Actuele Gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email
 

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade.

 

Gebedspunten oktober 2020

Beste gebedspartners,

Dit jaar viert de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem het 40 jarig bestaan sinds onze oprichting in september 1980. Het is veertig jaar geleden dat we God zoveel beloften zagen vervullen om Israël te vergaderen en te herstellen, en om degenen te zegenen en voorspoedig te maken die Zijn volk zegenen en liefhebben. Tegenwoordig zijn de betrekkingen tussen christenen en Israël radicaal anders dan toen we in september 1980 werden opgericht, en we zijn God dankbaar dat hij de ICEJ een rol heeft laten spelen in deze dramatische veranderingen.

Toen de Christelijke Ambassade in 1980 werd opgericht door visionaire leiders, was er één passage uit de Bijbel die hen meer dan enig ander inspireerde en leidde. Dit was een tekst van de profeet Jesaja:

‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden’ (Jesaja 40: 1-2).

Dat hemelse mandaat blijft de Christelijke Ambassade tot op de dag van vandaag motiveren. Het is een Schriftuurlijk gebod om in liefde, vriendelijkheid en hoop naast en bij Gods volk te staan. Het werd veel te lang genegeerd door te veel kerken. Maar vandaag de dag klinkt het nog steeds relevanter en actueler dan ooit, terwijl we doorgaan met het nastreven van onze visie om christenen uit alle natiën te verbinden met elk segment van de Israëlische samenleving door daden van oprechte liefde en zorg voor hen.

Veertig jaar is een Bijbels belangrijke periode. Bij de Christelijke Ambassade voelen we dat God ons inderdaad naar een nieuw seizoen van onze bediening leidt. Menselijk gesproken hadden we verwacht dat dit 40-jarig jubileum op een geheel andere manier zou worden gevierd, met een recordaantal mensen die dit jaar naar Jeruzalem zouden komen voor de speciale viering van het Loofhuttenfeest.

Maar met COVID 19 zal dat niet mogelijk zijn. Toch zien we dat de Heer ons met het Feest naar opwindende nieuwe gebieden leidt. In plaats van een grote feestbijeenkomst te houden in de grootste zaal van Jeruzalem, gaan we naar een heel nieuw paradigma voor het vieren van dit Bijbelse feest. We hebben de vaardigheden van Israëlische software-experts gebruikt om een ​​online platform voor een Global Feast te produceren dat meer inhoud zal bieden dan ooit tevoren. En hoewel mensen niet naar Jeruzalem kunnen komen voor Soekot, zullen we van 2 tot 8 oktober a.s. het Feest vanuit Jeruzalem naar meer gelovigen over de hele wereld brengen dan ooit tevoren.

We zijn bevoorrecht om in een tijd te leven in de geschiedenis waarin God zijn beloften aan Jeruzalem en Israël gaat vervullen. We worden bemoedigd om met Hem samen te werken en ook dit jaar het Loofhuttenfeest te vieren en om te bidden voor Zijn stad en land. We verheugen ons dat wij de generatie zijn die dit meemaakt. We worden bemoedigd in onze verwachting op de Wederkomst van Jezus, de openbaring van het Nieuwe Jeruzalem en dat God onder de mensen komt wonen.

Wanneer we kijken naar de profetieën die God bezig is te vervullen, dan hebben we vertrouwen in Zijn trouw. Hij alleen is trouw en waarachtig. Hij is de God van het Verbond. Hij alleen is in staat Zijn beloften te vervullen over Jeruzalem, Israël en over een ieder van zijn kinderen.

We danken je dat je ook weer deze maand opnieuw deel uitmaakt van onze gezamenlijke gebedsinspanningen. Dit zijn moeilijke dagen voor de hele wereld, en de kracht van onze verenigde gebeden is meer dan ooit nodig om ons allemaal te helpen de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Moge de Heer deze maand Zijn aangezicht over je laten schijnen als we de Heer samen in gebed zoeken.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

Israël en de Corona crisis met veel besmettingen

Hoewel nog niet alle details bekend zijn, heeft de Israëlische regering besloten dat het land vanaf vrijdag 25 september om 14.00 uur in een Lock down gaat die meer beperkingen zal hebben dan de eerste Lock down in maart.

Wel is bekend dat de Lock down die vrijdag ingaat en in ieder geval zal duren tot 10 oktober, de dag na Simchat Thora, waarbij de volgende beperkingen zullen gelden:

 • verplicht thuis blijven, m.u.v. Jom Kippur waarbij je een synagoge dienst mag bijwonen tot 1 km van je huis, indien dit met een groep van 20 personen wordt gedaan, hetzelfde geldt voor demonstreren, dat mag ook tot 1 km van je huis
 • Alle winkels en markten m.u.v. supermarkten en apotheken gaan dicht
 • openbaar vervoer wordt minimaal uitgevoerd
 • geen familie of vrienden thuis ontvangen
 • alle bedrijven die geen essentieel werk uitvoeren moeten sluiten, thuis werken is de enige optie
 • over sluiting van Ben Gurion Airport wordt later een besluit genomen

Er is sprake van een recordstijging aan besmettingen. Het gaat om het grootst aantal nieuwe besmettingen die zijn vastgesteld sinds het begin van de pandemie.

 • Bid dat de 2e Lock down spoedig zal eindigen en de rust terugkeert.
 • Bid dat God op een krachtige wijze Zijn volk door Zijn Geest aanraakt .
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid dat er genezing zal zijn onder Zijn vleugelen.
 • Bid vooral voor hen die door een grote eenzaamheid worden overvallen.
 • Bid dat God dit jaar de bevolking gedurende de feestdagen op een bijzondere krachtige wijze in hun lock-down situatie zal aanraken.

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5)).

 

Toenadering tussen Israël en de Arabische wereld

Het Palestijns-Israëlische conflict heeft lang gezorgd voor een, althans naar de buitenwereld toe, gesloten en eensgezind Arabisch front. Die tijd is voorbij.

Maandag 31 augustus jl. maakte voor het eerst een Israëlisch verkeersvliegtuig officieel een vlucht naar de VAE met aan boord Israëlische en Amerikaanse functionarissen die kwamen overleggen over verbetering van de relaties tussen Israël en de VAE. Vertegenwoordigers van Israël en de VAE ondertekenden dinsdag 15 september jl. in het Witte Huis de overeenkomst tussen hun landen.

Ook Bahrein gaat de relatie met Israël normaliseren.

Saudi-Arabië is nog niet zo ver als de VAE, maar opent wel zijn luchtruim voor vluchten tussen Israël en de VAE.

 • Bid alstublieft dat het vredesakkoord tussen Israël en de VAE veel vruchten zal afwerpen tussen deze twee naties en in de hele regio.
 • Bid dat dit nieuwe vredesakkoord de komende weken en maanden zal uitmonden in warmere relaties en zelfs vredesakkoorden met andere Arabische staten, zoals Oman, Marokko en Saoedi-Arabië.
 • Bid dat deze toenadering zal leiden tot een volkomen verzoening tussen Jacob en Ezau.

‘Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten’ (Spreuken 16:7).

 

Voor de Israëlische regering

Ondertussen blijkt uit nieuwe peilingen dat de Likud partij van Netanyahu veel zetels zou verliezen indien er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

Terwijl in april nog 57,5% van de Israëliërs Netanyahu vertrouwde in zijn aanpak van het coronavirus, is dat nu volgens een peiling gedaald tot 27%.

Niet alleen vertrouwt het overgrote deel van de bevolking Netanyahu niet meer in zijn aanpak van het coronavirus, slechts 48% van de Joodse Israëliërs en 28% van de Arabische Israëliërs zijn nog optimistisch over het herstel van het land vergeleken met respectievelijk 72% en 69% in april.

 • Bid dat alle partijen binnen de Israëlische regering zullen samenwerken om de natie te versterken in deze moeilijke tijden van een volledige Lock-down.
 • Bid dat het vertrouwen in de regering weer zal toenemen.
 • En bid om eenheid binnen de regering en het volk.
 • Bid dat Israël niet opnieuw in een regeringscrisis terecht komt.

‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Psalm 125:1-2).

Israëlisch leger somt op: 100 terreurdoelen in 19 nachten

De IDF heeft in 19 nachten ongeveer 100 doelen van de Islamitische Hamas organisatie aangevallen, concludeerde de IDF afgelopen week.

De aanvallen werden uitgevoerd als reactie op raketlanceringen, verstoringen op het hek en explosieve en brandgevaarlijke ballonnen die vanuit de Gazastrook naar Israëlisch grondgebied werden gelanceerd.

Als onderdeel van de aanvallen werden militaire complexen in sleutelstructuren, ondergrondse infrastructuur en militaire posities van Hamas aangevallen.

"Deze aanslagen veroorzaken aanzienlijke schade aan de infrastructuur en de militaire opbouw van de terroristische organisatie Hamas. De IDF is klaar voor actie voor zover nodig is om de inwoners naast Gaza en het zuiden te beschermen", zei een IDF-woordvoerder.

 • Bid voor de bevolkingsgroep in de Gazastrook en het Zuiden die in grote armoede leeft onder het dominante Hamasbewind.
 • Bid voor rust aan de grenzen in het Noorden, Oosten en Zuiden.
 • Bid dat het Palestijnse Ballonterrorisme aan de grens met Gaza zal stoppen.
 • Bid dat de vijanden van Israël niet zullen toeslaan gedurende de Hoge Feesttijddagen.

‘Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken’ (Psalm 22:28-29).

      2. Gebed voor de volken

Kosovo en Servië gaan ambassades in Jeruzalem openen

Kosovo en Israël gaan over tot wederzijdse erkenning. De Kosovaarse republiek gaat tevens, net als Servië, een ambassade in Jeruzalem openen. De acties zijn onderdeel van een door de Verenigde Staten bemiddeld normalisatie-akkoord tussen de twee Balkanlanden.

De Europese Unie waarschuwt dat als Servië en Kosovo ambassades in Jeruzalem openen, dit hun kansen op EU-lidmaatschap mogelijk kan ondermijnen. 

De ambassade-aankondiging van Servië en Kosovo is echter tegen het zere been van de EU. “Er is geen EU-lidstaat dat een ambassade in Jeruzalem heeft”, aldus Europese Commissie-woordvoerder Peter Stano tijdens een persconferentie. “Elke diplomatieke stap die het gezamenlijke standpunt van de EU ten aanzien van Jeruzalem in twijfel trekt, baart serieuze zorgen en treurnis”.

Nederland was vroeger één van de weinige landen die haar ambassade in Jeruzalem had gehuisvest. Hier kwam in 1980 verandering in, toen de Knesset de zogenoemde Jeruzalemwet aannam. Deze wet verklaarde heel Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël, inclusief het oostelijk deel dat in 1967 op de Jordaanse bezetter was veroverd. De Palestijnse Autoriteit ziet in oost-Jeruzalem de hoofdstad voor een toekomstige Palestijnse staat. Daarom wordt Israëls annexatie van oost-Jeruzalem door een groot deel van de wereld, inclusief Nederland, niet erkend. De paar landen die een ambassade in Jeruzalem hadden, verhuisden deze naar Tel Aviv in protest tegen de Israëlische Jeruzalemwet. Christenen wilden een duidelijk statement maken en hebben toen de International Christian Embassy opgericht te Jeruzalem.

 • Dank God dat na Honduras ook Kosovo en Servië overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid voor de Europese Unie die tegen de actie van beide landen protesteren.
 • Bid dat meerdere landen waaronder ook Nederland dit voorbeeld zullen volgen en Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad zullen erkennen.
 • Dank God voor de Christenen die in 1980 hebben besloten om de ICEJ op te richten.

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Israëlische brandweerlieden helpen Californië bij het bestrijden van bosbranden

Israëlische brandweerlieden kwamen aan in Sacramento, Californië, om te helpen bij het bestrijden van een golf van bosbranden die door het gebied razen.

Het was de eerste keer dat Israëli's naar de Verenigde Staten zijn gestuurd om te helpen bij het bestrijden van branden.

Burgemeester Darrell Steinberg van Sacramento begroette de aankomst van de brandweerlieden in de hoofdstad met een tweet.

"Als Joodse burgemeester ben ik bijzonder trots en blij om te zien dat ze ons te hulp schieten".

 • God, we danken U voor de manieren waarop Gods volk in tijden van nood een licht voor de heidenvolkeren is.
 • Bid om bescherming en veiligheid voor de mensen terwijl ze vechten tegen de dodelijke bosbranden.
 • We bidden voor de bevolking van Californië die direct en indirect getroffen zijn door deze verwoestende branden.

‘Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken’ (Jesaja 42:6)

 

        3. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Voor het Feest

De Bijbel beschrijft het Loofhuttenfeest als het derde van de drie jaarlijkse feesten die door het Israëlische volk in Jeruzalem gevierd moet worden. Gedurende dit feest herinneren zij zich de veertig jaar durende tocht door de woestijn. Ook vieren zij en verheugen zij zich over de inzameling van de oogst. Van ouds identificeert het Joodse volk het Loofhuttenfeest met de komst van de Messias. En zij verwelkomen de deelname van niet Joden (heidenen), in overeenstemming met de woorden van de profeet Zacharia in hoofdstuk 14, dat al de volkeren naar Jeruzalem zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

 • Dank God voor de digitale mogelijkheden voor het vieren van het feest.
 • Bid God dat er geen technische storingen zullen optreden gedurende de uitzendingen.
 • Bid dat velen over de gehele wereld zullen worden aangeraakt en dan het Feest van de Vader een warme plek zal vinden in vele huizen en kerken.
 • Bid voor wijsheid en leiding van de Heilige Geest onder ons.
 • Bid dat de glorieuze aanwezigheid van de Heer gevoeld zal worden door iedereen die het Feest 2020 zal meemaken dit jaar.

‘Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren’ (Leviticus 23:41).

Voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ

Alhoewel u de term 'Aliyah' niet vanaf de kansel hoort uitspreken, op de zondagschool hebt gehoord, en zelfs niet in de concordantie kunt vinden (welke versie u ook gebruikt), is het echter wel een Bijbels begrip. Het is iets dat de Here zeer dicht nabij het hart ligt, en Hij wil graag dat u daarbij betrokken raakt.

De profeten in het Oude Testament spraken over Aliyah - Gods plan om de kinderen van Israël thuis te brengen.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen door Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de er voldoende financiële middelen voor de ICEJ zullen zijn om dit jaar minstens drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had.’ (Jeremia 16:14-15).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Doe mee met de Rosh Chodesh gebedsbeweging

Bij elke Rosh Chodesh tot aan het Loofhuttenfeest willen we:

 • bidden voor een opwekking in de volken en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest van God op Israël.
 • bidden voor genezing van onze volken en voor genezing van gezinnen en individuen.
 • de Heer smeken om een ​​geestelijke verschuiving onder het volk van God, om een ​​nieuwe honger en toewijding aan Jezus.
 • bidden voor een nieuwe geest van gebed en voor heiligheid van een nieuw niveau!
 • bidden dat de tekenen en wonderen in Zijn Gemeente hersteld zullen worden en dat er een nieuw seizoen van passie voor God tot ons zal komen.
 • bidden dat God het herstel van Israël zal versnellen en dat Zijn Geest vanuit de vier hoeken van de wereld op Israël zal blazen.
 • bidden tegen de aanhoudende golf van antisemitisme die op de golf van de huidige Corona pandemie heerst.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten september 2020

Veel christenen over de hele wereld hebben de afgelopen maanden van de Corona-crisis de roeping tot een intensiever gebedsleven gevoeld. En het is heel gewoon om nogmaals een beroep te horen op die bekende oproep tot nationaal berouw in 2 Kronieken 7:14:

‘En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

Om dit te bewerkstelligen, weten we allemaal heel goed dat nederigheid voor de Heer belangrijk is, en dat er gebed en berouw nodig zijn. Maar soms zien we de oproep om "Mijn aangezicht te zoeken" over het hoofd. Vandaar dat we dit gaan doen in ons gebed:

 1. Gebed voor Israël

Israël en de Corona crisis

Israël hoort al weken bij de landen met het hoogste aantal coronabesmettingen per inwoner. Ook het sterftecijfer overtreft nu dat van april. Tot overmaat van ramp bestrijden de regeringspartijen elkaar feller dan het virus.

 • Bid voor de Israëlische, Palestijnse en Arabische leiders dat God hen wijsheid geeft en dat ze zullen zoeken wat de vrede dient.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem.
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid voor de allerarmsten onder de Israëlische bevolkingsgroepen.
 • Bid dat God het werk van de ICEJ in deze crisis als één van de bruggenbouwers zegent.

‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?’ (Mattheüs 6:25).

Voor Israëls nieuwe vredesakkoord met de VAE

Vorige week werd plotseling een doorbraak aangekondigd in de betrekkingen van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten. In het zogenaamde "Akkoord van Abraham" werden de Emiraten de derde Arabische staat (na Egypte en Jordanië) die uit het peloton brak en formele relaties met Israël begon te openen zonder een definitief vredesakkoord met de Palestijnen. Velen noemden de deal een welkome terugkeer naar de "vrede voor vrede" formule, in die zin dat Israël niet werd gevraagd om iets toe te staan ​​aan de VAE in ruil voor normalisatie van de betrekkingen met de Joodse staat.

 • Bid alstublieft dat het vredesakkoord tussen Israël en de VAE veel vruchten zal afwerpen tussen deze twee naties en in de hele regio.
 • Bid dat dit nieuwe vredesakkoord de komende weken en maanden zal worden overgedragen naar warmere relaties en zelfs vredesakkoorden met andere Arabische staten, zoals Oman, Bahrein, Marokko en Saoedi-Arabië.
 • Bid dat president Trump en zijn team de komende maanden en jaren kunnen blijven voortbouwen op deze diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten.

‘Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust’ (Jesaja 32:18).

Voor de Israëlische regering

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn plaatsvervangende premier Benny Gantz zijn nog steeds niet in staat tot overeenstemming te komen over de langverwachte staatsbegroting, een geschil dat bijna leidde tot de ineenstorting van de eenheidsregering en een vierde verkiezingsronde. Een compromis op het laatste moment heeft de begrotingsdeadline uitgesteld tot december. Dit is slechts één van de vele problemen die de coalitieregering nog steeds zwaar maken.

 • Bid dat alle partijen binnen de Israëlische regering zullen samenwerken om de natie te versterken in deze moeilijke tijden, aangezien ze te maken hebben met budgettaire strijd en economische zorgen tijdens een tweede golf van Corona.
 • Bid dat premier Netanyahu weet hoe hij op de juiste manier om moet gaan met de eisen van het ambt, zelfs als hij zichzelf verdedigt tegen wat hij beschouwt als verzonnen beschuldigingen tegen hem.
 • En bid om bescherming voor hem en zijn gezin.
 • Bid dat Israël niet opnieuw in een regeringscrisis terecht komt.
 • Bid God dat de politieke leiders actief recht en gerechtigheid zullen nastreven.
 • Bid dat de roep om ‘De Koning der Koningen’ in deze tijden van toenemende crises onder de bevolking zal groeien.

‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).

Ballonterrorisme van de Gaza

Israëlische tanks hebben het vuur geopend op doelen in de Gazastrook. Ze beschoten volgens het leger militaire observatieposten van Hamas, de dominante organisatie in de Palestijnse enclave aan de kust. De aanval volgde op Palestijnse aanvallen met ballonnen waar explosieven aan hangen. De onrust in het gebied neemt deze maand weer toe, ondanks het vorig jaar door de twee partijen gesloten akkoord.

In de Gazastrook wonen twee miljoen mensen en er is sprake van grote armoede.

Onder de Palestijnen leeft ook veel onvrede over het akkoord dat Israël sloot over de normalisering van de relatie met de Verenigde Arabische Emiraten. Veel Palestijnen voelen zich verraden door de golfstaat.

 • Bid voor de bevolkingsgroep in de Gazastrook die in grote armoede leeft onder het dominante Hamasbewind.
 • Bid dat de Palestijnse aanvallen in het zuidelijke grensgebied met Israël zullen stoppen.
 • Bid ook om bescherming voor de grens in het noorden van Israël.
 • Bid dat de politieke leiders en de Israëlische strijdkrachten op gepaste wijze zullen reageren, zoals ten tijde van Samuël.
 • Laten ook wij in onze voorbede de God van Israël aanroepen om hen te verlossen uit de macht van hun vijanden.

‘En de Israëlieten zeiden tegen Samuël: Laat toch niet na voor ons te roepen tot de HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen’ (1 Samuël 7:8).

 1. Gebed voor de volken

Voor rust aan de grenzen van Israël

Hezbollah in Libanon blijft de waakzaamheid van Israël langs de noordgrens testen door de afgelopen weken verschillende grensoverschrijdende invallen te lanceren. De IDF is er tot dusver in geslaagd deze terreuroperaties te dwarsbomen, maar Hezbollah wordt steeds kritischer bekeken over zijn rol bij de grote explosie in de haven van Beiroet een tijdje geleden.

 • Bid voor een zegel van bescherming langs alle grenzen van Israël, en vooral aan de noordelijke en zuidelijke grenzen.
 • Laten we de Heer vragen om zijn machtige hand en uitgestrekte arm namens Israël uit te steken, zoals in de oudheid.
 • Bid tegelijkertijd ook voor de volkeren van Libanon en Gaza, dat zij een uitweg zullen vinden uit hun verslechterende situatie, en de Heer zullen leren kennen en vrezen en zullen proberen in vrede met Israël te leven.
 • Bid voor de mensen in Beirut die door de explosie gewond zijn of hun huis zijn kwijtgeraakt.
 • Bid voor medewerkers van ziekenhuizen en voor de lokale brandweer; zij werken met man en macht op de slachtoffers te helpen,
 • Bid ook voor mensen die geliefden zijn verloren en voor hen die getraumatiseerd zijn door wat er is gebeurd.

‘Zo zegt de Heere HEERE: Als ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jacob gegeven heb’ (Ezechiël 28:25).

Voor wereldwijde opwekking

God roept ons op om beter naar de stem van de Heer te luisteren dan naar het lawaai van de media, die geen goddelijke agenda hebben. Laten we als biddende mensen deze maand meer tijd nemen om met de Heer door te brengen en te luisteren naar wat Hij zegt over onze naties, onze gemeenschappen en ons eigen leven.

 • Blijf bidden dat de Heer Zijn Geest op alle vlees zal uitstorten, zoals beloofd in Joël 2.
 • Bid dat onze zoons en dochters zullen profeteren en dat onze oude mannen dromen en onze jongemannen visioenen zullen zien.
 • Bid dat de ware kerk zelfs in deze moeilijke tijden bloeit en groeit.
 • Bid dat christenen overal hun prioriteiten zullen bijstellen, weg van de rijkdom en zorgen van deze wereld, naar de kostbare, eeuwige waarheden van onze redding in Jezus.

‘Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heiden volken’  (Psalm 22:28-29).

Toenemend antisemitisme in Frankrijk

De World Zionist Organization (WZO) werkt aan een plan om de Joodse gemeenschap van Frankrijk naar Israël te brengen vanwege het toenemend antisemitisme. De situatie in Frankrijk verslechtert elke dag.

 • Bid dat vele Joden in Frankrijk en de rest van de wereld gehoor zullen geven aan deze oproep.
 • Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap tegen het heersende antisemitisme in Europa en de rest van de wereld.
 • Bid dat er voldoende steun en (financiële) ruimte zal zijn om de Joden in Israël op te vangen.
 • Bid ook voor de ICEJ hulp programma’s in Jeruzalem om daar waar nodig te ondersteunen.

‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde’ (Psalm 2:1-2).

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem

Onze medechristenen in Libanon helpen

De ICEJ staat al decennia lang christenen in het Midden-Oosten bij die te maken hebben met vervolging, conflicten, rampen en vele andere uitdagingen. Momenteel werken we eraan om onze christelijke broeders en zusters te helpen de ramp te overwinnen van de gruwelijke explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020. We helpen lokale Libanese christelijke kerken en bedieningen bij hun herstel en om anderen in nood te helpen.

 • Dank God dat de ICEJ in Jeruzalem al 40 jaar gemeenschappen in het Midden-Oosten helpt die te maken hebben met vervolging, rampen en vele andere conflicten.
 • Bid dat er voor de ICEJ voldoende (financiële) middelen zullen zijn om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden.

‘Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk er van weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om al het werk mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over’ (Exodus 36:5-7).

Voor het Loofhuttenfeest

Dit jaar zal de eerste keer in veertig jaar zijn dat de naties niet in staat zullen zijn om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest, vanwege het reisverbod door Corona. Maar ze kunnen het Feest ervaren terwijl we het online uitzenden naar de uiteinden van de aarde. Het online Global Feast-pakket van de ICEJ zal dit jaar een live aanbiddingsdienst bevatten gedurende de zeven dagen van Soekot, plus meer dan 80 preken en seminars die op aanvraag kunnen worden bekeken. Er zullen virtuele rondleidingen zijn naar verschillende locaties in Israël en vele andere speciale functies.

 • Bid voor het leiderschap en de staf van de ICEJ als we klaar zijn met het uitwerken van de details van het Feest van dit jaar.
 • Bid voor wijsheid en leiding van de Heilige Geest onder ons.
 • Bid dat de Heer veel mensen zal aantrekken om zich in te schrijven voor het online Feest van dit jaar.
 • Laten we ook bidden dat de Heer de juiste sprekers en aanbiddingsleiders aan ‘boord’ zal brengen, die de mensen willen zegenen en de juiste visie en woord van de Heer willen brengen die Hij wil vrijgeven tijdens het Feest van dit jaar.
 • Bid dat de glorieuze aanwezigheid van de Heer gevoeld zal worden door iedereen die het Feest 2020 voorbereidt en door iedereen die zal afstemmen.

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38).

Voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ

De afgelopen maanden is de ICEJ getuige geweest van een wonder in de profetische terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land. Ondanks de pandemie van het Coronavirus gaat de Aliyah nog steeds door en staat op het punt om zelfs aanzienlijk te stijgen zodra de lucht weer opengaat. En de ICEJ heeft een sleutelrol kunnen spelen door tijdens dit meest ongewone seizoen van het Coronavirus meer dan 1.400 Joden naar Israël te brengen.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open zullen blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen ondanks de reisbeperkingen van Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de er voldoende financiële middelen voor de ICEJ zullen zijn om dit jaar minstens drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

Israël weekend 2020

We kunnen als ICEJ afdeling Nederland terugzien op een rijk gezegend en geslaagd Israëlweekend wat we van 28 t/m 30 augustus voor de 10e keer mochten organiseren  op de Betteld. Het thema ‘Jezus, de Messias van Israël’ is door de sprekers Willem Ouweneel, Oscar Lohuis en Jacob Keegstra op een krachtige wijze uiteen gezet.

Jezus is de Profeet, (Hoge) Priester, Koning en Bruidegom van Israël.

Het was bijzonder om met ongeveer 275 deelnemers samen van het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden te genieten. Net zoals de 1ste gelovigen dat deden na de toespraak van Petrus.

‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’ (Handelingen 2:42).

De zang en de muziek werd verzorgd door Christian Verwoerd en band met op de zaterdagmiddag een sing-in in de open lucht.

De gehouden collecte voor de Aliyah heeft meer dan € 10.000,- opgebracht. Een Godswonder.

 • Dank God voor het geslaagde Israël weekend op de Betteld ondanks de Corona beperkingen.
 • Dank God voor de opbrengst van de gehouden collecte voor de ICEJ Aliyah inspanningen
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten augustus 2020

Beste gebedspartners,

‘En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE’ (Jesaja 66:23).

Eén ding wat de Corona-crisis over de hele wereld heeft veroorzaakt, is een golf van gebedsbijeenkomsten als nooit tevoren. Dit is enorm bemoedigend! Tijdens de maandelijkse Jesaja 62-gebedsbijeenkomsten, de wekelijkse online wereldwijde gebedsbijeenkomsten, getuigden veel mensen dat ze de aanwezigheid van God tastbaar voelden tijdens deze bijeenkomsten.

Dit was vooral het geval met onze 13 uur durende gebedsmarathon gedurende Shavuot in mei, die een echte honger naar gebed onthulde omdat we niet in staat waren om voldoende tijdvakken voor verschillende landen en gebedsgroepen te voorzien. We voelden sterk dat God ons naar een nieuw niveau van gebed leidde.

Veel leiders uit verschillende landen drongen er bij ons op aan om te herhalen waarmee we op Shavuot waren begonnen, en we voelden inderdaad dat God ons leidde tot het online toevoegen van een nieuw maandelijks gebedsinitiatief, tenminste tot aan het Loofhuttenfeest van dit jaar. Daarom lanceerden we voor de komende maanden een nieuwe wereldwijde gebedsketen, een op Zoom gebaseerde gebedsgolf die de aarde elke Rosh Chodesh (Nieuwe Maan) omcirkelt.

Onze eerste gebedsmomenten vonden plaats op 22-23 juni en 22 juli en we hopen dat velen van jullie hebben deelgenomen. Gedurende 24 uur zochten we de Heer in ernstig gebed op locaties over de hele wereld. Gebeden en voorbede werden in tientallen landen in tientallen talen aangeboden. De aanwezigheid van God was van begin tot eind voelbaar. Maar sommigen vragen zich misschien af: 'Waarom op Rosh Chodesh?'

Rosh Chodesh markeert de nieuwe maan aan het begin van elke maand in de Hebreeuwse kalender. Het is een feest dat aan Israël werd gegeven op de berg Sinaï. Op die dag (Numeri 28:11-15) zouden speciale offers het begin van de maand markeren. Het was een dag van vreugdevolle feesten, gekenmerkt door het blazen van een trompet die op de top van de tempel in Jeruzalem werd geblazen om de komst van de nieuwe maand aan te kondigen (Numeri 10:10). Tijdens de tijden van de koningen van Israël zou het volk op deze dag de profeten komen raadplegen

(2 Koningen 4:23). En de profeet Jesaja verklaart dat er een tijd zal komen dat de hele mensheid in de tegenwoordigheid van God zal komen en Hem zal aanbidden (Jesaja 66:23).

