijl ze het visioen deelde, werden veel harten aangeraakt en uiteindelijk meldden zich meer dan honderd jong volwassenen aan. De impact van dit weekend in de harten van deze jonge mensen was groot. Een jonge man zei: 'Deze keer alleen met God heeft de passie en liefde voor God in zijn hart opnieuw doen ontvlammen’.

 • Bid voor de jong volwassenen  in Israël. Laten we de Heer vragen om door te gaan met het voeden van de passie die Hij in de harten van de jeugd aansteekt.
 • Bid dat deze gebeurtenis zich door de hele natie zal verspreiden en dat jongeren uit de hele natie zich zullen verbinden en dat er een grote beweging van God zal plaatsvinden onder de jongeren in Israël.

‘Laat niemand uw jeugd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid’ (1 Timotheüs 4:12).

Aliyah

Veel Joodse families die nog in de voormalige Sovjetrepublieken wonen, zijn geïnteresseerd in het maken van Aaliyah naar Israël, maar hebben hulp nodig bij het achterhalen van hoe het proces werkt. Lang voordat een Joodse persoon ooit aan boord van een vliegtuig op weg naar Tel Aviv gaat, moet een lange lijst met papieren worden ingediend om te voldoen aan de eisen van zowel hun thuisland als Israël. Dit kost tijd! Bovendien moeten de meeste potentiële immigranten Hebreeuwse taallessen en beroepstrainingen volgen om beter voorbereid te zijn op wonen en werken in Israël.
De ICEJ helpt hieraan tegemoet te komen door Aaliyah Seminars te sponsoren in een aantal Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, waaronder Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. Dit zijn gebieden waar recente geopolitieke gebeurtenissen en economische factoren hebben geleid tot een grote stijging in Aaliyah. Vorig jaar vertegenwoordigden Russisch sprekende immigranten 64% van de wereldwijde Aaliyah naar Israël. 41% van jonge joden in Europa (16-34 jaar) willen emigreren omdat ze zich niet langer veilig voelen; 45% van hen let erop dat ze niet openlijk als jood herkenbaar zijn; 44% heeft te maken met antisemitische intimidatie; 80% meldt dit niet. 62% voelt een sterke band met Israël. Immigratie van joden uit Frankrijk is iets afgenomen, maar men verwacht door het opkomend antisemitisme straks een grote groei in Aliyah vanuit Frankrijk, zie de mail met het artikel over Aliyah.

·       Bid dat deze sponsoractie ertoe zal bijdragen dat het Aaliyah-proces soepeler gaat verlopen voor deze Joodse families in voormalige Sovjetrepublieken.

·       Bid dat God zijn plan volvoert zoals voorzegt in zijn woord, en dat nieuwe immigranten zich thuis zullen voelen in Israël.

‘En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here’ (Ezechiël 39:28-29).

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen met Iran 

De spanningen blijven hoog in het Midden-Oosten terwijl Iran de regionale en internationale machten arrogant beschimpt door schepen te bedreigen die olie vervoeren door de nauwe zeestraten aan de monding van de Perzische Golf. Het gebied levert ongeveer 25% van de olie in de wereld, bezit bijna twee derde van de reserves aan ruwe olie in de wereld en ongeveer 35% van de aardgasreserves ter wereld. Iran heeft in de afgelopen weken zelfs twee Britse olietankers in beslag genomen, wat tot bezorgdheid leidde dat de wereldwijde olieprijzen zouden kunnen stijgen.

De VS bouwt ondertussen aan een coalitie van landen om een einde te maken aan de Iraanse agressie tegen de commerciële scheepvaart in de Perzische Golf. In Israël reden om meerdere malen het veiligheidskabinet bijeen te roepen.

Iran heeft gedreigd Israël te vernietigen als Amerika Iran aanvalt.

·       Bid dat God als Bewaarder van Israël ingrijpt op het moment dat het nodig is (Ps. 121:4).

·       Bid dat de Iraanse kerk groeit in aantal en volwassenheid.

