Gebedscampagne "Jesaja 62"

Printervriendelijke versieSend by email

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade. 

Er wordt gebeden voor:

Gebed voor Israël

Gebed voor de volken

Gebed voor de ICEJ

Zie maandelijkse gebedspunten

Vraag een gratis proclamatiekaart aan als hulpmiddel. 

 

Wereldwijde gebedsgolf

Sinds 14 mei 2018 is een wereldwijde gebedscampagne gestart om bij zonsopgang te bidden voor Israël en de volken. Deze begint elke dag bij de Fiji eilanden, via Jeruzalem, Europa, zo de hele wereld rond. 

In elke tijdszone over de hele wereld wordt er bij zonsopgang gebeden. Op deze manier ontstaat er een tsunami, een gebedsgolf van gebeden over de hele wereld. Raak betrokken bij deze bijzondere manier om wereldwijd te bidden.  

U kunt zich opgeven voor deze gebedscampagne via www.icejprayerwave.com.
Kies een dag en een tijdsgedeelte wanneer u voor een bepaalde periode wilt bidden. 

______________________________________________________________________________________________________

Word lid van de Jesaja 62 Wereldwijde Gebedscampagne

Sinds januari 2011 heeft de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem de woensdagen gereserveerd voor speciale momenten van gebed voor Israël, het Midden-Oosten en onze wereldwijde bediening. De eerste woensdag van iedere maand is ook een vastendag. Deze Jesaja 62 Gebedscampagne wordt inmiddels ondersteund door bidders over de hele wereld die getrouw onze noden aan de Heer voordragen. Momenteel zijn er duizenden christenen in meer dan 80 landen die deelnemen aan de Jesaja 62 Gebedscampagne, zoals te zien is op deze kaart.

Als u betrokken wilt raken bij deze wereldwijde gebedsinspanning, vragen wij dat u, uw kerk of uw gebedsgroep een verbintenis wilt aangaan om elke woensdag met ons te bidden. Als u deze verbintenis wilt aangaan, kunt u de Jesaja 62 toezegging on-line ondertekenen en dan krijgt u maandelijks een gebedsbrief uit Jeruzalem om u te ondersteunen in uw gebeden. Meld u aan op:

U kunt zich ook aanmelden voor onze wereldwijde gebedsketen op de eerste woensdag van de maand, waarin onze gebedspartners over de hele aardbol voortdurend bidden gedurende een periode van 24 uur. Om uw uur in deze wereldwijde gebedsketen te reserveren kunt u zich aanmelden op.

Uiteraard stellen wij elk gebed op prijs, ook als u dat in uw eigen tijd doet. Daarvoor mag u de gebedspunten uit de gebedsbrief gebruiken. Deze brief wordt maandelijks in het Nederlands gepubliceerd.