ICEJ 40 jarig Jubileum

Livestream za 31 okt 10.30

Printervriendelijke versieSend by email

Link livestream  van zaterdag 31 okt 

Viering 40 jaar ICEJ in Nederland.

Dit jaar vieren we het dankbare feit dat de ICEJ 40 jaar dienstbaar is aan Israël en al die jaren de Kerk verbindt met Israël. In Israël vierden we dit 40-jarig Jubileum van de ICEJ tijdens het digitale Loofhuttenfeest, wat wereldwijd is uitgezonden.

In Nederland hebben we dit heuglijke feit gevierd op zaterdag 31 oktober, met een beperkt aantal bestuurders, oud-bestuurders, team, vrijwilligers en vertegenwoordigers van collega Israëlorganisaties. Veel oude verhalen kwamen uit de doos en gaven veel goede herinneringen. Pieter Bénard vertelde over het eerste begin, met de aanloop tot het vieren van het Loofhuttenfeest door christenen. Toen was dat nog een heel punt. Bijzonder om te horen dat bij het ontstaan van de ICEJ relatief veel Nederlanders betrokken waren, met o.a. Jan Willem van der Hoeven en nog steeds zijn er veel stafwerkers uit Nederland op het ICEJ kantoor in Jeruzalem. Zij zijn onze uitgestoken hand en voet naar Israël.

Jan Posthumus vertelde daarna over het werk van de ICEJ in Nederland, waar onderwijs en gebed belangrijke pijlers waren. Zo ging men in de 80-jaren maandelijks naar de Russische Ambassade in Den Haag om te bidden en te pleiten: ‘Laat Mijn volk gaan.’ Vervolgens gebeurde het grote wonder in de 90-jaren. We zagen volop dat gebed daarin zo belangrijk is geweest.

Hennie Keegstra vertelde over de Terugkeer van de Joden naar Israël en hoe de ICEJ daar een bijzondere rol in had. De ICEJ was de eerste christelijke organisatie die de terugkeer van de Joden sponsorde. Inmiddels heeft de ICEJ 160.000 Joden geholpen om naar Israël te komen. Ook dit jaar doet het Joods Agentschap op de ICEJ een dringend beroep, om zeer binnenkort 2.000 Ethiopische Joden helpen naar Israël te komen. Zij zitten in een zeer moeilijke situatie: namelijk in tentenkampen rond het vliegveld in Ethiopië wachten zij om naar Israël te kunnen gaan. Er zijn daar rebellenlegers en ze leven onder slechte hygiëne. Israël wil hen nu zo snel mogelijk thuishalen. Vandaar dat u willen vragen om een speciale Jubileumgift van 40 euro voor om deze 2.000 Ethiopische Joden naar Israël te brengen.

De ICEJ wil haar mandaat van: “Troost, troost Mijn volk”, al 40 jaar op een praktische manier vormgeven en dit is een actie die Israël nu van ons vraagt om te doen. Doet u mee?

Graag zouden we als cadeau voor ons jublileim een gift van 40 euro  voor de Aliyah van Ethiopische Joden.  Elk persoon kost 1000 euro om terug te brengen.