·       Laten we bidden dat de vrede zal zegevieren in de Perzische Golfregio, en dat de door de VS geleide sancties tegen Iran het regime in Teheran zal overhalen zijn streven naar kernwapens en zijn agressieve acties in het Midden-Oosten te beëindigen.

·       Bid tegen alle Iraanse pogingen om zich op Israël te richten en de hele regio in een oorlog te slepen.

·       Laten we ook bidden dat er in Iran een nieuwe regering zal opstaan ​​die zich meer bezig zal houden met het welzijn van het Iraanse volk dan met hun obsessieve haat tegen Israël.

'De Heere zal ook brullen van Sion en Zijn stem uit Jeruzalem uiten; De hemel en de aarde zullen beven; Maar de Heer zal een schuilplaats zijn voor Zijn volk en de kracht van de kinderen van Israël’ (Joël 3:16).

Arabische wereld

Ooit woonden er 80.000 Joden in Caïro. Nu nog slechts 5.

·       Bid voor de betrekkingen tussen Israël en Egypte.

De vrouw van de heersende sjeik van Dubai is met haar kinderen naar Engeland gevlucht; zij is de zus van koning Abdullah van Jordanië.

·       Bid dat dit niet bijdraagt aan verdere onrust in MO.

De Jordaanse regering heeft m.b.v. bemiddeling door de VS een overeenkomst met Israël gesloten om een gasleiding vanuit Israël naar Jordanië te bouwen. Veel Jordaniërs, ook parlementsleden, zijn hier woedend over. Zij zien Israël nog steeds als grote vijand.

·       Bid dat de overeenkomst niet verbroken wordt; en dat het niet zal leiden tot een conflict. In Jordanië is grote behoefte aan energie.

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Als we deze weken blijven bidden voor het Loofhuttenfeest, laten we dan ook bidden dat meer mensen zich als vrijwilligers voor het feest zullen aanmelden. Er zijn nog veel openstaande vacatures.

·       Bid  dat de Heer de harten van meer mensen zal aanmoedigen om zich aan te melden om dit jaar als vrijwilliger op het Feest te dienen.

·       Laten we bidden voor voldoende financiën en de tijd van afwezigheid van werk en gezin die nodig zijn om in oktober in Jeruzalem te dienen.

‘Uw mensen zullen vrijwilligers zijn op de dag van Uw macht; In de schoonheden van heiligheid, vanaf de schoot van de ochtend, heb je de dauw van je jeugd’ (Psalm 110: 3)


Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische feesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland. 

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 en 31 augustus en

1 september a.s.

·       Dank voor de geslaagde zomerreis door Israël. Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland. Jan Posthumus


Gebedspunten juli 2019

Op het ICEJ-hoofdkwartier in Jeruzalem, voelt men de urgentie om onze gebeden deze maand te richten op de komende Israëlische verkiezingen. Voor de eerste keer in zijn moderne geschiedenis moet Israël een tweede verkiezingsronde houden, vlak nadat de eerste verkiezingen een patstelling veroorzaakten. We geloven dat er grote ontwikkelingen voor Israël en de regio in het verschiet liggen. We zijn er ook van overtuigd dat we samen een positief effect kunnen hebben op de richting van dit land door onze gebeden.

In het verleden heeft Israël andere vormen van bestuur gehad die in de Bijbel gedetailleerd zijn vastgelegd.

Tegenwoordig heeft het herstelde volk van Israël grote behoefte aan goddelijk leiderschap. David was ook gebrekkig en daarom mogen we geen perfectie verwachten. Maar we mogen wel bidden dat leiders bereid zijn om de Heer met hun hele hart te zoeken en te dienen omwille van het besturen van Israël naar zijn profetische bestemming in God. Laten we vurig bidden voor zulke leiders in Israël vandaag de dag!

