ICEJ Audio Lezingen

door Jacob Keegstra

Printervriendelijke versieSend by email

Alle audio van de lezingen kun je hier downloaden en beluisteren. Hoor ook het interview over het werk van de ICEJ.

Het Bijbelse ABC, over de symboliek van de Hebreeuwse letters

 
Beluister Bijbels ABC deel 1
Beluister Bijbels ABC deel 2
Beluister Bijbels ABC deel 3


 

 


De Wederkomst van Jezus 

 


Grieks versus Hebreeuws Denken

 


 

 


Gods profetische feesten

 

Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 1
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 2
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 3
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 4
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 5
Beluister Gods Profetische Feesten - Deel 6

Feast of Tabernacles, prophetic significance of the Feast. (engels)

 


Wie is Jezus?

 


Over de Heilige Geest

 
 
 

Gods Woord is één: Oude Testament

 Oude Testament deel 3 (de Profeten)
 Oude Testament deel 4 (de Profeten)
 Oude Testament deel 5 (de Geschriften)
 Oude Testament deel 6 (de Geschriften)
 
 

Gods Woord is één: Nieuwe Testament  

 
 
 
 

Van Pesach naar Pasen - Sedermaaltijd

   sedermaaltijd

 Jeruzalem de stad van God

 

 50 jaar Jeruzalem 1
 
50 jaar Jeruzalem 2

 

 


Lezingen met thema's van het wekelijkse joodse leesrooster

Parasja 'Noach-2', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5, 1 Petr.3:18-22

Parasja 'Noach', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5 

Parasja 'Va'jera', 'En Hij verscheen' - Genesis 18:1-22:24, 1 Koningen 4:1-37

Parasja 'Sara', Over het leven van Sara - Genesis 23

Parasja 'Wajetsee', 'En hij ging' - Jakob naar Laban - Genesis 28:1-32:2, Hosea 12:1-14:9, Johannes1:19-52

Parasja 'Wasjisjlach' , 'Hij schikte', Zegen van Jakob - Genesis 32:4-36:43, Hosea 11:7-12:12

Parasja 'Wajigasj', 'Hij kwam naderbij' - Ontmoeting Jozef met zijn broers - Genesis 44:18-47:27, Ezechiël 37:15-28

Parasja 'Sjemot', 'Namen' - Roeping - Exodus 1:1-6:1, Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

Parasja 'Bo', 'Kom' - Exodus 10:1-13:16, Jeremia 46:13-26

Parasja 'Besjalach', 'Als hij uittoog' - Eerst gejuich, dan gemor - Exodus 13:17-17:16, Richt.4:4-5:31

Parasja 'Jethro', Over het Verbond van God - Exodus 18-20,  Jesaja 1, 1 Johannes 1  

Parasja 'Ki Tisa', 'Als gij telt'  - Voorbede - Exodus 30:11-34:35, 1 Koningen 18:1-39

Parasja 'Sjemini', 'De achtste' - Leviticus 9:1-11:47, 2 Sam. 6:1-7:17, :23

Parasja 'Tazria', 'Zij wordt zwanger' - Lev.12:1-13:59, Num.28:9-15, Rom.4:7-14

Parasja 'Acharee mot/Kedushiem',  Wie is de zondebok? - Lev. 16-20, Ex. 22:1-19, Mat.15:10-20

Parasja 'Behar' - Op de berg - Lev.25:1-26:2, Jer.32:6-27, Rom.11:25-32, Luc.4:16-22

Parasja 'Bechoekotai', 'In Mijn verordeningen' - Zegen en vloek - Leviticus 26:3-27:34, Jeremia 16:19-17:14

Parasja 'Bemidbar', In de woestijn - Numeri 1:1-4:20, Hosea 2:1-23, Mattheüs 4:1-17

