Adopteer een Holocaust overlevende

Waardigheid geven aan mensen in nood

Printervriendelijke versieSend by email

ICEJ: Holocaust Survivors

Op een hele bijzondere en speciale manier kunt u betrokken zijn bij de Holocaust overlevenden in het Haifa Huis. In het Huis wonen overlevenden die zorgbehoevend zijn, eenzaam zijn, in armoede leven, en zelfs enkele daklozen. Bewoners die financiëel krap zitten, dragen slechts een klein beetje of helemaal niets bij aan hun woon- en leefkosten in het Huis. Deze bewoners ontvangen echter wel dezelfde zorg en persoonlijke aandacht. Daarom is het zeer belangrijk dat er genoeg giften binnen komen om al de kosten te betalen. De wens van de staf is dat de bewoners in hun laatste jaren omringd zijn met liefde en professionele steun. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidies is een langdurig en administratief proces.

Daarom is financiële steun aan dit Huis van vitaal belang en is “Adopteer een Holocaust overlevende” een bijzondere mogelijkheid om op een veelbetekenende manier deze mensen te ondersteunen. Christenen die een verlangen hebben om liefde en steun te tonen aan deze kostbare mensen, die de verschrikking van de Holocaust hebben meegemaakt, kunnen maandelijks een bedrag naar eigen keuze doneren. Door deze donaties kunnen wij zorgen dat de bewoners de juiste zorg en dagelijkse therapeutische activiteiten blijven ontvangen.

Adoptieprogramma

Wilt u meedoen aan het adoptieprogramma? Vul dan het adoptieformulier in. Voor meer informatie over dit programma kunt u ons een mail sturen.