Rosh Chodesh gebed

Blaast de bazuin in Sion

Printervriendelijke versieSend by email

Wereldwijdgebed via JERUZALEM op Nieuwjaarsdag vanuit Jeruzalem op 18 sept van 20 - 21 uur en op 19 sept van 7 - 8 uur

Tijdens het maandelijkse Rosh Chodesh gebed van deze maand wordt er via Jeruzalem 72 uur gebeden voor Israël, het Midden-Oosten en voor Nederland via zoom. Dit valt nu samen met Rosh HaShana, het begin van het Joodse jaar.

Wij als Nederland doen mee op:

Vrijdag 18 sept. van 20 - 21 uur  (ism 6x1 VEZ gebedsgroep uit Zwolle )

Zaterdag 19 sept. in de morgen van 7-8 uur,

Nederlandse tijd, zijn wij aan de beurt via zoom: on.icej.org/RoshChodesh. Doe mee!

De volgende 24/7 gebed is op 2-8 okt tijdens het Loofhuttenfeest. 7 dagen lang, dag en nacht. Wereldwijd gebed vanuit en via Jeruzalem

 


Info over Rosh Chodesh. De dag van de nieuwe maan in Israel. (= Rosh Chodesh) 

Shalom vanuit Jeruzalem,

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd, speciaal in de online gebedsmeetings. De ICEJ heeft iedere week haar Global Prayer meetings (woensdags 15.00) en met Pinksteren een gebedsmarathon gehad, en we horen veel verhalen van een krachtige aanwezigheid van God tijdens deze online meetings.

Nieuwe Maan
Voortbouwend op deze ervaringen zijn we bezig om een nieuwe maandelijkse online gebedsmeeting te maken, in ieders geval tot aan het Loofhuttenfeest. Het zal een Wereldwijde Gebedsketting worden tijdens Nieuwe Maan of Rosh Chodesh, wanneer de nieuwe maan verschijnt aan het begin van iedere maand volgens de Hebreeuwse kalender.

Dit feest van de Nieuwe Maan werd aan de Joden geven bij de berg Sinaï. Speciale offers moesten het begin van de Nieuwe Maan markeren, Num. 28:11-15. Het werd een tijd waarop de Israëlieten de profeten gingen consulteren, 2 Kon. 4:23. Deze vreugdevolle dag werd ingewijd door de bazuin te blazen op het dak van de Tempel in Jeruzalem, als teken dat de Nieuwe Maan is aangebroken.

Blaast de bazuin in Sion!
Temidden van een nationale crisis, voorzag de profeet Joël een tijd om uit te roepen:
Blaast de bazuin in Sion, kondigt een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, Heere, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken onder hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?” Joël 2:15-17

Daarom willen wij de bazuin blazen vanuit Jeruzalem iedere Rosh Chodesh gedurende dit seizoen, om het wereldwijde lichaam van Christus op te roepen te bidden en God te zoeken.

Gebed voor nieuwe dingen

We willen bidden voor opwekking in de volken en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël. We willen bidden voor genezing in onze landen, onze gezinnen en onze individuele levens. We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus. We willen bidden voor een nieuwe geest van gebed en heiligheid! We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening. We willen bidden dat God een krachtig herstel van Israël geeft en Zijn Geest over Israël geeft, zoals beloofd in Ezechiël 37.

Als u dit ook verlangt voor Israël, voor uw eigen land en in uw eigen leven, dan horen wij graag van u.

Op de website komt binnenkort welke tijd wij krijgen toebedeeld.

Zegen in Yeshua!    Dr. Jurgen Buhler, ICEJ-President