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

Terwijl de tweede Israëlische verkiezingscampagne van 2019 weer op gang komt, is er veel politieke onzekerheid omdat verschillende partijen en individuele politici hun resultaten proberen te overtreffen na de recente stemming in april. Avigdor Liberman probeert premier Benjamin Netanyahu  te dwingen tot een beslissing om een ​​nationale eenheidsregering aan te gaan met de centrumlinkse Blue & White-fractie of een smallere, rechtlijnige coalitie aan te gaan met de ultraorthodoxe partijen van Shas en UTJ. Veel Israëli's zijn boos over de onevenredige macht en privileges die de haredi-fracties genieten. Christenen en Messias belijdende Joden hebben reden om ook daarover bezorgd te zijn. De Blue & White-partij wordt in hun politieke opvattingen als liberaal beschouwd, wat zou kunnen leiden tot riskante concessies aan de Palestijnen en verder moreel verval in de Israëlische samenleving. Er zijn dus geen gemakkelijke keuzes te maken in het huidige politieke landschap van Israël. Niettemin is God uiteindelijk soeverein over Zijn volk.

·       Bid dat deze verkiezingen een duidelijk resultaat zullen hebben. Dat  het die regeringscoalitie zal brengen die Israël nodig heeft om de vele uitdagingen aan te gaan die voor hen ligt.

·       Bid voor de verkiezing van oprechte leiders die oprecht bezorgd zijn om het welzijn van de hele natie, en niet alleen maar de macht willen grijpen en hun eigen agenda of politieke loopbaan willen bevorderen.

·       Bid voor leiders die oprecht de Heer vrezen, en die zich zullen overgeven aan de leiding van Zijn Heilige Geest om op de kritieke momenten beslissingen te nemen die Israël de komende dagen tegemoet zal zien.

·       Bid dat ze ook de Bijbelse waarheid respecteren, transparant opereren en een hekel hebben aan onrecht.

·       Bid dat de ultraorthodoxe partijen niet langer onevenredige controle zullen krijgen over bepaalde gebieden van het leven en de religieuze praktijk in Israël.

·       Bid  voor premier Benjamin Netanyahu terwijl hij tot de verkiezingen in functie blijft. Vraag de Heer om hem wijsheid te geven voor deze tijd.

·       Bid dat de mensen hem de nodige eer zullen betonen voor zijn jarenlange dienstbaarheid aan de natie.

·       Bid voor de macht en invloed van de rechterlijke macht, die de laatste jaren een fel bediscussieerd onderwerp is geworden in Israël, waarbij sommigen zeggen dat ze de democratische heerschappij verhinderen en anderen beweren dat de rechtbanken degenen zijn die de democratische vrijheden verdedigen.

·       Bid voor alle rechters in Israël dat zij hun plichten eerlijk zullen vervullen.

·       Bid dat de noodzakelijke juridische hervormingen in de volgende regering zullen worden doorgevoerd en dat de rechtbanken individuele rechten en vrijheden zullen verdedigen, vooral voor minderheden zoals de Messiaanse gelovigen.

·       Bid voor Joodse gezinnen over de hele wereld die Aaliyah in deze tijd overwegen, dat ze hun beslissing zullen bespoedigen om zich bij het Joodse overblijfsel te voegen dat opnieuw in het Land van Israël is verzameld.

·       Als een nieuwe Israëlische regering ergens dit najaar aan de macht komt, bid dan dat de poorten naar Aaliyah volledig open blijven, vooral voor Ethiopische Joden die nog steeds vastzitten in Addis Abeba en Gondar.

·       Bid voor Messiaanse Joden die naar huis worden geroepen voor Israël.

‘Ik zal voor hen fluiten en ze verzamelen, want ik zal hen verlossen; en ze zullen toenemen als ze eenmaal zijn toegenomen. Ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen Mij in verre landen gedenken; ze zullen samen met hun kinderen leven en zullen terugkeren. Ik zal ze ook terughalen uit het land Egypte en ze verzamelen uit Assyrië. Ik zal hen in het land van Gilead en Libanon brengen, totdat er geen plaats meer voor hen is gevonden’ (Zacharia 10: 8-10).

 

Gaza Grensspanningen 

Ook in de afgelopen maand werden raketten afgevuurd op het Israëlische grondgebied vanuit de door Hamas geregeerde Gazastrook. Dit gaf aanleiding  tot vergeldingsacties door IDF-vliegtuigen. Gelijktijdig werden  grote aantallen brandgevaarlijke apparaten die aan vliegers waren bevestigd en ballonnen vanuit de strook naar Israëlisch grondgebied geschoten, waarbij verschillende grote branden werden ontstoken die gewassen en bossen in Israël verbrandden. Als reactie, verbood Israël vissersboten in Gaza om de haven  te verlaten.