Parasja 'Naso', 'Aan God gewijd' - Numeri 4:21-7:89, Richteren 13:2-25

Parasja 'Beha'alotcha' - Wanneer gij opstelt - Num. 8:1-12:16, Zach. 2:10-4:7, Openb.11:1-19

Parasja Sjelach Lecha, 'Als u uitzendt' - Numeri 13:1-15:41, Jozua 2:1-24, Hebr.3:7-4:11

Parasja 'Korach' - Wortel van alle kwaad - Numeri 16:1-18:32, 1 Samuel 11:14-12:22

Parasja 'Pinchas' - Leiderschap - Num 25:10-29:40, 1 Kon.18:48-19:21, Joh. 2:13-25

Parasja 'Ki tavo' - Wanneer gij komt - Deut.26:1-29:9, Jes. 60:1-22, 1 Petr.2:4-10

Parasja 'Nitsawiem' - Jullie staan - Deut. 29:9-30:20, Jes. 61:10-63:9, 7e troosthaftara, Hebr. 12:14-17

 

met dank aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, Bapt.gem. Kampen, de messiaanse gemeenten Bracha en HaDerech in Apeldoorn, HaTikvah in Veenendaal.


 

Lezingen Israelweekenden 

Audiobestanden Israëlweekend 2020:  Thema: Jezus, de Messias van Israël

        - Jezus, de profeet   door Jacob Keegstra

        - Jezus, de (hoge-) priester   door Willem Ouweneel

        - Jezus, de koning    door Oscar Lohuis

        - Jezus, de bruidegom   door Jacob Keegstra

        - Jezus, de messias    door Jacob Keegstra

 


Lezingen Israëlmidweek op de Betteld:

Israëlmidweek 2019, Houd de lamp brandende

Israëlmidweek 2018, Mozes, de Torah van Israël, deel 1deel 2 en deel 3.

Israëlmidweek 2018, Elia, de profeet van Israël, deel 1en deel 2.         

 

Audiobestanden Israëlweekend 2015:

Audiobestanden Israëlweekend 2014:

Israël 65 Weekend, 2013:


Thema lezingen:

Zicht op Romeinen - Rom. 9 de voorrechten van Israël

Zicht op Romeinen - Introductie

Waarom is Israël voor God belangrijk? - 5 redenen

Waarom is Jeruzalem een speciale stad? - 5 redenen

Waarom is het Loofhuttenfeest belangrijk? - 5 redenen

Hoe de Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse context? - Thora

Hoe de Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse context? - Profeten 1

Hoe de Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse context? - Profeten 2

Hoe de Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse context? - Geschriften

Hoe de Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse context? - Nw. Testament

Wie is de zondebok?

Van wachttoren naar vuurtoren

Landbelofte aan Israël

De Jordaan oversteken

Bereid de weg

Bereid de weg 2

Tekenen van Hoop, vanuit de Psalmen

Tekenen van Hoop, sta op, word verlicht

Naderen tot God

Een Nieuw Verbond nodig?

Ga in tot het Feest

Geestelijke strijd

Geloof of Werken?

Gods plan met Israel en de volken 

Geestelijke vernieuwing - deel 1 en deel 2

Bouwen aan Gods koninkrijk

Genesis - Principes van God, Gen.1 en 50.

Herstel hut van David - Amos 9

Advent, over de Wederkomst van Jezus

Advent: verwachting van de koning, Mat.1:1

Advent verwachting van het koninkrijk, Luc 1

Wie is Jezus? 2

Waarom Israël? 1

Waarom Israël? 2

Waarom Israël? 3

Alle zegen via Israël gekregen, Rom.15:27

Koninkrijk van God 1

Koninkrijk van God 2

God is getrouwd met Israël

Poerim

Van Pesach naar Pasen

Wekenfeest: een overvloedige oogst

Rosh Hashana

Rosh Hashana 2

Yom Kippur

Chanoeka


Engelstalige lezingen:

Spiritual battle

The three roles of Israël

Return of Israël