Headlines

Nieuwe regering Israël zoekt brede consensus, hangt aan een zijden draadje

Israël heeft eindelijk een nieuwe regering, waarmee een einde komt aan Benjamin Netanyahu's historische 12-jarige periode als premier. Maar de langdurige politieke impasse van de afgelopen 30 maanden is nog lang niet voorbij, aangezien de extreem brede coalitie misschien onwerkbaar blijkt en aan de kleinste marges blijft hangen. In de afgelopen tweeënhalf jaar is Israël door vier verkiezingen gestruikeld in een politieke impasse die raadselachtig is geworden. De laatste stemming was dichterbij dan ooit, maar de krachten van "verandering" hebben Netanyahu uiteindelijk in juni verdreven.

De nieuwe regering, die voorlopig wordt geleid door premier Naftali Bennett, werd goedgekeurd door een enkele stemming in de Knesset en loopt voortdurend het gevaar in te storten. De nieuwe regeringscoalitie bestaat uit acht zeer diverse partijen van rechts tot links, bijeengehouden door hun gemeenschappelijke wens om Netanyahu ervan te weerhouden terug te keren naar de macht. Netanyahu slaagde erin een ongekende run als premier te maken vanwege zijn diplomatiek en economisch inzicht, zijn beheersing van de Israëlische politiek en vooral zijn reputatie als 'Mr. Veiligheid." De meeste Israëli's gingen hem vertrouwen om hen veilig te houden, en voor het grootste deel deed hij dat ook. Maar de schandalen rond Netanyahu verzwakten zijn steun aan rechts, en nu neemt een nieuwe generatie leiders de macht over. Ze zijn over het algemeen jonger, toekomstgericht en begaan met het welzijn van de hele natie.

De inkomende coalitie werd gesmeed rond een rotatieovereenkomst tussen Naftali Bennett en Yair Lapid. Lapid zal dienen als minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend premier tot hij in augustus 2023 de topfunctie overneemt. Bennett, hoofd van de rechtse Yamina-partij, is een voormalig commandant van elite IDF-eenheden en een succesvolle hi-tech ondernemer. Geboren in een seculiere familie, werd hij religieus oplettend en conservatiever in zijn opvattingen, en leidde hij zelfs een tijdje de Yesha-nederzettingsraad. Hij is de eerste premier van Israël die regelmatig een keppeltje draagt. Als leider van de centristische Yesh Atid-factie is Lapid een voormalige presentator van een tv-talkshow die tien jaar geleden de politiek inging om jonge, seculiere Israëli's te vertegenwoordigen die een hekel hebben aan de buitensporige macht en het vriendjespolitiek van de ultraorthodoxe gemeenschap. Ze worden in de coalitie vergezeld door voormalig Likud-lid Gideon Sa'ar van New Hope, de Russische sterke man Avigdor Liberman van Yisrael Beiteinu, voormalig IDF-generaal Benny Gantz van Blue & White, Merav Michaeli van Labour, Nitzan Horowitz van Meretz en – de onwaarschijnlijkste van partners – Mansour Abbas van de Arabisch-islamitische factie Ra'am.

De gemeenschappelijke noemer tussen hen is het gevoel dat Netanyahu de afgelopen jaren zoveel belangrijke beslissingen niet heeft gebaseerd op nationale belangen, maar op eenvoudig aan de macht blijven om een ​​voordeel – en zelfs immuniteit – te behalen in zijn lopende corruptieprocessen. Hij heeft ook de kant van de ultraorthodoxen gekozen in veel kwesties, waardoor hij veel Israëli's en een groot deel van het diaspora-jodendom van zich vervreemdde. Bennett zal zich richten op de terugkeer naar goed bestuur, het aannemen van een behoorlijke staatsbegroting, het nemen van besluiten bij consensus, het omgaan met maatschappelijke spanningen en het in overweging nemen van alle sectoren van de bevolking. Ondertussen zal Lapid het buitenlands beleid regelen.

Weinigen verwachten veel beweging in de richting van een 'tweestatenoplossing' met de Palestijnen, omdat het de fragiele coalitie zou kunnen ontrafelen. In plaats daarvan zullen Lapid's belangrijkste inspanningen gericht zijn op het opbouwen van banden met de regering van Biden en de Europese Unie, en het herstellen van de breuk met progressief links, te beginnen met de Amerikaanse Joodse leiders. De regering-Bennett-Lapid zal ook proberen het momentum van de Abraham-akkoorden voort te zetten in de richting van normalisatie met de Arabische wereld. Ongetwijfeld beïnvloedden die regionale akkoorden Ra'am om de eerste Arabische partij te worden die als volwaardige leden van een Israëlisch kabinet zetelde. Netanyahu legitimeerde een dergelijke stap door eerst contact op te nemen met Mansour Abbas voorafgaand aan de laatste verkiezingen, maar hij koos er uiteindelijk voor om mee te gaan met de ‘verandering’-beweging, waarbij hij de Bennett-Lapid-uitlijning met één zetel overtrof. Dit heeft Netanyahu en de Likud-partij nu in de onbekende positie gebracht om in de oppositie te zitten, en ze beloven de Bennett-Lapid-coalitie zo snel mogelijk ten val te brengen. Zonder twijfel zal Likud wekelijks moties van wantrouwen tegen de regering indienen, wat betekent dat wetgevers aan beide kanten de komende maanden niet veel naar het buitenland zullen reizen, aangezien de kleinste marges Israël scheiden van weer een nieuwe verkiezing.

Het geheim van Evangelische support van Israël

De historisch beladen relatie tussen christenen en joden heeft de afgelopen eeuw een dramatische verandering ondergaan. Het dieptepunt voor onze twee religies werd ongetwijfeld bereikt in 1945 toen de schoorstenen van Auschwitz werden blootgelegd en de wereld vernam van de afschuwelijke misdaden die Duitsland in het hart van christelijk Europa had begaan. De zes miljoen joden die tijdens de Holocaust zijn vermoord, waren het dieptepunt van bijna 2000 jaar vijandigheid tussen christenen en joden. De antisemitische wreedheden begaan door veel kerkvaders, de kruistochten, de inquisitie, de talloze pogroms in heel Europa, hebben allemaal de weg vrijgemaakt voor de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis - de nazi-genocide op de joden, die werd gepleegd door mijn thuisland.

Zeventig jaar later herinner ik me nog goed dat wijlen president van Israël, Shimon Peres, een nieuwjaarsreceptie voor lokale christelijke leiders in Jeruzalem toesprak door te stellen: “De joods-christelijke betrekkingen hebben een historisch hoogtepunt bereikt. Ze zijn nog nooit zo goed geweest als vandaag." Evenzo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu herhaaldelijk verklaard: "Evangelische christenen zijn tegenwoordig de beste vrienden van Israël." En de voormalige Israëlische ambassadeur in de VS, Ron Dermer, heeft onlangs velen in de Joodse wereld van streek gemaakt door te suggereren dat evangelische steun voor Israël tegenwoordig belangrijker is dan die van de Joodse gemeenschap in het buitenland. Of dit nu waar is of niet, we moeten nadenken over het mysterie waarom zoveel christenen plotseling zo veel om Israël en het Joodse volk geven na zoveel eeuwen van antisemitisme.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat de evangelische ijver voor Israël niet alleen begon met de regering-Trump in Washington - zoals sommige media je willen doen geloven. De oprichting van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem vond plaats in 1980 als een uitdrukking van de wereldwijde vloedgolf van christelijk zionisme die in die dagen al opkwam. Zelfs daarvoor had de oprichtende leider van Israël, David Ben-Gurion, contact met vriendelijke evangelische leiders zoals Oral Roberts, Billy Graham en W.A. Criswell. Toch dateert het zelfs verder terug dan Israëls nationale wedergeboorte in 1948, en kan worden herleid tot een onwaarschijnlijke figuur - Maarten Luther. Ja dat klopt! De hervormer Maarten Luther, bekend van zijn beruchte boek 'Over de joden en hun leugens', later geciteerd door Adolf Hitler en de nazi's om hun misdaden tegen de joden te verdedigen. Deze zelfde Maarten Luther zette, ondanks het antisemitisme van zijn latere jaren, eigenhandig de krachten in beweging die de moderne evangelische, pro-Israëlische beweging voortbrachten. Ten eerste democratiseerde hij 'christenen als niemand voor hem door de nadruk te leggen op het priesterschap van de gelovige - dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geloofswandel'. Ten tweede was zijn grootste prestatie zijn vertaling van de hele Bijbel in een gewone Duitse taal. Anderen hadden de Bijbel al eerder vertaald, maar zijn inspanningen waren de eerste die succes hadden omdat ze parallel liepen met de komst van de informatiesnelweg van de 16e eeuw, de uitvinding van de drukpers door Johannes Gutenberg. Zijn pas vertaalde bijbel werd de allereerste bestseller in Europa, waardoor hij in elk Duits gezin terechtkwam dat hem kon betalen, en tartte alle pogingen om het boek door de katholieke kerk te verbieden. Zie je, eeuwenlang konden de meeste christenen in Europa niet lezen, en degenen die dat wel konden, werden niet aangemoedigd om de Schrift te lezen, die in het Latijn was. Alleen de geleerden konden het begrijpen en ze zeiden dat alleen priesters en theologen erover zouden moeten uitweiden. Maarten Luthers Duitse Bijbel zou dat voor altijd veranderen.

Al snel verschenen er in heel Europa nieuwe bijbelvertalingen, waardoor iedereen een bredere toegang kreeg tot Gods woord in het Engels, Frans of Duits. Het hervormde niet alleen het christelijk geloof, aangezien veel doctrines van de traditionele kerken snel als onbijbels werden ontmaskerd, maar het zorgde ook voor een revolutie in de manier waarop die nieuwe 'bijbellezende christenen' Israël en de joden zagen. Reeds aan het einde van de 16e eeuw ontdekten puriteinse theologen in Groot-Brittannië dat de Bijbel niet tegen de Joden was - zoals de kerk altijd had geleerd. Ze ontdekten ook dat bijna alle Hebreeuwse profeten een toekomstig herstel voorzagen voor de Joden in hun voorouderlijk thuisland - een thema dat werd herhaald door Jezus zelf (Mattheüs 19:28; Lukas 21:24) en door Paulus, de meest invloedrijke van de vroege apostelen (Romeinen 11).

John Wesley, mogelijk de grootste christelijke opwekkingsreiziger van de afgelopen eeuwen, verklaarde in zijn commentaren: "Als er één ding in de Bijbel wordt beloofd, is het het herstel van de Joden!" En de zogenaamde prins van predikers, Charles Spurgeon, voorspelde herhaaldelijk in zijn zondagse preken dat op een dag "de Joden zouden terugkeren naar hun land, en ze zullen een koning hebben en de oude steden herbouwen." Soortgelijke leringen bestonden onder de Duitse piëtisten, wier sporen nog steeds te zien zijn in de Duitse kolonie van Jeruzalem. De beroemde Balfour-verklaring van 1917 werd afgelegd omdat Lord Balfour geloofde in de bijbelse belofte van een hersteld volk van Israël, net als Orde Wingate, die de vroege Joodse troepen trainde die later de IDF werden. Het is op deze kerkelijke bewegingen dat het moderne christelijke zionisme is gebouwd. Hoewel deze stromingen van het christendom blijven bestaan, vertegenwoordigen ze slechts een minderheid van historisch bestaan.

Maar dit is de afgelopen decennia veranderd. Prof. Philip Jenkins was een van de eersten die de historische groei van het evangelische christendom in onze tijd documenteerde. Van enkele tientallen miljoenen aanhangers in de jaren zeventig is hun aantal de afgelopen decennia tot 700 miljoen wereldwijd. En het gezicht van het evangelicalisme verandert voortdurend. Terwijl vroeger de gemiddelde evangelische christen in Londen, Dallas of Genève woonde, zijn ze tegenwoordig in grote getale te vinden in Peking, Manilla, Lagos of Sao Paulo. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: de Bijbel is hun bron van inspiratie en leiding, en komt vaak een liefde en zorg voor de ‘Mensen van het Boek’ – de Joden. Ik zal vergeten een aantal jaren geleden een groep kerkleiders in China ontmoeten. In de stad Wenchou werd ik enthousiast als de eerste persoon die uit Jeruzalem lesgaf. Ik gaf een bericht over het ABC van christelijke steun aan Israël. Toch verwonderde ik me erover dat wat ik deelde niets nieuws voor hen was. "Wie heeft je geleerd?" Ik vroeg hen. Ik zal het leidene gezicht van de belangrijkste Chinese nooit vergeten: “Waarom vraag je dat? Het staat allemaal in de Bijbel,’ hij. Het goede nieuws voor Israël is daarom dat er inderdaad een snelgroeiende evangelische beweging over de hele wereld is die stevig aan de zijde van Israël staat. We zien ze elk jaar op ons Loofhuttenfeest in Jeruzalem, bewegende zich christelijke pelgrims bij ons voegen uit China, de Filippijnen, Brazilië, Bolivia, Nigeria en zoveel andere landen. Wat nu het meest natuurlijke is, is dat hun steun niet gebonden is aan een politieke partij of agenda in Israël, maar aan hun geloof in Gods trouw aan volk, zijn premier is in Israël.

Toen deze week in twijfel werd getrokken, heb ik persoonlijk contact opgenomen met een aantal prominente evangelische leiders en zij hebben allemaal op een steun aan Israël bevestigd. Dit omvatte spirituele zaken zoals de Nigeriaanse predikant Enoch Adeboye, die toezicht houdt op de snelst kerkbeweging in Afrika met tientallen miljoenen actieve leden. “Onze steun voor Israël is gebaseerd op de basis van Gods woord en niet op dagelijkse veranderingen in de politiek”, vertelde hij me. Dit omvat ook apostel Rene Terra Nova uit Brazilië, die toezicht houdt op een kerknetwerk van meer dan drie miljoen evangelische gelovigen in Latijns-Amerika. Hij heeft zijn beweging niet alleen begonnen om altijd te bidden voor de gekozen regering van Israël, maar ze kunnen niet wachten om Israël te bezoeken helemaal het coronavirus is verdwenen, gepland wie er op de stoel van de premier zit.

Levens-bewegingen voor de enorme Word of beweging, die duizenden kerken heeft in de voormalige Sovjetrepubliek. Troy A. Miller, momenteel CEO van de National Religious Broadcasters Association in Amerika, heeft dezelfde bevestigde namen de miljoenen doelen, kijkers en lezers van zijn groep. Deze week schreef hij ons: “Gedurende de 77-jarige geschiedenis van NRB hebben lidmaatschap en raad van bestuur Israël altijd gesteund. NRB herkent dat de geschiedenis van Israël, inclusief de oprichting en het voortbestaan van staat de moderne Israël, de voorzienige hand van God het ontwikkelen en zijn toewijding om zijn beloften in Heilige Woord, de Bijbel, te hebben voltooid.” Het moet echter gezegd worden dat de standvastige steun voor Israël in westerse landen onder de jongere generatie wordt uitgedaagd, aangezien velen nu te vinden zijn in bewegingen voor sociale rechtvaardigheid en andere liberale oorzaken. Maar het feit dat Israëlische wetgevers voor de eerste keer een Arabische partij zich bij een regeringscoalitie aan te sluiten, kan zelfs enkele van deze jongere critici verrassen. Tot slot kan ik bevestigen dat de evangelische steun aan Israël niet zal verdwijnen. Integendeel, vanuit ons unieke uitkijkpunt hier in Jeruzalem zien we de beweging over de hele wereld sneller dan ooit groeien.

Deze unieke brug van verbintenis tussen joden en bijbel geloven heeft een grote toekomst. En een laatste punt: deze evangelicalen zijn niet van plan zich met de politieke politiek te bemoeien. Dit is de bewezen staat van dienst van de christelijke ambassade in de afgelopen vier decennia en het zal niet veranderen. Het is op deze gelovigen en kerkelijke bewegingen dat het moderne christelijke zionisme is gebouwd.

Waarom is Jeruzalem belangrijk voor christenen?

‎Als we ‎‎Yom Yerushalayim‎‎ de komende dagen markeren, is het van vitaal belang om te begrijpen waarom Jeruzalem zo'n centrale plaats inneemt in het christelijke denken. Het belang van Jeruzalem voor christenen is geworteld in de betekenis die Jeruzalem in de Bijbel heeft.‎

‎Een manier om het belang van een onderwerp in de Bijbel te bepalen, is om te zien hoe vaak het wordt genoemd. Met deze maatregel lijkt Jeruzalem vrij belangrijk te zijn, omdat het 660 keer rechtstreeks wordt genoemd in de Hebreeuwse Schrift en 146 keer in het Nieuwe Testament. Als we synoniemen en vertederende termen toevoegen, zoals "Zion", krijgen we nog eens 165 keer. Dat zijn bijna 1.000 verzen die Jeruzalem vermelden – de enige stad die in de Bijbel "heilig" is verklaard.‎

‎Dit is echter slechts een kwantitatief antwoord. Het is belangrijker om de kwalitatieve vraag te stellen: Wat maakt Jeruzalem zo prominent? Je hebt misschien het middeleeuwse schilderij gezien waarin Jeruzalem wordt afgebeeld als het centrum van de wereld. Het is eigenlijk gebaseerd op een Schrifttekst uit Ezechiël waarin God verklaart dat Hij Jeruzalem te midden van de volken heeft geplaatst (Ezechiël 5:5). Dus, nogmaals, wat maakt de stad zo speciaal?‎

‎Ten eerste ligt Jeruzalem ons na aan Gods hart. God doet een aantal krachtige uitspraken over Jeruzalem die Zijn verlangen, Zijn emoties onthullen. De profeet Zacharia verklaart dat de Heer Jeruzalem heeft gekozen (Zacharia 3:2) en dat Hij met grote ijver ijverig is voor Sion (Zacharia 1:14). Een belangrijke passage is te vinden in het Boek der Psalmen: "Want de Heer heeft Zion gekozen; Hij heeft het voor Zijn woonplaats gewild: 'Dit is Mijn rustplaats voor altijd; hier zal ik wonen, want ik heb het gewenst.'" (Psalm 132:13-14)‎

‎Jeruzalem is dus een verblijfplaats voor de tegenwoordigheid van God. Hij is alomtegenwoordig en we kunnen Zijn aanwezigheid overal ter wereld ervaren. Waar twee of drie mensen bijeen zijn in de naam van Jezus, is Hij aanwezig. Wanneer de Heilige Geest ons vult, ervaren we de aanwezigheid van God. Toch rust Gods tegenwoordigheid op een speciale manier in Jeruzalem, omdat God deze plek heeft gekozen.‎

‎God maakt keuzes; Hij maakt onderscheid. Net zoals Hij alle naties liefheeft, heeft Hij ook een bepaalde natie gekozen als een ‎‎"speciale schat, een speciaal bezit"‎‎ (Exodus 19:5). God sloot een verbond met het Joodse volk en onderscheidde hen voor Zijn verlossende plan om de hele mensheid zegen te brengen. Dit plan verschijnt al toen God Abram voor het eerst riep en zei: "In u zullen alle families van de aarde gezegend worden" (Genesis 12:3). Het Nieuwe Testament bevestigt dit, zoals wanneer Paulus uitlegt dat het voordeel van een Jood "in alle opzichten is, vooral omdat aan hen de orakels van God werden toegewijd" (Romeinen 3:2). De hele wereld is het Joodse volk dankbaar, omdat ze ons het woord van God hebben gebracht. En van hen kwam de Messias, Jezus onze Heiland.‎

‎We kunnen dus zien dat God keuzes maakt voor een doel. Hij koos Israël als het middel om redding en zegen te brengen aan de hele wereld. Evenzo koos Hij Jeruzalem voor een speciaal doel. En nogmaals, we zien dat het niet alleen bedoeld is voor Israël, maar voor alle naties. Jesaja verklaart: "Mijn huis zal een huis van gebed voor alle volken worden genoemd" (Jesaja 56:7).‎

‎Het was in deze stad dat Zijn Zoon ook werd veroordeeld, gekruisigd en in het graf werd gelegd. Het was in deze stad waar Jezus opstond uit de dood en de kracht van God demonstreerde, die zelfs de dood overwint. Het was in deze stad waar de Heilige Geest op de eerste discipelen viel en waar de kerk werd geboren.‎

‎Dit alleen al verklaart waarom Jeruzalem zo belangrijk is voor christenen. Verschillende denominaties kunnen hun specifieke centra hebben - sommige kijken naar Rome, anderen naar Constantinopel, Moskou, Genève of Wittenberg. Deze plaatsen benadrukken hun verschillen. Maar als christenen allemaal naar Jeruzalem kijken, benadrukken we wat we gemeen hebben. Focus op Jeruzalem brengt eenheid – of in ieder geval zou het moeten. Het is mijn ervaring dat wanneer we bidden voor de vrede van Jeruzalem, we verenigd zijn ondanks onze verschillen.‎

‎Maar Jeruzalem heeft meer te maken dan alleen het verleden. De Heer heeft Jeruzalem gekozen voor een centrale rol in Zijn nog steeds ontvouwende plan. De Hebreeuwse profeten spraken over een toekomstige tijd waarin Jeruzalem weer prominent aanwezig zal zijn. Jeremia voorzag dat Israël werd verzameld "uit het land van het noorden naar het land dat ik als erfenis aan uw vaderen heb gegeven", en "op dat moment zal Jeruzalem de Troon van de Heer worden genoemd, en alle naties zullen er aan worden verzameld, in de naam van de Heer, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer de voorschriften van hun boze harten volgen." (Jeremia 3:17-18)‎

‎Zo zien we in deze stad een unieke verbinding tussen Israël en de naties. Wanneer het Joodse volk terugkeert naar hun land, zullen alle naties naar Jeruzalem komen. De profeet Zacharia legde uit dat na een groot conflict over de stad, de naties op een bepaald seizoen van het jaar zullen komen: "En het zal gebeuren dat iedereen die over is van alle naties die tegen Jeruzalem zijn gekomen, van jaar tot jaar zal opstaan om de Koning, de Heer der heerscharen, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te houden." (Zacharia 14:16)‎

‎Het was de missie van de ICEJ om de wereldwijde kerk bewust te maken van deze profetische oproep, en daarom zijn we meer dan 40 jaar geleden begonnen met een christelijke viering van het Loofhuttenfeest‎‎ (Sukkot).‎

‎Dit verband tussen de Joodse terugkeer en Jeruzalem dat onder de naties wordt verheven, wordt door de geschiedenis bevestigd. Toen de eerste golven van Aliyah in de jaren 1880 begonnen, veranderde Jeruzalem van een verwaarloosde provinciestad in een felbegeerde plaats. In die tijd stonden alle grootmachten erop om voet aan de grond te krijgen in de stad. Tot op de dag van vandaag hebben we een Duitse kolonie, een Russische compound, een Amerikaanse kolonie, een Franse wijk, enz.‎

‎En naarmate de Joodse natie groeide, groeide ook het wereldwijde belang van Jeruzalem. De Verenigde Naties probeerden er een internationale stad van te maken. De Arabieren ontketenden een oorlog in 1948 die Jeruzalem tragisch verdeeld achterliet. In 1967 werd het herenigd onder Joodse soevereiniteit, maar de wereld heeft grotendeels geweigerd dit te erkennen. Jeruzalem is de enige nationale hoofdstad ter wereld die door de meeste regeringen niet wordt erkend. De Amerikaanse president Donald Trump brak van de consensus en verplaatste de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, maar de druk op andere landen om niet te volgen is enorm. Het bevestigt allemaal het speciale belang van de stad. Het is alsof de hele wereld irrationeel gefixeerd is op Jeruzalem, wat doet denken aan de woorden van de profeet Zacharia:‎

‎Zie, Ik zal van Jeruzalem een beker dronkenschap maken voor alle omringende volken, wanneer zij Juda en Jeruzalem belegeren. En het zal op die dag gebeuren dat ik van Jeruzalem een zeer zware steen zal maken voor alle volken; Allen die het weg zouden hijsen zullen zeker in stukken gesneden worden, hoewel alle volken van de aarde er tegen verzameld zijn.‎‎ (Zacharia 12:2-3)‎

‎Er waren zoveel VN-resoluties over Jeruzalem, en toch geen vreedzame oplossing over zijn lot. Jeruzalem lijkt inderdaad een bedwelmende invloed op mensen te hebben. Denk aan alle grote Arabische/islamitische rellen in de afgelopen decennia over kleine Israëlische bewegingen in de stad.‎

‎De profeten stoten een komend conflict over Jeruzalem voor waarbij alle naties betrokken zullen zijn. Dit is een van de tekenen van de komst van de Messias. De betwiste status van Jeruzalem is een indicatie van onze profetische tijden. Als je de tijden wilt onderscheiden, kijk dan naar Jeruzalem. Jezus zei: "Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn" (Lucas 21:24). Jeruzalem werd door de heidenen bezet – vertrapt – van de Romeinse vernietiging in 70 na Christus tot juni 1967. Met de bevrijding van Jeruzalem vond er een paradigmaverschuiving plaats. Jeruzalem staat nu in het middelpunt van de aandacht van de wereld. En God herstelt Israël. We gaan op weg naar de vervulling van alle resterende profetieën, van verlossing voor Israël en oordeel over de naties. En dan zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan. Jezus zal komen om te regeren vanuit Jeruzalem. En alle volken zullen naar Jeruzalem komen om Hem te aanbidden. En uiteindelijk zal er eindelijk een 'Nieuw Jeruzalem' uit de hemel neerkomen – puur en heilig.‎

‎Jeruzalem ligt dus dicht bij Gods hart. Het is de plaats waar belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis plaatsvonden, en het is de toekomstige troon van God om over alle naties te heersen.‎

‎Nog een laatste gedachte over waarom Jeruzalem zo'n cruciale rol speelt. In Genesis 14 vinden we het verhaal van Abraham die terugkomt van het verslaan van vijf koningen en het ontmoeten van Melchizedek, de koning van Salem (Jeruzalem), evenals de koning van Sodom. Ze vertegenwoordigen het tegenovergestelde. Melchizedek is een rechtvaardige koning en priester van de enige ware God. Hij biedt brood en wijn aan Abraham aan, die de geschenken aanvaardt en een tiende van zijn verhoging terugbiedt. Daarentegen biedt de koning van Sodom hem de slecht verkregen oorlogsbuit aan en wordt geweigerd (Genesis 14:17-23).‎

‎Abraham werd op de proef gesteld. Hij moest een keuze maken. Zou hij materiële bezittingen uit Sodom kiezen, of een nederig leven van gerechtigheid en vrede voor God? Abraham begreep de keuze perfect – en koos goed!‎

‎Ik geloof dat Jeruzalem deze keuze vertegenwoordigt voor alle volkeren en naties. Deze stad eist een beslissing. God koos Jeruzalem als een meetlat waarmee Hij alle naties zal oordelen. Moge Jeruzalem nooit zijn geestelijke belang voor ons verliezen.‎

‎VOOR MEER‎‎ over dit onderwerp, kijk dan zeker naar het ICEJ Webinar: Waarom is Jeruzalem belangrijk voor ‎‎christenen?‎‎, vanaf donderdag 6 mei, met locoburgemeester van Jeruzalem mevrouw Fleur Hassan Nahum en ICEJ vicepresident internationale zaken Dr. Mojmir Kallus. ‎

 

De ICC - aanklacht tegen Israël

Het Internationale Strafhof, ICC, in Den Haag speelt een belangrijke rol in de wereld, om eerlijk en onafhankelijk te waken tegen oorlogsdaden, genocide en andere daden ‘tegen de menselijkheid’. Echter, de ICC is onlangs van deze missie afgestapt door een officiële aanklacht tegen Israël te doen, voor vermeende oorlogsdaden tijdens de raketaanvallen met Hamas in Gaza van 2014, en Joodse nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem.

In reactie, is de ICEJ een wereldwijde petitie gestart die u helpen om te reageren op de ICC oorlogsaanklacht tegen Israël. De petitie zal worden aangeboden aan de lidstaten van de ICC en aan de rechters van dit hof.

Achtergrond

De ICC maakt een grote politieke beslissing om Israël aan te klagen voor oorlogsdaden, waarbij de ICC onrechtmatig haar bevoegdheid vergroot. De aanklacht was gedaan door een overactieve hoofdaanklager, Fatou Bensouda, die tweedracht zaait tegen Israël, gezien haar jarenlange privé consultaties met de Palestijnse Autoriteit.

De Palestijnen willen dit Strafhof gebruiken om Israël te verhinderen zichzelf te verdedigen, door het recht op legitiem wonen in hun thuisland te ondermijnen. Daarom moet deze aanklacht tegen Israël worden verworpen door allen die staan voor recht en gerechtigheid. Christenen hebben in het bijzonder een historisch en morele plicht om op te komen tegen dergelijke discriminatie tegen Israël.

Het belang

Het ICC overweegt een ‘hof van bewoning’ wat alleen juridische uitspraken kan doen over wreedheden onder het Rome statuut, of door het VN veiligheidsraad. Daarom is de huidige aanklacht niet rechtmatig, om verschillende redenen:

  1. Israël heeft het Rome statuut niet ondertekent voor de ICC, en heeft haar eigen juridisch systeem om oorlogsdaden te berechten.
  2. De Palestijnen zijn geen soevereine staat onder het Rome statuut, en volgens de Oslo akkoorden hebben zij geen bevoegdheid over Israëliërs op de Westbank en Gaza.
  3. Daarom heeft het ICC geen legale grond om dit te onderzoeken of Israël oorlogsdaden heeft gepleegd in de ‘bezette gebieden’ – een visie die veel Westerse democratische landen delen.
  4. De ICC hoofdaanklager Fatou Bensouda zaait tweedracht tegen Israël door haar uitgebreide bezoeken aan de Palestijnse Autoriteit. Zij richt zich alleen op de reacties van Israël en niet op de originele oorlogsdaden van de Palestijnen.
  5. In de Oslo akkoorden met Israël en de Palestijnen is uitdrukkelijk afgesproken dat zij geen rechten hebben over Israëliërs in de Westbank, Gaza en Oost-Jeruzalem, zodat zij geen juridische grond hebben om te oordelen over oorlogsdaden. Daarom ondermijnt de ICC de Oslo akkoorden en daarmee de stabiliteit in de regio.
  6. De ICC verzwakt haar positie en tevens de uitzicht op vrede, door onrechtmatige tussenkomst in een politiek spel aan de kant van de Palestijnen, juist nu Israël een historisch proces van vrede en harmonisatie met verschillende Arabische landen heeft.

Oproep tot actie

U kunt helpen om deze onrechtmatige en onjuiste aanklacht voor oorlogsdaden tegen Israël te verwerpen, door de petitie tegen de ICC te ondertekenen. Ga naar: on.icej.org/iccpetition

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, sinds 1980

In 1980 werd de ICEJ opgericht als een antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot, hebben Christenen wereldwijd de handen ineen geslagen om een Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem te openen, om Israël te blijven steunen en te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

Vandaag is de ICEJ een vooraanstaande spreekbuis geworden van christelijke steun aan Israël. Met afdelingen in meer dan 80 landen vertegenwoordigt de ICEJ miljoenen bijbelgetrouwe Christenen. Vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem willen we iedere sector in de Israëlische samenleving bereiken door hen te helpen en te zegenen, ongeacht de religieuze samenstelling of ethnische achtergrond. Wereldwijd is de ICEJ een krachtige stem geworden tegen Anti-semitisme en Anti-Judaïsme.

Ons werk is voornamelijk hulp bieden aan Holocaust-overlevenden, nieuwe immigranten, jongeren en kansarme groepen, de Druzen, Christen Arabieren. De ICEJ is uw ambassade in Jeruzalem!

 

De missie van de ICEJ

1.    Bewogen zijn met het Joodse volk en de nieuwe Staat Israël

2.    Christenen mobiliseren om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Israël en de regio

3.    Praktische Christen-naastenliefde tonen vanuit de verschillende landen naar Israël toe en relaties met Israël aangaan

4.    Informeren aan de Christenen wereldwijd wat er gaande is in Israël

5.    Christenleiders en kerken steunen om te strijden tegen Anti-semitisme

6.    De liefde van bijbelgetrouwe Christenen wereldwijd tonen aan de mensen in Israël

 

Giften geven

Iedere gift, groot of klein, is van belang om het leven van mensen in Israël te steunen en de Christen-naastenliefde te tonen.

 

Raak betrokken

De ICEJ is als u, met een Godgegeven passie voor het volk van Israël, om samen te werken met wat zij niet alleen kunnen.

Meer dan 5000 Christenen uit 100 landen komen ieder jaar naar het Loofhuttenfeest

225 vrijwilligers werken mee aan het Loofhutttenfeest in Jeruzalem

Christenen uit 120 landen bidden voor de Vrede van Jeruzalem

125.000 Joden hebben Aliyah kunnen maken door de support van de ICEJ

40 stafwerkers op het hoofdkantoor werken om de juiste berichtgeving over Israël te verspreiden en om onze uitgestoken hand in Jeruzalem te zijn

Onze bediening wordt zichtbaar door de publicaties, sociale media, satelliet en TV tot aan bijna ieder land in de wereld waardoor iedere dag duizenden gelovigen worden bemoedigd met Gods hart voor Israël.

De ICEJ-activiteiten door het jaar willen mensen uitdagen om met Israël verbonden te zijn door projecten, het Loofhuttenfeest of gebedspunten.

Of het nu het werk van de ICEJ is voor Holocaust-overlevenden, hulp bij de Aliyah en absorptie van immigranten, hulp aan kansarme groepen, jongerenwerk of thuiszorg: de ICEJ wil ieder bevolkingsgroep in Israël zegenen.

Wordt ook deel van de ICEJ-gemeenschap en ervaar wat God aan het doen is in Israël. Ontdek hoe God u persoonlijk kan gebruiken om Zijn volk te zegenen. Het werk van de ICEJ is praktisch, om Gods volk te troosten.

 

Tijdlijn – kort overzicht van de geschiedenis van de ICEJ

1980 - de ICEJ is opgericht in Jeruzalem

1981 - de ICEJ start de Mordechai-roep om de vrijlating van Russische joden

1985 – de ICEJ houdt het eerste Christen-zionisten congres in Bazel

1991 – de ICEJ ontvangt de Knesset Award door bijzondere dienst aan Israël

1992 – de ICEJ helpt om 13.000 Ethiopische Joden thuis te brengen

2001 – de ICEJ maakt de musical the Covenant en deze musical wordt overal ter wereld getoond

2003 – de ICEJ begint een jongerenafdeling Grafted, nu ARISE geheten

2004 – de ICEJ wordt oprichter van de Knesset Christian Allies Caucus

2005 – de ICEJ heeft een strategisch partnerschap met Yad Vashem

2009 – de ICEJ ondersteunt het Haifa-home voor Holocaust-overlevenden

2014 – de ICEJ introduceert de Envision Pastorsconferences in Jeruzalem

2015 – de ICEJ sponsort het Brussel Symposium bij het Europees Parlement

ICEJ ageert tegen Internationaal Gerechtshof

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft tegen het Internationale Gerechtshof in Den Haag geageerd, vanwege de beschuldiging van mogelijke oorlogsmisdaden door Israël. Israël kan, als Joodse Staat, zelfs beschuldigd worden van antisemitisme.

De ICEJ tekent hierbij aan dat deze maatregel absurd is: Israël is geen lid van het ICC en heeft goede juridische wetgeving om dergelijke misdaden te veroordelen, terwijl de Palestijnen geen soevereine staat zijn onder het Statuut van Rome. Daarom heeft het Internationaal Gerechtshof geen autoriteit om Israël te beschuldigen van oorlogsgeweld in de zogenoemde ‘bezette gebieden’.

“Het lijkt dat het Hof door een overijverige aanklager het internationale recht wil buigen om Israël te beschuldigen van ongegronde aanklachten”, zei ICEJ-president dr. J. Buhler. Het ICC geeft toestemming aan brute regimes zoals Iran en Syrië, die verschrikkelijke dingen tegen hun eigen bevolking plegen, en wil Joden beschuldigen (wanneer ze een balkon op hun huis bouwen in Oost-Jeruzalem) van Nazi-oorlogsmisdaden. De ICEJ wil door haar wereldwijde netwerk bewerken dat alle ICC-lidstaten deze beslissing terugdraaien.

Voor meer informatie, neem kontakt op met: 
David Parsons, Vice President & Senior Spokesman International Christian Embassy Jerusalem
Email: david.parsons@icej.org

Israëls vierde verkiezingsronde

De Israëlische bevolking zal dinsdag 23 maart naar de stembus gaan voor de vierde nationale verkiezingen van de afgelopen 30 maanden. De laatste peilingen geven aan dat het misschien wel de meest dichtstbijzijnde race is in de strijd om premier Benjamin "Bibi" Netanyahu te verdrijven. Op de een of andere manier is hij erin geslaagd om nu al meer dan een decennium in functie te blijven, ondanks talloze vastberaden pogingen om hem van zijn zetel te stoten, maar de sleutel tot de vraag of Netanyahu deze keer aan de macht zal blijven, ligt in zijn eigen nationalistische kamp.
 
De verkiezingscampagne loopt op zijn einde, net op het moment dat het land uit een grote corona-lockdown komt, dankzij het zeer ambitieuze massale vaccinatieprogramma van de regering Netanyahu. Nu bijna 90% van alle Israëlische volwassenen is gevaccineerd, hoopt iedereen dat het leven weer normaal wordt en dat de economie zich herstelt. Dit kan Netanyahu een last-minute boost geven waardoor hij in functie blijft. Maar het is net zo goed mogelijk dat te veel partijleiders van centrum/rechts – namelijk Naftali Bennett van Yamina, Gideon Sa'ar van New Hope en Avigdor Liberman van Yisrael Beiteinu – zullen weigeren zich aan te sluiten bij een door Netanyahu geleide coalitie, en daarmee een einde maken aan zijn historische run als de langstzittende premier van Israël.
 
Hoe zijn we hier gekomen?

In de derde verkiezingscyclus afgelopen maart heeft midden/links een groep partijen samengebracht met Benny Gantz en twee andere voormalige IDF-leden, samen met Yair Lapid van Yesh Atid, om te proberen "Mr. Veiligheid”– zoals Netanyahu bekend staat – neer te halen. De verkiezingsresultaten zaten vast, maar vanwege de coronacrisis besloot Gantz zijn gelofte om niet met Netanyahu in een regering te zitten te breken en ging hij een rotatieovereenkomst aan waarin Gantz werd opgeroepen om in november van dit jaar de functie van premier over te nemen. Die overeenkomst viel eind december echter uit elkaar toen de regerende coalitie er niet in slaagde om op tijd een jaarlijkse staatsbegroting te halen, wat leidde tot een nieuwe ronde van verkiezingen.

 
Wat staat er op het spel?
Israëls traditionele politieke breuklijn van haviken versus duiven is de afgelopen vier verkiezingen steeds irrelevanter geworden, en nooit meer dan nu. De kloof tussen links en rechts is op de achtergrond geraakt bij de simpele vraag ‘Bibi of geen Bibi‘. De vredestichters verliezen nog steeds terrein aan het nationalistische kamp, ​​maar zelfs binnen zijn traditionele conservatieve basis krijgt Netanyahu steun. Liberman verliet zijn voormalige bondgenoot tijdens de laatste verkiezingen en Sa’ar maakte zich net los van Likud om New Hope te vormen met de belofte om Netanyahu eindelijk te vervangen door een nieuwe premier. Dit heeft Bennett in de kritieke positie van koningmaker gelaten - in staat om te beslissen of Bibi op zijn plaats blijft of niet, terwijl hij hoe dan ook politieke voordelen voor zichzelf eist. Mocht Netanyahu nog eens zegevieren in deze langdurige politieke strijd, dan zal zijn legende als Israëlische leider alleen maar mooier worden.
 
Wat is hun probleem met Bibi?
Velen beweren dat de Israëlische democratie feitelijk op het spel staat bij deze verkiezingen, vanwege hun perceptie van Netanyahu als corrupt, egoïstisch en bevoorrecht. Gevoed door de drie corruptieprocessen die nu tegen hem lopen, is de drang om Netanyahu te verdrijven meedogenloos geworden. De "Black Flag"-beweging organiseert al een jaar lang wekelijkse luidruchtige protesten in het hele land - ondanks corona-lockdowns en stormachtig winterweer. Zelfs jongere rivalen aan de rechterkant springen nu op deze kar en maken misschien gebruik van het groeiende anti-Bibi-sentiment als een kans om hun eigen politieke opkomst te versnellen.
 
Bibi's weerlegging
Dit alles negeert natuurlijk de vele blijvende bijdragen van Netanyahu aan het land, zoals zijn economische succes bij het op de markt brengen van Israël als de start-up-nation; zijn bekwame omgang met de vele veiligheidsuitdagingen van Israël, waaronder de Iraanse nucleaire dreiging; en zijn vele diplomatieke prestaties, zoals de recente Abraham-akkoorden. In de afgelopen dagen heeft Netanyahu zelfs laten doorschemeren dat nog vier Arabische / moslimlanden klaar zijn om vrede te sluiten met Israël. Aan de andere kant raakte het baanbrekende normalisatiepact met de Verenigde Arabische Emiraten deze week een klein probleem toen Netanyahu probeerde een historisch bezoek te brengen waarvan Abu Dhabi vermoedde dat het te dicht bij de Israëlische verkiezingen liep.
 
Zijn er jokers?
Uit peilingen blijkt dat er verschillende partijen zijn die precies op de electorale drempel van 3,25% van het aantal nationale stemmen zweven om de Knesset binnen te gaan - Blue & White, Religious Zionists, Meretz en Ra'am. Het falen van een of meer van deze partijen om dat minimumaantal stemmen te behalen, zou op het laatste moment andere partijen een boost kunnen geven en zo een cruciaal verschil maken in de pro/anti-Bibi-kloof.
 
  

 
Bovendien zijn de Arabische stemmen een sleutelfactor geworden bij deze verkiezingen. De Arabieren vormen ongeveer 20% van de Israëlische bevolking, en zouden dus mogelijk goed kunnen zijn voor ongeveer 23 Knesset-zetels. Ze stemmen traditioneel op Arabische en linkse partijen, maar Netanyahu vraagt ​​hen voor het eerst om op Likud te stemmen. De leiders van de belangrijkste Arabische partij, de Joint List, hebben de vorige verkiezingen doorbroken door Gantz aan te bevelen als premier. Er is een kans dat ze verder gaan en deze keer daadwerkelijk proberen lid te worden van een coalitieregering, maar de vraag is of dat ook met Netanyahu aan het hoofd zou kunnen zijn. In een vreemde wending zijn de Arabische partijleiders nog steeds terughoudend om publiekelijk samen met Netanyahu in een regering te zitten, zelfs terwijl uit een recent onderzoek bleek dat een derde van alle Arabische kiezers hem de voorkeur geeft als premier - meer dan welke andere kandidaat dan ook. De kleine afgescheiden Ra'am-partij belooft pragmatisch te zijn in het verzekeren van vorderingen voor de Arabische sector en kan Netanyahu dus een verschil makende boost geven vanuit een ongebruikelijke bron.

 

Definitieve prognose?


Noch Naftali Bennett, noch Gideon Sa’ar zijn erin geslaagd om voldoende steun op te bouwen om het premierschap serieus uit te dagen, waardoor Yair Lapid het enige realistische alternatief is voor Netanyahu als het volgende regeringshoofd. Er waren deze week aanwijzingen dat de Likud-partij een zetel of twee op Yesh Atid heeft gewonnen door de positieve nationale stemming die is ontstaan ​​door de recente opheffing van coronabeperkingen en de geleidelijke terugkeer naar normaliteit. Dankzij de massale vaccinatiecampagne beginnen winkelcentra en restaurants te heropenen - net zoals de peilingen op het punt staan ​​te openen.
 
Netanyahu is verschillende keren erin geslaagd om op het laatste moment net genoeg momentum te grijpen om herverkiezing te krijgen, en het kan weer gebeuren. Als Bennett zou kunnen worden beïnvloed door deze meest recente late wissel, plus enkele forse politieke beloningen, zou het genoeg kunnen zijn om hem te overtuigen om zich bij Netanyahu aan te sluiten in een kleine maar stabiele rechtse regering. Met een dergelijk resultaat zou Bibi's politieke bekwaamheid het mythische benaderen.
 
David Parsons is een auteur, advocaat, journalist en gewijde minister die fungeert als vice-president en senior woordvoerder van de International Christian Embassy Jerusalem.

The Battle of Voices

In most countries, there is no doubt that our media outlets and the streams of communication have become ‘mainstream’ in a very literal sense. In most places, there is just one prevailing discourse, one message, one viewpoint that is endorsed and anybody who decides to depart from this consensus view is immediately ostracized for being radical, racist, fascist or worse.

The University of Arizona found in a recent questionnaire, sent to 462 journalists at media outlets like The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, and Associated Press, that only 4.4% described themselves as conservatives, while an astonishing 58.7% identified themselves as left/liberal leaning.

One area where this bias is seen most obviously is their treatment of US President Donald Trump. The German newspaper Die Welt calculated recently that 99% of the articles published in Germany about Trump were critical. He is caricatured as a rough-talking, boastful man who is destroying Western culture.

As Christians, we should note that the vast majority of evangelical Christians in the USA came to an entirely different conclusion. In their eyes, Donald Trump’s time in office has been one of the most successful administrations in the past 50 years. Before Corona, the US not only had the lowest unemployment rate in decades, he also significantly improved the economic standing of America’s Black community, far more than his predecessor Barak Obama. Trump reversed some of the extreme abortionist laws and took an unprecedented pro-life stand as America’s president. He is considered the most pro-Israel US president in history, with these last months of his first term noted for the first peace breakthroughs between Israel and the Arab world in decades. When Trump announced the move of the US Embassy to Jerusalem, the political elites in Europe not only condemned the move, their experts foresaw a Middle East set ablaze. Yet today, three years after, much of the Arab world enjoys a rare atmosphere of peace and stability, and has become more friendly to Israel than many nations in what used to be known as ‘Christian Europe.’

Yet the media do not want to report anything good about Trump. And what is astonishing about this extremely liberal chorus of voices which dominate the airwaves around the world is that they are not united because laws force them to be so, but it all has coalesced into a grotesque Orwellian reality in which no law prevents free speech, but any deviation from the accepted narrative is punished. Just a few weeks ago, a Christian ministry leader in Germany posted a modestly pro-Trump opinion, yet all hell broke loose as politicians and media outlets swarmed down on her until she finally removed the post and focused back on her ministry.

Reading through the book of Revelation, I recently was surprised by a recuring pattern that the Apostle John encountered in his visions. As he describes the evil forces which will unfold and fight against the saints and the Lamb during the last days (also during history), they seem to all resort to one main weapon of choice – their mouths.

In Revelation 9, John sees a frightful demonic army, demonic horses having the heads of lions with “fire, smoke and sulfur” coming out of their mouths. John later attests that their main threat is their mouth; indeed, “the power of the horses is in their mouth” (Revelation 9:17-19).

In Revelation 13, as the anti-Christian Beast and his false prophet are revealed, we read “a mouth was given to the beast to speak haughty and blasphemous words” (Revelation 13:5). His prophet “spoke like a dragon” (13:11), and erected an image which spoke and caused “those who would not worship the beast to be slain” (13:15).

And as John sees the “bowls of God’s wrath” being poured out (Revelation 16), again an evil army is assembled. This army is led by the Beast, the dragon and the false prophet. Their key weapon again is their mouth. Out of their mouth, “three demonic unclean spirits like frogs” are released with the purpose “to assemble the kings of the world for battle.”

These passages are possibly best summarized by Revelation 12:15, where the serpent, Satan himself, comes to the scene and pours out of his mouth “a river after the woman (Israel)… that he might cause her to be carried away by the flood.”

The spoken deceptive words of Satan are what caused sin, chaos and death from the very beginning, by talking mankind into his demonic schemes (Genesis 3:1ff). He spoke back then in the Garden Eden, and he still speaks until today. His words of deception, immorality and blasphemy are all around us. And woe to anyone who dares to speak against it – a fury will break loose against you. There are numerous hot button issues where public dialogue has become impossible: abortion, gender and family issues, or support for Israel are some prime examples. In short, any biblical, conservative input into our national life is immediately shot down by the political correctness of our days.

The book of Daniel gives a similar picture. Also here, the beast and anti-Christ of Daniel chapters 7 and 11 speak against God and against the saints (Daniel 7:8, 11, 20). Daniel sees these demonic voices “wearing down the saints” (Daniel 7:25). The signs of the saints being worn down by these voices can be seen today. It is easier to compromise for peace’s sake than to stand firm on what we believe.

Yet the most important truth and value the book of Revelation offers us is hope! There is hope for the future. Jesus comes back! At his arrival, Jesus will – with the breath of his mouth – make an end of Satan and his Antichrist (2 Thessalonians 2:8). We must never forget that the word of God is more powerful than any word of deception and any demonic lie. His word stands forever! At the command of His word, the world was created and His word calmed the sea. When Jesus comes it will just take a breath, one word from his mouth, to unmask all the lies and schemes of the enemy. What a glorious day that will be.

But there is hope also for today. Again and again, John sees overcomers, men and women of God who will not bow down at the words that come from the mouth of the serpent. John sees those who overcame shared unique qualities:

“And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death.” (Revelation 12:11)

Never forget the power of the blood of Jesus. Like at Passover, when the blood protected the people of Israel, so also today the blood of Jesus “speaks.” It is more powerful than any power of darkness and protects us from the assaults of the enemy. Make it a point every day to proclaim the power of the blood of Jesus over your life and family, and trust the Lord to keep you from the many lies that fill the airwaves.

They also overcame by the word of their testimony. Don’t be silent, and ask the Lord for wisdom when to speak and when not to, and ask for courage not to hold back. As God gave us His word, we are called upon to make use of the “sword of the spirit, the word of God”. Let us trust that the power of His word is the same today as it was in the days of the Apostles.

And finally, they overcome because of an attitude of total dedication to the purposes of God. It reminds me of the three men in the fiery furnace who did not listen to the voices of their day and refused to bow down to an idol. “No matter if God will save us or not, we will never bow down” (Daniel 3:17). It also was the profession of Queen Esther, who after praying and fasting, went to the king saying: “If I perish I perish!” Radical dedication to Jesus and His eternal Kingdom is a quality that will be required in the years to come more than ever before.

As we cherish these qualities and immerse ourselves in the faithful words of God, He will keep us, protect us and allow us to carry out great exploits for His glory.

Bolsonaro Joins Netanyahu for Innovation Exhibition Tour

Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted Brazilian President Jair Bolsonaro for a trip to the Israeli innovation exhibition at the David Citadel Hotel in Jerusalem on Tuesday. The two leaders were shown several recently developed pieces of technology promising improvements in various fields, with Netanyahu telling his guest that Israel is eager to partner with Brazil to produce and market such devices.

Here is a video about Bolsonaro's trip to Israel Later in the day, Netanyahu gave a speech to political supporters in which he urged them to work on increasing voter turnout in the upcoming elections. “The Right is complacent,” Netanyahu warned in his speech to supporters in Bat Yam. “When we look [at polls] on how many people plan to vote, we see a significant gap between Left and Right. People say ‘why bother, Bibi will win.’”

Israel Blesses the World
Professor Shulamit Levenberg, Dean of the Biomedical Engineering department at the Technion Institute of Technology in Haifa recently announced the launch of a 3-D Bio-Printing Center for Cell and Biomaterials Printing at the university. The new procedures being developed at the Center offer hope for more effective and cheaper medical treatments for a wide variety of illnesses. “The goal is to make tissue to repair or replace muscle, bone, heart tissue and ears,” Levenberg explained. “Unlike organ donations which can be rejected by the patient, the 3-D printer uses the patient's own cells.”

Nechama Rivlin in Stable Condition
Israeli resident Reuven Rivlin returned early from his trip to Canada on Wednesday to tend to his wife Nechama, who is being treated at Beilinson hospital in Petah Tikva following complications from a lung transplant surgery she underwent on 11 March. A statement from the President’s office late Wednesday morning said that she was in stable condition.

Today's video gives some analysis about Russia's position in the Middle East

Iran Blames US for Devastation Caused by Floods

Iranian officials lashed out at the US this week, blaming sanctions meant to deter the Islamic Republic from pursuing its renegade nuclear program for the country’s inability to deal with massive flooding which has killed at least 47 people and caused wide-spread devastation to cities and infrastructure in 25 of the Islamic Republic’s 31 provinces. U.S. Secretary of State Mike Pompeo retorted in a statement Tuesday that "The regime blames outside entities when, in fact, it is their mismanagement that has led to this disaster." The US State Department has also made a public offer to send humanitarian aid to the Iranian Red Crescent through its affiliated Red Cross organizations, but the clerical regime in Teheran has yet to respond to the offer.

However, Iranian aid agencies have long complained about their difficulty in receiving aid from outside the country due to financial sanctions, while the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) issued a statement late last month admitting that “challenges caused by unilateral sanctions will affect the UN response and the accountability of UN to deliver the appropriate support."

Here is a recent video about the flooding in IranMeanwhile, flooding has also affected other countries in the region, with the UN announcing on Tuesday hat over 40,000 people have been forced to evacuate refugee camps in the northwestern Syrian province of Idlib over the last few days. 

Here is a video giving some analysis about Russia's position in the Middle East, including its ties with Iran