Het was midden in een nationale crisis toen de profeet Joël riep:

'Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan de smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? (Joël 2: 15–17).

De dagen van Joël lijken veel op die in onze tijd van vandaag. Hoewel het geen virus was, worstelde Israël met een sprinkhanenplaag. Vier grote sprinkhanenzwermen trokken over het land en de vernietiging veroorzaakte niet alleen een economische crisis, maar had ook gevolgen voor de tempelaanbidding. Het gebrek aan oogsten veroorzaakte een gebrek aan offers onder het volk van God, en als dat niet genoeg was, werden de sprinkhanenplagen gevolgd door hevige branden die een groot deel van het land verschroeiden. Het was een tijd van nationale nood. Te midden van deze tijd van schudden riep de profeet Joël de hele natie op om 'de bazuin te blazen in Sion', wat een oproep was voor iedereen om God te gaan zoeken.

Op dezelfde manier heeft God ons geroepen om 'de bazuin te blazen' uit Jeruzalem en om speciale dagen van gebed en het zoeken van de Heer uit te roepen. Aan het begin van elke maand in de Hebreeuwse kalender, of Rosh Chodesh, willen we u oproepen om met ons mee te bidden en de Heer te zoeken.

In de tijd van Joël beloofde God dat Hij zou antwoorden door de eerste en de laatste regen te sturen. Hij beloofde Zijn Geest op alle vlees uit te storten! God beloofde een enorme opwekking die de hele bevolking zou overspoelen. Mannen of vrouwen, vrij of slaven, jong of oud, zouden allemaal een vervulling van de Heilige Geest ervaren.

 

Bij elke Rosh Chodesh tot aan het Loofhuttenfeest willen we:

 • bidden voor een opwekking in de volken en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest van God op Israël.

 • bidden voor genezing van onze volken en voor genezing van gezinnen en individuen.
 • de Heer smeken om een ​​geestelijke verschuiving onder het volk van God, om een ​​nieuwe honger en toewijding aan Jezus.
 • bidden voor een nieuwe geest van gebed en voor heiligheid van een nieuw niveau!
 • bidden dat de tekenen en wonderen in Zijn Gemeente hersteld zullen worden en dat er een nieuw seizoen van passie voor God tot ons zal komen.
 • bidden dat God het herstel van Israël zal versnellen en dat Zijn Geest vanuit de vier hoeken van de wereld op Israël zal blazen.
 • bidden tegen de aanhoudende golf van antisemitisme die op de golf van de huidige Corona pandemie heerst.

Als je voelt dat dit is wat je wenst voor Israël, Nederland en je eigen leven, dan zouden we graag willen dat je meedoet aan deze Rosh Chodesh-gebedsoproep!

Deze speciale gebedsoproep zal onze reguliere Jesaja 62-gebedsdagen op de eerste woensdag van elke maand niet vervangen. De gebedsactie Jesaja 62 is al een decennium een groot succes voor onze bediening als ICEJ, aangezien we duizenden individuen, gebedsgroepen en kerken over de hele wereld bereiken die er een regelmatig evenement van hebben gemaakt in hun activiteitenkalender. Maar dit initiatief geeft je een nieuwe kans om je geloof en gebeden te bundelen met andere gelovigen die de noodzaak voelen om dichter tot God te komen in deze ongewone tijd waarin we ons allemaal bevinden.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

Israël in crisis: Corona, werkloosheid en armoede

‘Het land is boos en naarmate de protesten toenemen en de situatie in een spiraal terecht komt, wordt het land naar de afgrond gedreven’aldus het laatste nieuws vanuit Israël. Er zijn nu 2.000 nieuwe gevallen van het Coronavirus per dag met als gevolg demonstraties, stakingen, werkloosheid en daardoor armoede. Veel demonstranten geven Netanyahu de schuld en de regering heeft de burgers nog steeds geen financiële steun verleend, hoewel er een principebesluit is genomen om elke burger 750 shekel (bijna € 190,-) te geven. Steeds meer mensen staan in de rij voor voedsel. Wanhoop leidt deze mensen tot boze protesten als hun enige redmiddel.

 • Bid voor de Israëlische regering dat ze een passend antwoord zal vinden op deze tweede Coronagolf.
 • Bid voor eenheid en daadkracht binnen de regering en het volk.
 • Bid voor hen die direct en indirect getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Bid voor de allerarmsten onder de Israëlische bevolkingsgroepen.
 • Bid dat de ICEJ in deze crisis mag helpen door middel van de sociale hulpprogramma’s.
 • Bid dat de bevolking in deze ogenschijnlijke wanhoop tot de Enige Waarachtige Eeuwige God van Israël zal naderen als hun enige redmiddel.

‘Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer!’ (Mattheüs 23:39).

 

Voor een opwekking in Israël

Wij geloven nog steeds in de vervulling van de profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest op de herstelde natie Israël in deze laatste dagen (zie bijvoorbeeld Ezechiël 36 en 37; Jesaja 43; Zacharia 12:10-14). Die glorieuze tijd nadert snel. We zien vandaag al tekenen van opwekking in het Land. Dit is vooral het geval bij veel jonge Israëliërs in enkele van de meest seculiere delen van het land. Ondertussen is er ook een toenemende intimidatie van Messiaanse gelovigen en gemeenten door zeer ijverige anti-missionaire activisten.

 • Bid dat de Heilige Geest door het hele land van Israël zal bewegen en werken om degenen te trekken die op dit moment bestemd zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan.
 • Bid voor de arbeiders in dit unieke veld, dat ze effectieve dienaren van het Goede Nieuws zullen zijn.
 • Bid ook voor de voorgangers en lokale gemeenten in Israël, dat zij sterk in het geloof zullen staan.
 • En bid voor de huidige uitdagingen waarmee GOD TV wordt geconfronteerd om zijn licentie te behouden om in het Hebreeuws uit te zenden via het lokale kabelkanaal.

'Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn luister’ (Jesaja 46:13).

 

Voor de regering van Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn plaatsvervangende premier Benny Gantz leiden nu een coalitieregering die moet beslissen of de Israëlische soevereiniteit tot wel 30% van Judea / Samaria wordt uitgebreid, zoals wordt uiteengezet in het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Netanyahu heeft gezworen om door te gaan met het toepassen van de Israëlische wet op sommige of al die gebieden. Maar Israël en de VS krijgen veel tegenstand tegen het plan. De Palestijnen dreigen met gewelddadige protesten, Jordanië heeft gewaarschuwd dat het de banden met Israël zal verbreken, en de Verenigde Naties en de Europese Unie overwegen sancties en andere strafmaatregelen tegen de Joodse staat. Daarnaast laat ook de Kerk van zich horen. Intussen zijn Iran en Turkije heel goed in staat om de situatie te laten escaleren tot een open conflict.

 • Bid dat de leiders van Israël wijsheid en inzicht mogen hebben over wanneer en waar de soevereiniteit moet worden verklaard.
 • Bid dat alle naties in de regio en over de hele wereld in het reine zullen komen met wat Israël besluit over het terugwinnen van delen van hun Bijbelse binnenland.
 • Bid dat de ingehouden maar belangrijke betrekkingen die Israël de afgelopen jaren met de soennitische Arabische landen heeft opgebouwd, niet geschaad zullen worden door de annexatieproblematiek.
 • En bid dat de Israëlische regering en de veiligheids- / inlichtingendiensten in staat zullen zijn om elke bedreiging voor de natie van degenen die Israël op dit moment willen schaden, het hoofd te kunnen bieden.

‘U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt’ (Jeremia 30:10).

 

 1. Gebed voor de volken

Voor een Wereldwijde Opwekking

Terwijl de wereld blijft worstelen met de Coronavirus-pandemie, zijn er velen in nood door het plotselinge, pijnlijke verlies van banen, huizen en geliefden.

Deze week werd de Libanese hoofdstad Beirut getroffen door een zeer zware explosie met als gevolg veel (dodelijke) slachtoffers.

Vanuit de gehele wereld wordt hulp aangeboden, zo ook door Israël. Israëlische ziekenhuizen staan klaar om gewonden te behandelen. De vraag is of Libanon deze aangeboden hulp accepteert.

 • Bid dat velen zich tot de Heer zullen bekeren in deze tijd van grote schokken.
 • Bid voor de Libanese bevolking die zwaar wordt getroffen door een explosie in Beirut.
 • Bid dat Libanon de aangeboden hulp vanuit Israël zal accepteren.
 • Bid dat ware bekering en opwekking de Kerken zullen overspoelen en velen in het Koninkrijk van God brengen.
 • Bid voor een nieuw niveau van heerlijkheid en zalving binnen het wereldwijde Lichaam van Christus.
 • Vraag de Heer van de oogst om een machtige beweging van Gods Geest in je eigen familie, gemeenschap, provincie en woonplaats.

‘Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren; alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen’ (Psalm 22:28).

 

 1. Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Voor het komende Loofhuttenfeest

Door de Corona crisis wordt het Loofhuttenfeest dit jaar van 2 – 8 oktober 2020 spannender dan ooit! Doe mee met de inspirerende zeven dagen van aanbidding vanuit Jeruzalem met een wereldwijd publiek.

De Bijbel geeft aan dat wij het ‘Feest moeten vieren’, Zach.14:16, en dat wij dit ook het liefst willen doen in Jeruzalem, ondanks Corona. Zelfs als u niet naar Jeruzalem kunt komen, dan kunt u ons online ontmoeten, als uw kans om toch ‘te verschijnen in Sion’ tijdens het Loofhuttenfeest 2020. Blijf de website volgen hoe u zich kunt registreren. Er blijven mogelijkheden om toch zelf naar het Loofhuttenfeest te komen, afhankelijk van de Corona regels die dan gelden. 

 • Bid voor het Loofhuttenfeest dit jaar. Vraag of de Heer ons als ICEJ toestaat 'het Feest te vieren' in Jeruzalem, zoals Zijn woord gebiedt in Zacharia 14:16.
 • Bid dat we een vreugdevolle viering van het Feest hier in Israël en voor een wereldwijd publiek in het buitenland kunnen organiseren.
 • Bid voor de leiding in Jeruzalem, dat ze de juiste locatie zullen vinden voor deze belangrijke profetische bijeenkomst.
 • Bid vooral dat we een frisse en unieke uitstorting van de Heilige Geest zullen ervaren tijdens dit komende Feest, dat de 40ste verjaardag van de oprichting van onze bediening markeert. In de Bijbel betekent veertig jaar het overgaan van een drempel naar een nieuwe generatie of zienswijze. We ervaren dat de Heer ons aanmoedigt om grotere dingen van Hem te verwachten in en door de bediening van de ICEJ.
 • Bedankt dat je blijft bidden voor de christelijke ambassade, onze leiders en medewerkers en de wereldwijde familie.

‘Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren' (Leviticus 23:41).

Voor de inspanningen van de ICEJ’s Aliyah

Toen de Coronavirus-pandemie eerder dit jaar toesloeg en reisverboden over de hele wereld werden opgelegd, zouden velen verwachten dat de Joodse immigratie naar Israël volledig zou stoppen. Maar tot ieders verbazing is de belangstelling voor Aliyah zelfs toegenomen, en hebben functionarissen van het Israëlische en Joodse Agentschap creatieve manieren gevonden om de deur open te houden voor Joden om op dit moment naar huis te blijven komen. Omdat het wereldwijde reizen in februari werd beperkt, is de ICEJ erin geslaagd om meer dan 1.000 Joodse immigranten naar Israël te vliegen, en nog meer wachten reikhalzend op hun beurt om naar huis terug te keren naar het Beloofde Land. Het is opmerkelijk dat het één van de meest actieve en opwindende seizoenen van Aliyah is geweest voor onze bediening in decennia. En we dagen onze supporters nu uit om ons te helpen het huidige tempo voort te zetten door elke maand ongeveer 250 Joden op Aliyah-vluchten naar Israël te brengen.

 • Bid dat de deuren van Aliyah open blijven en dat de terugkeer van Joden naar Israël zelfs zal toenemen en versnellen ondanks de reisbeperkingen gedurende Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol blijft spelen in de huidige golf van Aliyah.
 • Bid dat er financiële middelen zullen zijn voor de ICEJ om dit jaar drieduizend Joden naar Israël te brengen.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Israël weekend 2020

Van 28 t/m 30 augustus a.s. organiseren wij op de Betteld voor de 10e keer een Israëlweekend met als thema: Jezus, de Messias van Israël.

Een heel weekend met onderwijs over dit belangrijke thema.

De sprekers zijn: Willem Ouweneel, Oscar Lohuis en Jacob Keegstra.

Muziek en zang zal worden verzorgd door Christian Verwoerd en band.

We houden rekening met de RIVM maatregelingen, vanwege de Corona crisis. Mocht het onverhoopt toch niet doorgaan en u wilt afzeggen, dan krijgt u het geld retour.

 • Dank God voor de digitale (gebeds) mogelijkheden die door de ICEJ zijn geïnitieerd.
 • Dank God dat er in Nederland weer meer bewegingsvrijheid is waardoor ook het Israëlweekend op aangepaste wijze door kan gaan.
 • Bid voor de sprekers tijdens dit weekend en Christian Verwoerd en zijn band.
 • Bid voor de medewerkers van de Betteld die dit weekend voor ons mede mogelijk maken.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid ook voor de familie van ons bestuurslid Bep Luiken die op 16 juli jl. is overleden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten juli 2020

Beste gebedspartners,

'Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven' (Haggai 2:7).

De profeet Haggai voorzag een tijd van wereldwijde opschudding. Hij zag niet alleen de aarde, maar ook de hemel geschud. Een trillende hemel betekent niet dat de hemelse woonplaats van God op enigerlei wijze zou worden geschud. God is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Zijn heerschappij en troon zijn voor eeuwig. Het verwijst eerder naar de hemelse rijken waar vorstendommen en heersers van de duisternis onze wereld beïnvloeden (Efeziërs 6:12), dat zodanig in rep en roer zal zijn dat demonische vorstendommen zelfs over naties onrustig worden en mogelijk zelfs tot regeringswisselingen zullen leiden.

We bevinden ons zeker in een tijd van ongekend wereldwijd schudden. Het COVID-19-virus veroorzaakt wereldwijde opschudding, wat resulteert in een ongeziene stroom van ongebruikelijke overheidsbesluiten wereldwijd. Als nooit tevoren treft een plaag elk deel van onze planeet en in één keer alle naties op aarde.

Ook de rellen en demonstraties veroorzaakt door de recente dood van een Afro-Amerikaanse man, George Floyd, verspreiden zich als een lopend vuurtje over de hele wereld. De grootste, meest verontrustende impact wordt gevoeld in de VS, waar het de bestaande polarisatie in de samenleving al heeft doen oplaaien en zelfs de komende presidentsverkiezingen zou kunnen beïnvloeden. Veel van deze demonstraties zijn overgenomen door destructieve krachten die niet op zoek zijn naar raciale harmonie en de vrede van een natie, maar eerder hun vernietiging.

Zowel de COVID-19-pandemie als de rellen samen openen een nationale wond in Amerika en over de hele wereld die schreeuwt om genezing. En het is precies hier dat het woord van God ons hoop geeft.

‘Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land herstellen’ (2 Kronieken 7:13-14).

Dit zeer actuele vers leert ons vandaag de dag dat gebed en bekering kan leiden tot genezing en herstel van hele naties. Gebed is niet alleen een wapen om onze eigen persoonlijke oorlogen te bestrijden met betrekking tot onze financiën, gezondheid of familie. Gebed kan een strategische raket zijn met nationale impact en in combinatie met vasten kan het elk juk en bolwerk breken. God inspireert ons om op deze niveaus te denken en te handelen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

 

 1. Gebed voor Israël

Een dag met de Druzen in Noord-Israël

Met een vroege start van een zonovergoten dag was er veel opwinding toen de ICEJ-staf begin juni op een ochtend vertrok uit Jeruzalem om de Druzengemeenschap Hurfeish te bezoeken, op slechts vier kilometer van de noordgrens van Israël met Libanon.

Een hechte, Arabisch sprekende minderheid. De Israëlische Druzen leven meestal in kleine steden genesteld in de Carmel-reeks, Upper Galilee en Golan Heights. Hoewel hun unieke culturele en religieuze praktijken hen onderscheiden van andere Israëlische Arabieren, vallen ze vooral op door hun standvastige loyaliteit als Israëlische burgers die eervol en met trots dienen voor de Israël Defense Force (IDF).

De ICEJ verrijkt Druzenscholen in samenwerking met lokale leiders door onder meer computerlabs te bieden, bibliotheken te upgraden of een muziekkamer toe te voegen. Ons meest recente project omvat het sponsoren van een Aviators-programma dat samenwerkt met de Israëlische luchtmacht en het Ilan Ramon Center. Momenteel nemen twee Druzische scholen deel aan dit programma, dat gericht is op het ontwikkelen van positief sociaal en ethisch leiderschap onder jongeren en een basis legt voor verantwoord burgerschap.

 • Dank God voor deze Druzengemeenschap die volledig geïntegreerd is in de Israëlische samenleving.
 • Dank God voor de steun en hulp door de ICEJ aan deze gemeenschap.
 • Bid God dat deze integratie als een voorbeeld zal werken voor andere Israëlische Arabieren.
 • Bid God om voldoende middelen en financiën om dit soort van projecten te kunnen initiëren.

‘Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte’ (Exodus 22:21).

Netanyahu zet zich in voor Annexatie te midden van dreigende EU-sancties

De EU oefent druk uit om sancties op te leggen aan Israël als het doorgaat met haar plan om in juli delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op een woensdag in juni tegen premier Benjamin Netanyahu.

De eerste hoogwaardigheidsbekleder die Jeruzalem bezocht sinds de vorming van de nieuwe regering, kwam om te proberen Netanyahu ervan te overtuigen zich terug te trekken uit zijn plan om in juli eenzijdig tot 30 procent van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Naast de druk binnen de EU - Israëls grootste handelspartner - om strafmaatregelen te nemen tegen Israël als het vooruitgang boekt met annexatie, zei Maas dat de staten ook vooruitgang kunnen boeken met de erkenning van een Palestijnse staat.

Netanyahu vertelde Maas dat in elk vredesplan rekening moet worden gehouden met Israëlische nederzettingen. "Elk realistisch plan moet de realiteit van de Israëlische nederzetting in het gebied erkennen en niet de waan koesteren om mensen uit hun huizen te ontwortelen"  zei hij.

 • Bid om hemelse wijsheid voor de regering om met deze druk van landen en ook kerken om te gaan.
 • Bid voor de regeringen van de EU dat ze tot erkentenis van de waarheid zullen komen en de door God aangegeven grenzen van Israël zullen erkennen en aanvaarden.
 • Bid dat met name ook de Nederlandse regering zal kiezen voor Israël.

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

Heropleving van Coronavirus in Israël leidt tot zorgen

Door een heropleving van het Coronavirus is in Israël sprake van een noodsituatie. Dat heeft premier Netanyahu gezegd tijdens een kabinetsberaad. “We zitten midden in een nieuwe Corona-aanval. Het gaat om een zeer sterke uitbraak, wereldwijd én bij ons.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn tot dusver 29.366 Israëliërs bewezen geïnfecteerd geraakt met Corona, 330 van hen zijn aan Covid-19 overleden. Staatssecretaris Yoav Kisch noemde in The Jerusalem Post de tweede golf Corona-besmettingen ernstiger dan de eerste.

 • Bid dat deze tweede golf over de wereld en in Israël wordt gestopt.
 • Bid dat er begrip en gehoorzaamheid zal zijn onder de bevolking voor de maatregelen die regeringen treffen.
 • Bid dat er spoedig een medicijn of vaccin tegen Corona zal zijn.

‘Maar gij zult de Here, uw God , dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen’ (Exodus 23:25).

De Palestijnse Autoriteit weigert medische goederen vanuit de VAE

Voor de tweede keer in een maand heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) een vliegtuiglading met medische benodigdheden uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geweigerd om het Coronavirus te helpen bestrijden, omdat er eerder met Israël dan met hen werd gecoördineerd.

"We weigeren het te ontvangen omdat het rechtstreeks werd gecoördineerd tussen Israël en hen (de VAE)", zei Hussein al-Sheikh, de minister van Burgerzaken van de PA. 'We waren geen onderdeel van de coördinatie', voegde hij eraan toe.

De PA is verontwaardigd over het regeerakkoord tussen Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz, waarin staat dat de regering in juli de soevereiniteit over Judea en Samaria kan toepassen.

Als reactie hierop kondigde PA-voorzitter Mahmoud Abbas onlangs aan dat de PA niet langer gebonden wil zijn aan de overeenkomst die ze met Israël en de VS ondertekende, inclusief de veiligheidscoördinatie met Israël.

 • God, we vragen U om de PA leiders te helpen hun plicht jegens hun eigen mensen die ze dienen te vervullen en dat ze in liefde zullen handelen in plaats van in angst en jaloezie.
 • Bid dat de medische goederen zullen worden doorgelaten door de PA en dat de goederen bij de getroffen Coronapatiënten zullen komen.

‘Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Marcus 12:29-30).

 1. Gebed voor de Volken

Rapport Israëlische Regering: vaccin voor Coronavirus kan in de winter gereed zijn

Onderzoekers van een Israëlisch regeringscentrum zeggen dat tests van een coronavirusvaccin met succes op hamsters zijn geslaagd en dat het vaccin tegen het einde van de winter klaar zou kunnen zijn als er de komende weken proeven op mensen worden toegestaan.

In het rapport werd opgemerkt dat een vaccin dat wordt ontwikkeld aan de universiteit van Oxford al in oktober kan worden goedgekeurd voor gebruik in specifieke gevallen, en dat een vaccin dat wordt ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna ook veelbelovend is.

Israël tekende vorige week een deal met Moderna om het vaccin te kopen als de proeven succesvol zijn, kondigde premier Benjamin Netanyahu aan tijdens een vergadering van het zogenaamde coronavirus-kabinet van de regering.

 • God, we vragen dat u doorgaat met het zegenen, opbouwen en inspireren van degenen die ijverig werken om ons te beschermen tegen deze pandemie.

‘En zie, de plaag was onder het volk begonnen; toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op’ (Numeri 16:47b en 48)

IDF Chief Kochavi: Iran het gevaarlijkste land in het Midden-Oosten

Ondanks de afstand tot Israël, is Iran het gevaarlijkste land in het Midden-Oosten, zei IDF-stafchef luitenant-generaal Aviv Kochavi zondagavond.

"Het heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn nucleaire programma, maar de nucleaire [dreiging] is niet langer de enige bedreiging. Iran beschikt ook over conventionele wapens,” zei Kochavi tijdens een ceremonie ter gelegenheid van Strategy and Third-Circle Directorate, een geheel nieuwe positie in de generale staf, die zich voornamelijk zal richten op de strijd van Israël tegen Iran.

 • God, we vragen U het volk van Israël - en de rest van de regio - te beschermen tegen de dreiging van een nucleaire oorlog en andere vijandigheden.

‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam (= Iran), de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen’ (Jeremia 49:35-36).

Vergeet niet de petitie te ondertekenen!

Dank aan allen die onze petitie aan de Danish Bible Society al hebben ondertekend voor hun nieuwe vertaling van de Bijbel! Voor degenen onder u die het nog niet hebben ondertekend, onderteken vandaag alstublieft de petitie om ons te helpen voorkomen dat Israël uit de Bijbel wordt gewist!

Deze petitie betreft een nieuwe Bijbelvertaling, onlangs gepubliceerd door de Danish Bible Society, die de naam "Israël" verwijdert of vervangt uit honderden passages in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dit is een onaanvaardbare belediging voor zowel Israël als het onveranderlijke Woord van God!

Sluit u alstublieft aan bij Bijbelgelovige christenen over de hele wereld die achter Israël staan en de integriteit van de Heilige Schrift hooghouden. Laat uw stem horen bij de Danish Bible Society door vandaag onze petitie te ondertekenen!

Voorkom dat Israël uit de Bijbel wordt gewist! Teken vandaag nog onze petitie!

TAKE ACTION & SIGN TODAY!

 • Bid dat het gezag en de autoriteit van Gods Woord niet wordt aangetast en dat deze dwaling zal worden stopgezet.
 • Bid dat er wereldwijd ontzag komt voor Gods Woord.
 • Bid dat Bijbelgetrouwe christenen ook in Nederland zullen opkomen voor Gods Woord.

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied’ (Mattheus 5:17-18).

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

ICEJ verklaring over Annexatie

Met de nieuwe regering in Israël is het debat over de betwiste gebieden in Judea & Samaria weer losgebarsten. Moet Israël deze gebieden inlijven onder de voorwaarden van het voorstel van Trump?

De ICEJ blijft de Israëlische regering respecteren als een democratisch gekozen regering en dat die in het belang van haar inwoners rechtmatig handelt. We realiseren ons dat niet iedereen dit doet en daarom willen we als ICEJ een standpunt innemen op basis van de historische rechten van Israël en haar recht om zelfstandig beslissingen te nemen, zonder buitenlandse inmenging, druk of bedreigingen.

De term ‘annexatie’ is eigenlijk een verkeerde term, want dat betekent dat een land zich iets onrechtmatigs toe-eigent wat van een ander land is. Maar hier had Israël al een legitiem recht van zelfverdediging en historisch recht op vóór 1967. De vraag is nu of Israël haar wetten ook uitbreidt naar deze gebieden en ze daarmee soeverein verklaart.

 • Bid om wijsheid voor de Israëlische regering om hier zorgvuldig mee om te gaan.
 • Bid dat buitenlandse inmenging, druk of bedreigingen zullen uitblijven.
 • Bid dat ook de Nederlandse regering en de Raad van kerken zich niet aan deze ‘lastige steen’ zullen stoten.

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

Joodse immigranten opgelucht dat ze in Israël zijn!

Toen de Christelijke Ambassade in 1980 in Jeruzalem werd opgericht, was één van de eerste initiatieven om te pleiten voor de vrijlating van de Sovjet-Joden. Christenen hielden overal in de wereld protestbijeenkomsten en eisten 'Let My People Go!' Dus toen het IJzeren Gordijn in oktober 1989 viel en de deur uiteindelijk wijd open ging voor Joden om de Sovjet-Unie te verlaten, was het niet meer dan normaal dat de ICEJ hen ging helpen om hen naar Israël terug te brengen.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem stond de afgelopen maanden in het middelpunt van een opmerkelijke golf van Aliyah, ondanks het reisverbod door Corona, dat sinds februari bijna 900 Joodse immigranten naar huis bracht, inclusief een vlucht begin juni met nog eens 41 Russisch sprekende Joden. Velen ontsnappen aan zeer moeilijke omstandigheden en zijn zowel opgewonden als opgelucht dat ze de veiligheid in Israël hebben bereikt.

 • Dank God dat ondanks het Coronavirus Ethiopische en Russische Joden ‘thuiskomen’. En dat wij getuige zijn van de vervulling van de profetieën.
 • Dank God dat de ICEJ nauw betrokken is bij deze acties.
 • Bid dat het integratieproces goed zal verlopen.
 • Bid dat er voldoende (financiële) middelen bij de ICEJ binnen zullen komen om dit werk te bekostigen.
 • Bid dat het sterk opkomend antisemitisme en de agressieve protesten in de gehele wereld voor de Joden in de diaspora aanleiding zal zijn om naar Israël te vertrekken.

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

Rosh Chodesh (hoofd van de maand)  - een oproep tot gebed!

De ICEJ is met een nieuw maandelijks online gebedsinitiatief begonnen. Het is een wereldwijde gebedsketting die de aarde elke Rosh Chodesh omcirkelt, wanneer de nieuwe maan aan het begin van elke maand verschijnt volgens de Hebreeuwse kalender.

Dit feest van de nieuwe maan werd gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï. Er moesten speciale offers worden gebracht op Rosh Chodesh om het begin van de nieuwe maand te markeren (Numeri 28: 11-15). Het werd ook een tijd waarin de Israëlieten de Hebreeuwse profeten zouden raadplegen (2 Koningen 4:23). Bovendien werd deze vreugdevolle dag gekenmerkt door het blazen van een trompet

die op de top van de tempel in Jeruzalem werd geblazen om de komst van de nieuwe maand aan te kondigen.

Het eerste Rosh Chodesh gebedsmoment was op dinsdagmorgen  23 juni van 07.00 -08.00 uur. Sluit je in de komende maanden aan bij deze 24-uurs gebedsketting.

De link om dit te kunnen volgen is Zoom:  on.icej.org/RoshChodesh

 • Bid de Heer om een krachtige beweging tijdens deze gebedsmomenten zodat er een doorbraak alsook een uitstorting van Zijn Geest over de aarde tot stand zal worden gebracht.
 • Bid dat in de voorbereiding voor het komende Loofhuttenfeest de bewoners van Israël zullen verlangen naar een machtige aanraking van de heilige Geest in hun persoonlijk leven.
 • Bid dat ze de oproep van de Messias uit Johannes 7:37 zullen verstaan en accepteren, zodat stromen van Levend water uit hun binnenste zal vloeien.

‘En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest’ (Handelingen 2:2-4).

ICEJ schenkt Safe Room voor Negev Trauma Center

Stel je voor dat je een moeder bent die een ontspannen wandeling maakt over een wandelpad met haar achtjarige zoon. Plots hoor je het al te bekende geluid van een zwakke stem. Je hart klopt sneller! Het voelt als duizend vlinders die in je buik wervelen. Je weet wat er gaat komen. Het lage geluid verandert al snel in een indrukwekkende stem: Tseva Adom !, Tseva Adom! ("Kleur rood!").

Er is zelfs niet genoeg tijd voor de sirene. Instinctief weet je dat er een raket komt en heb je maar een paar seconden om onderdak te vinden. Maar je zoontje begint achter een nog jonger meisje op het pad aan te rennen en zegt: 'Mama, mama, ze woont ver weg - ik ga voor haar zorgen.' Dan beseft hij: 'Maar wie zorgt er dan voor mij?' En keert terug naar zijn moeder.

