Thuiszorg

Thuis hulp geven aan hen die dat nodig hebben

Printervriendelijke versieSend by email

 

 

De God van Israël is getrouw. Wanneer Hij de blinden en lammen terugbrengt naar Zijn land ( Jer. 31: 8), zorgt Hij ook voor hen. Dit is waarom het ICEJ thuiszorg (HomeCare) programma bestaat. God zei dat Hij "verplegende moeders" uit de heidenen zou roepen om dit te doen (Jesaja 49: 23).

Iedere dag bezoeken verpleegsters van de ICEJ verschillende zieke, bejaarde en gehandicapte nieuwe immigranten uit de voormalige Sovjetunie en geven basale thuiszorg zoals baden, oefenen of het voorkomen van doorliggen (decubitus). De patiënten zijn dankbaar voor de verpleging maar nog meer voor de vriendschap en het luisterend oor tijdens een kopje thee. Tijdens joodse feestdagen en verjaardagen zijn de verpleegsters van de ICEJ soms het enige bezoek.

Het verpleegteam van de ICEJ levert de basale thuiszorg en zorgt ook voor het sociale en emotionele welzijn van de persoon. Met hun hulp kunnen vele van de zieke en ontwortelde Russisch/joodse immigranten thuis blijven bij hun familie zonder te worden overgebracht naar een andere instelling.

Lena bijvoorbeeld, woont zelfstandig in een tehuis voor bejaarde immigranten. Sinds het overlijden van haar zuster, zijn de verpleegsters van de ICEJ tot haar beste vriendinnen gaan behoren en hun wekelijkse bezoekjes zijn hoogtepunten in haar leven. Onlangs spraken ze met haar over de bijbelse profetieën die spreken over het herstel van Israël, vooral in Jesaja 35. Toen Lena las over de bloeiende woestijn, begreep ze onmiddellijk dat dat nu gebeurt. Toen ze las over de vrijgekochten van de Heer "terugkerend naar Israël met vreugde terwijl verdriet en verzuchting verdwijnen" stopte ze opeens. "Dit ben ik!" zei ze. "En dit zijn wij!"

Het thuiszorg programma is een ideaale manier waarop de Bijbelse opdracht "Troost, troost Mijn volk" op zeer praktische wijze gestalte kan krijgen. Ons doel is om te vertroosten zoveel we kunnen en onze methode is het geven van liefde.

 

U bent een onmisbare schakel


Maak uw bijdrage eenvoudig, snel en betrouwbaar over via iDEAL

Het ICEJ Homecare programma bereikt de zwaksten in de Israëlische gemeenschap. Maar al dat werk kunnen wij niet doen zonder de trouwe steun van mensen zoals u.
 
Giften voor dit werk kunt u over maken op NL39 INGB 00 00 00 26 16 ten name van ICEJ te Zwolle of on-line via iDEAL.
 
Vermeld bij uw gift "Thuiszorg".

ICEJ homecare: hulp geven daar waar men het nodig heeft