Ethiopische Joden

Opleiding voor jonge immigranten

Printervriendelijke versieSend by email

In de afgelopen jaren heeft de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem geholpen bij de financiering van een speciaal studieprogramma voor Ethiopische Joodse studenten die staan ingeschreven bij het Ruppin Academisch Centrum bij Netanya. Een aantal medewerkers van de ICEJ bezocht onlangs de studenten op het college toen zij zich voorbereidden op de viering van een uniek Ethiopisch Joods gemeenschapsfeest genaamd ‘Sigd’.

 

De Ethiopische studenten deelden vrolijk hun traditioneel Sigd eten uit aan hun Joodse medestudenten voordat enkele dames optraden in hun kleurrijke volkskleding met zang en dans.

 

‘Toen we nog in Ethiopië waren, vastten we na Yom Kippoer, ‘de grote Verzoendag’, vijftig dagen lang elke ochtend’, legde Ma’ayan uit, één van de Ethiopische Joodse studenten van Ruppin. ‘Daarna klommen we op een hoge berg met onze leiders om te bidden in de hoop binnen korte tijd naar Israël kunnen gaan. Na afloop was er een feestelijke maaltijd met muziek en dans en dat noemden we het Sigd feest. Nu we in Israël zijn hebben we het verlangen deze traditie te behouden om zo God te danken dat Hij ons naar het Beloofde Land heeft gebracht.’

 

Yudith Setz van de ICEJ afdeling Hulpprojecten, heeft tijdens het bezoek ook gesproken met enkele studenten over hun studie en plannen voor de toekomst.

‘Ik wil leerkracht worden voor de kleuterschool’, verklaarde Masal zonder aarzeling.

Yehoshua zei dat hij economie en management wil studeren en op een dag misschien zijn eigen restaurant wil openen. ‘Ik wil in de top zitten en zaken doen, misschien op Wall Street’, lachtte hij.

‘We moeten onze dromen in overeenstemming brengen met de realiteit daar we geld moeten verdienen om gelukkig te leven’, zei Yasmin op een meer serieuze toon.

 

Op dit moment leven ongeveer 120.000 Ethiopische Joden in Israël, 60 procent van deze geëmigreerde gezinnen leeft onder de armoedegrens. De oudere ouders vinden het meestal moeilijk om te integreren in de Israëlische samenleving. En dus zijn zij afhankelijk van de jongere generatie die geld verdient voor de familie aangezien zij het Ivriet en de nodige beroepsvaardigheden veel sneller oppakken.

 

Voor veel van de Ethiopische studenten op Ruppin geldt dat zij als klein kind naar Israël kwamen en zich daardoor gemakkelijker konden aanpassen aan het leven hier. Ze hebben al een aantal jaren in het leger gediend en spreken vloeiend Ivriet. Maar zij voelen zich buitengewoon verantwoordlijk om hun ouderen te helpen die vaak ongeletterd zijn. Ook zijn Ethiopische Joodse gezinnen over het algemeen groot, met vaak meer dan zeven kinderen, wat ook een extra druk legt op het huishoudelijk budget.

 

Het Ruppin Academisch Centrum biedt al jaren een uniek studieprogramma dat speciaal is afgestemd op de behoeften van Ethiopische Joodse studenten. Dit stelt hen in staat om een economisch waardevolle graad te behalen en het leert hen ook om culturele mediators te worden in de Ethiopische gemeenschap in Israël. De eerste negen maanden moeten zij een voorbereidingscursus volgen met vakken als Engels, wiskunde, Ethiopische cultuur en mediation. Daarna volgen meer gespecialiseerde studies.

 

Het programma biedt speciale begeleiding en voorziet ook in financiële ondersteuning voor collegegeld, huisvesting, levensonderhoud, vervoer en uitstapjes. Het geld van de Christelijke Ambassade dekt de woon- en verblijfskosten voor ongeveer 24 Ethiopische studenten. Velen zouden zonder deze ondersteuning niet kunnen deelnemen aan het waardevolle programma van Ruppin.

 

Steun de Ethiopische studenten 


 

Maak uw bijdrage eenvoudig, snel en betrouwbaar over via iDEALDe laatste golf van Ethiopische Joden is teruggebracht naar Israël. Vooral deze Joden hebben zorg nodig bij het opbouwen van een bestaan in hun nieuwe thuisland. Geef alstublieft uw donatie voor deze behoevende Ethiopische Joodse studenten, zodat zij hun opleiding kunnen voltooien. Maak uw donatie over op rekening nummer: NL39 INGB 00 00 00 26 16 ten name van ICEJ te Zwolle of on-line via iDEAL onder vermelding van 'Etiopische Joden Onderwijs Fonds'

 

 

 

********************

De ICEJ helpt bij een snelle terugkeer van de Falash Mura

 

Het Joods Agentschap in Israël heeft speciale hulp gevraagd van de Int.Chr.Embassy Jerusalem om te helpen, zodat de laatste 8.700 Ethiopische Joden versneld kunnen terugkeren naar Israël, door Aliyah-vluchten de komende maanden te sponsoren.