Helaas is dit een waargebeurd verhaal. Het is inderdaad de harde realiteit waarmee Israëli's in de zuidelijke Israëlische stad S'dot Negev elke dag leven.

S’dot Negev ligt binnen drie kilometer van de zeer vluchtige grens met Gaza. Burgers worden hier geconfronteerd met de dreiging van ondergrondse terreurtunnels die in hun gebied opduiken, de voortdurende uitdaging van explosieve ballonnen die overvliegen en de altijd aanwezige angst voor Hamas-raketaanvallen. Soms is hun gebied gehavend door inslagen van 300 raketten op één dag!

 • Bid voor de bevolking in het Zuiden van Israël die dagelijks worden geconfronteerd met Hamas raketaanvallen.
 • Bid dat God de vijanden van Israël het zwijgen oplegt en dat ze ontzag gaan krijgen voor de God van Israël.
 • Bid dat de vijanden zullen zeggen: ”De Here heeft grote dingen bij hen gedaan” (Psalm 126:2b).

‘Here, wend ons lot als beken in het Zuiderland’ (Psalm 126:4).

ICEJ Loofhuttenfeest

Ondanks alle onzekerheid die door de pandemie van het Coronavirus wordt veroorzaakt, is de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem van plan om in oktober het jaarlijkse Loofhuttenfeest  in Jeruzalem te vieren. Zacharia 14:16 zegt om "het feest te vieren" en dat is precies wat we zullen doen. We hebben echter veel wijsheid en inzicht nodig om te weten hoe we onze Feestplanning de komende maanden kunnen aanpassen aan de toekomstige situatie.

 • Bid voor ons leiderschapsteam om te weten hoe dit specifieke feest te plannen volgens de leiding van de Heer.
 • Bid dat we de juiste sprekers en aanbiddingsleiders zullen leren kennen, zowel in Israël als uit het buitenland, om uit te nodigen om op het Feest te dienen.
 • Bid dat onze beslissingen over elke Feestgebeurtenis door de Heilige Geest zullen worden geïnspireerd in overeenstemming met Zijn voorbeschikte wil en plannen voor deze bijeenkomst.
 • Bid dat onze nationale vertegenwoordigers en reisleiders succes zullen hebben bij het promoten van het Feest in hun land.
 • Bid dat internationale vluchten naar Tel Aviv en aankomst in Israël vanuit verschillende landen allemaal ruim voor het feest volledig zullen worden hersteld.
 • Bid dat in oktober grote bijeenkomsten in Israël weer zullen worden toegestaan.
 • En bid dat we meer dan genoeg vrijwilligers zullen hebben om op het Feest te komen dienen.

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Tijdens de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni jl. heeft minister president Rutte meegedeeld dat er vanaf 1 juli geen limiet meer is voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, mits iedereen zich aan de anderhalve meter kan houden en er vooraf wordt gereserveerd.

Onder bijeenkomsten vallen ook bezoeken aan gebedshuizen, waaronder dus ook de hieronder genoemde evenementen.  In kerken en bij zangroepen kan wel worden gezongen; het RIVM komt daarover nog met een richtlijn.

We zijn als bestuur blij met de gegeven ruimte en zullen de draad voor wat betreft de Themaochtenden weer op gaan pakken. Hiervoor geven de deelnemers zich al op door middel van een emailbericht.

Voor wat betreft het Israël weekend en ook het 40 jarig jubileum van de ICEJ is het zaak dat u zich spoedig opgeeft.

Volg de berichten via de website van de ICEJ afdeling Nederland.

- De spreekbeurten en de Themaochtenden

- Het Israëlweekend van 28 t/m 30 augustus op de Betteld

- Het 40 jarig jubileum van de ICEJ op 31 oktober in Zwolle

 • Dank God voor de digitale (gebeds) mogelijkheden die door de ICEJ zijn geïnitieerd.
 • Dank God dat er in Nederland weer meer bewegingsvrijheid komt waardoor evenementen door kunnen gaan.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid ook voor ons bestuurslid Bep Luiken die ernstig ziek is.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


 

Gebedspunten juni 2020

Beste gebedspartners,

Hoeveel van ons wachten graag? Lang wachten is bijzonder moeilijk - en als datgene wat je verwacht niet uitkomt wanneer of hoe we hoopten, zullen frustratie en vragen zeker volgen. Tegenwoordig wachten en bidden we allemaal om een oplossing voor het Coronavirus, dus dat het leven weer normaal kan worden. Maar voor velen van ons zal het leven nooit meer hetzelfde zijn. Misschien is er iets kostbaars te winnen als we door deze tijd van crisis gaan.

De psalmist zegt ons: 'Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here’ (Psalm 27:14).

Hier zien we dat wachten kracht, stilte en intentie vereist. Het Hebreeuwse woord voor "intentie" of "leiding" is "kavanah". Het suggereert dat men zeer oplettend is en zich bewust is van de Heilige in wat men ook doet.

Toch zijn we vaak zo druk dat het moeilijk kan zijn om innerlijke stilte te vinden. Afgeleid door een overvloed aan e-mails, berichten op sociale media, interessante YouTube-clips, het stof op de salontafel of de afwas in de gootsteen - we worden gemakkelijk afgeleid door een eindeloze draaimolen van niet-essentiële zaken. Hoewel we op de Heer willen wachten, duwen we Hem op onverklaarbare wijze soms weg.

 

Psalm 27:13 biedt een sleutel voor deze reis - het is vertrouwen. De psalmist zegt:'Ik heb er vertrouwen in: ik zal de goedheid van de Heer zien in het land van de levenden’.

Vertrouwen is de bron van onze kracht om te "Wachten op de Here", omdat we Zijn karakter kennen. Hij is goed - of ik nu op de bergtop of in het dal ben. Laten we in deze tijd van onzekerheid, bezorgdheid over gezondheid, hoe de rekeningen te betalen en nog veel meer - het prachtige geschenk dat God ons in het leven zelf heeft gegeven en het geweldige voorrecht dat we tot Hem mogen naderen, niet uit het oog verliezen. Mogen wij, gesterkt in Hem, dan als drager van Zijn beeld Zijn licht in de wereld weerspiegelen.

De afgelopen weken hebben we als ICEJ het voorrecht gehad om dat te doen. De vrijgevigheid van de vele christelijke vrienden van Israël over de hele wereld heeft ons in staat gesteld handschoenen, maskers en beschermende kleding te leveren voor hulpverleners en voedselpakketten te bezorgen aan overlevenden van de Holocaust, nieuwe immigranten in quarantaine en plotseling benadeelde gezinnen zonder werk. Dank u voor uw gebeden terwijl we Israël op dit moment praktische hulp, aanmoediging en hoop blijven bieden.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast wil ik je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website www.icej.nlwaar we als ICEJ afdeling Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen

Wij zijn ook te vinden op Facebook: @icej.nl en YouTube: ICEJ Nederland.

Afgelopen najaar zijn wij ook gestart met de ICEJ Nederland podcast. Het is ons verlangen om het Woord verder te brengen in Nederland voor een breder publiek.  

ICEJ Nederland post wekelijks, elke vrijdagavond om 19.00 uur, een nieuwe aflevering van de verdiepingspodcast. Iedere week volgt er een interview, Bijbelgedeelte of andere interessante onderwerpen waarin de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof verder worden uitgelegd of worden onderzocht.

Uiteraard kunt je de podcast ook beluisteren op je smartphone. Volg of abonneer je via de app en je krijgt automatisch bericht van de nieuwe aflevering.

1. Gebed voor Israël

De strijd van Israël (en de wereld) tegen het Coronavirus

Net als de rest van de wereld, blijft Israël worstelen met het Coronavirus en hoe het het beste kan aanpakken zonder de economie en het levensonderhoud van veel mensen te vernietigen. Tot dusver heeft Israël meer dan 200 doden en meer dan 15.000 geregistreerde gevallen, waarvan meer dan de helft is hersteld. Dus over het algemeen heeft Israël het relatief goed gedaan in de strijd tegen de COVID-19-dreiging, maar tegen hoge prijs voor de economie. De werkloosheid is gestegen tot meer dan 25% van alle werknemers, en met name veel eigenaren van kleine bedrijven bevinden zich in wanhopige omstandigheden. Om nog maar te zwijgen over de mentale en emotionele belasting van ouderen die de afgelopen twee maanden in isolatie moesten leven, zonder dat er een definitief einde kwam aan hun quarantaine.

 • Blijf bidden dat de Here krachtig gaat ingrijpen om levens te sparen en om het lijden en de angst veroorzaakt door het Coronavirus, zowel in Israël als wereldwijd, weg te nemen.
 • Bid dat Gods wil op aarde tot stand zal komen te midden van deze wereldwijde crisis, ook onder het Joodse volk en binnen het Lichaam van Christus.
 • Bid dat velen zichzelf gaan vernederen, hun leven gaan onderzoeken en echt de Here God, onze Maker, zullen vrezen en vertrouwen.
 • Bid dat de Heer medische experts en overheidsinstanties in staat zal stellen deze bedreiging voor de volksgezondheid over de hele wereld snel in te dammen en uit te roeien.
 • Bid dat Israël de natie zal zijn die met de oplossing komt om deze dreiging teniet te doen - hetzij door effectieve behandelingen of door vaccins.
 • Bid tot slot met ons dat deze wereldwijde gezondheidscrisis de komende weken zal verdwijnen.

‘Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest' (Psalm 91: 3)

 

Israëls nieuwe regering

Na drie verkiezingen en zeventien maanden politieke impasse was het voor de meeste Israëli's een opluchting toen premier Benjamin Netanyahu en rivaal Benny Gantz uiteindelijk een akkoord bereikten om een ​​eenheidsregering te vormen. Het regeerakkoord draait om een ​​rotatieformule tussen de twee leiders. Toch zal de brede coalitie onmiddellijk voor enkele grote uitdagingen komen te staan, zoals het beëindigen van de Lock down door het Coronavirus, het doen herleven van een gesloten economie en het beslissen of de Jordaanvallei en andere delen van Judea / Samaria onder de gunstige voorwaarden van het vredesplan van Trump zullen worden geannexeerd. Het annexatie-dilemma kan om verschillende redenen bijzonder netelig blijken te zijn, waaronder mogelijke rellen en geweld door Palestijnen, de destabilisering van Jordanië en strafmaatregelen van andere landen.

 • Bid voor de relatie tussen Benjamin Netanyahu en Benny Gantz, dat ze in staat zullen zijn om een ​​echt partnerschap en band te vormen en eenheid onder het Israëlische volk te brengen.
 • Bid dat ze wijsheid en visie zullen hebben over hoe ze met het Coronavirus moeten omgaan, hoe ze de economie van het land weer op volle toeren kunnen laten draaien en hoe ze verder kunnen gaan met de annexatie van delen van Judea / Samaria - het Bijbelse hart van Israël.
 • En bid dat de nieuwe Israëlische regering en de veiligheid- en inlichtingendiensten in staat zullen zijn om elke bedreiging voor het land het hoofd te bieden door diegenen die zouden proberen te profiteren van de Corona-crisis om Israël schade te berokkenen.

'Luister, o herder van Israël, U die Jozef als een kudde leidt; Jij die tussen de cherubijnen woont, schijn vooruit!' (Psalm 80:2).

 

Ethiopische Joden komen aan op een door de ICEJ-gefinancierde Aliyah-vlucht

Een groep van 119 Ethiopische Joden arriveerde donderdag 21 mei jl. in Israël op een speciaal gecharterde Aliyah-vlucht, gefinancierd door ICEJ-donoren. Ze werden hartelijk begroet door de voorzitter van het Joods Agentschap, Isaac Herzog, en de nieuwe minister van Aliyah en Absorptie, Pnina Tamano-Shata, die de eerste in Ethiopië geboren vrouw is die als Israëlische kabinetsminister fungeert. Als driejarig meisje behoorde ze tot de duizenden Ethiopische Joden die halverwege de jaren tachtig naar Israël begonnen te lopen en werden gered van de hongersnood in Soedan.

In de afgelopen drie maanden van het wereldwijde reisverbod door Corona is de Christelijke ambassade er nog steeds in geslaagd om 761 Joden naar huis te brengen in Israël, met nog eens 94 Russische Joden gepland om volgende week aan te komen op een door ICEJ gesponsorde vlucht uit Moskou.

Aangezien het wereldwijde reizen de afgelopen maanden tot stilstand is gekomen, verwachten velen in Israël een pauze in de Joodse immigratie vanwege de COVID-19-dreiging. Maar het land beleeft momenteel een verrassende golf in Aliyah, aangezien veel Joodse families over de hele wereld plannen opschuiven om te emigreren naar een land dat volgens hen veiliger en beter gepositioneerd is voor economisch herstel. En we hebben dringend uw hulp nodig om ze thuis te brengen!

 • Dank God dat ondanks het wereldwijde reisverbod door het Coronavirus de Aliyah vluchten doorgaan en dat Gods volk ‘thuis’ komt.
 • Dank God voor de betrokkenheid van de ICEJ bij dit profetische gebeuren.
 • Bid dat nog vele Joden vanuit de diaspora mogen ‘thuiskomen’ in Israël.
 • Bid dat Israël in staat zal zijn om de nieuwe immigranten op te vangen en te begeleiden bij de integratie.
 • Bid om voldoende wereldwijde (financiële)steun om de Joden thuis te brengen.

‘Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren’ (Jeremia 31:8).

 

2. Gebed voor de Volken

Wis Israël niet uit de Bijbel!

In april hebben christenen in Denemarken alarm geslagen over een nieuwe Bijbelvertaling die door de Danish Bible Society is gepubliceerd en die honderden verwijzingen naar "Israël" weglaat of vervangt in zowel het oude als het nieuwe testament.

In de nieuwe hedendaagse Deense Bijbel 2020 wordt de naam "Israël" verwijderd en in sommige gevallen wordt hij vervangen door uitdrukkingen als "de joden" of "land van de joden". In het herziene Oude Testament worden ongeveer 250 verwijzingen naar Israël op dezelfde manier gewist of vervangen, wat neerkomt op iets minder dan 10% van al dergelijke verwijzingen in de Tenach.

De Danish Bible Society stelt dat deze veranderingen noodzakelijk waren, zodat gewone Denen het Bijbelse Israël niet per ongeluk met het moderne Israël zullen verbinden. Dit kan echter nooit een dergelijke aanval op de integriteit van de Heilige Schrift en hun eeuwige waarheden rechtvaardigen. En omdat de meeste nationale Bijbelgenootschappen over de hele wereld brede steun krijgen van evangelische gelovigen, is het belangrijk dat we onze stem verheffen over dit dwalende werk van Bijbelvertaling.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem stond de afgelopen veertig jaar samen met de herstelde natie Israël op tegen degenen die haar van de kaart willen vegen. Nu is er een nieuw gevaar ontstaan door degenen die proberen ook Israël uit de Bijbel te wissen. Dit is een onaanvaardbare belediging voor zowel Israël als het onveranderlijke Woord van God!

Sluit u alstublieft aan bij Bijbelgelovige christenen van over de hele wereld die achter Israël staan en met de integriteit van de Heilige Schrift. Laat je stem horen bij de Danish Bible Society.

Voorkom dat Israël uit de Bijbel wordt gewist! Teken vandaag nog onze petitie!

TAKE ACTION & SIGN TODAY!

 • Bid dat het gezag en de autoriteit van Gods Woord niet wordt aangetast en dat deze dwaling zal worden stopgezet.
 • Bid dat er wereldwijd ontzag komt voor Gods Woord.
 • Bid dat Bijbelgetrouwe christenen ook in Nederland zullen opkomen voor Gods Woord.

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied’ (Mattheus 5:17-18).

 

Protest tegen annexatie door Israël

De wereldraad van Kerken en de Raad van kerken in het Midden-Oosten protesteren gezamenlijk tegen de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. Ze hebben daarover een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gestuurd. Ze roepen de ministers op om stelling te nemen tegen de annexatie van de Palestijnse gebieden, en aan eventuele acties van Israël consequenties te verbinden.

De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief nog eens extra onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Annexatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever zal het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk maken, meent ook de Nederlandse Raad van Kerken.

 • Bid dat de Raad van Kerken in Nederland over dit punt tot berouw en inkeer zullen komen.
 • Bid dat er in de kerken van Nederland Bijbels (in)zicht komt op Gods volk, land en de stad Jeruzalem.
 • Bid ook voor minister Blok en de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken en dan met name ook voor de christenpolitici.
 • Bid dat de leiders van de wereld en de politieke leiders in Nederland Israël zullen zegenen.

‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen’ (Joël 3:1-2).

 

ICEJ Reactie op de Corona-crisis in Israël

De afgelopen weken heeft Israël drastische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van de Coronavirus-dreiging te voorkomen. Dit omvat het sluiten van de meeste bedrijven en officiële instellingen om thuis te blijven, behalve onder zeer beperkte omstandigheden. De ICEJ-kantoren in Jeruzalem waren de afgelopen zeven weken dus grotendeels gesloten en onze staf werkt meestal vanuit huis - dezelfde situatie waar veel landen momenteel mee te maken hebben. We blijven echter onze activiteiten voortzetten en vinden ook ongelooflijke kansen om mensen in nood te helpen. Alle ouderen, inclusief duizenden overlevenden van de Holocaust, hebben te horen gekregen dat ze uit voorzorg thuis moeten blijven, en velen zijn nu geïsoleerd en leven in angst. De ICEJ helpt veel overlevenden en andere senioren met voeding en verzorging, waaronder de bewoners van ‘ons’ Haifa Home for Holocaust Survivors. Bovendien maken Joodse families nog steeds Aliyah naar Israël tijdens de Corona-crisis, en de ICEJ blijft Aliyah -vluchten en absorptieprojecten sponsoren. In feite hebben we sinds februari 761 nieuwe Joodse immigranten naar Israël gebracht - ondanks alle reisverboden wereldwijd.

 • Blijf bidden voor de ICEJ-staf in Jeruzalem en onze nationale afdelingen wereldwijd, dat we effectief kunnen functioneren te midden van de Corona-crisis.
 • Bid dat er in deze moeilijke tijd deuren blijven opengaan voor de Christelijke Ambassade om zoveel mogelijk Israëli's in nood te helpen.
 • Bid dat de bijdragen zullen blijven binnenkomen om het reguliere werk en de nieuwe initiatieven te financieren, zelfs ondanks de wereldwijde economische neergang van de afgelopen weken.
 • Dank de Heer dat we tijdens de Pascha-feestdagen zoveel behoeftige Israëliërs hebben kunnen helpen.
 • Bid dat we in staat zullen zijn om meer overlevenden van de Holocaust en oudere Israëliërs te voeden en te verzorgen.
 • Bid dat het geld er zal komen om meer Aliyah -vluchten te sponsoren voor Joden die de komende weken en maanden naar Israël willen komen, evenals projecten om te helpen bij hun succesvolle opname.

‘Een regen van milde gaven storttet Gij uit, o God, Gij versterktet uw erfdeel, toen het was uitgeput ’ (Psalm 68:10).

 

3. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Doe met ons mee aan het 12 uurs gebed!

Tijdens de pandemie van het Coronavirus heeft de Here de bediening van de ICEJ zwaarder belast voor gebed. Samen met vele wereldleiders in het Lichaam van Christus, voelen we dat dit een uniek moment is voor een grote gebedsbeweging van God, aangezien velen over de hele wereld zijn bewogen door goddelijke angst om terug te keren naar de Heer, onze Maker. Oprecht gebed gaat altijd vooraf aan opwekking!

ICEJ's hoofdkantoor in Jeruzalem zal worden vergezeld door onze afdelingen en vrienden over de hele wereld om gebed en voorbede tot God op te heffen voor een machtige uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dus we nodigen je uit om met ons mee te doen aan deze twaalf uur durende gebedsketting, die tijdens Shavoeot de wereld rond cirkelt.

Nodig alstublieft voorgangers, gebedsleiders en voorbidders uit om zich bij ons aan te sluiten.

 

Doe met ons mee op vrijdag 29 mei a.s. van 06:00 uur tot 18:00 uur voor ICEJ's wereldwijde Pinkstergebedketen via ZOOM: on.icej.org/ICEJPentecostPrayer

 • Bid de Heer om een krachtige beweging tijdens deze gebedsmomenten zodat er een doorbraak alsook een uitstorting van Zijn Geest over de aarde tot stand zal worden gebracht.

‘En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest’ (Handelingen 2:2-4).

 

ICEJ Loofhuttenfeest

Ondanks alle onzekerheid die door de pandemie van het Coronavirus wordt veroorzaakt, is de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem van plan om in oktober het jaarlijkse Loofhuttenfeest  in Jeruzalem te vieren. Zacharia 14:16 zegt om "het feest te vieren" en dat is precies wat we zullen doen. We hebben echter veel wijsheid en inzicht nodig om te weten hoe we onze Feestplanning de komende maanden kunnen aanpassen aan de toekomstige situatie.

 • Bid voor ons leiderschapsteam om te weten hoe dit specifieke feest te plannen volgens de leiding van de Heer.
 • Bid dat we de juiste sprekers en aanbiddingsleiders zullen leren kennen, zowel in Israël als uit het buitenland, om uit te nodigen om op het Feest te dienen.
 • Bid dat onze beslissingen over elke Feestgebeurtenis door de Heilige Geest zullen worden geïnspireerd in overeenstemming met Zijn voorbeschikte wil en plannen voor deze bijeenkomst.
 • Bid dat onze nationale vertegenwoordigers en reisleiders succes zullen hebben bij het promoten van het Feest in hun land.
 • Bid dat internationale vluchten naar Tel Aviv en aankomst in Israël vanuit verschillende landen allemaal ruim voor het feest volledig zullen worden hersteld.
 • Bid dat in oktober grote bijeenkomsten in Israël weer zullen worden toegestaan.
 • En bid dat we meer dan genoeg vrijwilligers zullen hebben om op het Feest te komen dienen.

‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren’ (Zacharia 14:16).

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Als we het virus onder controle houden, hoopt het kabinet dat het maximumaantal bezoekers vanaf 1 juli a.s. kan worden uitgebreid naar 100 personen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten en evenementen.

Binnen het bestuur volgen we de ontwikkelingen op de voet en we nemen binnenkort een definitief besluit over de invulling van:

 • De spreekbeurten en de Themaochtenden
 • Het Israëlweekend van 28 t/m 30 augustus op de Betteld
 • Het 40 jarig jubileum van de ICEJ op 31 oktober in Zwolle

Spreekbeurten en themaochtenden zijn nu nog afgelast, maar gaan voorlopig via livestream, podcast en website gewoon door en worden veel meer bekeken dan ooit tevoren. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om de boodschap te verkondigen.

 • Dank God dat velen in Nederland de boodschap en het nieuws over Israël via de digitale kanalen volgen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid ook voor ons bestuurslid Bep Luiken die ernstig ziek is.
 • Bid dat de geplande activiteiten rondom het 40 jarig bestaan van de ICEJ, en het Israëlweekend gewoon door kunnen gaan.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus

 

 

 

 

 

 


Gebedspunten mei 2020

- "Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen en zuiver uw hart." Jacobus 4:8

We danken God dat de Staat Israël 72 jaar geleden is ontstaan. 14 mei 1948 staat in ons geheugen gegrift, als daad van God. Dit jaar viert men dat op 29 april. We bidden voor blijvende bescherming, want het opkomend Antisemitisme is een voortdurende vijand, openlijk en op internet.

We danken dat Israël een nieuwe regering heeft, een eenheidsregering met Netanyahu en Gantz. Juist in deze Corona tijd is het goed dat er een eenheidsregering is, zodat hun beslissingen breed gedragen worden door de hele bevolking.

We bidden voor de Aliyah. Niet alleen uit Rusland en Ethiopië, maar nu ook uit Noord-Amerika. Vanwege het Corona is de stad New York zwaar geraakt, waar veel joden wonen. We bidden dat God tot hun hart spreekt en dat ze Aliyah gaan maken naar Israël.

We danken dat God veel regen in Israël heeft gegeven, als een teken van zegen. We bidden dat er ook een geestelijke zegen door Gods Geest mag komen, zodat zij allen zullen weten en erkennen wie de God van Israël is.

Binnen een paar korte weken is de hele wereld zoals we die kennen veranderd. Het Coronavirus heeft vele landen op slot gezet; het internationale reizen is stilgelegd en de wereldeconomie is aan het wankelen. Deze plaag is zeker een teken van de eindtijd.

De laatste dagen worden gekenmerkt door toenemende polarisatie:

‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd' (Openbaring 22:11).

Het is een tijd waarin de duisternis donkerder wordt en het licht helderder gaat schijnen.

In Jesaja 60:1 staat dat wij als gelovigen geroepen zijn om "op te staan ​​en het licht te laten schijnen"!

Deze tekst is echter in de eerste plaats tot Israël gericht. Naast het feit dat het evangelie bijna over de gehele wereld verkondigt is, is misschien wel het grootste teken van de eindtijd het herstel van Israël. We vinden het contrast tussen licht en duisternis al in Exodus:

‘Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden ’ (Exodus 10: 21-23).

In dit verhaal maakt God onderscheid tussen Israël en Egypte, door middel van  de functie van licht en duisternis. Al in Genesis 1:4 maakte God onderscheid tussen licht en duisternis - omdat het licht goed was.

God Zelf brengt redding voor Israël.

 1. Gebed voor Israël

Israëls nieuwe regering en de annexatiepuzzel

Na drie verkiezingen en zeventien maanden politieke impasse, was het de afgelopen week een opluchting voor de meeste Israëli's toen premier Benjamin Netanyahu en oppositieleider Benny Gantz uiteindelijk een akkoord bereikten om een eenheidsregering te vormen. In de eerste helft van de driejarige regeringsperiode zal Netanyahu de coalitie als premier leiden. Daarna draagt hij dit ambt over aan Gantz. Er zullen nog veel hindernissen moeten worden overwonnen voordat de nieuwe regering kan worden geïnstalleerd.

Toch staat de brede coalitie onmiddellijk voor enkele grote uitdagingen, zoals het beëindigen van de afsluitingen door het Coronavirus, het doen herleven van een gesloten economie en het besluit of delen van Judea /Samaria onder de gunstige voorwaarden van het vredesplan van Trump zullen worden geannexeerd. Het annexatie-dilemma kan om verschillende redenen bijzonder netelig blijken te zijn.

 • Dank God dat er eindelijk een eenheidsregeringscoalitie kan worden geformeerd.
 • Bid dat de nieuw te vormen regering van Israël samen een weg voorwaarts afspreekt, voor het algemeen welzijn van het hele land.
 • Bid dat de politieke verschillen verdwijnen als de partijleiders de ernst van het moment beseffen en de noodzaak van een uniform antwoord op enkele grote uitdagingen.

‘Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land’ (Jeremia 23:5).

 

Israël en het Coronavirus

Net als zoveel andere landen voert Israël een intense strijd tegen het Coronavirus. Het virus bleef zich verspreiden, zodat de lock down binnen het land moest worden aangescherpt. Echter de vroege beslissingen van de interim-regering om vluchten te annuleren en mensen thuis te houden, hebben het besmettingspercentage doen vertragen en daardoor is de gezondheidscrisis in Israël beperkt gebleven.

Dankzij deze maatregelen is Israël het veiligste land op aarde gebleken om de pandemie te bedwingen. Het dodental in de Joodse staat ligt nu rond de 200, ruwweg 20 keer minder dan in Nederland, op een bevolking die de helft kleiner is. Het aantal geregistreerde besmettingen, dat op 31 maart met 741 zijn hoogtepunt bereikte, was dinsdag 21 april gedaald tot 229.

Dit is allemaal mede te danken aan het bekwame en assertieve leiderschap van waarnemend premier Benjamin Netanyahu.

 • Bid dat de Heer krachtig gaat ingrijpen om levens te sparen en het lijden en de angst, veroorzaakt door het Coronavirus, zowel in Israël als wereldwijd te elimineren.
 • Bid dat Gods wil op aarde tot stand zal komen te midden van deze wereldwijde crisis, ook onder het Joodse volk en binnen het Lichaam van Christus.
 • Bid dat menigten zichzelf zullen vernederen, hun leven zullen onderzoeken en echt de Heer God, onze Maker, zullen vrezen en vertrouwen.
 • Bid dat de Heer medische experts en overheidsinstanties in staat zal stellen deze bedreiging voor de volksgezondheid over de hele wereld snel in te dammen en uit te roeien.
 • Bid dat Israël als hoofd van de volkeren, de natie zal zijn die met de oplossing komt om deze dreiging teniet te doen - hetzij door effectieve behandelingen of door vaccins.

‘Israël hope op de Here, want bij de Here is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing’ (Psalm 130:7).

Ondanks reisverboden gaat Aliyah naar Israël door!

Hoewel het reisverbod als gevolg van het Coronavirus de afgelopen maanden de meeste internationale vluchten heeft stilgelegd, heeft de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem sinds februari 565 nieuwe Joodse immigranten kunnen helpen om Aliyah naar Israël te maken.

Ook al staat het internationale reizen stil, het is de Christelijke Ambassade de afgelopen twee maanden gelukt om in totaal 450 Russisch Joodse immigranten uit verschillende delen van de voormalige Sovjetrepubliek te halen, plus nog eens 115 Ethiopische Joden via Addis Abeba. De meesten gingen onmiddellijk in een zelfquarantaine van twee weken vanwege de COVID-19-dreiging.

Nu Israël en andere landen hopen dat het reisverbod en het leven in quarantaine  geleidelijk zal worden opgeheven, wordt verwacht dat de Aliyah de komende maanden snel zal worden hervat. De Christelijke Ambassade zet zich in om onze steun aan de lopende Ethiopische Aliyah voort te zetten, met nog eens 150 Ethiopische Joden die al zijn goedgekeurd en wachten op hun beurt om naar huis terug te reizen naar Israël.

