Mandaat

De Bijbelse roeping van de ICEJ

Printervriendelijke versieSend by email

De ICEJ heeft haar mandaat ontvangen op grond van de Bijbelse oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’ Dit citaat uit Jesaja 40:1-2 was een ‘mandaat uit de hemel’ aan de International Christian Embassy Jerusalem ruim drie decennia geleden. 

In 1980 riep Israël de stad Jeruzalem uit tot hoofdstad. Onder druk van de Arabische olie zwichtten 13 landen en verplaatsten hun ambassades naar Tel Aviv. Toen wilden christenen uit vele landen een daad stellen, om juist nu wel achter Israël te staan. De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem is toen gesticht, als een christelijk antwoord en een christelijke daad van steun aan Israël met Jeruzalem als eeuwige hoofdstad. De ICEJ is de uitgestoken hand van christenen naar Israël toe. Meer dan 30 jaar is de ICEJ bezig aan een reis om Israël te troosten. Deze reis gaf daadwerkelijk troost en iedere stad, dorp en plaats is op de een of andere manier in ondersteunt door onze bediening, door de armen te helpen, de eenzamen te huisvesten, de kinderen te bemoedigen en ouderen te verzorgen.

Onze viering van het Loofhuttenfeest heeft meer dan honderdduizend christenen een bijbelse visie gegeven hoe we Gods hand herkennen in het hedendaagse herstel van Israël en de uitdaging om mee te werken en te zegenen aan wat God doet. Wij zijn dankbaar voor Gods trouw, ook al hebben wij ons werk niet perfect gedaan, maar wel oprecht. Pas ‘de laatste dag’ voor Gods troon zal uitmaken wat de waarde van ons werk is geweest!

Hoe verstaan we dan de opdracht om aan Israël te zeggen dat haar lijdenstijd voltooid is? Want klaarblijkelijk is dat nog niet het geval. Wij verstaan dit op de volgende manier:

Een profetische roeping

Het hedendaagse herstel van de Joodse Staat wordt gekarakteriseerd door oorlogen en conflicten. Echter, God die zijn volk heeft teruggebracht uit de volkeren, heeft dit gedaan met zegen en verlossing in het vooruitzicht. Het is de troost en verwachting van een glorierijke toekomst dat volharding, hoop en troost geeft aan Israël.

De Schriften voorzien een tijd van ongeëvenaarde vreugde en vrede voor Israël. De bijzondere Messiaanse profetieën uit Jesaja 2, 11 en 60 laten dit zien. ‘Israëls lijdenstijd’ zal spoedig voltooid zijn en dat zal dan de hele wereld verbazen. Bovenal, zal Godalleen de eer krijgen want Hij zal een probleem oplossen wat voor de mensheid te groot i. Zelfs de kerk kon dit niet oplossen. Inderdaad zien velen in de kerk geen bijbelse betekenis voor het herstel van Israël. Zij geloven dat het een politieke toevalligheid is, voor de Verenigde Naties bedacht.

Een theologische stellingname

Veel van Israëls lijden heeft te maken met haar roeping. Zij is door de keus van God, het voertuig van verlossing voor de wereld. De verlossingszegen van God is door Israël aan de wereld gegeven. Dit voertuig is continu belaagd door de machten van de duisternis. Voor deze machten is het duidelijk: vernietig Israël en daarmee is effectief de bedoeling van God met de wereld ook vernietigd. Gelukkig verklaart Jesaja dat deze lijdenstijd voltooid wordt. Op die ‘dag’ zal de hele wereld weten dat Israël bestaat om zegen en geen vloek voor de wereld te zijn.

Een troostend respons

De profeet Jesaja zegt, ‘Spreek troost toe aan Jeruzalem’. Een andere vertaling zegt: ‘Spreek bemoedigend voor Jeruzalem’. Een volk wat vrede, vreugde, overwinning en zegen heeft, hoeft geen woorden van troost of bemoediging. Nee, maar een volk wat voortdurend leeft in trauma’s en conflicten heeft deze troost en bemoediging wel nodig. Helaas leert de kerkgeschiedenis ons iets anders! Hun woorden zijn hard, bitter en verwijtend geweest. Gelukkig hebben we van de International Christian Embassy Jerusalem, de roeping vanuit de hemel 30 jaar geleden gehoord om ‘spreek troost toe aan Jeruzalem’.

Zoals Israël langzaam maar zeker verder gaat richting haar van God gegeven bestemming, zijn wij vastbesloten om ‘de loopbaan’ met haar te gaan. We krijgen richting vanuit de woorden van Jesaja 40 en de principes die daaruit voortkomen. We zijn ons bewust dat onze reis niet ons verhaal is. In feite duizenden christenen van over de hele wereld hebben hun reis en hun verhaal ook gemaakt. Wij danken u om met ons te gaan en ons te helpen in gebed en ondersteuning.