 

Volgens Howard Flower, ICEJ directeur Aliyah Operaties, vertellen deze Joodse officials dat de nood hoog is vanwege grote droogte en politieke turbulentie in de regio, alsmede groeiende medische problemen binnen de Joodse gemeenschap die nog steeds in kampen leven in het bergachtige Gondar gebied.

Jaren van intensieve discussies zijn eind november 2010 geëindigd toen de Israëlische regering en het Rabbinaat het verzoek tot Aliyah hebben goedgekeurd van de resterende 8700 Joden in Ethiopië, die bekend zijn als de Falash Mura. Dit zijn Joden waarvan hun voorouders gedwongen werden om 150 jaar geleden, zich te bekeren naar het Christendom vanwege economische redenen, maar die nog steeds terug willen keren naar hun Joodse identiteit en tradities.

Het Joods Agentschap vliegt hen in groepen van 200 per maand naar Israël. Maar met deze snelheid duurt het nog 4 jaar voordat deze unieke Aliyah is afgerond.

“Omdat de problemen over hun situatie zich opstapelen, wil het Joods Agentschap dit proces graag versnellen, en vanwege de economische crisis is men blij met de hulp van de ICEJ’, zegt Howard Flower. ‘Wij zijn een lange termijn partner van het Joods Agentschap in de hedendaagse Aliyah en dit geeft ons een nieuwe mogelijkheid om hen te helpen in de laatste inzameling van de Joden naar het land van hun voorvaders.’ Sommige van de Falash Mura hebben dringend medische hulp nodig, die ze niet in Ethiopië kunnen krijgen. Velen van hen zijn ook al jaren gescheiden van hun familie die reeds in Israël zijn. ‘Kinderen groeien op zonder hun grootouders, die nu al vergevorderd zijn in leeftijd,’ legt Flower uit.

Hier bovenop komt het probleem van de grote droogte die het noorden van Afrika plaagt en al heeft geleid tot grote voedselschaarste in het gebied van Gondar, waar de meeste Falash Mura leven.

Tenslotte, is er de angst van de chaotische revoluties in de Arabische landen om hen heen, wat kan overslaan naar Ethiopië, wat Israël dwingt om een ander reddingsplan te bedenken voor de Ethiopische Joden. Het verzoek aan de ICEJ om hulp kwam op de 20ste verjaardag van ‘Operatie Salomo’, toen bijna 15.000 Ethiopische Joden naar Israël werden vervoerd per vliegtuig binnen 36 uur. Rebellen hadden toen de Marxistische regering in Addis Abeba omsingeld, waardoor het leger moest vluchten. Met diplomatieke interventie van de USA, hadden Israëlische leiders de rebellen overtuigd om deze Falash Mura te laten gaan in een grote operatie in het laatste weekend van Mei 1991. Een half decennium eerder, was met “Operatie Mozes” ook al een eerste golf van duizenden Ethiopische Joden gevlucht vanuit de burgeroorlog, door te lopen via Soedan naar Israël. De huidige groep van meer dan 8.700 Falash Mura zijn de laatste grote groep Ethiopische Joden die terug kunnen keren naar Israël onder de Wet op de Terugkeer, waarbij hun oude droom om terug te keren naar Sion eindelijk wordt vervuld.

De ICEJ heeft aangeboden om te helpen bij deze urgente humanitaire missie, door het aantal mensen dat kan terugkeren te vergroten. De eerste ICEJ gesponsorde vlucht in dit Aliyah initiatief zal in Augustus een reis maken naar Ben-Gurion Airport in Israël met 100 Ethiopische Joden aan boord. “We zijn van plan om hen op te wachten met een grote feestelijke receptie’, zie Howard Flower.

“Wees niet bang, want Ik ben met u;
Ik zal uw kinderen halen van het Oosten en u inzamelen van het Westen.
Ik zeg tot het Noorden, ‘Geef terug’, en aan het Zuiden. “Houdt hen niet tegen.’
Breng Mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde –
een ieder die bij Mijn naam genoemd is,
die Ik tot mijn glorie heb gemaakt, die Ik heb geschapen.”

 Jesaja 43:5-7