Ondertussen staan ​​er nog veel meer Russisch sprekende Joden klaar vanwege de haperende Russische economie. Zou dit ook een begin van de uittocht van Amerikaanse Joden naar Israël zijn? Uit de laatste berichten blijkt ook dat een enorme bosbrand bij Tsjernobyl Kiev in rook bedekt. De situatie voor veel Joodse gezinnen in de regio is urgent geworden en ze willen zo snel mogelijk naar Israël verhuizen. Dus steun ons alsjeblieft door de inspanningen van de ICEJ's Aliyah te steunen!

 • Dank God dat de Aliyah ondanks de beperkingen vanwege het Coronavirus doorgaat en dat de ICEJ hierbij betrokken is.
 • Bid dat ook de Joden uit de Verenigde Staten van Amerika op Aliyah zullen gaan.
 • Bid met name ook voor de Joodse gemeenschappen in de diverse Amerikaanse staten. De stad New York wordt zwaar getroffen.

‘Voorzeker zal Ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de HERE aan hun spits’ (Micha 2:12-13).

 1. Gebed voor de Volken

Het Coronavirus wereldwijd

In de afgelopen maanden heeft het nieuws over het Coronavirus de wereldwijde media aangewakkerd en paniek en angst gezaaid in de harten van velen, waaronder gelovigen over de hele wereld. Dit is niet ongepast, maar als gelovigen hebben we een zeker en solide fundament waarop we kunnen staan ​​dat gebaseerd is op ons geloof in Jezus Christus en het onfeilbare Woord van God waarop we kunnen vertrouwen.

Het is belangrijk voor ons als christenen om te bidden dat de Heer wijsheid zal geven aan onderzoekers en dat de verspreiding van deze ziekte zal worden gestopt en de geïnfecteerde patiënten volledig zullen herstellen.

 • Bid dat de wereldgezondheidsautoriteiten de verspreiding en impact van het Coronavirus kunnen beperken.
 • Bid dat degenen die besmet zijn met het virus zullen overleven en het niet verder zullen verspreiden.
 • Bid dat effectieve medicijnen snel worden ontwikkeld en ingezet kunnen worden om dit virus te behandelen en te voorkomen.
 • Laten we de komende weken bidden dat de Heer wijsheid geeft aan de gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij het vinden van een vaccin.
 • Bid dat Gods wil op aarde zal worden gedaan te midden van deze wereldwijde crisis.
 • Bid voor onze regering om wijsheid ook wanneer de intelligente lock-down geheel of gedeeltelijk kan worden opgeheven.
 • Laten we ten slotte bidden dat het lichaam van Christus wereldwijd in vertrouwen zal opstaan ​​en de Heer zal toestaan hun harten en gedachten te reinigen van alles wat Hem verdriet doet, zodat Hij ongehinderd door hen heen kan stromen om de mensen om hen heen aan te raken.

‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jesaja 53:5).

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Relaties tussen Joodse en christelijke leiders

Aan het begin van de quarantaine van Israël kwam een ​​leider van de Joodse gemeenschap, Dr. Dmitry Radyshevski, naar de leiding van de ICEJ met de wens om samen met christelijke leiders te bidden aan de hand van het Joodse gebedenboek, het Boek der Psalmen. Hij legde uit dat zowel Joden als christenen takken zijn van dezelfde olijfboom. Sindsdien organiseert de ICEJ elke donderdag om 16.00 uur (Israëlische tijdzone) een tijd van psalmlezing met Joodse en christelijke leiders van over de hele wereld die via Zoom bijeenkomen om de Psalmen in hun eigen taal door te lezen en te bidden. Er zijn nog drie leessessies te gaan voordat het Psalmenboek compleet zal zijn. Vervolgens willen de Joodse leiders deze gemeenschap voortzetten door samen met de christelijke leiders theologische onderwerpen te bespreken. Dit is een geweldige kans en uitdaging die ons gebed nodig heeft.

 • Bid dat er niets wordt gedaan wat deze relatie in gevaar zal brengen.
 • Laten we de Heer ook vragen om wijsheid voor de Joodse en christelijke leiders als ze verder gaan met deze plannen.

‘Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien’ (Psalm 91:14-16).

ICEJ Zoom Prayer Call

In de afgelopen zes weken heeft de Heer de ICEJ de eer en het voorrecht gegeven om wekelijks virtuele gebedsbijeenkomsten te houden via Zoom, de ICEJ Global Prayer Gathering. Tijdens deze gebedsbijeenkomsten komen leiders van het Lichaam van Christus samen om zich tijdens de huidige pandemie in gebed te verenigen.

 • Bid de Heer om een krachtige beweging tijdens deze bijeenkomsten zodat er een doorbraak alsook een uitstorting van Zijn Geest over de aarde tot stand zal worden gebracht.

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:17).

Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten, willen wij u hierbij van harte verwelkomen. De bijeenkomsten gaan elke woensdag om 16.00 uur live (Israëlische tijdzone). Klik gewoon op deze link om deel te nemen: http://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

ICEJ Loofhuttenfeest

Ondanks alle onzekerheid veroorzaakt door de pandemie van het Coronavirus, is de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem van plan om in oktober het jaarlijkse Loofhuttenfeest in Jeruzalem te organiseren. Zacharia 14:16 zegt om "het feest te vieren" en dat is precies wat we willen doen. We hebben echter veel wijsheid en inzicht nodig om te weten hoe we onze Feestplanning de komende maanden kunnen aanpassen aan de toekomstige situatie.

 • Bid voor ons leiderschapsteam om te weten hoe dit specifieke feest te plannen volgens de leiding van de Heer.
 • Bid dat we de juiste sprekers en aanbiddingsleiders zullen benaderen, zowel in Israël als uit het buitenland, om hen uit te nodigen om op het Feest te dienen.
 • Bid dat onze beslissingen over elk Feestevenement geïnspireerd zullen worden door de Heilige Geest in overeenstemming met Zijn voorbeschikte wil en plannen voor deze aangewezen bijeenkomst.
 • Bid dat onze nationale vertegenwoordigers en reisleiders verbazingwekkend succes zullen hebben bij het rekruteren van feestpelgrims uit hun land.
 • Bid dat we meer dan genoeg teamleden zullen hebben om op het feest te komen dienen.
 • Bid dat internationale vluchten naar Tel Aviv en aankomsten in Israël vanuit verschillende landen allemaal ruim voor het feest volledig zullen worden hersteld.

‘Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht’ (Colossenzen 1:9).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Voorlopig worden alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen tot en met 1 september verboden.

Op een zeer creatieve manier geven Jacob en Hennie, vanuit een in hun huis ingerichte studio, via de ICEJ website, emailservice, Facebook en Podcast  de boodschap over Israël door.

Zij willen ook graag via livestream gaan uitzenden. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wanneer u onze YouTube deelt en Facebook gaat liken, dan kunnen we spoedig livestreamen. Bekijk de website en email over de details.

Binnen het bestuur hebben we nagedacht over de invulling van:

 • De spreekbeurten en de Themaochtenden
 • Het Israëlweekend van 28 t/m 30 augustus op de Betteld
 • Het 40 jarig jubileum van de ICEJ op 31 oktober in Zwolle

Spreekbeurten en themaochtenden zijn afgelast, maar gaan via podcast en website gewoon door en worden veel meer bekeken dan ooit tevoren. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om de boodschap te verkondigen.

Vooralsnog gaan het Israëlweekend en ons 40-jarig Jubileum gewoon door, zij het in de 1,5 m maatschappij. U kunt zich gerust opgeven en het wordt, als we worden beperkt, ook via streaming uitgezonden zodat u niets hoeft te missen van de boodschap: “Jezus, de Messias van Israël”. Vanaf 20 mei weten we meer, wat wel/niet mag.

 • Dank God dat velen in Nederland de boodschap en het nieuws over Israël via de digitale kanalen volgen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid ook voor ons bestuurslid Bep Luiken die ernstig ziek is.
 • Bid dat de geplande activiteiten rondom het 40 jarig bestaan van de ICEJ, en het Israëlweekend door kunnen gaan.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten april 2020

Beste vrienden van de ICEJ,

‘Er is geen angst in liefde. Maar volmaakte liefde verdrijft angst ...’ (1 Johannes 4:18).

Ik hoop en bid dat jullie nog veilig en nog gezond zijn. Het wereldwijde schudden door het Coronavirus heeft grote gevolgen voor elke natie op aarde, en ik weet zeker dat jullie het op de één of andere manier zullen voelen. Weet gewoon dat ook wij in Jeruzalem voor jullie bidden ... dat we allemaal uit deze crisis zullen komen en dat ons leven en gezin intact zal blijven, en dat ons geloof en vertrouwen in God sterker zal worden dan ooit tevoren.

Ik wil jullie ook informeren over wat er hier in Israël gebeurt. Sinds eind vorige week zit het land nu al dagen lang op slot. Je kunt nog wel naar de kruidenier of dokter, maar voor andere zaken moeten we thuis blijven.

We zijn bedroefd om te melden dat, terwijl het Coronavirus blijft toenemen in Israël, drie Israëli's zijn gestorven en nu meer dan 1900 mensen zijn besmet.
Premier Netanyahu waarschuwde dat binnen een maand een miljoen Israëli's besmet zouden kunnen raken en 10.000 zouden kunnen sterven.

Natuurlijk heeft deze gezondheidscrisis onze bediening hier op de christelijke ambassade in Jeruzalem beïnvloed. Onze medewerkers moeten nu vanuit huis werken en we slagen erin onze projecten en activiteiten voort te zetten. Maar deze crisis biedt ook nieuwe kansen voor onze bediening en we willen je laten zien wat we tot nu toe hebben kunnen doen.

Ten eerste heeft ons vrijwilligersteam in Haifa geholpen met het voeden en verzorgen van overlevenden van de Holocaust en andere ouderen die thuis zijn opgesloten. Hun moedige inspanningen zijn door alle Israëlische tv-kanalen uitgezonden. En premier Netanyahu heeft het zelfs genoemd in zijn dagelijkse briefing over de huidige gezondheidsbedreiging. Je kunt video's over deze laatste ontwikkelingen vinden op onze Facebook-pagina:  https://www.facebook.com/ICEJofficial/.

We hebben ook voedselpakketten ingepakt op ons hoofdkantoor in Jeruzalem en afgeleverd bij de oudere en gehandicapte patiënten die verzorgd worden door ons ICEJ-verplegingsteam.

De komende weken zijn we ook van plan voedselpakketten in te pakken om te bezorgen bij de voordeur van duizenden senioren die thuis moeten blijven om te voorkomen dat ze door het virus worden besmet. We hopen dat we dat kunnen blijven doen. Anders bieden we financiële steun aan deze en andere urgente projecten, die worden uitgevoerd door degenen die toestemming hebben om hun huis te verlaten en voor ouderen te zorgen.

Daarnaast blijven we Aliyah-vluchten sponsoren voor Joodse families die nog steeds aankomen in Israël, zelfs te midden van deze wereldwijde crisis. Ze moeten nu ook eerst voor twee weken in quarantaine en het Joodse Agentschap vraagt ook onze hulp bij deze extra fase van hun immigratie.

De bewegingsbeperkingen zijn hier streng. Maar we zullen binnen de beperkingen werken om de Israëli's zoveel mogelijk te helpen in deze moeilijke tijd die de hele wereld doormaakt.

Zoals we inmiddels allemaal weten, is het grootste gevaar van besmetting voor ouderen en anderen met een zwak immuunsysteem. Ze moeten thuis blijven en hun angsten alleen onder ogen zien. Hier in Israël zijn veel van deze ouderen, overlevenden van de Holocaust die al genoeg trauma’s hebben opgelopen in hun leven. We willen er juist voor hen zijn.

We hopen dus dat jij en jouw gezin deze beproeving goed zal doorstaan en daardoor  dichter in de nabijheid van de Heer komt. En neem ons mee in jouw gebeden, terwijl wij namens jullie het volk van Israël blijven helpen. Hopelijk eindigt deze crisis snel. Maar we hebben jouw gebed en steun op dit moment hard nodig, zodat het degenen kan helpen die met deze Coronavirus-bedreiging worden geconfronteerd.

Moge God je zegenen terwijl je bidt voor Israël. In Christus verbonden!


Dr. Jürgen Bühler,

President van de ICEJ

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 1. Gebed voor Israël

Israëlische verkiezingsuitslag

Te midden van de paniek veroorzaakt door de recente updates over het Coronavirus, worstelen Israëlische politici om de volgende regeringscoalitie te vormen. De interim-premier Benjamin Netanyahu heeft de steun van de rechtse partijen gekregen waardoor hij uitkomt op 58 zetels, slechts drie te weinig van de vereiste 61 Knesset-zetels die nodig zijn om een ​​werkende regering te vormen. Hoewel hij meer stemmen kreeg, wordt Netanyahu aangeklaagd wegens de beschuldiging van: vertrouwensbreuk, het accepteren van steekpenningen en fraude.

De afgelopen weken heeft Benny Gantz, de leider van de Blauwe en Witte Partij, onderhandeld over de steun van de Joint Arab-lijst en de partij van Avigdor Lieberman, Yisrael Beiteinu. Als premier Netanyahu en Benny Gantz tot een compromis komen, zeggen sommigen dat de uitkomst hetzelfde zal zijn als bij de vorige verkiezingen en dat het Israëlische publiek voor de vierde keer naar de stembus moet.

 • Blijf bidden voor de Israëlische wetgevers terwijl ze onderhandelen over de vorming van de volgende regerende coalitie van Israël.
 • Bid dat ze deze keer wel in staat zullen zijn om hun verschillen opzij te zetten en om overeenstemming te bereiken over de vorming van de volgende regeringscoalitie van Israël.
 • Bid dat geen enkele belemmering weerstand zal kunnen bieden aan de benoeming van de man die God heeft uitgekozen om de natie te leiden.


‘Ook in Juda bewerkte de hand Gods, dat zij één van zin waren, om het gebod des konings en der oversten naar het woord des HEREN te volbrengen’ (2 Kronieken 30:12).

Beveiliging in het zuiden

De afgelopen weken was er nog een escalatie van raketvuur in Zuid-Israël door Palestijnse terreurgroepen in Gaza. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en is de schade aan Israëlische eigendommen minimaal. Maar de angst, veroorzaakt door deze raketten, kan tientallen jaren duren.

 • Dank de Heer voor het opnieuw beschermen van de gemeenschappen in Zuid-Israël, en voor alle draagbare bomschuilplaatsen die de ICEJ het afgelopen decennium heeft kunnen doneren aan deze regio vanwege de vrijgevigheid van vele christenen.
 • En bid dat Israël nog betere antwoorden gaat ontwikkelen om dit raketvuur uit Gaza af te schrikken.
 • Bid dat de terroristen in Gaza de nutteloosheid van hun inspanningen zullen inzien om Israël te schaden en te vernietigen, en dat zij zich van hun slechte manieren zullen bekeren.

‘Daarom, weet dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten; ’ (Deuteronomium 7: 9).

Ethiopische Aliyah hervat

Na maanden vertraging, grotendeels vanwege het gebrek aan een regering in Israël, is Israël van plan om dit voorjaar nog eens 400 Ethiopische Joodse immigranten te verwelkomen op vluchten gesponsord door de ICEJ, wat een reden is voor lof en dankzegging. Er wachten echter nog veel meer in de doorgangskampen.

Zelfs met veel gesloten grenzen als gevolg van de Corona-crisis, brengt God Zijn volk nog steeds thuis in het land Israël. De ICEJ sponsorde een Aliyah-vlucht met 72 Ethiopisch-Joodse immigranten die dinsdagochtend  24 maart veilig in Israël aankwamen! Vanwege de huidige gezondheidsregels werden deze nieuwe immigranten gedurende 14 dagen naar het absorptiecentrum van Beit Alfa gebracht om in quarantaine te gaan.

Daarnaast zal de ICEJ Paasgeschenkmanden financieren met voedsel, spelletjes, leermateriaal en andere items voor deze en andere onlangs aangekomen Ethiopisch-Joodse families als onderdeel van hun integratieproces tijdens de komende feestdagen.

Dit maakt allemaal deel uit van de verhoogde inspanningen van de ICEJ om Israël te helpen de Coronavirus-crisis te doorstaan ​​die nu de hele wereld raakt. De christelijke ambassade bezorgt ook voedselpakketten aan de deur van bejaarde Israëli's, zorgt voor overlevenden van de Holocaust die uit gezondheidsoverwegingen op hun kamer zijn opgesloten, sponsort andere Aliyah-vluchten en nog veel meer!

 • Bid dat de Israëlische regering het tempo van de terugkeer zal versnellen en dat de ICEJ de middelen zal hebben om onze verplichtingen aan de Ethiopische Aliya na te komen, evenals de verhoogde Aliya uit Rusland en andere regio's van de wereld.

‘Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde‘ (Jesaja 43: 5 en 6).

 1. Gebed voor de Volken

Het Coronavirus

In de afgelopen drie maanden heeft het nieuws over het Coronavirus de wereldwijde media aangewakkerd en paniek en angst gezaaid in de harten van velen, waaronder gelovigen over de hele wereld. Dit is niet ongepast, maar als gelovigen hebben we een zeker en solide fundament waarop we kunnen staan ​​dat gebaseerd is op ons geloof in Jezus Christus en het onfeilbare Woord van God waarop we kunnen vertrouwen.

Jezus zegt ons niet te vrezen maar onze zorgen op Hem te werpen. Dit betekent echter niet dat we gemeenschapszin en wijsheid aan de kant moeten leggen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft verklaard dat het wassen van onze handen en het houden van een afstand van 1.5 meter één van de belangrijkste preventieve stappen is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het Joodse volk heeft al lang een traditie van het wassen van hun handen in gehoorzaamheid aan het Bijbelse gebod gegeven in Leviticus 15. Hoewel het wassen van je fysieke handen belangrijk is in Mattheüs 15 en Lucas 11, vertelt Jezus dat het in feite gaat om een schoon hart en een reine geest voor de Heer. Het is belangrijk voor ons als christenen om te bidden dat de Heer wijsheid zal geven aan onderzoekers en dat de verspreiding van deze ziekte zal worden gestopt en de geïnfecteerde patiënten volledig zullen herstellen.

 • Bid dat de wereldgezondheidsautoriteiten de verspreiding en impact van het Coronavirus kunnen beperken.
 • Bid dat degenen die besmet zijn met het virus zullen overleven en het niet verder zullen verspreiden.
 • Bid dat effectieve medicijnen snel worden ontwikkeld en ingezet om dit virus te behandelen en te voorkomen.
 • Laten we de komende weken bidden dat de Heer wijsheid geeft aan de gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij het vinden van een vaccin.
 • Bid dat Gods wil op aarde zal worden gedaan te midden van deze wereldwijde crisis.
 • Laten we ten slotte bidden dat het lichaam van Christus wereldwijd in vertrouwen zal opstaan ​​en de Heer zal toestaan hun harten en gedachten te reinigen van alles wat Hem verdriet doet, zodat Hij ongehinderd door hen heen kan stromen om de mensen om hen heen aan te raken.

‘Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest’ (Psalmen 91: 1-3).

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Oproep tot gebed voor de viering van het Loofhuttenfeest in oktober a.s.!

De afgelopen weken zijn internationale reizen, waaronder toerisme naar Israël, zwaar getroffen door de Coronavirus-dreiging. Israël reageerde strenger dan de meeste andere landen, met inbegrip van een verplichte quarantaine van twee weken voor inkomende bezoekers en het annuleren van grote openbare evenementen, zoals de Marathon van Jeruzalem. We verwachten dat deze beperkingen volledig zullen worden opgeheven en dat het leven hier in Jeruzalem weer normaal zal worden tegen de tijd dat onze viering van het Loofhuttenfeest begin oktober aanbreekt. En wat er ook gebeurt, we zijn van plan om "het feest te vieren", zoals Zacharia 14:16 gebiedt! Maar we vragen je wel om met ons mee te bidden voor het feest van dit jaar, en om de dreiging van het Coronavirus zo snel mogelijk volledig te beheersen en te elimineren.

Dit is een speciaal Loofhuttenfeest voor de ICEJ, aangezien het de 40e verjaardag is van onze bediening hier in Israël. We hebben dus extra wijsheid en inzicht nodig om dit speciale Feest te organiseren en ook om het schema aan te passen aan de uitdagingen van de huidige situatie.

 • Bid dat we de "geest van Christus" zullen ervaren als we dit jaar het feest organiseren (1 Korintiërs 2:16).
 • Bid dat de juiste sprekers en aanbiddingsleiders dit jaar zullen komen tijdens de Soekot-bijeenkomsten in Jeruzalem.
 • Bid dat Israëli's vooral gezegend zullen worden door vele christenen die op het feest solidariteit met Israël komen betuigen. 
 • Daarnaast verzoeken we je ook om te bidden dat de Heer krachtig gaat ingrijpen om levens te sparen en het lijden en de angst veroorzaakt door het Coronavirus te elimineren.
 • Bid dat Gods wil op aarde zal worden gedaan te midden van deze wereldwijde crisis.
 • Bid dat medische experts en overheidsinstanties deze bedreiging voor de volksgezondheid over de hele wereld snel kunnen bedwingen en uitroeien.
 • Bid ten slotte dat God Israël als natie zal gebruiken om met de oplossing te komen om deze dreiging teniet te doen.

Werk van de ICEJ onder de Volkeren

De verspreiding van het Coronavirus heeft ertoe geleid dat veel landen hun grenzen hebben gesloten om de mensen in hun land te beschermen. Dit heeft invloed gehad op het werk van ICEJ in veel landen. Een bijeenkomst in de Verenigde Staten en een reis naar meerdere kerken in Maleisië en een conferentie van predikanten van meer dan 2000 voorgangers in Taiwan zijn geannuleerd. In deze bijeenkomsten heeft de ICEJ de mogelijkheid om vanuit de kerk binnen deze naties contacten te leggen en om steun te vragen voor Israël.

Ook stonden er al bezoeken gepland aan gevestigde afdelingen in India, Finland, Zuid-Afrika en de Filippijnen, terwijl ook werd gewerkt aan het openen van een nieuwe afdeling in Indonesië, Maleisië en Eswatini (voorheen Swaziland). De komende weken en maanden zijn er meer dienstreizen gepland naar België, Canada, Papoea-Nieuw-Guinea, Noorwegen en Zweden, om maar een paar landen op onze reisroute te noemen. Er gebeuren prachtige dingen in al deze naties in termen van opwekking in de kerken en het keren van veel harten naar Israël.

 • Bid voor zegeningen en voorzieningen van de Heer tijdens deze dienstreizen naar verschillende delen van de wereld.
 • Bid voor de aanwezigheid en kracht van de Heer in de samenkomsten, en voor goddelijke bescherming tegen het Coronavirus en andere ziektes onderweg.
 • Bid dat er in elk bezocht land veel zal worden bereikt om meer opwekking in de kerken op te wekken, steun voor de ICEJ op te bouwen en regeringen proberen te verschuiven naar meer pro-Israël posities.
 • Laten we ook bidden dat de Heer de geplande samenkomsten beschermt tegen annulering. In de komende maanden heeft de ICEJ zijn internationale leidersconferentie, evenals reizen naar Papoea-Nieuw-Guinea, Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Canada, Ivoorkust en Khazakstan.
 • Houd deze reizen alstublieft in gebed. Als de Heer tot je spreekt over deze reizen stuur dan een e-mail naar de ICEJ op prayerwave@icej.org.

‘Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen’ (2 Korintiërs 2:14).

Ook Themastudie samenkomsten over Israël tot 1 juni verboden

Tijdens het samenstellen van deze gebedsbrief  maakte het kabinet een reeks nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Premier Rutte zei dat een volledige lockdown nog niet nodig is, maar dat het een volgende stap zou kunnen zijn.

Voorlopig worden alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen tot en met 1 juni verboden.

Dit geldt dus ook voor de reeds geplande themastudies over Israël in Zwolle, Leeuwarden en Kampen. Zie voor meer informatie over de geplande spreekbeurten de agenda op de website.

Maar jullie hoeven niet bang te zijn dat je zonder onderwijs over Israël komt te zitten.

Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen verwijs ik je graag naar onze website www.icej.nl

Wij zijn ook te vinden op Facebook: @icej.nl en YouTube: ICEJ Nederland.

 

Ook geven we je op de website een handreiking om vanwege de Coronacrisis Gods Woord te proclameren en gebedspunten door te bidden.

 

Afgelopen najaar zijn wij gestart met de ICEJ Nederland podcast. Het is ons verlangen om het Woord verder te brengen in Nederland voor een breder publiek.  

ICEJ Nederland post wekelijks, elke vrijdagavond om 19.00 uur, een nieuwe aflevering van de verdiepingspodcast. Iedere week volgt er een interview, Bijbelgedeelte of andere interessante onderwerpen waarin de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof verder worden uitgelegd of worden onderzocht.

Een verdiepingspodcast dus met een mix van onderwerpen zoals een interview, studies, wekelijkse Thora lezingen (parasja) of over actuele Joodse feesten. Jacob Keegstra neemt je graag mee naar de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof, om ons geloof verder te verdiepen en te verrijken. Luister je mee?

Uiteraard kunt je de podcast ook beluisteren op je smartphone. Volg of abonneer je via de app en je krijgt automatisch bericht van de nieuwe aflevering.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid voor de na 1 juni geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.
 • Bid voor de geplande activiteiten rondom het 40 jarig bestaan van de ICEJ.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Extra gebedspunten vanwege Corona, maart 2020

Beste gebedspartners,

Ondanks de wereldwijde corona crisis, is er in de hemel geen paniek. God staat boven alles.

"Wees niet bang" - wat er ook om ons heen gebeurd, God moedigt ons aan om niet bang te zijn. 

"Ik ben je schild" - God verklaard dat Hij onze bescherming is. We zullen Zijn visie niet hoeven te verdedigen, omdat God Zelf ons zal verdedigen als we Hem geloven voor Zijn visie.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 1. Gebed voor Israël

Israëlische verkiezingen

Afgelopen maandag 2 maart zijn er in Israël de derde verkiezingsronde geweest. Nu mag Benjamin Netanyahu een regering gaan vormen. Vooraf sprak hij tijdens een Likud-bijeenkomst in Beit Shemesh en zei dat zijn eerdere verklaringen ten gunste van het annexeren van de nederzettingengemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever nog steeds van kracht zijn, maar de uitvoering van elk plan tenminste moet wachten tot na de geplande verkiezingen op 2 maart. "Als we winnen, blijven we geschiedenis schrijven," zei Netanyahu. "Als we winnen, zullen we de soevereiniteit over alle Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria uitbreiden."

 • Laten we bidden dat Gods man in een positie van autoriteit over Israël zal worden geplaatst. Net zoals koning David niet door zijn collega's of broeders zou zijn gekozen, stelde de Heer hem echter wel aan en hij was een gezalfde des Heren voor Israël.
 • We vragen al onze Jesaja 62 gebedspartners om de komende weken serieus de Heer te zoeken namens Israël, haar volk en hun leiders.
 • En bid ook voor premier Netanyahu die strafrechtelijk wordt vervolgd op beschuldigingen die volgens velen oneerlijk, gekunsteld en politiek gedreven zijn.

‘Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid’ (Psalm 125:1-2).

De deal van de eeuw

Vorige maand onthulde de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw vredesplan tussen de staat Israël en de Palestijnse autoriteit, genaamd de Deal of the Century.

Onze eerste reactie op het plan is er één van voorzichtige acceptatie, vooral omdat Trump blijft tonen een grote vriend van Israël te zijn, in overeenstemming met zijn recente historische beslissingen over Jeruzalem, de Golan en de wettigheid van de nederzettingen.

Het plan:

1.  Bevat veel elementen die zeer gunstig zijn voor Israël;
2.  Drastisch de trend van de laatste decennia omkeert, waarbij de internationale
     gemeenschap langzaam de rechten en posities van Israël aantastte zonder
     Palestijnse concessies te vereisen; en

3.  Test voor het eerst in de geschiedenis van het vredesproces in het Midden-

     Oosten de werkelijke bedoelingen van het Palestijnse leiderschap en bestraft hen

     voor het verwerpen van de vrede met Israël.

De Deal steunt voornamelijk Israël en geeft Israël controle over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het geeft ook controle over de Jordaanvallei die van vitaal belang is voor de bescherming van de oostgrens van Israël. De deal schetst ook een optie voor de Palestijnse Autoriteit om een ​​staat te vormen, maar één van de voorwaarden zou de volledige ontwapening van Hamas zijn, die hoogstwaarschijnlijk een burgeroorlog onder de Palestijnen tot gevolg zal hebben.

 • Bid de komende weken voor het door Trump gepresenteerde vredesplan om een ​​duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen te smeden.
 • Laten we bidden voor de veiligheid van Israël en zijn volk met het oog op deze deal.
 • Laten we bidden dat de Heer aan beide kanten de juiste mensen in het leiderschap zal aanstellen zodat Zijn wil en doelen in het heilige land zullen worden bereikt.

‘Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt’ (Spreuken 21:1).

43 nieuwe Ethiopische immigranten kwamen naar Israël!

Maandagavond 24 februari, arriveerden drieënveertig nieuwe Ethiopische immigranten in Israël. Na maanden vertraging, grotendeels vanwege het ontbreken van een nieuwe regering, wil Israël dit voorjaar 400 Ethiopische Joodse immigranten verwelkomen op vluchten gesponsord door de ICEJ. De vernieuwing van de Ethiopische aliyah zal nieuwe hoop geven aan ongeveer 8.000 leden van de Falash Mura-gemeenschap die nog steeds in doorgangskampen in Gondar en Addis Abeba wachten - sommige nu al 20 jaar - om herenigd te worden met hun families in Israël.

De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem heeft de afgelopen jaren de Ethiopische aliyah-vluchten gesponsord, met ongeveer 1.600 leden van de oude Israëlische gemeenschap sinds de regering in 2015 besloot het laatste overblijfsel van het Ethiopische Jodendom terug te laten keren. Hoewel velen zich de afgelopen generaties tot het christendom hebben bekeerd, vaak onder economische dwang, mogen ze naar Israël verhuizen onder een beleid van gezinshereniging. De meeste mensen die in moeilijke omstandigheden in de doorgangskampen leven, hebben nauwe verwanten onder de 140.000 Ethiopische Joden die zich al in Israël bevinden.

