Overzicht boeken

Printervriendelijke versieSend by email

Deze boeken zijn te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283. 

Verzendkosten € 2,50. Factuur wordt meegezonden. 

 

- Boek: Gods profetische feesten € 12,50
  Auteur: Jacob Keegstra
In de opdracht om bepaalde feesten te vieren plaatste God Israël en de gelovigen uit de volkeren in een cirkel van heden, verleden en toekomst. Jezus gaf bij het avondmaal de opdracht te gedenken wat tweeduizend jaar geleden op Golgotha gebeurde en dat Hij in de toekomst opnieuw deze maaltijd zal houden in zijn Koninkrijk. Dit boek geeft uitleg over de profetische betekenis van de voorjaars- en de najaarsfeesten uit de Bijbel
 
 
- Boek: Bloed aan onze handen € 12,50
  Auteur: Dr. Michael Brown
De tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk. 
 
 
- Boek: Familie van Abraham € 15,00
  Auteur: Viktor Schlatter
Het ontdekken van de kerk in het hart van Israël. De Bijbel spreekt voortdurend over het feit dat jood en gelovigen uit de volken tezamen de familie van God vormen. Victor Schlatter was atoomwetenschapper, maar eind jaren vijftig veranderde hij van loopbaan en ging linguïstiek studeren. Hij en zijn vrouw Elsie verhuisden naar Papoa-Nieuw-Guinea en vertaalden delen van de Bijbel in de Angel Heneng-taal en stichten een kerk met meer dan 85 gemeenten.
 

Te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283.

Factuur wordt meegezonden.
Verzendkosten € 2,50