Gebedscampagne "Jesaja 62"

Printervriendelijke versieSend by email

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade. 

Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.

Jesaja 62: 6 & 7 
 
 
Gebedspunten:

Juni 2017

Bid voor Israël:  

Bid dat God zijn stad Jeruzalem zegent, ondanks alle geestelijke strijd en uitdagingen.

Op 24 mei is het de Jeruzalemdag, waarop Israël viert dat Jeruzalem 50 jaar geleden in handen van Israël kwam.

Dank voor het bezoek van president Trump. Bid dat vele landen hun Ambassades terugbrengen naar Jeruzalem, in dit Jubileumjaar.

En bovenal, dat God deze stad tot haar bestemming laat komen! Psalm 122:6

Naast Jeruzalemdag is het binnenkort ook Shavuot/Pinksteren. Bid dat God zijn Geest uitstort over Jeruzalem, zoals toen in Hand.2,

waardoor 3000 mensen vervuld werden met Gods Geest.

 

Bid voor het Midden Oosten:

Bid voor een oplossing in Syrië en Irak. Dat de duizenden vluchtelingen weer naar huis kunnen.

Bid voor bescherming van de christenen in dit gebied.

Bid dat de Arabische landen inzien dat Israël wil helpen bij de verzorging van gewonden.

Bid vanuit Jesaja 19: 23-25 over de heerbaan die eenmaal zal komen in het Midden Oosten.

 

 

Bid voor de ICEJ:

Bid dat de ICEJ ook voorgangers en leiders kan bereiken, zodat zij vervuld mogen worden van de kennis van Gods wil betreffende Israël.

Bid dat zij de kracht krijgen voor een grotere visie in het plan van God.

Bid vanuit Col.1:9-12.

Bid dat het Loofhuttenfeest dit jaar een geweldig christelijk getuigenis mag zijn naar Israël, dat wereldwijd de christenen bidden voor de Vrede

van Jeruzalem. Bid dat God eenheid geeft tussen Jood en gelovigen uit de volkeren. Bid vanuit Zach.8:20-22 en Psalm 24:7-10.

 

 

Dank u voor uw gebeden!

Word lid van de Jesaja 62 Wereldwijde Gebedscampagne

Sinds januari 2011 heeft de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem de woensdagen gereserveerd voor speciale momenten van gebed voor Israël, het Midden-Oosten en onze wereldwijde bediening. De eerste woensdag van iedere maand is ook een vastendag. Deze Jesaja 62 Gebedscampagne wordt inmiddels ondersteund door bidders over de hele wereld die getrouw onze noden aan de Heer voordragen. Momenteel zijn er duizenden christenen in meer dan 80 landen die deelnemen aan de Jesaja 62 Gebedscampagne, zoals te zien is op deze kaart.

 

Als u betrokken wilt raken aan deze wereldwijde gebedsinspanning, vragen wij dat u, uw kerk of uw gebedsgroep een verbintenis wilt aangaan om elke woensdag met ons te bidden. Als u deze verbintenis wilt aangaan, kunt u de Jesaja 62 toezegging on-line ondertekenen en dan krijgt u maandelijks een gebedsbrief uit Jeruzalem om u te ondersteunen in uw gebeden. Meld u aan op: http://int.icej.org/Isaiah62_Pledge

 

U kunt zich ook aanmelden voor onze wereldwijde gebedsketen op de eerste woensdag van de maand, waarin onze gebedspartners over de hele aardbol voortdurend bidden gedurende een periode van 24 uur. Om uw uur in deze wereldwijde gebedsketen te reserveren kunt u zich aanmelden op: https://isaiah62prayer.youcanbook.me/

 

Uiteraard stellen wij elk gebed op prijs, ook als u dat in uw eigen tijd doet. Daarvoor mag u de gebedspunten uit de gebedsbrief gebruiken. Deze brief wordt maandelijks in het Nederlands gepubliceerd op: http://nl.icej.org/gebed

 

Wilt u de vorige gebedsbrieven lezen? klik hier (Engelstalig)