Senior functionarissen van het Israëlische en Joodse Agentschap hebben de ICEJ verzekerd dat zodra er een nieuwe regering wordt gevormd, ze ijverig zullen werken om al die resterende Ethiopische Joden naar huis te brengen die in aanmerking komen om aliyah te maken in de komende jaren. Dit betekent dat de ICEJ klaar moet staan ​​om te helpen met deze verhoogde vluchten terwijl de historische Ethiopische Joodse terugkeer naar Israël ten einde loopt.

Doe mee en breng meer Joden terug naar Israël!

 • Dank God dat de aliyah vanuit Ethiopië weer op gang is gekomen en dat 43 Ethiopische Joden “thuis” mochten komen.
 • Bid dat de integratie en hereniging in Israël soepel zal verlopen.
 • Bid dat de nog resterende in Ethiopië woonachtige Joden ook spoedig mogen thuiskomen.
 • Bid dat de ICEJ, ook financieel, klaar zal zijn om te helpen bij het naar huis brengen van de laatste groep Ethiopische Joden.

‘Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde’ (Jeremia 31:10).

 

55.000 leerlingen moesten thuisblijven

Vanwege spanningen rondom de Gazastrook heeft het leger besloten om diverse wegen af te sluiten. Hierdoor konden in de afgelopen dagen veel scholen niet open, en moesten 55.000 leerlingen noodgedwongen thuisblijven. Er werden weer meer dan 20 raketten afgevuurd op Israël. De IDF heeft zowel in de Gaza als in Damascus doelen aangevallen van de Islamitische Jihad.

 • Bid dat de vijanden van Israël ontzag zullen hebben voor de Almachtige God van Israël.
 • Bid dat de rust aan de grenzen van Israël in het Noorden en in de Gaza terugkeert.
 • Bid om bescherming voor met name de grensbewoners en in het bijzonder de schoolgaande kinderen.

‘Hoor, Israël! Gij staat thans vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw hart niet week worden, vreest niet, wordt niet angstig en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven’ (Deuteronomium 20:3-4).

Jeugd in Israël

De Heilige Geest heeft de harten van de jongere generatie in heel veel landen aangeraakt om zich met hart en ziel tot de Heer te wenden. In Brazilië vulden 150.000 jonge mensen drie stadions om de Heer aan te roepen en hen in vuur en vlam te zetten met een liefde in hun hart om het Evangelie te kunnen delen en naar de naties te kunnen worden uitgezonden. Nu hebben veel jonge mensen over de hele wereld, waaronder jonge gelovigen in Israël, dit gehoord en de oproep aangenomen om 40 dagen te bidden en te vasten en de Heer te vragen om een ​​uitstorting van Zijn Heilige Geest, zodat zij effectief het werk van de bediening in de naties kunnen doen.

 • Bid dat de Heer deze jonge mensen genade zal geven om te vasten en te bidden.
 • Bid ook dat de Heer tot hen zal spreken op een krachtige manier en hen dromen en visioenen zal geven.
 • Bid ook dat de Heer hen in contact zal brengen met mentoren uit de oudere generatie die hen zullen bemoedigen en helpen om te leven voor Jezus.

‘Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban’ (Maleachi 4:6).

 1. Gebed voor de Volken

Reis naar Zuidoost-Azië

De komende weken zal de ICEJ-leiding uit Jeruzalem een ​​aantal landen bezoeken om het Woord van God te delen. De Heer heeft gesproken dat dit een jaar is voor de ICEJ om de "kennis van de Heer" door te geven "om de aarde te bedekken zoals de wateren de zee bedekken" (zie Jesaja 11: 9). Dit vers zal natuurlijk zijn vervulling in het Messiaanse koninkrijk krijgen, maar we kunnen de boodschap van de reddende kennis van Zijn genade in Jezus en de machtige hand van de Heer in het herstel van Israël in onze tijd al verspreiden onder de naties. We gaan naar veel landen waar de mensen hongerig zijn naar deze Bijbelse waarheden.

 • Bid dat de Heer hen zalft met Zijn kracht en autoriteit als ze spreken en delen in vele kerken en in besloten bijeenkomsten.
 • Laten we ook bidden dat ze de gelegenheid zullen krijgen om deze naties op een machtige manier te beïnvloeden.
 • Bid voor de ICEJ-leiders die de komende weken zullen spreken in India, Maleisië, Singapore, Taiwan en Papoea-Nieuw-Guinea.
 • Laten we bidden dat de Heer Zijn woord door onze leiders als de standaard zal vrijgeven en om vrijmoedig over Israël te kunnen spreken.
 • Bid dat de Heilige Geest over deze bijeenkomsten zal waaien en dat het woord dat zij spreken goddelijk door Hem zal worden geïnspireerd.
 • Bid dat de juiste mensen aanwezig zullen zijn bij deze vergaderingen en dat de Heer hun harten zal verzachten en dat Zijn woord vrucht zal voortbrengen wat zal resulteren in een verschuiving in het hart van de kerkleiders en regeringsfunctionarissen om naast Israël te staan.

‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u’ (Psalmen 32: 8).

 

India en het werk van ICEJ in deze natie

Eén van de belangrijkste doelen van de ICEJ in de naties is om liefde voor Israël bij de kerk op te wekken en de regeringen van de naties op één lijn te brengen met Israël door een Bijbelse basis te delen waarom het belangrijk is voor de Naties om Israël en Gods doelen te ondersteunen in dit land. De Indiase tak van de ICEJ is een zeer sterke met solide banden in de regering en het lichaam van Christus in deze natie.

 • Laten we bidden voor India en de Heer vragen om wijsheid en openbaring te blijven geven aan de ICEJ-leider Pastor Dany en dat hij bij de voorgangers en regeringsleiders de kans krijgt om liefde voor Israël te genereren om een ​​sterker standpunt in te nemen ter ondersteuning van Israël.
 • Bid dat de Heer voor Pastor Dany de weg zal banen om met regeringsfunctionarissen, kerkleiders en de juiste mensen het werk van de ICEJ en Gods doeleinden voor Israël in India uit te breiden.

‘Dat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht’ (Efeziërs 1:17-19).

 

Relatie tussen Europese landen en Israël

Veel Europese landen zijn gesticht als christelijke landen met liefde voor Israël, maar in de loop van de jaren kunnen we zien dat veel van deze landen zijn afgedwaald van de Bijbelse morele normen en waarden. Met afnemende morele normen, uitgezonden via de reguliere media, is het aan christenen in deze landen om een ​​standpunt in te nemen ten opzichte van Israël. Als een wereldwijd lichaam van voorbidders hebben we het voorrecht om in de kloof voor Europa te gaan staan ​​en God te vragen deze naties terug te trekken naar hun eerste liefde.

 • Laten we bidden dat de Heilige Geest op een ongekende manier over Europa zal worden uitgestort en dat het hart van de Naties van Europa wordt verzacht in de richting van de oproep aan de kerk om naast Israël te gaan staan.
 • Laten we bidden dat dit een voorbeeld zal zijn in het beleid van de Europese Unie.

‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert’ (Openbaring 2:4-5).

Het Coronavirus (COVID19)

De wereld is gealarmeerd door de verspreiding van het Coronavirus uit China.
Eind december 2019 meldde een kleine groep mensen die allemaal op een kleine markt voor zeevruchten en levende dieren in Wuhan, China werkten, longontsteking. De oorzaak van de uitbraak was een nieuw virus dat nog nooit eerder was gezien, later het Novel Coronavirus (COVID19) genoemd. Sinds de eerste uitbraak zijn meer dan 2.200 mensen gestorven, en de ziekte heeft nu veel delen van China en andere Zuidoost-Aziatische landen en ook Europa bereikt.

 • Laten we bidden dat het virus zal worden gestopt en dat levens worden gespaard.
 • Bid voor de christenen in China die worden vervolgd voor hun geloof en vraag God om hen op een krachtige manier te gebruiken om de naam van Jezus te verheerlijken.
 • Bid dat de verspreiding van dit virus zal worden beperkt en dat gezondheidsinstanties antwoorden zullen hebben op hoe de geïnfecteerde patiënten te behandelen en hen te helpen herstellen van de gevolgen ervan.
 • Bid ook dat degenen die besmet zijn zich tot geloof in de Levende God zullen wenden voor genezing en redding.

‘Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen…….’ (Maleachi 4:2a).

 

 1. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Gods Geest bewoog zich krachtig tijdens de ICEJ Envision Conference 2020!

God heeft op een geweldige manier tijdens de ICEJ Envision Pastors & Leaders Conference vele mannen en vrouwen geïnspireerd! Er was een grote honger om de visie van de Heer voor dit jaar 2020 te ontvangen.

Vier dagen lang hebben meer dan 80 pastors en leiders van over de hele wereld het land en de bevolking van Israël mogen ervaren en zij verbonden zich met Messiaanse en Arabische pastors en leiders in Israël. Ze gingen op avontuur naar Efrat, een Joodse nederzetting op de westelijke oever om te horen van de veerkrachtige en vredezoekende Joodse inwoners die in een gebied onder voortdurende terreuraanvallen wonen.

Toen ze bij het grenscontrolepunt in Efrat stonden, zagen ze veel Arabieren terugkomen via de Israëlische grenspatrouille om naar huis te gaan na een lange dag werken met Israëli's. Honderden Arabieren met Israëlische werkvergunningen passeren elke dag de Israëlische grenspatrouille vanuit hun Arabische stad naar de Israëlische stad Efrat om te werken, omdat het loon vier keer meer is dan wat ze in hun eigen stad ontvangen. Deze internationale leiders konden nu met eigen ogen zien hoe Israëliërs en Arabieren dagelijks vreedzaam werken en met elkaar omgaan.

De excursie naar het Weizmann Institute of Science in Rehovot gaf meer inzicht in de innovatieve, nieuwsgierigheid gestuurde benadering van Israël voor wetenschappelijke studies en Nobelprijs winnende ontdekkingen. Een rondleiding door het huis van Chaim Weizmann, de eerste president en oprichter van Israël van het Instituut, bood een dieper inzicht in de vroege dagen van de moderne geschiedenis van Israël.

En ten slotte bezochten ze Yad Vashem - het World Holocaust Remembrance Centre, waar velen diep werden geraakt door de verhalen, foto's, video's en informatie die ze ontdekten over het gruwelijke lijden dat het Joodse volk tijdens de Holocaust heeft doorstaan. Ze zagen dat de vijand probeerde het volk van Israël weg te vagen. En nu zagen ze met hun eigen ogen dat Gods soevereine hand over hen is. Hen niet alleen beschermt, maar ook het volk en het land van Israël maakt, zodat het gaat bloeien en schitteren onder de naties voor Zijn glorie!

 • Dank God voor deze zegenrijke conferentie.
 • Bid dat deze geïnspireerde pastors en leiders tot zegen in hun eigen land zullen zijn.

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen; ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren’ (Handelingen 2:17-18).

‘Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat’ (Jesaja 40:31).

Themastudies over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themastudies gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themastudie in Zwolle is op zaterdag 14 maart a.s. Op dinsdagavond 17 maart a.s. is er een themastudie in Kampen en dan is er zaterdag 21 maart a.s. weer themastudie in Leeuwarden. Zie voor meer informatie de agenda op de website.

 • Dank God voor de steeds trouwe aanwezigen die deze studies bezoeken.
 • Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid voor de te organiseren themastudies in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.
 • Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.
 • Bid voor de geplande activiteiten rondom het 40 jarig bestaan van de ICEJ.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.
Jan Posthumus

 


1. Gebed voor Israël

Verkiezingen in Israël 

Momenteel bevindt Israël zich midden in zijn derde verkiezingscampagne met het stemmen op 2 maart a.s. Het is zo'n ongewoon seizoen in Israël, en er zijn nog steeds zoveel onbeantwoorde vragen waarom de Knesset en het volk geen collectieve beslissingen lijken te nemen over een coalitieregering en vooral wie de premier zal worden. Wij vragen u te blijven bidden dat alle ongerechtigheid wordt ontmaskerd en dat een geest van nederigheid en compromis over de verschillende leiders van Israël komt.

De huidige politieke impasse komt ook op een moment dat de Trump-regering haar vredesplan 'Deal of the Century' heeft vrijgegeven wat een grote impact op de campagne zou kunnen hebben. Velen zien nauwe overeenkomsten tussen de juridische problemen waarmee premier Benjamin Netanyahu wordt geconfronteerd en het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Veel conservatieve christenen en joden geloven dat het dezelfde globalistische krachten in Amerika en Israël zijn die van deze leiders proberen af ​​te komen. We zullen moeten afwachten om te zien wat er gaat gebeuren. Maar we kunnen dit biddend doen, met volledig vertrouwen en in zekerheid dat God - en niet de mens - de controle heeft over het lot van Israël.

·       Laten we bidden dat God - zelfs tijdens dit verkiezingsproces - zijn doelen en plannen voor Israël en zijn rechtmatige leiders voor deze tijd en dit seizoen uitwerkt.

·       Bid ook dat God het Israëlische volk zal leiden over hoe ze op 2 maart moeten stemmen.

·       Bid dat er een doorbraak zal komen in de politieke impasse in deze derde verkiezingsronde, die de duidelijke betekenis heeft dat God de natie stuurt in de koers die Hij wil.

·       En bid voor zowel premier Netanyahu als president Trump als ze worden geconfronteerd met juridische processen die velen als gekunsteld en oneerlijk beschouwen.

‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen’ (Spreuken 16: 9).

 

Israëlische staatsbegroting 

Sinds 1 januari  van dit jaar heeft de nationale regering van Israël nog geen goedgekeurde begroting en kan ze zelfs niet beginnen eraan te werken totdat een nieuwe regering wordt gevormd na een derde ronde van verkiezingen die op 2 maart staat gepland. Afhankelijk van de resultaten van die verkiezingen zou het tot eind april kunnen duren voordat een nieuw budget voor stemming in de Knesset komt. In de tussentijd zullen alle overheidsinstanties van de IDF, tot scholen, ziekenhuizen en algemene diensten die de overheid gewoonlijk financiert, worden gefinancierd via een voortdurende resolutie die geen onvoorziene omstandigheden toestaat. Aangezien er al een ongewoon ernstige griepuitbraak is geweest en wijdverspreide schade is veroorzaakt door ruw winterweer, is de noodzaak voor overheidsinstellingen om flexibele begrotingen te hebben al een probleem geworden.

·       Bid dat de komende verkiezingen een duidelijk resultaat zal opleveren en dat daarna een functionerende coalitieregering het mogelijk maakt een begroting goed te keuren.

‘U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed voor de ellendige, o God’ (Psalm 68: 11b).

 

Regionale veiligheid 

De regionale veiligheidssituatie blijft zeer onstabiel in het Midden-Oosten. Iran heeft onlangs een grote strategische tegenslag geleden toen de VS generaal Qassem Soelmani, leider van de IRGC Quds Force vermoordde samen met enkele van zijn senior assistenten. Maar Iran behoudt het verlangen en de vele mogelijkheden om de VS en hun regionale bondgenoten, waaronder Israël, aan te vallen. Iraanse en zijn proxy-milities hebben al geprobeerd verschillende wraakaanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen in Irak en elders. Daarnaast probeert de terreurmilitie van de Islamitische Staat (IS) een comeback te maken. Ondertussen wordt de noordgrens van Israël bedreigd door een hernieuwde opbouw van militaire macht door het Assad-regime van Syrië en de Libanese sjiitische terreurmilitie Hezbollah. Bovendien blijft de zuidelijke grens met de door Hamas geregeerde Gazastrook een bron van veiligheidsproblemen voor de Joodse staat.

 • Bid dat Amerikaanse en Israëlische militaire en politieke leiders wijsheid en inzicht zullen hebben om met al deze bedreigingen om te gaan, en dat diegenen in uniform sterk en waakzaam zullen blijven.

‘Zo nam Jozua heel dat land in, overeenkomstig alles wat de HEERE tegen Mozes gezegd had. Jozua gaf het aan Israël in erfelijk bezit, volgens hun afdelingen wat hun stammen betreft. En het land rustte van de strijd’ (Jozua 11:23).

 

2.    Gebed voor de Volken

Wereld Holocaust Forum


In de laatste week van januari organiseerden de Israëlische president Reuven Rivlin en Yad Vashem het vijfde jaarlijkse World Holocaust Forum in Jeruzalem, dat de opkomst van het wereldwijde antisemitisme wil bestrijden. Het evenement van dit jaar trok veel staatshoofden, presidenten, gouverneurs, koningen en vorsten en vele andere buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders uit bijna 50 landen over de hele wereld. Dit omdat het de 75e  verjaardag van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz markeerde. ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler en zijn vrouw Vesna hadden de eer om verschillende van de georganiseerde evenementen bij te wonen, waardoor ze zich konden mengen onder enkele van de wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders die in Jeruzalem waren verzameld.

Omdat dit één van de grootste diplomatieke evenementen ooit in Israël was, waar zulke belangrijke onderwerpen bij zo'n belangrijke gelegenheid aan de orde kwamen, vragen we u dat het evenement een impact blijft houden op de aanwezige internationale leiders bij hun terugkeer naar hun respectievelijke landen.

 

·       Dank God dat Koning Willem Alexander de jaarlijkse World Holocaust Herdenking heeft bijgewoond; Yad Vashem heeft bezocht en met Nederlandse Holocaust overlevenden heeft gesproken.

 • Bid dat God de tijd die ze in Jeruzalem en andere steden in Israël hebben doorgebracht, gebruikt om hun naties op een krachtige manier te beïnvloeden, waardoor ze altijd achter Israël en het Joodse volk blijven staan.
 • Bid ook voor de naties en voor Israël om de ware koning van Israël te leren kennen.

 

Excuses Rutte tijdens Auschwitzherdenking

“Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen”.

Met deze woorden heeft Premier Mark Rutte zich op de Auschwitzherdenking op zondag 26 januari jl. in Amsterdam verontschuldigd voor het in de steek laten van de Nederlandse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dit in de aanwezigheid van een kleine groep overlevenden.

·       Dank God dat er eindelijk door de Nederlandse regering excuses zijn aangeboden aan de nog overlevende Nederlandse joodse landgenoten.

·       Bid dat deze schuldbelijdenis een zegenende uitwerking zal hebben voor ons  land en volk.

·       Bid voor ons Koningshuis en de Nederlandse regering.

‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid’ (1 Timotheüs 2: 1-2).

 

Innovatief Israël een licht en hoofd onder de volken

TIME magazine publiceert jaarlijks een lijst met 100 beste uitvindingen van het afgelopen jaar. Dit jaar werden niet minder dan negen Israëlische uitvindingen in deze top-100 opgenomen, een wereldrecord.

Verder gaan Israëlische techneuten brainstormen over de aanpak van de bosbranden in Australië.

·       Dank God voor deze wereldwijde invloed en dat dit tot zegen voor vele naties zal zijn.

·       Bid dat veel landen hierdoor tot erkentenis van de Waarheid zullen komen.

‘Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellentot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken’ (Jesaja 42:6).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 

ICEJ verwelkomt Trump ‘s inspanningen voor vrede

Als reactie op de onthulling van het langverwachte vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump op dinsdag (28/01/2020), prees de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem president Trump voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren om een ​​duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen te smeden. Het Israëlische volk wordt ook gewaarschuwd tegen het permanent verdelen van het Land dat hun is beloofd.

"President Trump is een goede vriend van Israël en hij heeft de dynamiek van het falende vredesproces in het Midden-Oosten al ingrijpend veranderd met zijn belangrijke beslissingen over Jeruzalem en de Golan," zei ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler. "Zijn plan probeert nu een weg te vinden naar een betere toekomst voor beide volkeren in dit betwiste land."

De ICEJ juichte het Trump-plan toe om eindelijk de trend van de afgelopen decennia te doorbreken, waarbij de internationale gemeenschap langzaam de rechten en standpunten van Israël wegvaagde zonder enige Palestijnse concessies te eisen. Een onbehulpzame aanpak die uiteindelijk leidde tot de uiterst onevenwichtige resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad.

Dr. Bühler voegde eraan toe dat “hoewel het voorstel van Trump verreweg beter is dan de vredesplannen uit het verleden en veel elementen bevat die zowel Israël als de Palestijnen ten goede zullen komen, het nog steeds een plan is om het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd permanent te verdelen”.

Hij uitte ook zijn bezorgdheid over het feit dat het plan de mogelijkheid van een staat biedt aan een corrupt Palestijns leiderschap dat stevig verankerd blijft in zijn afwijzing van Israël en blijft de hoop en de toekomst van het Palestijnse volk verkwisten.

"De release van het vredesinitiatief van Trump betekent nu dat het Israëlische volk nog zwaardere beslissingen moet nemen in hun komende derde verkiezingsronde. Uit respect voor de Israëlische democratie dringen wij er bij alle christenen op aan te bidden dat zij zich zullen verenigen rond een wijze koers voor hun natie," zei Dr. Bühler.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem werd opgericht in september 1980, op een moment dat de laatste dertien nationale ambassades Jeruzalem verlieten onder bedreiging van een Arabisch olie-embargo. In reactie daarop besloten meer dan 1.000 christenen uit 32 landen verzameld in Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem te openen als een daad van solidariteit met de diepe Joodse gehechtheid aan de stad en het Land van Israël. Tegenwoordig wordt de ICEJ beschouwd als 's werelds grootste pro-Israëlische christelijke organisatie, met afdelingen in meer dan 90 landen en een bereik in meer dan 170 landen wereldwijd.

 • Dank God voor het werk van de ICEJ wereldwijd, de trouw en verbondenheid aan en met het volk van God.
 • Dank God dat de ICEJ dit jaar zijn 40 jarig bestaan mag vieren.
 • Bid dat het nieuwe vredesinitiatief door Israël en de omringende landen in het Midden Oosten zal worden omarmd.

 

Onze hulp aan de armen in Israël 

De ICEJ is actief betrokken bij een aantal sociale hulpprojecten om mensen in nood in Israël te helpen en deze hulp raakt mensen uit alle etnische en religieuze gemeenschappen in het Land. Sommige van onze medewerkers helpen bij een wekelijkse outreach die we sponsoren in Rishon LeZion, waar Israëli's in nood naar een parkeerplaats in een winkelcentrum kunnen komen om voor een paar sikkels voedsel en kleding met een hoge korting te "kopen". Het ICEJ-personeel was er met andere vrijwilligers om ongeveer 500 "shoppers" te begroeten en hen naar huis te sturen geladen met volle zakken en karren met voedsel. Velen hadden een glimlach op hun gezicht en dankbare harten voor de goederen die ze ontvingen, terwijl anderen er zo zwaar en vermoeid uitzagen van de armoede die ze dag na dag verdragen. Er waren veel ouderen, Russische en Ethiopische immigranten en gezinnen met kleine kinderen.
 
De ICEJ is vereerd om samen te werken met dergelijke lokale liefdadigheidsinstellingen om de hongerigen in Israël te helpen voeden.

·       Bid voor deze en andere sociale hulpprojecten waar we bij betrokken zijn, dat zij de armen in Israël zullen dienen en “dagelijks brood” verstrekken op zowel fysiek als spiritueel niveau.

·       Bid dat God deze gezinnen uit de armoede zal tillen en in al hun behoeften zal voorzien.

·       Bid ook dat de ICEJ een groter instrument in Gods handen mag zijn om voor de armen in Israël te zorgen.
 

 ‘Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn’ (Jesaja 58:10).
 

Themastudies over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themastudies gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themastudie in Zwolle is op zaterdag 8 februari a.s. Op dinsdagavond 25 februari a.s. is er een themastudie in Kampen en dan is er zaterdag 29 februari a.s. weer themastudie in Leeuwarden. Zie voor meer informatie de agenda op de website.

·       Dank God voor de steeds trouwe aanwezigen die deze studies bezoeken.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themastudies in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten januari 2020

Vandaag is in Israël het World Holocaust Forum, waar 50 regeringsleiders aanwezig zijn. Ook onze koning Willem Alexander is daarbij aanwezig. Hij kwam al een dag eerder om een rondleiding te krijgen op Yad Vashem. Van alle landen is in Nederland het hoogste percentage joden weggevoerd.

- Bid voor dit World Holocaust Forum, dan de regeringsleiders weet hebben wat er allemaal heeft afgespeeld tijdens de Holocaust.

- Dank dat koning Willem Alexander hierbij aanwezig is, als steun vanuit Nederland.

- Bid voor de herdenkingen in Nederland, met name in Westerbork en Apeldoorn, waar het joods psychiatrisch hospitaal in 1943 werd ontruimd en de 1300 joods patiënten zijn weggevoerd. Op 26 jan. is het Herdenkingscentrum Apeldoornse Bosch open voor het publiek.


1.    Gebed voor Israël

De onopgeloste verkiezingen van Israël

Het land Israël staat nu voor zijn derde verkiezingsronde in het afgelopen jaar. De volgende nationale stemming vindt plaats op 2 maart a.s. en de vroege peilingen geven aan dat de politieke impasse nog steeds niet kan worden opgelost. Het is echt een ongebruikelijke tijd voor de natie en velen zijn gefrustreerd dat hun stemmen niet van invloed lijken te zijn. Er zijn ook zorgen over de schade die dit kan aanrichten aan de economie van het land, evenals de verleiding onder de vijanden van Israël om te denken dat het land zonder leider is en dus kwetsbaar voor aanvallen.

·       Bid dat de juiste leider (s) uit deze derde verkiezingsronde zullen komen om de natie in de toekomst te besturen.

·       Bid voor premier Benjamin Netanyahu als hij wordt geconfronteerd met aanklachten die velen als oneerlijk beschouwen en een achterhaalde poging om hem te schande te maken en hem uit de politieke macht te verdrijven.

·       Bid dat het Israëlische volk een consensus bereikt over hoe de huidige politieke crisis op te lossen en te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt.

·       Bid dat het Israëlische publiek zich tot de Heer zal wenden voor een duidelijke richting voor hun land.

·       Vraag de Heer om de economie van het land sterk en groeiende te houden in deze tijd van onzekerheid.

·       Bid voor Gods goddelijke bescherming over het Israëlische volk terwijl het politieke vacuüm voortduurt.

·       Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël te schaden.

‘Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid‘ (Psalm 121: 4-8).

Veiligheid van Israël

Met het nieuwe jaar zijn de spanningen direct weer hoog opgelopen. De VS heeft de Iraanse generaal Soleimani gedood. Iran heeft wraak gezworen. Lees verder onder gebedspunten volken rondom Israël.

Midden in deze huidige politieke impasse hebben Hamas en de islamitische Jihad Israël vanuit Gaza aangevallen. Ondertussen dreigt Hezbollah aan te vallen vanuit Libanon en Syrië. Verder blijft Iran - die al het bovenstaande sponsort - militaire troepen en wapens verplaatsen naar Syrië, Libanon en Irak die Israël kunnen aanvallen. Israël heeft recentelijk gewapende terroristische installaties in Gaza en Iraanse militaire bases in Syrië en (naar verluidt) Irak aangevallen. Daarom nemen de zorgen van Israël toe over de voorbereidingen van Iran op een grote aanval op hun natie.

·       Bid dat de Heer, de ware beschermer van Israël, het volk en het land Israël zal beschermen tegen alle aanvallen van Israëls vijanden.

·       Bid dat de plannen van de vijand om Israël te beschadigen en te vernietigen zullen worden blootgesteld, gefrustreerd en verijdeld.

·       Bid dat Israëlische politieke en militaire leiders de wijsheid en kennis en een vooruitziende blik zullen hebben die op dit moment nodig is om de natie te verdedigen.

·       Dank de Heer God voor zijn trouw aan Israël in deze en alle generaties!

‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gunt u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde’ (Jesaja 62: 6-7).

2.    Gebed voor de Volken

Iran, de Koerden en het Noorden van Syrië

Met het nieuwe jaar heeft de VS een hoge generaal van Iran gedood. Iran heeft massaal wraak gezworen aan hun aartsvijand VS. De spanning is niet alleen tussen Iran en de VS, ook tussen Shi'iten en Soennieten laait de spanning weer op. En in het Midden Oosten duurt het meestal niet lang, of ook Israël wordt erbij betrokken.

 •             Bidt dat deze spanning niet verder escaleert en tot een oorlog in het Midden-Oosten gaat leiden.

Massale protesten vinden plaats in Iran als gevolg van de groeiende economische ontberingen daar. De heersende ayatollahs hebben gereageerd met een bruut optreden met als gevolg honderden doden en gewonden. Veel gewone Iraniërs voelen dat het regime meer oog heeft voor hun radicale islamitische revolutie  en om Israël te vernietigen dan om het welzijn van hun eigen volk en natie. Tegelijkertijd behoren de kerken in Iran tot de snelst groeiende ter wereld.

·       Bid voor de bescherming van de gelovigen in Iran en voor veel meer om in deze crisis tot geloof in Jezus Christus te komen.

·       Bid dat de militaire en veiligheidstroepen van Iran orders zullen weigeren om hun eigen volk aan te vallen.

·       Bid dat de huidige protesten in Iran de natie snel zullen bevrijden van de hard omlijnde islamitische heerschappij van de Ayatollahs.

·       En laten we de Heer danken voor de miljoenen gelovigen in Iran die al tot geloof zijn gekomen.

Ondertussen, ondanks verklaringen van een staakt-het-vuren, blijkt uit bewijs dat Turkse troepen en door Turkije gesteunde militanten christelijke en Koerdische gemeenschappen in Noord-Syrië blijven vernietigen.

·       Laten we bidden om bescherming voor deze gemeenschappen en dat God deze situatie een plaats zal geven die Zijn naam en karakter in de regio onthult.

·       Laten we de Heer danken voor de vele moslims wier hart het geweld van de islam verwerpt en die tot Jezus komen in het Midden-Oosten.

