Audiobestand Israel 65 Weekend

Sabbat gebed

Printervriendelijke versieSend by email

Het Israël 65 weekend begon tijdens het invallen van de Sabbat, de rustdag. Onze gasten Merv, Merla en Elana Watson uit Israël legden uit wat de Sabbat volgens hen betekent. Daarna spraken alle aanwezigen een proclamatiegebed in het Nederlands uit. Dit gebed kunt u hier nogmaals beluisteren en meeproclameren:

https://nl.icej.org/sites/icej.org/files/audio/sabbatgebed.mp3