Noodfonds en Ontwikkelfonds

Printervriendelijke versieSend by email

Noodfonds

Het feit dat de ICEJ in Jeruzalem is gevestigd, kunnen wij indien er acute situaties ontstaan onmiddelijk hulp bieden waar nodig. 

In geval van

- terroristische aanslagen 

- natuur rampen, zoals bv branden in Haifa 

- oorlog situaties

- andere rampen

De ICEJ heeft de mogelijkheid, om namens u,  acuut te helpen in deze situaties. 

Doneer daarom aan het ICEJ Noodfonds

Klik hier om te doneren

 

 

Internationaal ontwikkelfonds 

De ICEJ heeft geweldige openingen gekregen in de Arabische landen, om haar boodschap te delen. Daarvoor hebben we partners nodig!

Afrika

In onze vorige publicaties hebben we geschreven over een profetisch woord dat we drie jaar geleden hebben ontvangen, dat de Heer tien nieuwe Arabische landen voor onze bediening zou openen – zelfs wanneer Israël een afschuw is voor deze landen. Vandaag hebben we in zes landen al een opening.

We hebben inmiddels een afdeling in Niger, Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leone, Burkina Faso. Maar we hebben partners nodig om deze open deuren binnen te kunnen gaann en hun leiders te kunnen bereiken, zowel de geestelijke leiders als de politici.

In sommige landen kunnen we het hele lichaam van Christus mobiliseren om met ons samen te werken en staan zij volledig achter onze bediening. Wij hebben ontmoetingen gehad met de politici in deze landen – maar we moeten meer doen om het goede werk voort te zetten.

In open landen in Afrika, waar de Kerk ons verwacht om de boodschap over Israël te delen zijn, Benin, Togo, Liberia en Congo. In feite, momenteel zijn er in meer dan 20 landen in Afrika de deuren voor ons geopend. Nu is het de tijd dat God ook de christenen in Afrika laat delen in de visie over Israël en met Gods plan voor Israël. En we willen deze boodschap graag aan Afrika brengen, samen met u.

Latijns Amerika en Azië

De deuren gaan voor ons wijd open en niet alleen in Afrika. Landen in Latijns Amerika en Azië wachten ook op onze boodschap. China is voor ons geopend en we zullen spoedig een Chinese website hebben. Al dit gebeurt boven onze menselijke krachten en capaciteiten – en zo moet het ook. Omdat de Heer dit doet. Daarom moet dit ook in Zijn kracht gebeuren, maar tesamen met onze middelen.

Er zijn ook landen die hier niet met name genoemd zijn, maar waar wel uw hulp nodig is om partner te worden, zodat de boodschap over Israël een verschil kan maken in het leven van hun inwoners.

Internationaal Ontwikkelings Fonds

Vanuit deze veelbelovende ontwikkelingen binnen onze wereldwijde bediening, moeten we onze toevlucht nemen tot het woord dat we van de Heer hebben gekregen, dat dit ook volledig zal uit komen. Voor dit doel, hebben we een ‘Internationaal Ontwikkelings Fonds’ opgericht, voor allen die ons willen ondersteunen in deze grote visie om Israël te zegenen en om de wereldwijde gemeente van de Heer te verbinden met Israël.

Partnerschap

De apostel Paulus onthulde in de brief aan de Corinthiërs, hoe een ieder door zijn financiële gift deelgenoot kan worden in de bediening, 2 Cor.8,9. Door bij te dragen aan onze bediening aan de volkeren zult u niet alleen ons helpen om geestelijke noden te vervullen, maar wordt u ook een actieve partner om daarin Israël te zegenen. Overweeg biddend wat u kunt doen om deze roeping onder deze nieuwe landen te vervullen. En weet zeker: ‘wie Israël zegent, zal zelf ook gezegend worden’, Gen.12:1-3.

De nood is 200.000 US Dollar.

Moge de Here Jezus verheerlijkt worden en Israël gezegend worden door dit Internationaal Ontwikkelings Fonds, middels uw genereuze giften voor dit doel!

Klik hier om te doneren