·       Laten we doorgaan met bidden voor Gaza en vooral de gelovigen daar.

·       Laten we bidden dat de rust aan de grens met Israël wordt hersteld en dat de radicale moslim terroristische milities die Gaza regeren, worden omvergeworpen door hun eigen volk.

·       Laten we blijven bidden dat de Israëlische burgers niet het doelwit zijn van Hamas en de Islamitische Jihad.

‘Maar de Heer is getrouw, die u zal sterken en u behoeden voor de boze’ (2 Thessalonicenzen 3: 3).

 

Trump-vredesplan debuteert in Bahrein 

De VS hebben net een top in Bahrein gehouden om de economische aspecten van het vredesplan van Trump te promoten. De "economische workshop" was bedoeld om belangrijke Arabische en buitenlandse investeringen in de door Palestijnen gecontroleerde gebieden te stimuleren. Belangrijke Arabische staten zoals Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten waren aanwezig, terwijl de Palestijnse Autoriteit de bijeenkomst boycotte en Israël onuitgenodigd bleef. We zagen dus niet de eens zo ingebeelde fotosessie van vooraanstaande Arabische heersers die openlijk naast Israëlische functionarissen zaten om hun verbeterde relaties te benadrukken en de toekomst van de regio zonder de Palestijnen te bespreken.

·       Blijf ter ondersteuning van de pogingen van de Amerikaanse regering bidden om vrede en stabiliteit in de regio, en voor Israëls visie van nauwere betrekkingen met de soennitische Arabische wereld - zowel om de agressie van Iran in de regio tegen te gaan als om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

·       Laten we bidden dat de Heer het Amerikaanse vredesteam wijsheid en inzicht zal geven als zij hun plan voor vrede blijven presenteren en Arabische en internationale steun zoeken.

‘En hij die overwint en mijn werken tot het einde bewaart, hem zal Ik macht geven over de volken’ (Openbaring 2:26).

 

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen tussen de VS en Iran 

Elke dag komen er nieuwe berichten binnen over stijgende spanningen in de regio van de Perzische Golf. Zoals Iran die provocerende acties uitvoert om de economische sancties aan te vechten die zijn opgelegd door de Amerikaanse regering over het  nucleaire programma van Teheran. Dit omvat sluipende aanvallen op olietankers, raketaanvallen op aan de VS gelieerde Arabische landen in de regio en meest recent het neerhalen van een Amerikaanse drone die de scheepvaartroutes in de strategische Straat van Hormuz in de gaten houdt. De drone-aanval leidde tot een dramatisch moment toen de Amerikaanse president Donald Trump op het laatste moment een vergeldingsactie afsloeg. Maar het is duidelijk dat vijandelijkheden nu elke dag kunnen uitbreken en escaleren naar een veel breder conflict dat de regio overspoelt, inclusief Israël, en zelfs de hele wereld.

·       Laten we bidden dat de vrede in de regio zal heersen, zelfs als de toenemende economische druk Iran dwingt zijn agressieve gedrag in het Midden-Oosten en vooral zijn drang naar kernwapens op te geven.

·       Bid dat de Trump-regering wijsheid en een vooruitziende blik zal hebben om te weten wat te doen om Iran effectief af te schrikken en zijn radicale sjiitische heersers ervan te overtuigen een minder gevaarlijke koers voor hun land te gaan varen.

·       Bid dat het regime in Iran zal worden vervangen door een nieuw democratisch bestuurssysteem dat beter aansluit op de behoeften van hun bevolking en minder bedreigend is voor hun buren, inclusief Israël.

‘Maar de vorst van het koninkrijk van Perzië heeft mij eenentwintig dagen lang verhinderd; en zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen, want ik was daar alleen gelaten met de koningen van Perzië’ (Daniël 10:13).

