Global Prayer

Elke woensdag bidden volgens Jesaja 62

Printervriendelijke versieSend by email

Elke week op woensdag vanaf 15.00 uur via Zoom: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Samen met mensen uit de hele wereld bidden voor Jerusalem, de volken en de ICEJ. Doet u mee?

Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62: 6-7 NBV)