·       Laten we onze dank betuigen aan de soennitische moslimlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten die zich blijven afstemmen op Israël.

‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde. Die in de hemel woont, zal lachen, de HEERE zal hen bespotten’ (Psalm 2: 1-2 en 4).

Gunstigere beslissingen over Jeruzalem, de Golan en de nederzettingen

Brazilië is net lid geworden van de groeiende lijst van landen die hun ambassades naar Jeruzalem hebben verplaatst.

·       Bid dat meer landen Jeruzalem zullen erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades daarheen zullen verplaatsen.

·       Bid om moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen over Jeruzalem en de profetische betekenis ervan in onze tijd.

·       Bid ook dat meer landen de leiding van de Verenigde Staten zullen volgen door de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen en de Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria (de "nederzettingen") als legaal en geldig te beschouwen.

‘Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam’ (Openbaring 3: 12).

De nieuwe regering van het Verenigd Koninkrijk

Twee weken geleden hield Groot-Brittannië verkiezingen met als resultaat een verschuiving in de natie. De Nationale Labourpartij, wiens leider een groot voorstander is van de BDS-campagne, leed de grootste nederlaag sinds 1935.

·       Laten we de komende weken voor het VK bidden terwijl hun nieuwe regering aan de macht komt.

·       Bid dat de Heer de Britse premier Boris Johnson wijsheid en inzicht geeft om 'de Brexit gedaan te krijgen' zoals hij tijdens zijn verkiezingscampagne heeft beloofd.

·       Bid ook dat de natie een sterk standpunt zal innemen met betrekking tot Israël. Dat ze het land zullen leiden op de paden van gerechtigheid.

‘Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’ (Psalm 23:3).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

ICEJ-personeel en vrijwilligers wereldwijd

·       Bid dat de vijanden van Zijn volk, waaronder de Stichting Diensten en Onderzoek Palestina en de BDS-beweging, zich in Nederland zullen bekeren.

·       Laten we de Heer danken voor zijn genade aan de ICEJ om troost te tonen aan het Joodse volk in het afgelopen jaar 2019.

·       Laten we de Heer danken voor de vrijgevigheid van christenen over de hele wereld terwijl de ICEJ geld blijft inzamelen om te investeren in meer bomopvang voor Israëlische gemeenschappen in het zuiden en in de buurt van Gaza.

·       Laten we de Heer danken voor de deuren die Hij door onze bediening in 2019 opende. Dit heeft ons geholpen om onze visie ten volle uit te voeren door heel Israël te bereiken met een getuigenis van christelijke liefde, en elke natie te bereiken die betrokken is met de hoopvolle en Bijbelse boodschap van het herstel van Israël.

·       Laten we de Heer danken voor de financiën die zijn binnengekomen en de financiën die nog zullen komen om meer Joden te helpen Aliyah naar Israël te maken.

·       Laten we de Heer bedanken voor de financiën om het nieuwe gebouw in ons Haifa Home voor Holocaust-overlevenden te voltooien en om te voorzien in andere behoeften van overlevenden van de Holocaust in Israël.

·       Laten we de Heer danken voor zijn aanwezigheid, zijn vrede en zijn zegen op onze staf. Veel van onze medewerkers zijn vrijwilligers, dus laten we onze Heer bedanken voor hun trouwe dienst en voor de financiële zegeningen.

·       Laten we de Heer danken voor zijn bescherming, zalving en begeleiding van het ICEJ-leiderschap in al hun werk en reizen.

·       Tijdens de jaarwisseling reizen veel van onze leiders en medewerkers naar huis voor de vakantie. Bid daarom voor hun bescherming en een verfrissende vakantie met familie en vrienden.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

ICEJ Voorgangers en Leiderschapsconferentie in Jeruzalem

Eind januari 2020 organiseert de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem de jaarlijkse leiderschapsconferentie voor pastors en predikanten van over de hele wereld.

·       Bid om de juiste planning en de beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst, en dat de Heer de juiste voorgangers trekt om deel te nemen aan dit evenement.

·       Bid dat Zijn zalving op alle sprekers zal zijn, dat we allemaal voor dit seizoen een geschikt, gericht woord uit de hemel mogen ontvangen.

‘Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht’  (Habakuk 2:1).

Themastudies over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themastudies gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themastudie in Zwolle is op zaterdag 11 januari a.s. Op dinsdagavond 21 januari  a.s. is er een themastudie in Kampen en dan is er zaterdag 25 januari a.s. weer themastudie in Leeuwarden. Zie voor meer informatie  de agenda op de website.

·       Dank  God voor de steeds trouwe aanwezigen die deze studies bezoeken .

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themastudies in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten Chanoeka 2019

Beste gebedspartners,

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël 

 •             Dank de Here God voor zijn trouw aan Israël in deze en komende generaties.
 •             Bid dat de plannen van de vijand om Israël te beschadigen en te vernietigen zullen worden blootgesteld, gefrustreerd en verijdeld.

 

Israëls politieke impasse

We hebben de indruk dat - ondanks de aanklachten tegen Benjamin Netanyahu - de tijd van de premier als leider van het volk nog niet verstreken is. Hoe dit allemaal zal aflopen, weet alleen de God van Israël.

·       Wij dringen er op aan om te blijven bidden dat de Heer een duidelijk pad en richting voor het land en het volk van Israël zal brengen, zonder de noodzaak van een derde verkiezingsronde.

·       Bid dat de Heilige Geest eenheid zal brengen binnen het volk en dat de juiste partijen hun verschillen opzij zullen zetten om een ​​regeringscoalitie te vormen.

‘Ook in Juda bewerkte de hand Gods, dat zij één van zin waren, om het gebod des konings en der oversten naar het woord des Heren te volbrengen’. (2 Kronieken 30:12).

Raketten raken Israël!

In de afgelopen weken zijn honderden raketten op Israël afgevuurd door de door Iran gesteunde Palestijnse islamitische Jihad (PIJ) terreurmilitie. De raketten werden willekeurig afgevuurd in de richting van Israëlische gemeenschappen, waaronder grote steden zoals Beer Sheva en Tel Aviv, maar ook kleine boerengemeenschappen zoals Sderot bij de grens tussen Gaza en Israël.

De IDF heeft veel van de binnenkomende raketten neergeschoten en represailles tegen PIJ-doelen binnen de Strip gelanceerd. De Israëlische regering en andere wereldregeringen hebben ook een beroep gedaan op de PIJ, via de VN en de Egyptische regering, om het vuur te staken, maar tot nu toe weigert de PIJ.

"We hebben het niet over bemiddeling, het is niet gepast om erover te praten," zei een woordvoerder van PIJ. "Wanneer we onze reactie voltooien die we willen verzenden, is het mogelijk om te praten over kalmerende zaken."

·       Bid dat de Heer het volk Israël zal beschermen.

·       Laten we bidden dat de hand van God ter ondersteuning van Israël duidelijk zal zijn voor hun vijanden.

·       Laten we zelfs vragen of de Heer dit wil doen door middel van tekenen en wonderen.

·       Bid voor ons bij het aanbieden van levensreddende bommenopvang aan de Israëlische gemeenschappen die worden bedreigd door deze gemene raketten.

‘Wees niet bang want ik ben bij je; Wees niet ontzet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ja, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn rechtvaardige rechterhand’ (Jesaja 41:10).

2.    Gebed voor de Volken

 

 •        Laten we de Heer danken voor de miljoenen gelovigen die in Iran al tot geloof zijn gekomen.
 •        Bid dat de militaire en veiligheidstroepen van Iran en Libanon orders zullen weigeren om hun eigen volk aan te         vallen.

 

Onrust in Syrië en de Koerdische vraag

Het Koerdische volk stamt af van de oude Assyriërs en leeft in delen van Iran, Irak, Syrië en Turkije. Ze blijven de grootste etnische groep mensen zonder hun eigen onafhankelijke natie. In de afgelopen decennia hebben de Iraakse Koerden nauwere betrekkingen met Israël ontwikkeld. Ondertussen, tijdens de Syrische burgeroorlog, sloten de Syrische Koerden zich aan bij de VS om de dreiging van ISIS in Oost-Syrië het hoofd te bieden. Maar in de afgelopen maand zijn de VS begonnen hun strijdkrachten terug te trekken en het Turkse leger is een invasie begonnen in de Koerdische regio in het noordoosten van Syrië, naar verluidt om een ​​grensbufferzone tegen raketaanvallen te creëren. Velen houden zich bezig met mogelijke slachtingen door Turkse troepen tegen de Koerdische dorpen in het grensgebied, en de situatie blijft zeer gespannen.

In Jesaja 19 spreekt de profeet over een heerbaan die op een dag ontstaat tussen Egypte, Israël en Assyrië.

·       Laten we bidden dat de Heer vrede in deze regio zal brengen.

·       Laten we ook bidden dat het Koerdische volk in staat zal zijn om hun eigen leven te leiden en dat hun relaties met Israël zich zullen verdiepen en uitbreiden.

·       Bid ook voor de nieuwe evangelische kerken in de Koerdische gebieden van Syrië, Irak, Iran en Turkije, dat ze goddelijke bescherming zullen genieten en blijven groeien en opwekking ervaren.

·       En ten slotte, bid dat de profetische heerbaan genoemd in Jesaja 19, die deze regio verbindt met Israël en Egypte, zal worden gevestigd.

‘Op die dag zal er een snelweg zijn van Egypte naar Assyrië, en de Assyriër zal naar Egypte komen en de Egyptenaar naar Assyrië, en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs dienen. Op die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, die de Heer der heerscharen zal zegenen, zeggende: 'Gezegend is Egypte Mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël Mijn erfenis’ (Jesaja 19: 23-25).

Turkije en het gebied

Dit jaar konden de ICEJ-vertegenwoordigers uit Turkije niet naar het Loofhuttenfeest komen. Er vinden grote veranderingen plaats zowel in de economie als in de politiek van het land. Het meest onaangename en gevaarlijke wat er gebeurt, is de verschuiving in de houding van de staat en de overheid ten opzichte van evangelische kerken. In het afgelopen jaar zijn meer dan 28 evangelisten en predikanten uit verschillende landen uit Turkije gedeporteerd. Politici hebben de evangelische christenen via verschillende media "een nationale dreiging" genoemd.
 
ICEJ Nationaal directeur, Dr. Behnan Konutgan, stuurde dit gebedsverzoek:

“Ik vraag u om voor Turkije te bidden over de situatie in ons land en Syrië. De situatie is niet goed. Het Koerdische volk in Turkse kerken voert oorlog over de situatie in ons land. De relatie met Turkije en de VS en Europa is nog nooit zo moeilijk geweest”.

·       Bid voor de geestelijke situatie en vrede in deze regio.

·       Bid voor de kerken in Turkije en Syrië dat de Heer hen onder zijn bescherming zal nemen.

·       Bid dat de Heer de overtuiging zal geven dat velen zullen komen om Zijn glorie te zien.

·       Bid voor de pastors, evangelisten en medewerkers in Turkije.

·       Laten we met onze broeders en zusters in Turkije in gebed gaan ​​en deze teksten proclameren:

‘Heer ... sta uw dienaren toe dat zij met vrijmoedigheid uw woord mogen spreken, door uw hand uit te strekken om te genezen, en dat tekenen en wonderen mogen worden gedaan door de naam van uw heilige dienaar Jezus. En toen zij hadden gebeden, werd de plaats geschud waar zij bijeen waren gebracht; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid’ (Handelingen 4: 29-31).

‘Op U, o Heer, vertrouw ik; laat me nooit schamen; red mij in Uw gerechtigheid’ (Psalm 31:1).

 

Protesten in Libanon

De afgelopen weken zijn er overal in Libanon gewelddadige protesten uitgebroken. De demonstranten eisen de verwijdering van de hele politieke klasse en beschuldigen velen van verschillende partijen van systematische corruptie. Ze zijn ook kritisch over de manier waarop de politici de terreurmilitie Hezbollah hebben toegestaan ​​zo'n greep te hebben op de partijen. De premier van Libanon, Saad Hariri, heeft militaire troepen ingezet om enkele van de belangrijkste wegen te heropenen, maar dit heeft de rellen alleen maar versterkt. Op een vrijdag sprak Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, de demonstranten toe en vroeg hen om te stoppen, wat resulteerde in een tweedeling, zelfs onder aanhangers van Hezbollah - waarbij velen bleven deelnemen aan het protest.

·       Bid dat de Heer Zijn wil en doel zal volvoeren, zelfs te midden van deze openbare protesten.

·       Laten we bidden dat er geen levens verloren zullen gaan.

·       Bid dat Hezbollah wordt ontdaan van zijn vermogen om het land gegijzeld te houden aan zijn anti-Israëlische en radicale islamitische agenda.

·       Bid ook voor de christenen in Libanon en vraag de Heer om Zichzelf in grotere mate aan het Libanese volk te openbaren, zelfs tijdens deze gespannen tijden.

‘Pleit mijn zaak, o Heer, bij hen die met mij streven; Vecht tegen degenen die tegen mij vechten' (Psalm 35: 1).

Iran

In Iran is de belangrijkste oorzaak van het huidige protest de hoogte van de olieprijzen, en er is ook een groeiende frustratie bij de administratieve overheid die niet echt geïnteresseerd is in het welzijn van de mensen. Hun focus ligt meer op het exporteren van hun revolutie, het verkrijgen van controle in andere landen en het vernietigen van Israël. De mensen realiseren zich hoe het streven van Iran naar nucleaire wapens het land failliet maakt als gevolg van de economische sancties die aan Iran worden opgelegd. De Ayatollah heeft besloten om deze protesten te stoppen met geweld. Zelfs als het betekent dat honderden mensen op straat zullen sterven.

·       Bid dat de sancties en het volksprotest het radicale islamitische regime ten val zal brengen. En dat Iran een vrije stabiele democratie zal worden.

·       Bid ook voor de kerken die ondanks deze vervolging groeien.

Hij zal u bedekken met zijn veren, en onder zijn vleugels zult u uw toevlucht zoeken; Zijn waarheid zal je schild en pantser zijn' (Psalm 91:4).

Bolivia

Er heerst grote onrust in heel Latijns-Amerika, waarbij communisme en andere zaken de hele regio bedreigen. Nadat Peru en Ecuador zijn getroffen door recente crises, explodeerde de situatie in Bolivia. Bolivia is een groot voorbeeld, omdat de bevolking - die hoofdzakelijk christelijk is - niet zoals de bevolking in andere landen, massaal verenigd is om God in gebed te zoeken en vreedzaam te protesteren. De president Evo Morales, die onwettig herverkiezing zocht, beschuldigde hen van een staatsgreep in een poging om internationale aandacht te krijgen. Hij vluchtte uit Bolivia en vond asiel.
Een van de ICEJ-vertegenwoordigers stuurde dit bericht en moedigde ons aan om met hen mee te blijven bidden:
“Op alle straten en rotondes in Bolivia hebben mensen altaren van aanbidding ingesteld. Mensen bidden, spelen om de 3 uur sjofars en bidden zonder ophouden. We willen dat het Woord van God terugkeert naar het regeringspaleis en God maakte dit mogelijk! We zien ook nog een wonder: Bolivia is verenigd en er is geen racisme meer”!

·       Bid voor Bolivia, zodat God Evo Morales en al zijn ministers definitief uit hun machtspositie haalt, met zijn machtige arm.

·       Bid dat het geweld stopt en moge alleen God Bolivia regeren. De Bolivianen zijn gelovigen en ze willen dat God het land regeert.

·       Laten we ook bidden dat de nieuwe regering ter vervanging van Morales zal worden opgericht in lijn met Gods doelen en plannen voor dit land.

‘De Heer is mijn licht en mijn redding; Voor wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven; Voor wie zal ik bang zijn. Hoewel oorlog tegen mij zou moeten opkomen, zal ik hier vertrouwen in hebben’ (Psalm 27: 1,3).

Het gericht zwartmaken van Israël moet heel snel stoppen

Joël Voordewind is er klaar mee. In een blog die het Tweede Kamerlid van de ChristenUnie op de website van zijn partij publiceert, roept hij op om te stoppen met het "gericht zwartmaken van Israël". Dit naar aanleiding van de acht resoluties die de Verenigde Naties tegen Israël hebben aangenomen."Tot mijn grote ergernis heeft ook Nederland ingestemd met zeven van de acht van deze resoluties", schrijft Voordewind.

·       Bid voor Voordewind, die samen met VVD en CDA een brief van minister Blok vraagt waarin opheldering wordt gegeven over het stemgedrag van Nederland.

·       Bid dat de minister belangrijke moties met betrekking tot Israël eerst aan de Tweede Kamer voor gaat leggen.

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden’ (Genesis 12:3).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

 •       Laten we de Heer danken voor de financiën die via de ICEJ zijn binnengekomen en de financiën die nog zullen kom           om meer Joden te helpen Aliyah naar Israël te maken.
 •       Bid voor ons land, koningshuis en regering, je woonplaats en je eigen gemeente en dat die zich gaan verbinden met         Israël.

Lof verslag “ Een nieuwe mijlpaal in Aliyah”

 
De ICEJ verheugt zich over het feit dat we sinds de oprichting in 1980 meer dan 150.000 Joden hebben geholpen bij het maken van Aliyah naar Israël. Dit omvat Joodse families uit het noorden, zuiden, oosten en westen - net zoals de Hebreeuwse profeten voorzegden. Toch gaat de grote verzameling van Israël door. Tegen het einde van 2019 verwacht Israël dit jaar nog eens 35.000 nieuwe Joodse immigranten op te nemen. En nogmaals, de ICEJ zal ongeveer tien procent van deze Joden helpen bij het verhuizen naar Israël. Of het nu gaat om Russisch sprekende landen, West-Europa, Latijns-Amerika, Ethiopië, India, China of andere delen van de wereld, de christelijke ambassade ligt op schema om ongeveer 3.500 Joden te helpen dit jaar de terugreis naar Israël te maken. Volgend jaar ziet er ook veelbelovend uit voor ons Aliyah-werk. Het Joodse Agentschap heeft ons onlangs laten weten dat zodra er een nieuwe Israëlische regering wordt gevormd, ze verwachten de resterende 7.000 Ethiopische Joden naar Israël te brengen binnen de komende twee jaar. De ICEJ heeft toegezegd zoveel mogelijk te helpen met deze historische laatste golf van Ethiopische Aliyah.

·       Dus we hebben je voortdurende gebeden nodig voor onze Aliyah-inspanningen.

·       Bid dat de deuren open blijven voor Joden van over de hele wereld om de reis naar Israël te maken.

·       Bid dat meer Joden in de Diaspora de profetische roeping zullen beantwoorden om terug te keren naar het Land Israël.

·       En bid dat de financiën binnenkomen zodat de ICEJ de komende maanden en jaren zoveel mogelijk van deze Joodse gezinnen kan helpen.

‘Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren; Ik zal hen bouwen en niet afbreken, hen planten en niet uitrukken’ (Jeremia 24: 6).

ICEJ Regionale Conferentie voor Europa 

In de derde week van november organiseerde Mojmir Kallus, vicepresident van Internationale Zaken, een regionale conferentie voor Europa in Albanië. Dr. Kallus was in de gelegenheid om veel nationale ICEJ-vertegenwoordigers, waaronder Jacob Keegstra, uit de Europese landen te ontmoeten. Dit soort ontmoetingen zijn belangrijk omdat ze een platform bieden waarmee het leiderschap van de ICEJ de samenwerking tussen vestigingen kan structureren, de visie en doelen voor het komende jaar kan delen en onderwijs kan bieden over het cultiveren van een liefde en relaties tussen Israël en de naties in de Europese regio.

·       Bid dat de Heer wijsheid en inzicht blijft geven in Zijn plannen voor deze naties.

·       Laten we de Heer ook vragen om de eenheid onder de verschillende gemeenteleiders te bewaren, vooral die tussen de Westerse en de Oostelijke landen in Europa: elk deel heeft iets anders te bieden en iedereen zal profiteren van deze interactie.

‘Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! Het is als de dauw van Hermon, afdalend op de bergen van Sion; Want daar heeft de Heer de zegen bevolen - het leven voor altijd’  (Psalm 133: 1,3).

ICEJ Voorgangers en Leidersconferentie 

De ICEJ voorgangers en leiders-conferentie zal worden gehouden in Jeruzalem van 27-30 januari 2020. Tijdens deze bijeenkomsten hopen we dat de Heer de harten en gedachten zal opfrissen en de visie van de bediening en de roeping van de voorgangers en leiders die zullen deelnemen zal vernieuwen.

·       Laten we alvast voor deze conferentie gaan bidden en de Heer vragen om de ICEJ te verbinden met de juiste muzikanten en sprekers voor deze conferentie.

·       Laten we de Heer ook vragen om de voorgangers en leiders naar deze conferentie te sturen en dat alle middelen voor deelname beschikbaar zullen zijn voor hen om de conferentie bij te wonen.

·       Laten we vooral bidden dat het Woord van de Heer tijdens deze ontmoeting met kracht wordt vrijgegeven, waardoor elke deelnemer hart krijgt voor Gods doel met Israël en dat iedereen opnieuw wordt gevuld.

‘Nadat zij de stad waren binnengegaan, zei Elisa: "HEER, open de ogen van deze mannen zodat zij kunnen zien." Toen opende de HEER hun ogen en ze keken, en daar waren ze, in Samaria’ (2 Koningen 6:20).

ICEJ verwelkomt standpunt over schikkingen, en veroordeelt EU-goederenetikettering

De ICEJ in Jeruzalem verwelkomde dinsdag de verduidelijking van de Amerikaanse regering dat Joodse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever niet als illegaal worden beschouwd, en veroordeelt ook de sterk contrasterende positie van de Europese Unie die vorige week werd ingenomen met de invoer van goederen die uit de nederzettingen moeten worden geëtiketteerd.

"We prijzen de Trump-regering voor het terugkeren van de Verenigde Staten naar een degelijke aanpak met betrekking tot de wettigheid van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria," zei ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler. “Het is meer afgestemd op het internationale recht en op de historische rechten van het Joodse volk in deze gebieden, en bevorderlijker voor de vrede. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie een zeer verontrustende koers gekozen met haar recente etiketteringsbesluit over afwikkelingsgoederen. Deze positie ondermijnt niet alleen de inspanningen op het gebied van vredeshandhaving en co-existentie in de regio, maar komt ook gevaarlijk dicht in de buurt van de Duitse boycots van Joden in de jaren dertig."

·       Dank God voor de Amerikaanse stellingname dat de Joodse gemeenschappen op de westelijke Jordaanoever legaal zijn.

·       Bid dat meer landen dit voorbeeld zullen volgen.

·       Bid dat de negatieve houding van de Europese Unie waaronder die van Nederland ten opzichte van Israël wordt verbroken.

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22) 

Themaochtenden over Israël

Dit seizoen worden op drie plaatsen themaochtenden gehouden en wel in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Leeuwarden is op zaterdag 30 november a.s. Het thema is dan: ‘Het Loofhuttenfeest’. Op zaterdag 14 december a.s. is er opnieuw een themaochtend  in Zwolle en dan is zaterdag 21 december a.s. Leeuwarden weer aan de beurt. Het thema in zowel Zwolle als Leeuwarden is dan het ‘Chanoekafeest’.

·       Dank  God voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten november 2019

Beste gebedspartners,

Oktober was een spannende en zeer drukke maand voor Israël, inclusief een reeks Bijbelse feesten, beginnend met Rosh Hasjana (Feast of Trumpets). In Israël is dit feest een joodse feestdag die het begin van het jaar viert op basis van de joodse kalender. Voor oplettende Joden is dit ook het begin van een periode van berouw die 10 dagen duurt en eindigt met vasten op Jom Kippoer (Grote Verzoendag). En slechts enkele dagen later beginnen ze aan de grote viering van het Loofhuttenfeest  om de voorziening van God in de woestijn te gedenken. (Leviticus 23: 23-44).

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest vond voor de 64e keer de Jeruzalemmars plaats, met zo’n zeventig duizend deelnemers uit ongeveer 100 landen. Dit jaar liep er ook voor het eerst een groep christenen uit Egypte mee.

Ondertussen kijkt iedereen in Israël nauwlettend toe hoe de politieke situatie na de tweede verkiezingen in september zich zal ontvouwen. Wie zal de volgende regering leiden? Wordt het een eenheidsregering? Zal de nieuwe regering in staat zijn om de veiligheidsbedreigingen en economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, aan te pakken? Bovendien moet Israël ook de regionale ontwikkelingen in de gaten houden na de recente door Iran gesteunde aanval op de Saoedische olievelden.

In de komende weken willen we bidden voor de vorming van een nieuwe regering in Israël en de veiligheid voor de grenzen van Israël.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De volgende regering van Israël

Zoals verwacht resulteerde de tweede ronde van de Israëlische verkiezingen op 17 september 2019 opnieuw in een impasse tussen premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van de Blauwwitte lijst, aangezien geen van beide een duidelijk pad heeft naar een meerderheid van 61 zetels in de binnenkomende Knesset. Het lijkt erop dat Avigdor Lieberman van de Beiteinu-partij in Yisrael de sleutel heeft om te beslissen of Netanyahu of Gantz premier zal worden en dat president Reuven Rivlin en het Israëlische volk druk uitoefenen op de vorming van een regering van nationale eenheid tussen Likud, Blue & White en Yisrael Beiteinu. Toch zijn er complicerende factoren omdat partijen eisen en rode lijnen stellen om zich bij zo'n centristische coalitie aan te sluiten. Bijvoorbeeld, Blue & White beloofde zijn kiezers dat ze niet in een regering met Netanyahu zouden zitten terwijl hij in staat van beschuldiging staat. Netanyahu heeft een pact met de religieuze partijen op zijn recht om samen te blijven als één blok, terwijl Lieberman niet wil zitten met de Hardei facties Shas en UTJ. Netanyahu kreeg van de president als eerste de opdracht om een coalitie te vormen maar dat is mislukt. Het is nu de beurt aan Benny Gantz om een regering te vormen.

 • Bid alsjeblieft dat het coalitievormingsproces snel en met een duidelijke richting zal verlopen die het Israëlische publiek kan accepteren.
 • Bid om een ​​geest van compromis onder de partijleiders om te handelen voor het welzijn van de natie.
 • Bid dat de natie sterk en waakzaam blijft terwijl de inspanningen worden voortgezet om een ​​stabiele nieuwe regering te vormen.
 • Bid voor een regering met wijsheid over hoe om te gaan met de altijd aanwezige veiligheidsproblemen van Israël.
 • En bid voor een regering die de vrijheid van godsdienst en democratie zal blijven handhaven en zal werken aan het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

‘Laat iedereen onderworpen zijn aan de regerende autoriteiten, want er is geen autoriteit behalve die welke God heeft gevestigd. De bestaande autoriteiten zijn door God vastgesteld’ (Romeinen 13: 1).

2.    Gebed voor de Volken

Veiligheid van Israël en het Midden-Oosten

Begin september zagen we opnieuw de gespannen situatie langs de noordgrens van Israël nadat Hezbollah een paar antitankraketten op een Israëlische legerbasis had afgevuurd. In het zuiden van Israël zijn er voortdurende raketaanvallen en gewelddadige protesten langs de grens met Gaza. In dezelfde maand was er een aanval op de Saoedische olievelden. We weten nog steeds niet hoe dit het Midden-Oosten zal beïnvloeden, maar de spanningen blijven toenemen.

·       Bid dat Israël God zal zoeken als hun toevlucht en kracht in deze moeilijke veiligheidssituaties.

·       Bid dat er een oplossing zal worden gevonden om de raketten van Gaza te stoppen, evenals de vuurbomaanvallen die Israëlische velden en gemeenschappen vernietigen.

·       Bid voor de veiligheid van de Israëliërs die aan de noordelijke en zuidelijke grenzen wonen.

·       Bid dat vrede en rust in het Midden-Oosten zullen blijven, vooral tussen Saoedi-Arabië en Iran.

·       Bid dat de aanval op de Saoedische olievelden zal worden opgelost volgens Gods wil.

·       Dank God dat Hij Zich door Christus met ons verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. (2 Corinthiërs 5:18).

·       Bid voor verzoening tussen jood en heiden en Jacob en Ezau.

·       Bid dat wij als gezanten van God ons land, plaats en gemeente oproepen om zich in de naam van Christus met God te verzoenen.

·       Bid dat deze verzoening ook doorwerkt in onze relatie tot Israël.

‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Hij heeft de twee tot één lichaam verbonden door ze weer met God te verzoenen, door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft’ (Efeziërs 2:14 en 16).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Najaar feesten 2019 

De najaar feesten zijn in de maand oktober groots gevierd. Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest vond voor de 64e keer de Jeruzalemmars plaats, met zo’n zeventig duizend deelnemers uit ongeveer 100 landen. Dit jaar liep er ook voor het eerst een groep christenen uit Egypte mee.

 • Dank God voor de gezegende Loofhuttenfeest conferentie van 13 tot 20 oktober in Jeruzalem.
 • Bid dat de kerken in Nederland zich gaan verbinden met Israël.

‘En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke’ (Joh. 7:37).


Themaochtenden over Israël

We mogen dit nieuwe seizoen op zelfs drie plaatsen met de themaochtenden starten, Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 9 november a.s. Het thema is: ‘Het Loofhuttenfeest’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag’

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten oktober 2019

Kun je de Heer vertrouwen, zelfs als er iets in je leven is waar je geen controle over hebt? Als christenen leidt Gods Woord ons en leidt Hij ons in elk aspect van ons leven. Een vers uit de Schrift dat je altijd troost en hoop zal geven, is Spreuken 3: 5-6: 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'

Dit is een belofte in Gods Woord die verklaart dat als we trouw zijn aan Hem door Zijn advies te vragen in alles wat we doen, zelfs in de moeilijke situaties, Hij een gids zal zijn die ons leidt op de weg die we moeten gaan.Als je je moe en zwak voelt en niet weet welke kant je op moet, ren dan naar de Heer. Hij wacht op jou om Hem te vragen het probleem aan te gaan en Hij zal je laten zien welke beslissing je moet nemen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Uitkomst van de verkiezingen in Israël

Zoals verwacht hebben de verkiezingen in Israël opnieuw geleid tot een onduidelijk resultaat. Tussen Blauw en Wit en Likud. Het lijkt erop dat Avigdor Lieberman van de Beiteinu-partij in Yisrael sleutelrol heeft om te beslissen of Benjamin Netanyahu of Benny Gantz premier wordt en dat er een grote kans is dat er een centralistische éénheidsregering komt (wat betekend dat Likud, Blauw en Wit, en Yisrael Beiteinu zich zullen groeperen om een nieuwe coalitie te vormen). Maar de vraag is of Blauw en Wit in een coalitie met Netanyahu gaat zitten terwijl hij in staat van beschuldiging staat en de druk binnen Likud kan opbouwen om een ​​nieuwe leider te vinden. Met andere woorden: Netanyahu vecht nu voor zijn politieke leven.

