Headlines

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, sinds 1980

In 1980 werd de ICEJ opgericht als een antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot, hebben Christenen wereldwijd de handen ineen geslagen om een Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem te openen, om Israël te blijven steunen en te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

Vandaag is de ICEJ een vooraanstaande spreekbuis geworden van christelijke steun aan Israël. Met afdelingen in meer dan 80 landen vertegenwoordigt de ICEJ miljoenen bijbelgetrouwe Christenen. Vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem willen we iedere sector in de Israëlische samenleving bereiken door hen te helpen en te zegenen, ongeacht de religieuze samenstelling of ethnische achtergrond. Wereldwijd is de ICEJ een krachtige stem geworden tegen Anti-semitisme en Anti-Judaïsme.

Ons werk is voornamelijk hulp bieden aan Holocaust-overlevenden, nieuwe immigranten, jongeren en kansarme groepen, de Druzen, Christen Arabieren. De ICEJ is uw ambassade in Jeruzalem!

 

De missie van de ICEJ

1.    Bewogen zijn met het Joodse volk en de nieuwe Staat Israël

2.    Christenen mobiliseren om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Israël en de regio

3.    Praktische Christen-naastenliefde tonen vanuit de verschillende landen naar Israël toe en relaties met Israël aangaan

4.    Informeren aan de Christenen wereldwijd wat er gaande is in Israël

5.    Christenleiders en kerken steunen om te strijden tegen Anti-semitisme

6.    De liefde van bijbelgetrouwe Christenen wereldwijd tonen aan de mensen in Israël

 

Giften geven

Iedere gift, groot of klein, is van belang om het leven van mensen in Israël te steunen en de Christen-naastenliefde te tonen.

 

Raak betrokken

De ICEJ is als u, met een Godgegeven passie voor het volk van Israël, om samen te werken met wat zij niet alleen kunnen.

Meer dan 5000 Christenen uit 100 landen komen ieder jaar naar het Loofhuttenfeest

225 vrijwilligers werken mee aan het Loofhutttenfeest in Jeruzalem

Christenen uit 120 landen bidden voor de Vrede van Jeruzalem

125.000 Joden hebben Aliyah kunnen maken door de support van de ICEJ

40 stafwerkers op het hoofdkantoor werken om de juiste berichtgeving over Israël te verspreiden en om onze uitgestoken hand in Jeruzalem te zijn

Onze bediening wordt zichtbaar door de publicaties, sociale media, satelliet en TV tot aan bijna ieder land in de wereld waardoor iedere dag duizenden gelovigen worden bemoedigd met Gods hart voor Israël.

De ICEJ-activiteiten door het jaar willen mensen uitdagen om met Israël verbonden te zijn door projecten, het Loofhuttenfeest of gebedspunten.

Of het nu het werk van de ICEJ is voor Holocaust-overlevenden, hulp bij de Aliyah en absorptie van immigranten, hulp aan kansarme groepen, jongerenwerk of thuiszorg: de ICEJ wil ieder bevolkingsgroep in Israël zegenen.

Wordt ook deel van de ICEJ-gemeenschap en ervaar wat God aan het doen is in Israël. Ontdek hoe God u persoonlijk kan gebruiken om Zijn volk te zegenen. Het werk van de ICEJ is praktisch, om Gods volk te troosten.

 

Tijdlijn – kort overzicht van de geschiedenis van de ICEJ

1980 - de ICEJ is opgericht in Jeruzalem

1981 - de ICEJ start de Mordechai-roep om de vrijlating van Russische joden

1985 – de ICEJ houdt het eerste Christen-zionisten congres in Bazel

1991 – de ICEJ ontvangt de Knesset Award door bijzondere dienst aan Israël

1992 – de ICEJ helpt om 13.000 Ethiopische Joden thuis te brengen

2001 – de ICEJ maakt de musical the Covenant en deze musical wordt overal ter wereld getoond

2003 – de ICEJ begint een jongerenafdeling Grafted, nu ARISE geheten

2004 – de ICEJ wordt oprichter van de Knesset Christian Allies Caucus

2005 – de ICEJ heeft een strategisch partnerschap met Yad Vashem

2009 – de ICEJ ondersteunt het Haifa-home voor Holocaust-overlevenden

2014 – de ICEJ introduceert de Envision Pastorsconferences in Jeruzalem

2015 – de ICEJ sponsort het Brussel Symposium bij het Europees Parlement

ICEJ ageert tegen Internationaal Gerechtshof

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft tegen het Internationale Gerechtshof in Den Haag geageerd, vanwege de beschuldiging van mogelijke oorlogsmisdaden door Israël. Israël kan, als Joodse Staat, zelfs beschuldigd worden van antisemitisme.

De ICEJ tekent hierbij aan dat deze maatregel absurd is: Israël is geen lid van het ICC en heeft goede juridische wetgeving om dergelijke misdaden te veroordelen, terwijl de Palestijnen geen soevereine staat zijn onder het Statuut van Rome. Daarom heeft het Internationaal Gerechtshof geen autoriteit om Israël te beschuldigen van oorlogsgeweld in de zogenoemde ‘bezette gebieden’.

“Het lijkt dat het Hof door een overijverige aanklager het internationale recht wil buigen om Israël te beschuldigen van ongegronde aanklachten”, zei ICEJ-president dr. J. Buhler. Het ICC geeft toestemming aan brute regimes zoals Iran en Syrië, die verschrikkelijke dingen tegen hun eigen bevolking plegen, en wil Joden beschuldigen (wanneer ze een balkon op hun huis bouwen in Oost-Jeruzalem) van Nazi-oorlogsmisdaden. De ICEJ wil door haar wereldwijde netwerk bewerken dat alle ICC-lidstaten deze beslissing terugdraaien.

Voor meer informatie, neem kontakt op met: 
David Parsons, Vice President & Senior Spokesman International Christian Embassy Jerusalem
Email: david.parsons@icej.org

Israëls vierde verkiezingsronde

De Israëlische bevolking zal dinsdag 23 maart naar de stembus gaan voor de vierde nationale verkiezingen van de afgelopen 30 maanden. De laatste peilingen geven aan dat het misschien wel de meest dichtstbijzijnde race is in de strijd om premier Benjamin "Bibi" Netanyahu te verdrijven. Op de een of andere manier is hij erin geslaagd om nu al meer dan een decennium in functie te blijven, ondanks talloze vastberaden pogingen om hem van zijn zetel te stoten, maar de sleutel tot de vraag of Netanyahu deze keer aan de macht zal blijven, ligt in zijn eigen nationalistische kamp.
 
De verkiezingscampagne loopt op zijn einde, net op het moment dat het land uit een grote corona-lockdown komt, dankzij het zeer ambitieuze massale vaccinatieprogramma van de regering Netanyahu. Nu bijna 90% van alle Israëlische volwassenen is gevaccineerd, hoopt iedereen dat het leven weer normaal wordt en dat de economie zich herstelt. Dit kan Netanyahu een last-minute boost geven waardoor hij in functie blijft. Maar het is net zo goed mogelijk dat te veel partijleiders van centrum/rechts – namelijk Naftali Bennett van Yamina, Gideon Sa'ar van New Hope en Avigdor Liberman van Yisrael Beiteinu – zullen weigeren zich aan te sluiten bij een door Netanyahu geleide coalitie, en daarmee een einde maken aan zijn historische run als de langstzittende premier van Israël.
 
Hoe zijn we hier gekomen?

In de derde verkiezingscyclus afgelopen maart heeft midden/links een groep partijen samengebracht met Benny Gantz en twee andere voormalige IDF-leden, samen met Yair Lapid van Yesh Atid, om te proberen "Mr. Veiligheid”– zoals Netanyahu bekend staat – neer te halen. De verkiezingsresultaten zaten vast, maar vanwege de coronacrisis besloot Gantz zijn gelofte om niet met Netanyahu in een regering te zitten te breken en ging hij een rotatieovereenkomst aan waarin Gantz werd opgeroepen om in november van dit jaar de functie van premier over te nemen. Die overeenkomst viel eind december echter uit elkaar toen de regerende coalitie er niet in slaagde om op tijd een jaarlijkse staatsbegroting te halen, wat leidde tot een nieuwe ronde van verkiezingen.

 
Wat staat er op het spel?
Israëls traditionele politieke breuklijn van haviken versus duiven is de afgelopen vier verkiezingen steeds irrelevanter geworden, en nooit meer dan nu. De kloof tussen links en rechts is op de achtergrond geraakt bij de simpele vraag ‘Bibi of geen Bibi‘. De vredestichters verliezen nog steeds terrein aan het nationalistische kamp, ​​maar zelfs binnen zijn traditionele conservatieve basis krijgt Netanyahu steun. Liberman verliet zijn voormalige bondgenoot tijdens de laatste verkiezingen en Sa’ar maakte zich net los van Likud om New Hope te vormen met de belofte om Netanyahu eindelijk te vervangen door een nieuwe premier. Dit heeft Bennett in de kritieke positie van koningmaker gelaten - in staat om te beslissen of Bibi op zijn plaats blijft of niet, terwijl hij hoe dan ook politieke voordelen voor zichzelf eist. Mocht Netanyahu nog eens zegevieren in deze langdurige politieke strijd, dan zal zijn legende als Israëlische leider alleen maar mooier worden.
 
Wat is hun probleem met Bibi?
Velen beweren dat de Israëlische democratie feitelijk op het spel staat bij deze verkiezingen, vanwege hun perceptie van Netanyahu als corrupt, egoïstisch en bevoorrecht. Gevoed door de drie corruptieprocessen die nu tegen hem lopen, is de drang om Netanyahu te verdrijven meedogenloos geworden. De "Black Flag"-beweging organiseert al een jaar lang wekelijkse luidruchtige protesten in het hele land - ondanks corona-lockdowns en stormachtig winterweer. Zelfs jongere rivalen aan de rechterkant springen nu op deze kar en maken misschien gebruik van het groeiende anti-Bibi-sentiment als een kans om hun eigen politieke opkomst te versnellen.
 
Bibi's weerlegging
Dit alles negeert natuurlijk de vele blijvende bijdragen van Netanyahu aan het land, zoals zijn economische succes bij het op de markt brengen van Israël als de start-up-nation; zijn bekwame omgang met de vele veiligheidsuitdagingen van Israël, waaronder de Iraanse nucleaire dreiging; en zijn vele diplomatieke prestaties, zoals de recente Abraham-akkoorden. In de afgelopen dagen heeft Netanyahu zelfs laten doorschemeren dat nog vier Arabische / moslimlanden klaar zijn om vrede te sluiten met Israël. Aan de andere kant raakte het baanbrekende normalisatiepact met de Verenigde Arabische Emiraten deze week een klein probleem toen Netanyahu probeerde een historisch bezoek te brengen waarvan Abu Dhabi vermoedde dat het te dicht bij de Israëlische verkiezingen liep.
 
Zijn er jokers?
Uit peilingen blijkt dat er verschillende partijen zijn die precies op de electorale drempel van 3,25% van het aantal nationale stemmen zweven om de Knesset binnen te gaan - Blue & White, Religious Zionists, Meretz en Ra'am. Het falen van een of meer van deze partijen om dat minimumaantal stemmen te behalen, zou op het laatste moment andere partijen een boost kunnen geven en zo een cruciaal verschil maken in de pro/anti-Bibi-kloof.
 
  

 
Bovendien zijn de Arabische stemmen een sleutelfactor geworden bij deze verkiezingen. De Arabieren vormen ongeveer 20% van de Israëlische bevolking, en zouden dus mogelijk goed kunnen zijn voor ongeveer 23 Knesset-zetels. Ze stemmen traditioneel op Arabische en linkse partijen, maar Netanyahu vraagt ​​hen voor het eerst om op Likud te stemmen. De leiders van de belangrijkste Arabische partij, de Joint List, hebben de vorige verkiezingen doorbroken door Gantz aan te bevelen als premier. Er is een kans dat ze verder gaan en deze keer daadwerkelijk proberen lid te worden van een coalitieregering, maar de vraag is of dat ook met Netanyahu aan het hoofd zou kunnen zijn. In een vreemde wending zijn de Arabische partijleiders nog steeds terughoudend om publiekelijk samen met Netanyahu in een regering te zitten, zelfs terwijl uit een recent onderzoek bleek dat een derde van alle Arabische kiezers hem de voorkeur geeft als premier - meer dan welke andere kandidaat dan ook. De kleine afgescheiden Ra'am-partij belooft pragmatisch te zijn in het verzekeren van vorderingen voor de Arabische sector en kan Netanyahu dus een verschil makende boost geven vanuit een ongebruikelijke bron.

 

Definitieve prognose?


Noch Naftali Bennett, noch Gideon Sa’ar zijn erin geslaagd om voldoende steun op te bouwen om het premierschap serieus uit te dagen, waardoor Yair Lapid het enige realistische alternatief is voor Netanyahu als het volgende regeringshoofd. Er waren deze week aanwijzingen dat de Likud-partij een zetel of twee op Yesh Atid heeft gewonnen door de positieve nationale stemming die is ontstaan ​​door de recente opheffing van coronabeperkingen en de geleidelijke terugkeer naar normaliteit. Dankzij de massale vaccinatiecampagne beginnen winkelcentra en restaurants te heropenen - net zoals de peilingen op het punt staan ​​te openen.
 
Netanyahu is verschillende keren erin geslaagd om op het laatste moment net genoeg momentum te grijpen om herverkiezing te krijgen, en het kan weer gebeuren. Als Bennett zou kunnen worden beïnvloed door deze meest recente late wissel, plus enkele forse politieke beloningen, zou het genoeg kunnen zijn om hem te overtuigen om zich bij Netanyahu aan te sluiten in een kleine maar stabiele rechtse regering. Met een dergelijk resultaat zou Bibi's politieke bekwaamheid het mythische benaderen.
 
David Parsons is een auteur, advocaat, journalist en gewijde minister die fungeert als vice-president en senior woordvoerder van de International Christian Embassy Jerusalem.

The Battle of Voices

In most countries, there is no doubt that our media outlets and the streams of communication have become ‘mainstream’ in a very literal sense. In most places, there is just one prevailing discourse, one message, one viewpoint that is endorsed and anybody who decides to depart from this consensus view is immediately ostracized for being radical, racist, fascist or worse.

The University of Arizona found in a recent questionnaire, sent to 462 journalists at media outlets like The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, and Associated Press, that only 4.4% described themselves as conservatives, while an astonishing 58.7% identified themselves as left/liberal leaning.

One area where this bias is seen most obviously is their treatment of US President Donald Trump. The German newspaper Die Welt calculated recently that 99% of the articles published in Germany about Trump were critical. He is caricatured as a rough-talking, boastful man who is destroying Western culture.

As Christians, we should note that the vast majority of evangelical Christians in the USA came to an entirely different conclusion. In their eyes, Donald Trump’s time in office has been one of the most successful administrations in the past 50 years. Before Corona, the US not only had the lowest unemployment rate in decades, he also significantly improved the economic standing of America’s Black community, far more than his predecessor Barak Obama. Trump reversed some of the extreme abortionist laws and took an unprecedented pro-life stand as America’s president. He is considered the most pro-Israel US president in history, with these last months of his first term noted for the first peace breakthroughs between Israel and the Arab world in decades. When Trump announced the move of the US Embassy to Jerusalem, the political elites in Europe not only condemned the move, their experts foresaw a Middle East set ablaze. Yet today, three years after, much of the Arab world enjoys a rare atmosphere of peace and stability, and has become more friendly to Israel than many nations in what used to be known as ‘Christian Europe.’

Yet the media do not want to report anything good about Trump. And what is astonishing about this extremely liberal chorus of voices which dominate the airwaves around the world is that they are not united because laws force them to be so, but it all has coalesced into a grotesque Orwellian reality in which no law prevents free speech, but any deviation from the accepted narrative is punished. Just a few weeks ago, a Christian ministry leader in Germany posted a modestly pro-Trump opinion, yet all hell broke loose as politicians and media outlets swarmed down on her until she finally removed the post and focused back on her ministry.

Reading through the book of Revelation, I recently was surprised by a recuring pattern that the Apostle John encountered in his visions. As he describes the evil forces which will unfold and fight against the saints and the Lamb during the last days (also during history), they seem to all resort to one main weapon of choice – their mouths.

In Revelation 9, John sees a frightful demonic army, demonic horses having the heads of lions with “fire, smoke and sulfur” coming out of their mouths. John later attests that their main threat is their mouth; indeed, “the power of the horses is in their mouth” (Revelation 9:17-19).

In Revelation 13, as the anti-Christian Beast and his false prophet are revealed, we read “a mouth was given to the beast to speak haughty and blasphemous words” (Revelation 13:5). His prophet “spoke like a dragon” (13:11), and erected an image which spoke and caused “those who would not worship the beast to be slain” (13:15).

And as John sees the “bowls of God’s wrath” being poured out (Revelation 16), again an evil army is assembled. This army is led by the Beast, the dragon and the false prophet. Their key weapon again is their mouth. Out of their mouth, “three demonic unclean spirits like frogs” are released with the purpose “to assemble the kings of the world for battle.”

These passages are possibly best summarized by Revelation 12:15, where the serpent, Satan himself, comes to the scene and pours out of his mouth “a river after the woman (Israel)… that he might cause her to be carried away by the flood.”

The spoken deceptive words of Satan are what caused sin, chaos and death from the very beginning, by talking mankind into his demonic schemes (Genesis 3:1ff). He spoke back then in the Garden Eden, and he still speaks until today. His words of deception, immorality and blasphemy are all around us. And woe to anyone who dares to speak against it – a fury will break loose against you. There are numerous hot button issues where public dialogue has become impossible: abortion, gender and family issues, or support for Israel are some prime examples. In short, any biblical, conservative input into our national life is immediately shot down by the political correctness of our days.

The book of Daniel gives a similar picture. Also here, the beast and anti-Christ of Daniel chapters 7 and 11 speak against God and against the saints (Daniel 7:8, 11, 20). Daniel sees these demonic voices “wearing down the saints” (Daniel 7:25). The signs of the saints being worn down by these voices can be seen today. It is easier to compromise for peace’s sake than to stand firm on what we believe.

Yet the most important truth and value the book of Revelation offers us is hope! There is hope for the future. Jesus comes back! At his arrival, Jesus will – with the breath of his mouth – make an end of Satan and his Antichrist (2 Thessalonians 2:8). We must never forget that the word of God is more powerful than any word of deception and any demonic lie. His word stands forever! At the command of His word, the world was created and His word calmed the sea. When Jesus comes it will just take a breath, one word from his mouth, to unmask all the lies and schemes of the enemy. What a glorious day that will be.

But there is hope also for today. Again and again, John sees overcomers, men and women of God who will not bow down at the words that come from the mouth of the serpent. John sees those who overcame shared unique qualities:

“And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death.” (Revelation 12:11)

Never forget the power of the blood of Jesus. Like at Passover, when the blood protected the people of Israel, so also today the blood of Jesus “speaks.” It is more powerful than any power of darkness and protects us from the assaults of the enemy. Make it a point every day to proclaim the power of the blood of Jesus over your life and family, and trust the Lord to keep you from the many lies that fill the airwaves.

They also overcame by the word of their testimony. Don’t be silent, and ask the Lord for wisdom when to speak and when not to, and ask for courage not to hold back. As God gave us His word, we are called upon to make use of the “sword of the spirit, the word of God”. Let us trust that the power of His word is the same today as it was in the days of the Apostles.

And finally, they overcome because of an attitude of total dedication to the purposes of God. It reminds me of the three men in the fiery furnace who did not listen to the voices of their day and refused to bow down to an idol. “No matter if God will save us or not, we will never bow down” (Daniel 3:17). It also was the profession of Queen Esther, who after praying and fasting, went to the king saying: “If I perish I perish!” Radical dedication to Jesus and His eternal Kingdom is a quality that will be required in the years to come more than ever before.

As we cherish these qualities and immerse ourselves in the faithful words of God, He will keep us, protect us and allow us to carry out great exploits for His glory.

Bolsonaro Joins Netanyahu for Innovation Exhibition Tour

Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted Brazilian President Jair Bolsonaro for a trip to the Israeli innovation exhibition at the David Citadel Hotel in Jerusalem on Tuesday. The two leaders were shown several recently developed pieces of technology promising improvements in various fields, with Netanyahu telling his guest that Israel is eager to partner with Brazil to produce and market such devices.

Here is a video about Bolsonaro's trip to Israel Later in the day, Netanyahu gave a speech to political supporters in which he urged them to work on increasing voter turnout in the upcoming elections. “The Right is complacent,” Netanyahu warned in his speech to supporters in Bat Yam. “When we look [at polls] on how many people plan to vote, we see a significant gap between Left and Right. People say ‘why bother, Bibi will win.’”

Israel Blesses the World
Professor Shulamit Levenberg, Dean of the Biomedical Engineering department at the Technion Institute of Technology in Haifa recently announced the launch of a 3-D Bio-Printing Center for Cell and Biomaterials Printing at the university. The new procedures being developed at the Center offer hope for more effective and cheaper medical treatments for a wide variety of illnesses. “The goal is to make tissue to repair or replace muscle, bone, heart tissue and ears,” Levenberg explained. “Unlike organ donations which can be rejected by the patient, the 3-D printer uses the patient's own cells.”

Nechama Rivlin in Stable Condition
Israeli resident Reuven Rivlin returned early from his trip to Canada on Wednesday to tend to his wife Nechama, who is being treated at Beilinson hospital in Petah Tikva following complications from a lung transplant surgery she underwent on 11 March. A statement from the President’s office late Wednesday morning said that she was in stable condition.

Today's video gives some analysis about Russia's position in the Middle East

Iran Blames US for Devastation Caused by Floods

Iranian officials lashed out at the US this week, blaming sanctions meant to deter the Islamic Republic from pursuing its renegade nuclear program for the country’s inability to deal with massive flooding which has killed at least 47 people and caused wide-spread devastation to cities and infrastructure in 25 of the Islamic Republic’s 31 provinces. U.S. Secretary of State Mike Pompeo retorted in a statement Tuesday that "The regime blames outside entities when, in fact, it is their mismanagement that has led to this disaster." The US State Department has also made a public offer to send humanitarian aid to the Iranian Red Crescent through its affiliated Red Cross organizations, but the clerical regime in Teheran has yet to respond to the offer.

However, Iranian aid agencies have long complained about their difficulty in receiving aid from outside the country due to financial sanctions, while the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) issued a statement late last month admitting that “challenges caused by unilateral sanctions will affect the UN response and the accountability of UN to deliver the appropriate support."

Here is a recent video about the flooding in IranMeanwhile, flooding has also affected other countries in the region, with the UN announcing on Tuesday hat over 40,000 people have been forced to evacuate refugee camps in the northwestern Syrian province of Idlib over the last few days. 

Here is a video giving some analysis about Russia's position in the Middle East, including its ties with Iran

Bolsonaro Signals Support for Israeli Sovereignty in Jerusalem

Brazilian President Jair Bolsonaro sent a powerful signal of recognition for Israel’s political sovereignty in Jerusalem on Monday by joining Prime Minister Benjamin Netanyahu for a visit to the Western Wall in the Old City. It was the first time a sitting major world leader has visited the site in the company of a sitting Israeli leader. In other diplomatic news, Monday also saw the opening of a new Israeli embassy in the Rwandan capital of Kigali. “I’m certain that the opening of an Israeli embassy in Rwanda will elevate, within a few years, our ties to Rwanda and the (African) continent as a whole to a much higher level,” Foreign Ministry Director-General Yuval Rotem said.

Here are the videos related to this story

Late-Season Rainfall Raises Level of Sea of Galilee
Rain and cold weather hit most of Israel over the weekend and into Monday, even as light snow continued to fall on some parts of Mount Hermon. The Sea of Galilee rose several more centimeters and now stands at -211 meters below sea level, 1.44 meters higher than the lower red line and higher than its been in many years.

Turkey In Danger of Losing Access to F-35
The US on Monday announced that it is ceasing deliveries of components for the F-35 Joint Strike Fighter aircraft over Ankara’s insistence on moving ahead with plans to buy the S-400 air defense system from Russia. The move came after repeated complaints about the situation by several NATO allies, but Turkish officials issued angry statements denouncing it, saying that Turkey’s relations with Russia are no other country’s business.

Report; Hezbollah Building New Missile Factory in Beirut
Israeli TV News Channel 13 reported on Monday that the Iranian-backed Lebenese Shi’ite terror militia Hezbollah has launched a facility for constructing missiles in Beirut. An unnamed US source cited in the report said Washington has “made it clear to the Lebanese government that Hezbollah is doing something inside Lebanon and that the danger of an escalation with Israel as a result is real.”

Israel Arrests Several Hamas Leaders in West Bank

Israeli security forces carried out raids to arrest several leaders of the Islamist terror militia Hamas in the West Bank overnight Monday, with one Palestinian man killed as he participated in riots connected to the raids in the village of Kalandiya, north of Jerusalem. Meanwhile, Egyptian officials reported Tuesday that they will soon announce the results of their ongoing efforts to negotiate a long-term truce between Hamas and Israel, even as Hamas rejected a request from Israel to postpone further negotiations until after elections scheduled for 9 April.

Here are some videos about Hamas activities on the Gaza-Israel border

In related news, the Palestinian Authority has announced that they will halt a program which allowed sick Palestinians to receive treatment in Israeli hospitals, saying that a recent decision to not accept tax-revenues collected by Israel on the PA’s behalf due to Israel’s decision to garner amounts equal to the payments the PA makes to convicted terrorists either killed or imprisoned for killing Israeli civilians made it necessary to cut the PA’s budget. He added that the stipends to families of terrorists would continue and would be the last thing ever cut from the budget.

Brazilian President Bolsonaro in Israel for State Visit

Brazilian President Jair Bolsonaro landed in Israel for a four-day visit on Sunday morning and was greeted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other senior officials. Shortly after his arrival, Bolsonaro sat down with Netanyahu at the Prime Minister’s Office to sign bi-lateral cooperation agreements in a variety of fields, however, he did not, as was hoped, announce the move of Brazil’s Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, saying instead that a trade office will be opened in Jerusalem as an intermediary step.

Here is a video of President Bolsonaro's arrival in Israel“I welcome your decision to open a trade, technology and innovation office, an official office of the Government of Brazil, in Jerusalem,” Netanyahu said in a joint press statement later in the day. “I hope that this is a first step toward the opening in time of the Brazilian Embassy in Jerusalem. I would like to welcome you my friend and say to you and to the entire wonderful delegation that you brought – Welcome to Jerusalem the capital of Israel!”

“I’ve always been asked: What can we learn from Israel?” said Bolsonaro in his own remarks. “I would tell them: We need to have the same faith as they [Israelis] have…People of Israel, together our nations can achieve great things.”

A large delegation of Brazilian officials, diplomats and business leaders are accompanying Bolsonaro on this trip to explore areas of cooperation with their Israeli counterparts.

Meanwhile, in response to the opening of a Brazilian trade mission in Jerusalem, the Palestinian Authority has recalled its ambassador to Brazil for consultations and issued a statement condemning the move “in the strongest terms" as a “flagrant violation of international legitimacy and its resolutions, and a direct assault on our people and their rights.” 

Fragile Calm on Gaza Border Follows Violent Weekend

A fragile calm had returned to the Gaza border region of southern Israel Monday morning following a weekend which saw smaller than expected riots to mark the one-year anniversary of the so-called “March of Return” by Palestinian residents of the Hamas-ruled territory. Rocket alerts were also heard in some Gaza-border communities but the rockets ended up landing in empty fields or inside Gaza territory with no reports of damage or casualties. Hamas issued a statement Sunday saying it was waiting to hear from Egyptian officials before making a decision about a long-term truce with Israel. Despite Hamas’ position, Israel reopened the Kerem Shalom crossing for commercial goods and the Erez crossing for pedestrian traffic on Sunday, with Prime Minister Benjamin Netanyahu saying, “I have ordered that IDF forces remain fully deployed around the Gaza Strip. This includes tanks, artillery, ground forces and air forces. We are prepared for any scenario and – if need be – an extensive campaign. We will do what needs to be done for the security of Israel.”

A Hamas spokesman said that weekly protests would continue despite a possible military truce. However, a statement by the Palestinian Authority was critical of Hamas for committing to a “truce agreement without national consensus” which the PA warned was setting the stage for further developments that the PA doesn’t believe would be beneficial to the Palestinian cause.

Here is a video about the recent developments in GazaMeanwhile, PA President Mahmoud Abbas addressed the Arab League Summit in Tunisia Sunday, telling the assembled delegates that "What is coming from the US is more dangerous and serious. The US will tell Israel, annex part of the Palestinian lands and grant self-rule to what's left of the land, and give the Gaza Strip a state so that Hamas can play there. The US administration's decision is to destroy the Arab Peace Plan and constitutes a dramatic change from the positions of previous US administrations.”

The Summit issued a statement on Sunday condemning the recognition by US President Donald Trump of Israeli sovereignty over the Golan Heights and declared their intention to demand a UN Security Council resolution against it.

Biblical-Era Seal Discovered in City of David
The City of David archaeological park in Jerusalem announced on Sunday that a 2,600-year-old seal from the Kingdom of Judah bearing the inscription “(belonging) to Nathan-Melech, Servant of the King” was recently unearthed at the site. “Although it is not possible to determine with complete certainty that the Nathan-Melech who is mentioned in the Bible was in fact the owner of the stamp, it is impossible to ignore some of the details that link them together,” said Dr. Anat Mendel-Geberovich of the Hebrew University of Jerusalem, who deciphered the inscription on the seal.

Here is a video about the sealElections in Turkey Deal Defeat to Erdogan
Municipal elections in Turkey on Sunday have apparently dealt a serious defeat to the ruling AKP faction led by President Reccep Tayyip Erdogan. Analysts blamed a slumping economy for the result while Erdogan’s political opponents blamed his increasingly autocratic rule for turning off voters. 

Iran Declares National Emergency Amidst Epic Flooding
Iran’s military has declared a national emergency in the country following a week of devastating floods which have affected 25 of the Islamic Republic’s 31 provinces, causing multiple deaths and injuries and hundreds of millions of dollars in damage. Forecasts are projecting more rain this week in some of the worst hit areas, with little hope of relief before next week. Meanwhile, widespread anger at the government’s response to the disaster has left some analysts warning of a new wave of protests and unrest once the floodwaters have receded.

US and Israel Wrap Up Joint Defence Drills
The IDF announced on Monday that it has wrapped up a month of joint exercises with US troops to test procedures for a deployment and use of the Terminal High-Altitude Air Defence (THAAD) system. "The IDF cooperates with American forces in order to enable coordination and improve the operational capabilities necessary for defending the skies of Israel,” the IDF said. “The deployment is another step in strengthening the long-term relationship between the two countries and strengthens the close cooperation between them.”