Israelweekend 2020

28-aug - 30 aug 2020 op De Betteld

Printervriendelijke versieSend by email

We hebben een geweldig 10e Israëlweekend gehad   

Lezingen: Jezus, de Messias van Israël op Youtube

+ Jezus, de Profeet door Jacob Keegstra
+ Jezus, de (hoge) Priester door Willem Ouweneel
+ Jezus, de Koning door Oscar Lohuis
+ Jezus, de Bruidegom door Jacob Keegstra

Ook op de wekelijkse Podcast: ICEJ Nederland te beluisteren.

Thema: Jezus, de Messias van Israël      

Terugblik: Israëlweekend 2020, Jezus de Messias van Israël

Voor het eerst weer met 300 mensen fysiek aanwezig in een grote zaal en ingetogen meezingen met de muziekband van Christian Verwoerd. Velen hadden hiernaar uitgekeken en het was ook weer fantastisch om elkaar te zien. Het Israëlweekend is ook een reünie van gelijkgezinden, zodat je weet dat je in je eigen gemeente niet alleen staat.

De boodschap over Jezus de Messias van Israël werd in verschillende lezingen uitgewerkt. Jacob Keegstra gaf de aftrap met Jezus de profeet. Bekend is dat veel profetieën over Jezus gaan, maar dat Jezus ook zelf een profeet is, is niet zo bekend. Mozes gaf al aan dat er een profeet uit uw broeders zal opstaan, als Mozes en dat men naar Hem moet luisteren. Jezus profeteerde zelf vooral over Jeruzalem, dat deze stad Jezus niet zou weerzien, totdat ook zij  Hem zullen uitnodigen met de woorden: ‘Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.’

Vervolgens gaf Willem Ouweneel aan dat Jezus de hogepriester is. Hij is niet alleen de priester die voor ons pleit, maar Hij is ook zelf het offer, want met zijn eigen bloed is Jezus de hemel doorgegaan en dit gebracht bij de hemelse tabernakel, voor de voeten van God de Vader. Bovendien zegende Jezus de mensen toen Hij naar de hemel ging, en Hij zal ook zegenend terugkeren op aarde, voor wie in Hem geloven en Hem als hun heiland verwachten.

Op zaterdagavond gaf Oscar Lohuis zijn bijdrage over Jezus de koning van Israël. Wij kennen Jezus als Heer van de gemeente, maar Hij is vooral de koning der Joden. Boven het kruis was dat zijn aanhef, en Hij komt terug om als koning te gaan zitten op de troon van zijn vader David. Daartoe moet Jezus uit de koninklijke lijn afstammen en Zelf ook als koning gezalfd zijn. Bij zijn doop is dit duidelijk door God zelf gedaan. Wij zien uit naar dat grote gebeuren, dat de koning der koningen komt in zijn koninklijke waardigheid.

Tenslotte gaf Jacob Keegstra zijn lezing over Jezus de bruidegom. We weten dat God getrouwd is met Israël, en dat de 10 Woorden een huwelijkscontract zijn tussen God en zijn volk. Maar in alles is wat over Israël geschreven is, tot voorbeeld van ons, en we zien in het gedrag van Israël, dat zij afvallig werd aan God. Zij ging de afgoden achterna, zodanig dat God haar een scheidsbrief meegaf. Echter God wil herstel. Maar dat kan zomaar niet. De Wet verbiedt dat. Tenzij de man sterft en dan is er van geen huwelijk meer sprake. In Gods plan komt Jezus als man die voor zijn volk sterft. En in Zijn bloed ligt tegen de aanzet voor het Nieuwe Verbond, het nieuwe huwelijksverbond, wat God met zijn volk wil sluiten, Jer. 31:31. Er is hoop voor Israël. En daarom ook voor ons, die eens uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël, maar nu door Jezus ook medeburgers zijn geworden, zelfs medehuisgenoten en mede-erfgenamen. Ook wij zijn uitgenodigd voor de Bruiloft van het Lam, en zullen ons daarvoor gereed moeten maken.

Naast alle lezingen konden we genieten van de band. Zelfs op zaterdagmiddag was er een extra sing-in buiten georganiseerd, zodat we uit volle borst de liederen konden meezingen.

En niet te vergeten waren er veel kinderen, die een eigen programma hadden met als thema: Met Paulus op reis. Op zondagmiddag lieten ze ons iets zien van wat ze allemaal gemaakt hadden en beleefd hadden op deze reis. Met bootjes kwamen ze de grote zaal binnen.

 

Heerlijk om zo weer een conferentie te hebben.

Muziek en zang: Christian Verwoerd en band

 

Uitwerking thema: Jezus, Messias van Israël

Jezus, de Profeet door Jacob Keegstra

Jezus, de (hoge-) Priester door Willem Ouweneel

Workshops:
    -  Weet,waar voor je staat? door Jos Bremer
    -  Prayerwalk door Wim van Slooten
    -  ICEJ 40 jaar door Jacob Keegstra
    -  Banieren maken en processie door Anke Marth Jurg

Sing-In (buiten)  door Christian Verwoerd 

Jezus, de Koning door Oscar Lohuis

Jezus, de Bruidegom door Jacob Keegstra

Met apart kinderprogramma: Thema: Met Paulus op Reis.  

Bekijk de ICEJ Nederland kanalen:

  ICEJ Nederland YouTube - Wekelijkse Podcast - Facebook -Vimeo 

Bekijk de lezingen van vorige jaren en abonneer op de kanalen.


Terugblik Israëlweekenden

Vorige conferentie met sprekers: David Parson, Peter Tsukahira uit Israël, Rabbijn Jacobs, Henk Poot, Cees Vork en Jacob Keegstra. ( ICEJ)

Lezingen van eerdere conferenties zijn terug te luisteren op ons ICEJ Nederland  YouTube