Het proces voor het vormen van een volgende coalitieregering zal intens, complex en veel dramatischer zijn dan de verkiezingscampagne zelf. Dus dit proces heeft ons gebed nodig. We hebben zelfs vóór de verkiezingen van april gebeden voor een duidelijk resultaat en een duidelijke richting voor Israël, maar de natie is zeer verdeeld - vooral over de vraag of Netanyahu als premier moet blijven. Vanuit spiritueel oogpunt lijkt het erop dat er een kans bestaat om de macht van de ultraorthodoxe partijen te verminderen door een centristische, meer seculiere regering. Er is slechts één regering geweest in de moderne geschiedenis van Israël waar de Haredi-partijen geen deel uitmaakten van de coalitie, onder premier Ariel Sharon. Dit kan de tweede keer zijn en het kan een betere sfeer betekenen voor christenen en de Messiaanse gemeenschap in Israël.

·       Bid dat de coalitievorming snel en met een duidelijke richting zal verlopen die het Israëlische volk kan accepteren.

·       Bid voor een geest van compromis tussen de drie centristische partijen om te handelen voor het welzijn van de natie.

‘Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben’ (Dan. 2: 20-21).

 
Verhoogde Aaliyah 

Ongeveer 7.500 leden van de oude Ethiopische Joodse gemeenschap verblijven in doorgangskampen in Addis Abeba en Gondar. De meesten leven in zeer moeilijke omstandigheden. Ze hebben al hun huizen, landerijen en bezittingen vele jaren geleden achtergelaten en zijn nu al 25 jaar gescheiden van hun families in Israël.

·       Bid dat de deur snel weer open gaat voor het laatste overblijfsel van Ethiopische Joden om naar Israël te komen.

·       Bid dat de volgende regering in Israël snel zal handelen om de officiële belofte van de natie na te komen om alle resterende leden van deze Joodse gemeenschap naar huis te brengen.

·       Bid ook voor de voortdurende Aaliyah-inspanningen van de ICEJ in andere landen en regio's van de wereld, vooral in de voormalige Sovjetrepublieken, zoals Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland, en in Oost-Europa, Duitsland (veel Joden uit de oude Sovjetunie die daar wonen), Frankrijk (velen verhuisden daar vanuit Noord-Afrika), Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen, de Kaifeng-Joden uit China en de Bnei Menashe uit India.

·       Bid voor de recente en komende “Aaliyah Seminarweekenden” die we sponsoren in Rusland, Oekraïne, Finland, Duitsland en Brazilië. Deze seminars zorgen er meestal voor dat 80% van de deelnemers besluit naar Israël te verhuizen.

·       En bid dat de kerk wereldwijd wakker wordt om in Gods plan en doel gelovigen uit de heidenen te gebruiken om zijn volk in onze tijd thuis te brengen naar Israël.

‘Zo zegt de Heer God: ' Zie, Ik zal Mijn hand in een eed opheffen naar de natiën en Mijn standaard voor de volken instellen; Zij zullen uw zonen in hun armen brengen en uw dochters zullen op hun schouders worden gedragen’ (Jesaja 49:22).

 
Iran en Israël 

De afgelopen weken hebben Israëlische troepen de groeiende dreiging van Iran en zijn proxy-militie Hezbollah in Libanon en Syrië en zelfs in Irak geconfronteerd. IDF-troepen aan de noordgrens van Israël zijn voor het eerst sinds 2006, zeer alert na een uitwisseling van grensoverschrijdend vuur. Het is duidelijk dat Israël een aantal succesvolle aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse en Hezbollah-doelen in de regio. Deze vijanden voelen nu, om onder een toenemende druk op de één of andere manier wraak te moeten nemen.

·       Bid dat Israël altijd de overhand zal hebben als het zeer vastberaden vijanden in Iran, Hezbollah, Hamas en andere vijanden confronteert.

·       En dat Hij het kamp van de vijand en hun plannen om wraak te nemen zal verwarren. 

‘De Heer is mijn rots, mijn vesting en mijn verlosser; mijn God is mijn rots, in wie ik mijn toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn redding, mijn bolwerk’ (Psalm 18: 2-3).

De Kerk in Israël 

De getrouwe gelovige gemeenten in Israël blijven volharden en groeien ondanks bepaalde pesterijen en tegenstand van degenen die tegen het evangelie zijn. De Heer blijft moedige mannen en vrouwen opwekken om het Woord van God naar Israël te brengen.

·       Laten we bidden voor alle gemeenten in Israël - of het nu Messiaanse Joden, Arabieren, gemengde fellowships, Russisch, Spaans, Engelssprekend of wat dan ook zijn - dat zij hier in het Land gevestigd en voorspoedig zullen zijn.

·       Laten we bidden dat het Woord van de Eeuwige snel door heel Israël zal gaan en dat meer mensen tot de reddende kennis van de Waarheid zullen komen.

‘Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn lippen weerhoud ik niet, Here, Gij weet het’ (Psalm 40:10).

Trump’s vredesplan 

Vorige maand verwijderde de Amerikaanse president Donald Trump de Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton na duidelijke meningsverschillen over zijn Iran-strategie en andere kwesties van het buitenlands beleid. En slechts enkele dagen eerder kondigde ook Jason Greenblatt, één van de belangrijkste architecten van het Trump-vredesplan voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijnse conflict, aan dat hij zou aftreden. Dit is een cruciaal moment in het leven van dit vredesplan, dat nu al meer dan twee jaar bestaat. De release van het plan is nu om verschillende redenen een aantal keren uitgesteld, maar Trump heeft verzekerd dat hij het eindelijk openbaar zal maken net na de Israëlische verkiezingen, die inmiddels hebben plaatsgevonden.

·       Laten we bidden dat degenen die president Trump adviseren over Iran en het vredesplan van het Midden-Oosten in de toekomst sterke aanhangers van Israël zullen blijven, en dat ze hem de juiste wijsheid en inzichten zullen geven.

·       Laten we ook bidden dat elk Amerikaans vredesplan beschermend en voordelig zal zijn voor het land en het volk van Israël.

·       Bid ook dat president Trump beseft dat het misschien beter is om zijn vredesplan gewoon op de plank te houden.

‘De Heer zal zijn volk kracht geven; De Heer zal zijn volk zegenen met vrede’ (Psalm 29:11).

2.    Gebed voor de Volken

Meer landen verplaatsen hun ambassades naar Jeruzalem

De afgelopen dagen was er goed nieuws uit Honduras en nu heeft de Pacifische eilandnatie Nauru Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël en is daarmee aangesloten bij de VS en Guatemala. Er lijkt ook een groeiende belangstelling te zijn in verschillende landen in Oost-Afrika om Jeruzalem te erkennen als onderdeel van hun inspanningen om sterkere betrekkingen met Israël op te bouwen.

De afgelopen weken heeft de Heer de deur geopend voor verschillende belangrijke leiders uit Israël om de president van Oeganda te ontmoeten. De Heer heeft deze leiders tijdens de vergaderingen opgedragen het zaad in het hart van de president te planten om diplomatieke betrekkingen met Israël op te bouwen en een ambassade in Jeruzalem te openen. Een christelijke leider uit Jeruzalem zei: "In onze aanwezigheid beval hij eerder ook de minister van Toerisme om door te gaan met de opening van rechtstreekse vluchten tussen Israël en Oeganda."

·       Bid dat geen van de raadsleden in de binnenste cirkel van president Museveni de president kan beletten deze beslissingen te nemen.

·       Bid voor christelijke leiders die samenwerken met de adviseurs van de president over de praktische hulp die bepaalde mensen en landen nodig hebben voor de Oegandese president om verder te gaan met deze beslissingen.

·       Bid ook dat de Heer ervoor zorgt dat andere leiders uit Oost-Afrikaanse landen en elders nauwere diplomatieke betrekkingen met Israël ontwikkelen en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

‘Alle volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de geiten scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterkant en de geiten aan zijn linkerkant’ (Mattheüs 25: 32-33).
 
Gebed voor de kerk in Iran 

De afgelopen weken hebben we gebeden tegen de strijdkrachten van Iran en zijn proxy-milities tegen Israël. Er is echter beroering in de ondergrondse kerk in Iran, omdat de kracht van God door de naam van Jezus veel harten naar zich toe trekt. Bij de ICEJ blijven we horen over de kerk in Iran die intens wordt vervolgd en hun gebedsverzoek is niet dat de vervolging zal eindigen, maar dat ze sterk zullen staan ​​tijdens de vervolging omdat het ervoor zorgt dat velen dichter bij God komen. Hun hart roept eenvoudig: "Moge de Heer door ons leven worden verheerlijkt."

·       Laten we bidden voor de kerk in Iran.

·       Laten we de Heer vragen om onze broeders en zusters met kracht uit de Hemel te versterken, zodat Hij verheerlijkt wordt en dat de opwekking Iran zo intensief zal doorkruisen dat het goede nieuws van het evangelie elk deel van de samenleving zal bereiken, zelfs tot rond de Ayatollah. 

‘Ten slotte, broeders, bidt voor ons, dat het woord van de Heer snel zal lopen en verheerlijkt zal worden, net zoals het met u is, en dat wij verlost worden van onredelijke en slechte mensen; want niet allen hebben geloof. Maar de Heer is getrouw, die u zal vestigen en u zal beschermen tegen de boze. En we hebben vertrouwen in de Heer wat u betreft, zowel wat u doet als zult doen, de dingen die wij u bevelen. Moge de Heer nu uw harten richten op de liefde van God en op het geduld van Christus’ (2 Thessalonicenzen 3: 1-5).

Gebed voor vervolging in verschillende landen 

We hebben dringende gebedsverzoeken ontvangen van onze vrienden en supporters in verschillende landen, en we willen ons geloof met hen samenvoegen door te geloven dat God tussenbeide komt in deze naties. Deze verzoeken komen van getrouwe dienstknechten van de Heer die Israël altijd in het gebed betrekken, en ze worden nu geconfronteerd met nare situaties in hun eigen landen, zoals Fiji (verhoogde islamitische invloed), en Pakistan en Nepal (ernstige vervolging van christenen).

·       Vraag de Heer om het Lichaam van Christus in deze naties te beschermen, dat de kerken in aantal en kracht zullen groeien, zelfs te midden van de vervolging en politieke onrust in deze naties.

·       Bid dat de Heer zich soeverein beweegt en Zijn wil voor deze onze broeders en zusters vervult.

‘Want U hebt mij gewapend met kracht voor de strijd; U hebt onder mij degenen onderworpen die tegen mij opstonden’ (Psalm 18:40).

Evangelische leiders ontmoeten Arabische leiders

We bereiden ons met enthousiasme voor op de ontvangst van een delegatie van 24 Egyptische gelovigen op Feest van Loofhutten 2019 dit jaar. Deze gelovigen ondersteunen het snelwegbeeld van Jesaja 19 en het herstel van Israël, en ze voelen dat de atmosfeer voldoende is verbeterd om te komen door dit jaar het Loofhuttenfeest bij te wonen.
Ondertussen heeft een groep vooraanstaande evangelische leiders belangrijke vergaderingen gehouden met president Abdel Fattah el-Sisi uit Egypte en kroonprins uit Saoedi-Arabië Mohammad bin Salman. Deze bijeenkomsten lijken een manier voor Arabische naties om hun relatie met het bestuur van president Trump te verbeteren door verbinding te maken met deze evangelische bases, terwijl de evangelicalen hebben geprobeerd van deze gelegenheid gebruik te maken om de vervolging van christenen in moslimlanden aan te pakken.

·       Laten we blijven bidden dat deze Egyptische afgevaardigden die dit jaar het Loofhuttenfeest bijwonen, in staat zullen zijn om de benodigde visa en middelen te verkrijgen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer deze bijeenkomsten en andere ontwikkelingen zal gebruiken om de houding van christelijke minderheden hier in de regio te verbeteren.

·       Laten we bidden dat de Heer de groei van de kerk voorspoedig maakt en dat het evangelie wordt bevorderd.

·       Laten we ook bidden dat de Heer bescherming aan de kerk zal brengen en dat Hij zal worden verheerlijkt te midden van vervolging en dat velen de kennis van God zullen leren kennen.

·       Blijf ook bidden voor de vervulling van het visioen van de Jesaja 19 snelweg en de vorming van een pad dat Egypte, Israël en Assyrië zal verbinden in aanbidding en gebed. 

‘Zo zegt de Heer der heerscharen: 'Volkeren zullen nog komen, inwoners van vele steden; De inwoners van de ene stad zullen naar de andere gaan en zeggen: Laten we blijven bidden voor de Heer en de Heer der heerscharen zoeken. Ik zal zelf ook gaan. Ja, veel volkeren en sterke naties zullen komen om de Heer te zoeken. Van menigten in Jeruzalem, en om voor de Heer te bidden ' (Zach. 8: 20-22).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Najaar feesten 2019 

De najaar feesten zullen in de maand oktober groots worden gevierd.

·       Bid voor de komende najaar feesten, Feest der bazuinen/Rosh Hasjana (30 september) en Grote Verzoendag/Yom Kippur (9 oktober).

·       Bid dat er tijdens de tien dagen van berouw onderlinge verschillen worden bijgelegd, om in het reine te komen met de Eeuwige en met elkaar.

·       Dank God voor de Grote Verzoendag na berouw en inkeer op de allerheiligste dag van het jaar voor Israël.

·       Bid voor een gezegende Loofhuttenfeest conferentie van 13 tot 20 oktober a.s. In Jeruzalem.

‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Hij heeft de twee tot één lichaam verbonden door ze weer met God te verzoenen, door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft’ (Efeziërs 2:14 en 16).

Leerhuis over Israël

We mogen dit nieuwe seizoen op zelfs drie plaatsen met de themaochtenden starten, Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 9 november a.s. Het thema is: ‘Het Loofhuttenfeest’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief nog op meer plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag’

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

 • Bid voor de te organiseren themaochtenden in Zwolle, Leeuwarden en Kampen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten september 2019

Er is een oud Hebreeuws woord Ruach dat zowel "ademen" als "wind" betekent. Het betekent ook iets anders. De Schrift vertelt ons dat de Ruach, of "Geest" er bij was ten tijde van de schepping, die orde bracht in de chaos. Een onzichtbare kracht die Gods schepping teweegbracht en al het leven bezielde. Maar dit was niet alleen een energie of invloed. Als de Ruach zou worden weggenomen zou alles sterven en als deze Ruach wordt gegeven, zouden we allemaal leven. Het is Gods Geest, het geschenk van God zelf aan ons.

Jezus, zegt tegen zijn discipelen om in Jeruzalem op deze Geest te wachten. Het boek Handelingen vertelt ons dan over een moment waarop mensen uit vele landen zich rond een geluid verzamelden. Het waren toen gewone mannen en vrouwen die deze Geest ervoeren en er werd een beweging geboren. Er kwam uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag die het gehele huis vulde. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, waardoor ze levend werden gemaakt om God lof te brengen. Het was dit ruisende geluid van de Geest wat tot een geschiedenis veranderend moment leidde toen de kerk als door vuur heen werd geboren.

Laten we bidden dat de Heilige Geest in een grotere mate onder ons zal worden uitgestort en ons opnieuw zal vullen met passie om God te prijzen tijdens onze gebedstijden deze komende maand.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde

De verkiezingen voor de 22e Knesset van Israël naderen snel, hoewel de campagne nog niet in volle gang is. Dit komt door een combinatie van factoren, waaronder het feit dat de partijen veel van hun beschikbare middelen hebben uitgegeven tijdens de vorige verkiezingen in april. Veel Israëlische families zijn ook nog steeds op zomervakantie. Bovendien hebben opiniepeilers geconstateerd dat het stemgerechtigde publiek gefrustreerd is omdat ze de verkiezingen moeten herhalen. Dus de partijen sparen zich waarschijnlijk de laatste weken voor de stemming op 17 september en zullen hun strategie richten op het mobiliseren van hun belangrijkste supporters om in grote aantallen op die dag te verschijnen. Toch voorspellen sommige analisten een record-lage opkomst voor deze verkiezingen. Als dit zal gebeuren, zal dit vrijwel zeker leiden tot enkele onverwachte resultaten in termen van de zetels die verschillende partijen zullen krijgen, maar het zou ook vragen kunnen oproepen over de legitimiteit van de volgende regering. Nog erger is de ondenkbare mogelijkheid van nog een derde ronde van verkiezingen.

 • Blijf de komende weken bidden voor de Israëlische verkiezingen.
 • Bid dat de Heer de natie door dit stemproces in de goede richting zal sturen.
 • Bid om een ​​duidelijke beslissing van het Israëlische publiek.
 • Bid voor oprechte leiders.
 • En bid vooral dat de nieuwe verkiezingen Israël een leider zal geven die wijsheid zal hebben bij het vormen van een coalitieregering zonder zich over te geven aan de eisen van de strikte ultraorthodoxe partijen. Die proberen anderen te dwingen tot religieuze naleving. Oefenen teveel macht uit over huwelijk, echtscheiding, immigratie en bekering, en vallen vaak Messiaanse Joden en Christenen lastig.

‘Gezegend is de natie wiens God de Heer is, het volk dat Hij heeft gekozen als Zijn eigen erfenis’ (Psalmen 33:12).

 
Egyptenaren komen naar het Feest

De ICEJ is bezig om een ​​groep van 24 Egyptische gelovigen naar het Loofhuttenfeest te brengen om dit najaar in Jeruzalem het Feest met Israël te vieren. We zien dit als een antwoord op vele jaren van gebed. Vooral sinds 2011 heeft de Heer velen aangespoord om te bidden voor de Arabische landen en in het bijzonder voor Egypte. Dus we zien de groep van dit jaar uit Egypte als een antwoord op gebed, en in lijn met de profetische visie van de “Jesaja 19 snelweg”. Hier spreekt de profeet hoe de Heer de Egyptenaren door een grote onrust zal leiden en voor hen op zal komen om genezing te brengen. De vrucht van deze genezing zal een heerbaan zijn die zal worden verhoogd en zich zal uitstrekken van Egypte naar Assyrië en dwars door Israël zal gaan. Samen zullen de mensen van Egypte, Israël en Assyrië (vandaag de regio's van Noord-Irak en Syrië) de Heer loven en zijn naam aanbidden. We ervaren dat dit in de harten van de gelovigen uit Egypte wordt uitgestort die willen komen om de Heer op het Feest in Jeruzalem te aanbidden. Dit is een stap in de vervulling van deze profetische visie.    

 • Dank God voor de verhoring van de vele gebeden over dit onderwerp.
 • Bid voor de relaties tussen Israël en Egypte.
 • Laten we bidden dat de Heer de leiders van Egypte genadig zal zijn en dat ze nauwere betrekkingen met Israël zullen aangaan.
 • Bid dat er een meer positieve communicatie over en weer zal zijn tussen Israëli's en Egyptenaren - zowel op het niveau van de overheid als van mens tot mens.
 • Laten we ook bidden voor de 24 gelovigen die dit jaar het Loofhuttenfeest zullen bij wonen.
 • Bid dat alle benodigde fondsen zullen worden verstrekt.
 • Bid ook voor veilige reizen van en naar Israël.
 • En laten we bidden dat de Heer hen zal beschermen tegen vervolging en elke tegenslag van de vijand zodra ze naar huis zijn teruggekeerd.

‘Op die dag zal er een snelweg zijn van Egypte naar Assyrië, en de Assyriër zal naar Egypte komen en de Egyptenaar naar Assyrië, en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs dienen. Op die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, die de Heer der heerscharen zal zegenen, zeggende: 'Gezegend is Egypte Mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël Mijn erfenis’ (Jesaja 19: 23-25).
 

Gebed voor Judea en Samaria en al zijn inwoners

Medio augustus werd een 19-jarige jongeman ontvoerd door terroristen in de buurt van de Judese stad Efrat. Duik Sorek ging voor studie naar een plaatselijke joodse yeshiva om rabbijn te worden. Hij liftte 's nachts terug vanuit Jeruzalem, maar kwam nooit thuis. Bronnen van Efrat zeggen dat hij waarschijnlijk is ontvoerd met het oog op losgeld en dat hij tijdens de strijd is neergestoken en aan zijn verwondingen is overleden. De volgende ochtend lag zijn lichaam aan de kant van de weg bij de zuidelijke ingang van de stad.

Er zijn veel van dergelijke Joodse gemeenschappen, verspreid over Judea en Samaria, gevestigd op voornamelijk openbare gronden. Ze leven onder veiligheidsbescherming in hun gemeenschappen, maar zijn gevoeliger voor terreuraanslagen wanneer ze tussen steden reizen. Ze voelden zich aangetrokken om zich in de gebieden te vestigen waar de Hebreeuwse patriarchen Abraham, Isaac en Jacob ooit leefden. Ze hebben ook contact gezocht met hun Palestijnse buren om te proberen samen in vrede met hen te leven. Maar veel van hun Palestijnse buren weigeren nog steeds om hun aanwezigheid in de regio te accepteren, en sommigen nemen hun toevlucht tot geweld en brute terreurdaden.

 • Bid voor de veiligheid en beveiliging van het Joodse volk dat in de gebieden van Judea en Samaria woont, of wat vaak de "Westelijke Jordaanoever" wordt genoemd.
 • Bid dat de inspanningen van deze Joodse gemeenschappen om in vrede samen te leven met hun Arabische buren meer vruchten zullen afwerpen.
 • Bid dat de Heer zal ingrijpen en ware vrede in dit land zal brengen op zijn gepaste tijd.

'De Heer zegene u uit Sion en moge u het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. Ja, mag je de kinderen van je kinderen zien? Vrede zij met Israël’ (Psalm 128: 5-6).

 

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen met Iran

Israëlische inlichtingendiensten geloven dat Hamas en Iran in het geheim zijn overeengekomen dat als er een conflict tussen Israël en Hezbollah begint aan de noordgrens van Israël, Hamas zal meedoen en Israël zal aanvallen aan de zuidgrens. Daardoor zullen Israëlische troepen en anti-raketbatterijen wegtrekken waardoor de gebieden Galilea en Haifa nog kwetsbaarder zullen zijn voor aanvallen. Bovendien hebben beide islamitische terreurmilities hun raketarsenalen opgebouwd en als een aanval van raketten van beide kanten zou plaatsvinden, zouden Israëlische burgers nergens anders in het land kunnen ontsnappen. Israël heeft wel anti-raketafweer, maar onvoldoende om massale raketlanceringen van twee fronten tegen te gaan.

 • Laten we bidden dat er verwarring zal zijn in de vijandelijke gelederen, en dat elke overeenkomst die Hamas heeft gesloten met Iran en Hezbollah teniet wordt gedaan.
 • Laten we ook bidden dat Israël voldoende anti-raketbatterijen zal hebben om elke aanval van hun vijanden te dwarsbomen.
 • Laten we bidden dat Israël altijd de overhand zal hebben in deze groeiende confrontatie met Iran, en dat de vooruitgang en agressie in de regio door het radicale islamitische regime in Teheran volledig zal worden teruggedraaid door de almachtige God van Israël.

‘Toen legde hij zijn plan uit en stelde mannen aan om voor het leger te marcheren en de Heer te prijzen voor zijn heilige kracht door te zingen: 'Prijs de Heer! Zijn liefde eindigt nooit. 'Zodra ze begonnen te zingen, verwarde de Heer het vijandelijke kamp’ (2 Kronieken 20: 21-22).

Moslims op Hadj 

Het is nu de tijd van de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die alle moslims minstens één keer in hun leven moeten ondernemen.

·       We willen bidden dat als ze door deze rituelen gaan, die bedoeld zijn om Allah te aanbidden, in plaats daarvan de ene ware levende God van de Bijbel zullen ontmoeten door de persoon van Jezus Christus.

·       Bid dat zij zich van hun valse religie tot Christus keren, zodat ook onze Verlosser hun Verlosser wordt!

‘En op die dag zal er een Wortel van Isaï zijn, die als een banier voor het volk zal staan; Want de heidenen zullen Hem zoeken en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn‘ (Jesaja 11:10).

Antisemitisme op scholen in Californië


Deze week doken rapporten op die een toename van antisemitisme op middelbare scholen in Zuid-Californië opmerkten. Vorig jaar troffen twee afzonderlijke gevallen van antisemitisme de reguliere media. Op één school maakten studenten van het waterpoloteam van de jongens een nazi-groet terwijl ze bij het begin van een prijsuitreiking een nazi-marslied zongen. De video circuleerde rond op school nadat ze op sociale media was geplaatst. De school veroordeelde deze acties later aan de studenten en hun families. Op een andere school plaatsten studenten clips van een feest waar medestudenten een hakenkruis maakten van bierbekers terwijl ze een drinkspel speelden terwijl ze zeiden: "Heil Hitler!"

Het lijkt erop dat de vijand jonge mensen in deze generatie aanvalt door slechte dingen cool te laten lijken. Veel jonge mensen zijn onbewust bezig met antisemitische handelingen en denken dat het geen kwaad kan. Het feit is dat er een geest schuilgaat achter antisemitisme en de geschiedenis laat zien dat het moet worden geconfronteerd voordat het tot veel kwaad leidt.

·       Bid dat de Heer mensen zal mobiliseren die moedig zijn in gerechtigheid, die invloed zullen hebben op het leven van jonge mensen in deze generatie.

·       Laten we de Heer vragen dat deze invloedrijke mannen en vrouwen de vaardigheid en het vertrouwen zullen hebben om in het leven van onze jeugd te spreken en hen duidelijk het kwaad achter antisemitisme te tonen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer een liefde in het hart van de volgende generatie jegens Israël en het Joodse volk zal leggen.

‘Train een kind op de juiste manier, en wanneer hij oud is, zal hij er niet van afwijken’ (Spreuken 22: 6).

 

Massieve bosbranden wereldwijd 

De afgelopen weken hebben overal ter wereld enorme bosbranden gewoed. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, heeft Brazilië dit jaar een recordaantal bosbranden in het Amazone-regenwoud gezien. Lokale autoriteiten hebben tot nu toe meer dan 74.000 bosbranden geteld in 2019, een stijging van 84% sinds vorig jaar. Deze branden hebben zoveel rook geproduceerd dat de zon onlangs werd geblokkeerd om door te schijnen in de stad Sao Paulo. In Noord-Amerika staat momenteel meer dan 400.000 hectare bos in brand. In Europa woedden er branden in het zuiden van Spanje en op de Canarische Eilanden. Duizenden werden gedwongen hun huizen te verlaten. En de ergste plek lijkt Rusland te zijn, waar miljoenen hectare bossen in vlammen zijn opgegaan in de uitgestrekte gebieden van Siberië, waardoor een donkere wolk van as hoog in de atmosfeer boven het hele Noordpoolgebied achterblijft. Deze enorme branden komen terwijl het noordelijk halfrond net de heetste maanden van juni en juli ooit heeft geregistreerd.

·       Bid dat deze branden allemaal zullen doven en dat de Heer ons genadig zal zijn om de gevolgen van deze branden te beperken, omdat het Amazone-regenwoud en vooral de uitgestrekte bossen van Rusland van vitaal belang zijn om ons van zuurstof te voorzien om te ademen.

·       Laten we ook bidden dat de Heer het Lichaam van Christus onderscheidingsvermogen zal geven tijdens dit seizoen, zodat we in staat zullen zijn om te bidden in overeenstemming met wat Hij zegt en doet door deze gebeurtenissen.

‘Ik zal wonderen in de hemel boven tonen en tekenen op de aarde beneden: Bloed en vuur en damp van rook. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed’ (Handelingen 2: 19-20).

Aaliyah uit Amerika en Ethiopië


Aan het begin van dit jaar begonnen we te bidden dat de Heer meer Joden die in Noord-Amerika wonen zou bewegen om Aaliyah (terugkeer) naar Israël te maken. Er zijn meer dan vijf miljoen Joden in de Verenigde Staten en de meesten lijken zich op hun gemak te voelen in hun leven en willen hun families niet verlaten om opnieuw in Israël te beginnen.

·       Blijf de Heer vragen om Zijn volk te trekken om terug te keren naar het land van hun voorouders, voor Zijn glorie.

·       Laten we ook doorbidden voor de Ethiopische joden die vastzitten in Addis Abeba en Gondar en nog steeds Aaliyah willen maken. Hoewel ze de sterke wens hebben om terug te keren naar Israël, heeft de Israëlische regering op dit moment haar deuren gesloten.

·       Laten we de Heer vragen om de deuren van Aaliyah wijd open te stellen voor dit laatste overblijfsel van Ethiopische Joden.

‘Op die dag zal mijn Heer Zijn hand opnieuw toepassen op het verlossen van het andere deel van Zijn volk uit Assyrië - evenals uit Egypte, Pathros, Ethiopië, Elam, Shinar, Hamath en de kustgebieden. Hij zal de volken een signaal geven en de verdrevenen van Israël bijeenbrengen en de verstrooide dochters van Juda verzamelen uit de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11: 11-12).

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Blijf deze maand met ons in gebed voor het personeel van de ICEJ in Jeruzalem die de viering van het Loofhuttenfeest van dit jaar in Jeruzalem plant en organiseert. Vraag dat de Heer hen de wijsheid en toewijding zal geven die nodig is om de taken te vervullen die aan hen zijn voorgelegd.

 • Bid ook dat de Heer alle middelen zal verschaffen om dit jaar het Loofhuttenfeest te vieren.
 • Bid dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn om alle resterende posities in te vullen die nog open staan ​​op het Feest.
 • Bid dat de Heer door deze viering zal worden verheerlijkt en dat velen een uitstorting van de wind en het vuur van de Heilige Geest mogen ervaren zoals dat was op de volgelingen van Jezus op het Pinksterdagfeest in het boek Handelingen.

‘En het zal daarna geschieden dat Ik Mijn Geest op alle vlees zal uitstorten; Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik Mijn Geest uitstorten in die dagen’ (Joël 2: 28-29).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘De Najaarsfeesten'.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is: ‘Gods profetische feesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor een krachtige uitwerking van het Israëlweekend op 30 en 31 augustus en 1 september a.s. in Nederland.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten augustus 2019

Door de geschiedenis heen worden de drie weken tussen de 17e van Tammoez en de 9e van Av in de Hebreeuwse kalender (20 juli tot 10 augustus dit jaar) gekenmerkt door rampspoed voor het Joodse volk. Het was op de 17e van Tammoez dat Mozes terugkeerde van de berg Sinaï om de kinderen van Israël een gouden kalf te zien aanbidden. De mensen beweerden zelfs dat het idool hen had uitgeleid uit Egypte. Woedend gooide Mozes de stenen tafelen neer waarop God de tien geboden met zijn eigen hand had geschreven. Ook kwamen tijdens deze data de twaalf spionnen terug om het beloofde land te inspecteren, met op twee na een slecht rapport. Als gevolg hiervan uitten de kinderen van Israël twijfel en ongeloof en liet de Heer hen de daarop volgende veertig jaar door de wildernis zwerven.

Andere tragedies troffen het volk van Israël op hetzelfde moment later in hun geschiedenis. Op de negende van Av werd de eerste tempel verwoest door de Babyloniërs. Kort na de dood van Jezus werd de tweede tempel verwoest door de Romeinen op dezelfde negende van Av. Twee generaties later kwamen de Joden opnieuw in opstand tegen het Romeinse bewind onder leiding van Simon Bar Kokhba, maar de opstand werd verpletterd en de Romeinen ploegden de overblijfselen van de tempel om op de negende van Av.

In de meer recente geschiedenis werden deze drie weken gekenmerkt door de verdrijving van het Joodse volk uit Engeland in 1290; de verdrijving van het Joodse volk uit Spanje in 1492; en ook op deze datum begonnen beide wereldoorlogen. Dus het Joodse volk zette de 17e van Tammuz en de 9e van Av apart om zichzelf te vernederen en te bidden dat de Heer God hen genadig zou zijn. Laten we ook gedurende deze periode, van 20 juli tot 10 augustus, in gebed naast het volk Israël staan en onze gebeden intensiveren met en namens hen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

We willen de komende weken onze gebedsfocus op de komende Israëlische verkiezingen voortzetten. Terwijl de tweede verkiezingsronde van 2019 op 17 september nadert, vertonen de peilingen weinig echte verschuivingen sinds de eerste stemming afgelopen voorjaar. De top twee rivalen blijven zittend premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van Blue & White, met in de peilingen ongeveer 28-30 Knesset-zetels, iets lager dan hun 35-35 gelijkspel in april. Ondertussen is de kloof tussen links en rechts iets kleiner geworden, maar Avigdor Lieberman van Yisrael Beiteinu lijkt nog steeds de ‘gangmaker’ in deze race te zijn, met de hefboom om te beslissen of Netanyahu of Gantz de volgende leider van Israël wordt.

Premier Netanyahu is nu tien jaar aan de macht dankzij de solide steun van zijn 'natuurlijke partners' aan de rechterkant. Maar om deze coalitie te handhaven, heeft hij de ultraorthodoxe partijen Shas en UTJ altijd toegestaan ​​om controle te houden over kwesties als bekering, huwelijk, immigratie, militaire vrijstellingen voor yeshiva-studenten en gescheiden gebeden aan de Westelijke Muur. Dit heeft geleid tot wijdverbreide wrok in Israël en tot verstoring van de relaties met veel diaspora-joden, evenals tot problemen voor Christenen en Messiaanse joden in het land. Nu dwingt Lieberman Netanyahu om de ultraorthodoxe monopolie te beëindigen of een bredere, meer centristische regering te vormen met partijen aan zijn linkerzijde. Gantz en andere potentiële partners staan ​​er echter op dat ze nooit zullen toetreden tot een regering onder leiding van een premier die in staat van beschuldiging staat. Dit is het dilemma waarmee Netanyahu nu wordt geconfronteerd.

Netanyahu heeft een grote competentie getoond als de leider van Israël, vooral op het gebied van veiligheid, diplomatieke en economische zaken. Hij heeft een wereldwijde reputatie als verdediger van westerse democratische vrijheden en heeft zelfs een aantal belangrijke Arabische staten dichter bij Israël gebracht. Zoveel gelovigen in Israël vinden dat de natie hem nog steeds nodig heeft als zijn leider. Maar we voelen ook dat Netanyahu in dit alles wordt gewogen; dat, hoewel de corruptiezaken tegen hem een ​​beetje oneerlijk zijn, hij te zeer verplicht is tot de ultraorthodoxe partijen en een keuze moet maken om aan de macht te blijven. Om coalitiepartners aan de linkerkant te vinden, moet hij echter een besluit nemen of een gebaar maken dat echte nederigheid toont en hen in staat stelt zich aan te sluiten bij zijn regering.

·       Bid dat de Heer zich soeverein door deze verkiezingsronde zal bewegen om Israël in de goede richting te sturen.

·       Bid dat meer aan het licht zal komen met betrekking tot alle hoofdkandidaten in deze verkiezingen, inclusief of de beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu rechtvaardig en eerlijk zijn, of dat ze gekunsteld en politiek gemotiveerd zijn.

·       Bid dat dit alles ruim voor de dag van de verkiezing duidelijk zal worden gemaakt, zodat het Israëlische volk een weloverwogen beslissing kan nemen en de winnaar een duidelijk mandaat kan geven om te regeren.

·       Bid dat als Netanyahu nog steeds de juiste leider voor Israël is, dat hij de bescheiden gebaren zal maken die nodig zijn om zijn regering uit te breiden en niet al te sterk op ultraorthodoxe steun zal vertrouwen.

·       Bid ook dat de ultraorthodoxen niet langer de macht hebben over gebieden als bekering, huwelijk, immigratie en militaire vrijstellingen voor hun gemeenschap. 

‘Och, o herder van Israël, gij die Jozef leidt als een kudde; Gij die tussen de cherubijnen woont, schijn vooruit! Voor Efraïm, Benjamin en Manasse,
wek uw kracht op en kom en red ons! Herstel ons, o God; Veroorzaak Uw gezicht om te schijnen en wij zullen gered worden!’ (Psalm 80:2-4).

Ethiopische protesten gaan door 

Een Ethiopische joodse jongen (Salomon Tekah) is door een politieagent (op dat moment niet in dienst) doodgeschoten; grote demonstraties en ernstige rellen door Ethiopische joden waren het gevolg; veel schade, 111 gewonden en vele arrestaties.

Leden van de Ethiopische Joodse gemeenschap hebben de afgelopen weken hun publieke protesten voortgezet en er is geen indicatie wanneer ze zullen stoppen. De protesten hebben de regering en de politie er echter van overtuigd om snel een speciale task force in te zetten om discriminatie van de Ethiopische gemeenschap te onderzoeken. De waarheid is dat de Ethiopische joden altijd grote culturele en educatieve hiaten in Israël hebben gehad, grotendeels omdat ze zijn overgestapt van een landelijke, patriarchale samenleving naar een stedelijke, egalitaire samenleving. Er zijn veel inspanningen gedaan om deze lacunes te overbruggen, maar er zijn nog veel uitdagingen. Hoewel veel Israëliërs er trots op zijn één van de weinige landen in de geschiedenis te zijn die Afrikanen uit hun eigen continent hebben opgenomen om ze niet in slavernij te verkopen, maar eerder om ze in vrijheid te brengen. De overgang is niet gemakkelijk geweest en veel Ethiopische Israëli's worstelen met leven onder de armoedegrens.

·       Laten we allereerst bidden dat de Heer alle joden die in Israël wonen een diepere liefde en respect voor elkaar zal geven.

·       Bid dat de Ethiopische joden hier gemakkelijker worden geaccepteerd en dat ze zich aanpassen aan de Israëlische samenleving zonder de meer positieve aspecten van hun traditionele cultuur te verliezen.

·       Bid dat de Ethiopische gemeenschap betere onderwijsontwikkelingen en betere kansen op werk krijgen.

·       En bid dat de resterende 7.000 Joden die nog in Ethiopië zijn, snel naar Israël zullen worden overgebracht.

·       Bid dat Ethiopische joden zich thuis zullen voelen in Israël en dat de regering oplossingen vindt voor hun problemen; hen recht zal doen en durft op te treden tegen discriminatie van Ethiopische joden.

·       Bid dat Israël niet nog meer intern verdeeld wordt.

·       Bid voor een positieve invloed van de Messiaanse joden binnen de Ethiopische gemeenschap. Ez. 37:21,22

‘Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! want daar beval de Heer de zegen, zelfs het leven voor altijd’ (Psalmen 133: 1,3).

Jong volwassenen in Israël 

Afgelopen weekend reageerden jong volwassenen uit heel Israël op een oproep om het comfort van de moderne wereld achter zich te laten voor een retraite in de Negev-woestijn met als doel, om God persoonlijk te ontmoeten. Het was anders dan elke andere bijeenkomst, omdat er geen bekende sprekers waren die de bijeenkomst leidden of een gevestigde organisatie die het evenement organiseerde. In plaats daarvan hield een jonge tweeëntwintigjarige dame, geboren en getogen in Beer Sheba, toezicht op de hele conferentie. Haar inspiratie kwam uitsluitend van de Heer. Hij bewoog haar hart om terug te keren naar de oude manieren waarop Abraham, Mozes, Jozua en zelfs Jezus in de Bijbel een voorbeeld gaven, om weg te komen van al het andere, de wildernis in te gaan en de Heer met  heel  hun hart te zoeken. Terwijl ze het visioen deelde, werden veel harten aangeraakt en uiteindelijk meldden zich meer dan honderd jong volwassenen aan. De impact van dit weekend in de harten van deze jonge mensen was groot. Een jonge man zei: 'Deze keer alleen met God heeft de passie en liefde voor God in zijn hart opnieuw doen ontvlammen’.

 • Bid voor de jong volwassenen  in Israël. Laten we de Heer vragen om door te gaan met het voeden van de passie die Hij in de harten van de jeugd aansteekt.
 • Bid dat deze gebeurtenis zich door de hele natie zal verspreiden en dat jongeren uit de hele natie zich zullen verbinden en dat er een grote beweging van God zal plaatsvinden onder de jongeren in Israël.

‘Laat niemand uw jeugd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid’ (1 Timotheüs 4:12).

Aliyah

Veel Joodse families die nog in de voormalige Sovjetrepublieken wonen, zijn geïnteresseerd in het maken van Aaliyah naar Israël, maar hebben hulp nodig bij het achterhalen van hoe het proces werkt. Lang voordat een Joodse persoon ooit aan boord van een vliegtuig op weg naar Tel Aviv gaat, moet een lange lijst met papieren worden ingediend om te voldoen aan de eisen van zowel hun thuisland als Israël. Dit kost tijd! Bovendien moeten de meeste potentiële immigranten Hebreeuwse taallessen en beroepstrainingen volgen om beter voorbereid te zijn op wonen en werken in Israël.
De ICEJ helpt hieraan tegemoet te komen door Aaliyah Seminars te sponsoren in een aantal Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, waaronder Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. Dit zijn gebieden waar recente geopolitieke gebeurtenissen en economische factoren hebben geleid tot een grote stijging in Aaliyah. Vorig jaar vertegenwoordigden Russisch sprekende immigranten 64% van de wereldwijde Aaliyah naar Israël. 41% van jonge joden in Europa (16-34 jaar) willen emigreren omdat ze zich niet langer veilig voelen; 45% van hen let erop dat ze niet openlijk als jood herkenbaar zijn; 44% heeft te maken met antisemitische intimidatie; 80% meldt dit niet. 62% voelt een sterke band met Israël. Immigratie van joden uit Frankrijk is iets afgenomen, maar men verwacht door het opkomend antisemitisme straks een grote groei in Aliyah vanuit Frankrijk, zie de mail met het artikel over Aliyah.

·       Bid dat deze sponsoractie ertoe zal bijdragen dat het Aaliyah-proces soepeler gaat verlopen voor deze Joodse families in voormalige Sovjetrepublieken.

·       Bid dat God zijn plan volvoert zoals voorzegt in zijn woord, en dat nieuwe immigranten zich thuis zullen voelen in Israël.

‘En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here’ (Ezechiël 39:28-29).

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen met Iran 

De spanningen blijven hoog in het Midden-Oosten terwijl Iran de regionale en internationale machten arrogant beschimpt door schepen te bedreigen die olie vervoeren door de nauwe zeestraten aan de monding van de Perzische Golf. Het gebied levert ongeveer 25% van de olie in de wereld, bezit bijna twee derde van de reserves aan ruwe olie in de wereld en ongeveer 35% van de aardgasreserves ter wereld. Iran heeft in de afgelopen weken zelfs twee Britse olietankers in beslag genomen, wat tot bezorgdheid leidde dat de wereldwijde olieprijzen zouden kunnen stijgen.

De VS bouwt ondertussen aan een coalitie van landen om een einde te maken aan de Iraanse agressie tegen de commerciële scheepvaart in de Perzische Golf. In Israël reden om meerdere malen het veiligheidskabinet bijeen te roepen.

Iran heeft gedreigd Israël te vernietigen als Amerika Iran aanvalt.

·       Bid dat God als Bewaarder van Israël ingrijpt op het moment dat het nodig is (Ps. 121:4).

·       Bid dat de Iraanse kerk groeit in aantal en volwassenheid.

·       Laten we bidden dat de vrede zal zegevieren in de Perzische Golfregio, en dat de door de VS geleide sancties tegen Iran het regime in Teheran zal overhalen zijn streven naar kernwapens en zijn agressieve acties in het Midden-Oosten te beëindigen.

·       Bid tegen alle Iraanse pogingen om zich op Israël te richten en de hele regio in een oorlog te slepen.

·       Laten we ook bidden dat er in Iran een nieuwe regering zal opstaan ​​die zich meer bezig zal houden met het welzijn van het Iraanse volk dan met hun obsessieve haat tegen Israël.

'De Heere zal ook brullen van Sion en Zijn stem uit Jeruzalem uiten; De hemel en de aarde zullen beven; Maar de Heer zal een schuilplaats zijn voor Zijn volk en de kracht van de kinderen van Israël’ (Joël 3:16).

Arabische wereld

Ooit woonden er 80.000 Joden in Caïro. Nu nog slechts 5.

·       Bid voor de betrekkingen tussen Israël en Egypte.

De vrouw van de heersende sjeik van Dubai is met haar kinderen naar Engeland gevlucht; zij is de zus van koning Abdullah van Jordanië.

·       Bid dat dit niet bijdraagt aan verdere onrust in MO.

De Jordaanse regering heeft m.b.v. bemiddeling door de VS een overeenkomst met Israël gesloten om een gasleiding vanuit Israël naar Jordanië te bouwen. Veel Jordaniërs, ook parlementsleden, zijn hier woedend over. Zij zien Israël nog steeds als grote vijand.

·       Bid dat de overeenkomst niet verbroken wordt; en dat het niet zal leiden tot een conflict. In Jordanië is grote behoefte aan energie.

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Als we deze weken blijven bidden voor het Loofhuttenfeest, laten we dan ook bidden dat meer mensen zich als vrijwilligers voor het feest zullen aanmelden. Er zijn nog veel openstaande vacatures.

·       Bid  dat de Heer de harten van meer mensen zal aanmoedigen om zich aan te melden om dit jaar als vrijwilliger op het Feest te dienen.

·       Laten we bidden voor voldoende financiën en de tijd van afwezigheid van werk en gezin die nodig zijn om in oktober in Jeruzalem te dienen.

‘Uw mensen zullen vrijwilligers zijn op de dag van Uw macht; In de schoonheden van heiligheid, vanaf de schoot van de ochtend, heb je de dauw van je jeugd’ (Psalm 110: 3)


Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische feesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland. 

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 en 31 augustus en

1 september a.s.

·       Dank voor de geslaagde zomerreis door Israël. Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland. Jan Posthumus


Gebedspunten juli 2019

Op het ICEJ-hoofdkwartier in Jeruzalem, voelt men de urgentie om onze gebeden deze maand te richten op de komende Israëlische verkiezingen. Voor de eerste keer in zijn moderne geschiedenis moet Israël een tweede verkiezingsronde houden, vlak nadat de eerste verkiezingen een patstelling veroorzaakten. We geloven dat er grote ontwikkelingen voor Israël en de regio in het verschiet liggen. We zijn er ook van overtuigd dat we samen een positief effect kunnen hebben op de richting van dit land door onze gebeden.

In het verleden heeft Israël andere vormen van bestuur gehad die in de Bijbel gedetailleerd zijn vastgelegd.

Tegenwoordig heeft het herstelde volk van Israël grote behoefte aan goddelijk leiderschap. David was ook gebrekkig en daarom mogen we geen perfectie verwachten. Maar we mogen wel bidden dat leiders bereid zijn om de Heer met hun hele hart te zoeken en te dienen omwille van het besturen van Israël naar zijn profetische bestemming in God. Laten we vurig bidden voor zulke leiders in Israël vandaag de dag!

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

Terwijl de tweede Israëlische verkiezingscampagne van 2019 weer op gang komt, is er veel politieke onzekerheid omdat verschillende partijen en individuele politici hun resultaten proberen te overtreffen na de recente stemming in april. Avigdor Liberman probeert premier Benjamin Netanyahu  te dwingen tot een beslissing om een ​​nationale eenheidsregering aan te gaan met de centrumlinkse Blue & White-fractie of een smallere, rechtlijnige coalitie aan te gaan met de ultraorthodoxe partijen van Shas en UTJ. Veel Israëli's zijn boos over de onevenredige macht en privileges die de haredi-fracties genieten. Christenen en Messias belijdende Joden hebben reden om ook daarover bezorgd te zijn. De Blue & White-partij wordt in hun politieke opvattingen als liberaal beschouwd, wat zou kunnen leiden tot riskante concessies aan de Palestijnen en verder moreel verval in de Israëlische samenleving. Er zijn dus geen gemakkelijke keuzes te maken in het huidige politieke landschap van Israël. Niettemin is God uiteindelijk soeverein over Zijn volk.

·       Bid dat deze verkiezingen een duidelijk resultaat zullen hebben. Dat  het die regeringscoalitie zal brengen die Israël nodig heeft om de vele uitdagingen aan te gaan die voor hen ligt.

·       Bid voor de verkiezing van oprechte leiders die oprecht bezorgd zijn om het welzijn van de hele natie, en niet alleen maar de macht willen grijpen en hun eigen agenda of politieke loopbaan willen bevorderen.

·       Bid voor leiders die oprecht de Heer vrezen, en die zich zullen overgeven aan de leiding van Zijn Heilige Geest om op de kritieke momenten beslissingen te nemen die Israël de komende dagen tegemoet zal zien.

·       Bid dat ze ook de Bijbelse waarheid respecteren, transparant opereren en een hekel hebben aan onrecht.

·       Bid dat de ultraorthodoxe partijen niet langer onevenredige controle zullen krijgen over bepaalde gebieden van het leven en de religieuze praktijk in Israël.

·       Bid  voor premier Benjamin Netanyahu terwijl hij tot de verkiezingen in functie blijft. Vraag de Heer om hem wijsheid te geven voor deze tijd.

·       Bid dat de mensen hem de nodige eer zullen betonen voor zijn jarenlange dienstbaarheid aan de natie.

·       Bid voor de macht en invloed van de rechterlijke macht, die de laatste jaren een fel bediscussieerd onderwerp is geworden in Israël, waarbij sommigen zeggen dat ze de democratische heerschappij verhinderen en anderen beweren dat de rechtbanken degenen zijn die de democratische vrijheden verdedigen.

·       Bid voor alle rechters in Israël dat zij hun plichten eerlijk zullen vervullen.

·       Bid dat de noodzakelijke juridische hervormingen in de volgende regering zullen worden doorgevoerd en dat de rechtbanken individuele rechten en vrijheden zullen verdedigen, vooral voor minderheden zoals de Messiaanse gelovigen.

·       Bid voor Joodse gezinnen over de hele wereld die Aaliyah in deze tijd overwegen, dat ze hun beslissing zullen bespoedigen om zich bij het Joodse overblijfsel te voegen dat opnieuw in het Land van Israël is verzameld.

·       Als een nieuwe Israëlische regering ergens dit najaar aan de macht komt, bid dan dat de poorten naar Aaliyah volledig open blijven, vooral voor Ethiopische Joden die nog steeds vastzitten in Addis Abeba en Gondar.

·       Bid voor Messiaanse Joden die naar huis worden geroepen voor Israël.

‘Ik zal voor hen fluiten en ze verzamelen, want ik zal hen verlossen; en ze zullen toenemen als ze eenmaal zijn toegenomen. Ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen Mij in verre landen gedenken; ze zullen samen met hun kinderen leven en zullen terugkeren. Ik zal ze ook terughalen uit het land Egypte en ze verzamelen uit Assyrië. Ik zal hen in het land van Gilead en Libanon brengen, totdat er geen plaats meer voor hen is gevonden’ (Zacharia 10: 8-10).

 

Gaza Grensspanningen 

Ook in de afgelopen maand werden raketten afgevuurd op het Israëlische grondgebied vanuit de door Hamas geregeerde Gazastrook. Dit gaf aanleiding  tot vergeldingsacties door IDF-vliegtuigen. Gelijktijdig werden  grote aantallen brandgevaarlijke apparaten die aan vliegers waren bevestigd en ballonnen vanuit de strook naar Israëlisch grondgebied geschoten, waarbij verschillende grote branden werden ontstoken die gewassen en bossen in Israël verbrandden. Als reactie, verbood Israël vissersboten in Gaza om de haven  te verlaten.

·       Laten we doorgaan met bidden voor Gaza en vooral de gelovigen daar.

·       Laten we bidden dat de rust aan de grens met Israël wordt hersteld en dat de radicale moslim terroristische milities die Gaza regeren, worden omvergeworpen door hun eigen volk.

·       Laten we blijven bidden dat de Israëlische burgers niet het doelwit zijn van Hamas en de Islamitische Jihad.

‘Maar de Heer is getrouw, die u zal sterken en u behoeden voor de boze’ (2 Thessalonicenzen 3: 3).

 

Trump-vredesplan debuteert in Bahrein 

De VS hebben net een top in Bahrein gehouden om de economische aspecten van het vredesplan van Trump te promoten. De "economische workshop" was bedoeld om belangrijke Arabische en buitenlandse investeringen in de door Palestijnen gecontroleerde gebieden te stimuleren. Belangrijke Arabische staten zoals Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten waren aanwezig, terwijl de Palestijnse Autoriteit de bijeenkomst boycotte en Israël onuitgenodigd bleef. We zagen dus niet de eens zo ingebeelde fotosessie van vooraanstaande Arabische heersers die openlijk naast Israëlische functionarissen zaten om hun verbeterde relaties te benadrukken en de toekomst van de regio zonder de Palestijnen te bespreken.

·       Blijf ter ondersteuning van de pogingen van de Amerikaanse regering bidden om vrede en stabiliteit in de regio, en voor Israëls visie van nauwere betrekkingen met de soennitische Arabische wereld - zowel om de agressie van Iran in de regio tegen te gaan als om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

·       Laten we bidden dat de Heer het Amerikaanse vredesteam wijsheid en inzicht zal geven als zij hun plan voor vrede blijven presenteren en Arabische en internationale steun zoeken.

‘En hij die overwint en mijn werken tot het einde bewaart, hem zal Ik macht geven over de volken’ (Openbaring 2:26).

 

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen tussen de VS en Iran 

Elke dag komen er nieuwe berichten binnen over stijgende spanningen in de regio van de Perzische Golf. Zoals Iran die provocerende acties uitvoert om de economische sancties aan te vechten die zijn opgelegd door de Amerikaanse regering over het  nucleaire programma van Teheran. Dit omvat sluipende aanvallen op olietankers, raketaanvallen op aan de VS gelieerde Arabische landen in de regio en meest recent het neerhalen van een Amerikaanse drone die de scheepvaartroutes in de strategische Straat van Hormuz in de gaten houdt. De drone-aanval leidde tot een dramatisch moment toen de Amerikaanse president Donald Trump op het laatste moment een vergeldingsactie afsloeg. Maar het is duidelijk dat vijandelijkheden nu elke dag kunnen uitbreken en escaleren naar een veel breder conflict dat de regio overspoelt, inclusief Israël, en zelfs de hele wereld.

·       Laten we bidden dat de vrede in de regio zal heersen, zelfs als de toenemende economische druk Iran dwingt zijn agressieve gedrag in het Midden-Oosten en vooral zijn drang naar kernwapens op te geven.

·       Bid dat de Trump-regering wijsheid en een vooruitziende blik zal hebben om te weten wat te doen om Iran effectief af te schrikken en zijn radicale sjiitische heersers ervan te overtuigen een minder gevaarlijke koers voor hun land te gaan varen.

·       Bid dat het regime in Iran zal worden vervangen door een nieuw democratisch bestuurssysteem dat beter aansluit op de behoeften van hun bevolking en minder bedreigend is voor hun buren, inclusief Israël.

‘Maar de vorst van het koninkrijk van Perzië heeft mij eenentwintig dagen lang verhinderd; en zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen, want ik was daar alleen gelaten met de koningen van Perzië’ (Daniël 10:13).

Hong Kong protesteert tegen uitleveringswet 

De afgelopen week werden we geconfronteerd met het nieuws uit Hong Kong over de uitleveringswet die de Chinese regering probeerde te geven waardoor het legaal wordt om burgers uit te leveren om terecht te staan ​​in Beijing. Deze week kwamen berichten uit Hong Kong dat er een nieuw volkslied voor het protest was ontstaan, een eenvoudige Christelijke hymne uit 1974, "Sing Hallelujah to the Lord". Terwijl de menigte zich verzamelt om te protesteren en dit lied zingt, is het bijna alsof een bovennatuurlijke vrede over de menigte raast.

·       Prijs de Heer dat Hij op deze manier verheerlijkt wordt onder de mensen in Hongkong, ook al is de overgrote meerderheid geen Christen.

·       Laten we doorgaan met bidden voor deze protesten, dat deze wet niet zal worden aangenomen en dat de rust terugkeert in de straten van Hong Kong.

‘Ik zal U, o Heer, loven onder de volken; Ik zal U onder de volken zingen’ (Psalm 57: 9).


Epidemieën in Los Angeles 

De daklozenpopulatie in Los Angeles, Californië, is uitgegroeid tot een recordhoogte met naar schatting 125.000 mensen op straat in de binnenstad. Met deze golf daklozen zijn uitbraken van ziektes tot stand gekomen - sommige worden gewoonlijk geassocieerd met middeleeuwse tijden - zoals tyfus, tuberculose en mazelen.

·       Bid dat de Heer bevrijding en genezing zal brengen aan deze mensen wanneer zij met deze epidemieën worden geconfronteerd.

·       Laten we bidden voor de bevolking van Californië en vragen dat zij hun harten tot Hem zullen richten

‘Laten we daarom, als we de kans krijgen, goed doen voor iedereen, vooral voor degenen die tot het huis van het geloof behoren’ (Galaten 6:10).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Onlangs bracht een ICEJ-leiderschapsdelegatie een bezoek aan Egypte en ontdekte daar enkele werkelijk verbazingwekkende profetische ontwikkelingen. God doet een geweldig werk in de harten van Egyptische gelovigen betreffende de doelen van de Heer voor Israël in deze dagen. Ze houden vast aan de visie van Jesaja 19 op de Arabisch-Joodse verzoening, terwijl ze ook worden aangetrokken door de oproep van Zacharia 14:16-18 om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest.
 
De Christelijke ambassade verwacht dus dat maar liefst 40 Egyptische pelgrims naar Jeruzalem  zullen komen voor het Loofhuttenfeest 2019. Dit is een historisch jaar waarin Israël en Egypte 40 jaar van het vredesverdrag tussen hun naties markeren. Het heeft ook een grote profetische betekenis, terwijl de snelweg van Jesaja 19 gestalte krijgt en de uitnodiging van Zacharia 14 resoneert als nooit tevoren voor Egypte om naar Jeruzalem te komen om "het Loofhuttenfeest" te vieren!

De meeste Egyptenaren hebben echter hulp nodig om de kosten van dit bezoek aan Israël te bekostigen. Help ons alsjeblieft met het bijstaan ​​van deze dierbare broeders en zusters in Christus om de reis naar Jeruzalem voor Soekot te maken. Het kost ongeveer $ 1.500 per persoon uit Egypte om het een week durende Feest bij te wonen. Als je geeft, zul je gezegend worden omdat je de profetische plannen en bedoelingen van God voor deze regio in onze tijd helpt in gang zetten.

Geef vandaag alsjeblieft je beste geschenk aan het 'Jesaja 19 Fonds'!

·       Bid dat de plannen om Israël te bezoeken en te verkennen soepel zal verlopen.

·       Bid dat de ICEJ in staat zal zijn om de nodige fondsen bijeen te brengen om deze Egyptische delegatie te helpen het feest 2019 bij te wonen.

‘In die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, omdat de Here der heerscharen zal zegenen, zeggende: Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël, mijn erfdeel ’(Jesaja 19: 24-25).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 7 september a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische najaarsfeesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 augustus en 1 september a.s.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus