ICEJ Audio Lezingen

door Jacob Keegstra

Printervriendelijke versieSend by email

Jacob

De audio lezingen kunt u hier downloaden en beluisteren:

Ingedeeld naar: 

Interview: over het werk van de ICEJ

 

Audio series:

 

Het Bijbelse ABC, over de symboliek van de Hebreeuwse Letters

 
Beluister Bijbels ABC deel 1
Beluister Bijbels ABC deel 2
Beluister Bijbels ABC deel 3


 

 


 

De Wederkomst van Jezus
 

 


Grieks versus Hebreeuws Denken 

 


Gods profetische feesten

 

Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 1
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 2
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 3
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 4
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 5
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 6

Feast of Tabernacles, prophetic significance of the Feast. (engels)

 


Wie is Jezus?

 


Over de Heilige Geest

 
 
 

 Jeruzalem de stad van God

 

 50 jaar Jeruzalem 1
 
50 jaar Jeruzalem 2

 

 


Lezingen met thema's van het wekelijkse joodse leesrooster

Parasja 'Noach-2', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5, 1 Petr.3:18-22

Parasja 'Noach', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5 

Parasja 'Va'jera', 'En Hij verscheen' - Genesis 18:1-22:24, 1 Koningen 4:1-37

Parasja 'Sara', Over het leven van Sara - Genesis 23

Parasja 'Wajetsee', 'En hij ging' - Jakob naar Laban - Genesis 28:1-32:2, Hosea 12:1-14:9, Johannes1:19-52

Parasja 'Wasjisjlach' , 'Hij schikte', Zegen van Jakob - Genesis 32:4-36:43, Hosea 11:7-12:12

Parasja 'Wajigasj', 'Hij kwam naderbij' - Ontmoeting Jozef met zijn broers - Genesis 44:18-47:27, Ezechiël 37:15-28

Parasja 'Sjemot', 'Namen' - Roeping - Exodus 1:1-6:1, Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

Parasja 'Bo', 'Kom' - Exodus 10:1-13:16, Jeremia 46:13-26

Parasja 'Besjalach', 'Als hij uittoog' - Eerst gejuich, dan gemor - Exodus 13:17-17:16, Richt.4:4-5:31

Parasja 'Jethro', Over het Verbond van God - Exodus 18-20,  Jesaja 1, 1 Johannes 1  

Parasja 'Ki Tisa', 'Als gij telt'  - Voorbede - Exodus 30:11-34:35, 1 Koningen 18:1-39

Parasja 'Wajikra', 'En Hij riep' - Leviticus 1:1-5:26, Jesaja 43:21-44:23

Parasja 'Tazria', 'Zij wordt zwanger' - Lev.12:1-13:59, Num.28:9-15, Rom.4:7-14

Parasja 'Behar' - Op de berg - Lev.25:1-26:2, Jer.32:6-27, Rom.11:25-32, Luc.4:16-22

Parasja 'Bechoekotai', 'In Mijn verordeningen' - Zegen en vloek - Leviticus 26:3-27:34, Jeremia 16:19-17:14

Parasja 'Naso', 'Aan God gewijd' - Numeri 4:21-7:89, Richteren 13:2-25

Parasja 'Beha'alotcha' - Wanneer gij opstelt - Num. 8:1-12:16, Zach. 2:10-4:7, Openb.11:1-19

Parasja Sjelach Lecha, 'Als u uitzendt' - Numeri 13:1-15:41, Jozua 2:1-24, Hebr.3:7-4:11

Parasja 'Korach' - Wortel van alle kwaad - Numeri 16:1-18:32, 1 Samuel 11:14-12:22

Parasja 'Pinchas' - Leiderschap - Num 25:10-29:40, 1 Kon.18:48-19:21, Joh. 2:13-25

Parasja 'Ki tavo' - Wanneer gij komt - Deut.26:1-29:9, Jes. 60:1-22, 1 Petr.2:4-10

Parasja 'Nitsawiem' - Jullie staan - Deut. 29:9-30:20, Jes. 61:10-63:9, 7e troosthaftara, Hebr. 12:14-17

 

met dank aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, Bapt.gem. Kampen, de messiaanse gemeenten Bracha en HaDerech in Apeldoorn, HaTikvah in Veenendaal.


Lezingen Israëlmidweek op de Betteld:

Israëlmidweek 2019, Houd de lamp brandende

Israëlmidweek 2018, Mozes, de Torah van Israël, deel 1, deel 2 en deel 3.

Israëlmidweek 2018, Elia, de profeet van Israël, deel 1en deel 2.

 


Lezingen Israelweekenden 

Audiobestanden Israëlweekend 2015:

Audiobestanden Israëlweekend 2014:

Israël 65 Weekend, 2013:


Thema lezingen:

Geestelijke strijd

Geloof of Werken?

Gods plan met Israel en de volken 

Geestelijke vernieuwing - deel 1 en deel 2

Bouwen aan Gods koninkrijk

Genesis - Principes van God, Gen.1 en 50.

Herstel hut van David - Amos 9

Advent, over de Wederkomst van Jezus

Advent: verwachting van de koning, Mat.1:1

Advent verwachting van het koninkrijk, Luc 1

Wie is Jezus? 2

Waarom Israël? 1

Waarom Israël? 2

Waarom Israël? 3

Alle zegen via Israël gekregen, Rom.15:27

Koninkrijk van God 1

Koninkrijk van God 2

God is getrouwd met Israël

Poerim

Wekenfeest: een overvloedige oogst

Rosh Hashana

Yom Kippur

Chanoeka