Corona

ICEJ-Crisisfonds

Printervriendelijke versieSend by email

Deze laatste weken zijn wereldwijd voor veel groepen moeilijk geweest. Velen hebben geliefden verloren en zijn onzeker over hun eigen situatie. In Israël is de werkloosheid van 4% gestegen naar 24% vanwege de maatregelen tav. Corona. Meer dan 1 miljoen mensen zonder werk, vanwege het sluiten van winkels, scholen, etc. Men wil daardoor de medische zorg proberen te ontlasten. Deze situatie is er ook in veel andere landen.

Volgende week viert Israël haar Pesach en de ICEJ heeft vele verzoeken gekregen voor hulp. Ik schrijf u dit omdat Christelijke hulp in deze tijd zo van belang is. Vooral bij:

  • Ouderen/Holocaustoverlevenden. Deze groep is al kwetsbaar en zeker voor het virus. Daarom mag niemand zijn huis verlaten. Men brengt hen eten bij de deur. Er wonen nog 13.000 overlevenden rondom het Haifa home. Men belt de ICEJ om hulp, vooral voor voedsel. Iemand zei: “Sinds Auschwitz heb ik niet meer zo weinig te eten”. Duizenden maaltijden zijn nodig in deze Pesachtijd. Per package kost dit 50 euro.
  • Immigranten families. Veel gezinnen hebben hun inkomen verloren de laatste weken. Onder hen Joden en Arabieren en vooral de nieuwe immigranten dit van een uitkering leven. Men kan niet voorzien in de basisbehoeften. De uitkeringsinstanties spreken van een verhoging van 50% in voedselhulp en schoolspullen voor kinderen. Velen hebben ook emotionele hulp nodig en professionele begeleiding. Door onze langdurige relaties van de afgelopen 40 jaar, vragen ze de ICEJ om hulp. Als er één tijd is om te helpen, dan wel nu. Ik geef u de benodigde bedragen per pakket:
  • Schoolspullen: 50 euro
  • Voedselpakket: 50 euro
  • Hulpgoederen: voor de vrijwilligers in de frontlinie die hulp bieden aan anderen, zoals de testers, de medici, etc. willen wij ontsmettingsmiddelen, beschermende kleding en voor de bevolking pakketten om de verspreiding van het virus te verminderen. Kosten pakket 100 euro.

Al deze verzoeken zijn zonder eind en door het hele land Israël. Helaas kunnen wij veel verzoeken niet inwilligen door gebrek aan fondsen. Wanneer u iets kunt geven voor het ICEJ Crisisfonds dan zou dat een enorme steun zijn. Ook al weten we dat dezelfde vragen in uw omgeving spelen.

Wij willen graag uw steun in het land zijn door deze praktische steun te geven aan de behoeftigen in Israël. Mag de Heer u wijsheid geven in wat u kunt doen….. in een tijd als deze.