Israël en de volken

Printervriendelijke versieSend by email

David Parsons boodschap tijdens het Israëlweekend

Na zorgvuldig onderzoek en scherpe Bijbelse inzichten onthulde David Parsons (auteur, journalist en Midden-Oosten deskundige uit Israël) tijdens het Israëlweekend Gods handelen met Israël en de volkeren in de eindtijd.

Het raamwerk voor het begrijpen van Gods handelen met Israël en de volkeren vinden we in de evangeliën van Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21. In het onderwijs van Jezus aan zijn discipelen op de Olijfberg stelt Hij een aantal feiten vast, namelijk:

Ø  Dat Hij, Jezus, de Messias is;

Ø  Dat er twee perioden van oordeel zullen komen:

o   Oordeel over Israël, te beginnen met de vernietiging van Jeruzalem en de verstrooiing van Israël onder de volkeren;

o   Oordeel van de volkeren, gebaseerd op "Zoals het was in de dagen van Noach"

Volgens Parsons mogen en moeten we deze twee perioden nooit met elkaar vermengen!

Het oordeel over Israël vond plaats in de periode vanaf de vernietiging van de tweede tempel en Jeruzalem tot aan de Wedergeboorte van Israël als een natie in 1948. Net zoals Jezus voorzegde!

Vanaf 1948 zien we in onze generatie dat er na het oordeel ook een periode van zegen en genade voor Israël aangebroken is. Jesaja profeteerde: ‘Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen.’ Jes. 54:7.

De Bijbel waarschuwt ons dat er nog eenmaal een grote wereldwijde catastrofe zal komen, vergelijkbaar met de zondvloed, voordat de Messiaanse tijd kan aanbreken. Jezus, zei zelf: ‘het zal zijn als in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen ook zijn.’ Mat.24:37.

In onze tijd zien we dat het oordeel van God over de aarde gaat, zoals in de dagen van Noach. Wij hebben de wet die God aan Noach heeft gegeven overtreden, nl. het onderscheid tussen mens en dier. Sinds Darwin is in de wetenschap geaccepteerd dat wij als mensen niet bijzonder zijn, geen schepsel van God, maar als de dieren. De vruchten van dit Darwinisme zijn eindeloos en zijn goddeloze invloed beheerst onze moderne wereld.

David Parsons riep ons tot slot op om als een Noach te zijn. Doe niet mee aan de groeiende rebellie in deze wereld. Laat de Heilige geest jouw leven veranderen en wees een ‘Prediker van gerechtigheid’. Help mee om vandaag ‘de ark’ te bouwen.

‘Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid’. Psalm 102:16-17.

Want: ‘op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft;’ Joël 2:32.

opgesteld door Jan Posthumus.