Hong Kong protesteert tegen uitleveringswet 

De afgelopen week werden we geconfronteerd met het nieuws uit Hong Kong over de uitleveringswet die de Chinese regering probeerde te geven waardoor het legaal wordt om burgers uit te leveren om terecht te staan ​​in Beijing. Deze week kwamen berichten uit Hong Kong dat er een nieuw volkslied voor het protest was ontstaan, een eenvoudige Christelijke hymne uit 1974, "Sing Hallelujah to the Lord". Terwijl de menigte zich verzamelt om te protesteren en dit lied zingt, is het bijna alsof een bovennatuurlijke vrede over de menigte raast.

·       Prijs de Heer dat Hij op deze manier verheerlijkt wordt onder de mensen in Hongkong, ook al is de overgrote meerderheid geen Christen.

·       Laten we doorgaan met bidden voor deze protesten, dat deze wet niet zal worden aangenomen en dat de rust terugkeert in de straten van Hong Kong.

‘Ik zal U, o Heer, loven onder de volken; Ik zal U onder de volken zingen’ (Psalm 57: 9).


Epidemieën in Los Angeles 

De daklozenpopulatie in Los Angeles, Californië, is uitgegroeid tot een recordhoogte met naar schatting 125.000 mensen op straat in de binnenstad. Met deze golf daklozen zijn uitbraken van ziektes tot stand gekomen - sommige worden gewoonlijk geassocieerd met middeleeuwse tijden - zoals tyfus, tuberculose en mazelen.

·       Bid dat de Heer bevrijding en genezing zal brengen aan deze mensen wanneer zij met deze epidemieën worden geconfronteerd.

·       Laten we bidden voor de bevolking van Californië en vragen dat zij hun harten tot Hem zullen richten

‘Laten we daarom, als we de kans krijgen, goed doen voor iedereen, vooral voor degenen die tot het huis van het geloof behoren’ (Galaten 6:10).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Onlangs bracht een ICEJ-leiderschapsdelegatie een bezoek aan Egypte en ontdekte daar enkele werkelijk verbazingwekkende profetische ontwikkelingen. God doet een geweldig werk in de harten van Egyptische gelovigen betreffende de doelen van de Heer voor Israël in deze dagen. Ze houden vast aan de visie van Jesaja 19 op de Arabisch-Joodse verzoening, terwijl ze ook worden aangetrokken door de oproep van Zacharia 14:16-18 om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest.
 
De Christelijke ambassade verwacht dus dat maar liefst 40 Egyptische pelgrims naar Jeruzalem  zullen komen voor het Loofhuttenfeest 2019. Dit is een historisch jaar waarin Israël en Egypte 40 jaar van het vredesverdrag tussen hun naties markeren. Het heeft ook een grote profetische betekenis, terwijl de snelweg van Jesaja 19 gestalte krijgt en de uitnodiging van Zacharia 14 resoneert als nooit tevoren voor Egypte om naar Jeruzalem te komen om "het Loofhuttenfeest" te vieren!

De meeste Egyptenaren hebben echter hulp nodig om de kosten van dit bezoek aan Israël te bekostigen. Help ons alsjeblieft met het bijstaan ​​van deze dierbare broeders en zusters in Christus om de reis naar Jeruzalem voor Soekot te maken. Het kost ongeveer $ 1.500 per persoon uit Egypte om het een week durende Feest bij te wonen. Als je geeft, zul je gezegend worden omdat je de profetische plannen en bedoelingen van God voor deze regio in onze tijd helpt in gang zetten.

Geef vandaag alsjeblieft je beste geschenk aan het 'Jesaja 19 Fonds'!

·       Bid dat de plannen om Israël te bezoeken en te verkennen soepel zal verlopen.

·       Bid dat de ICEJ in staat zal zijn om de nodige fondsen bijeen te brengen om deze Egyptische delegatie te helpen het feest 2019 bij te wonen.

‘In die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, omdat de Here der heerscharen zal zegenen, zeggende: Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël, mijn erfdeel ’(Jesaja 19: 24-25).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 7 september a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische najaarsfeesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 augustus en 1 september a.s.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus