ICEJ Audio Lezingen

door Jacob Keegstra

Printervriendelijke versieSend by email

Jacob De volgende audio lezingen zijn te beluisteren:

Israëlmidweek 2018, Mozes, de Torah van Israël, deel 1, deel 2 en deel 3.

Israëlmidweek 2018, Elia, de profeet van Israël, deel 1en deel 2.

Vernieuwing, deel 1 en deel 2.

Genesis - Principes van God, Gen.1 en 50.

Herstel hut van David - Amos 9

Advent, over de Wederkomst van Jezus

Waarom Israël? 1

Waarom Israël? 2

Waarom Israël? 3

Alle zegen via Israël gekregen, Rom.15:27

Vrede voor Jeruzalem, Ps.122:6

50 jaar Jeruzalem 1

50 jaar Jeruzalem 2

Koninkrijk van God 1

Koninkrijk van God 2

Verschillende series lezingen zijn te beluisteren via:

ICEJ Video's

ICEJ Thema lezingen:

- Bijbels ABC, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Wederkomst van Jezus, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Grieks denken versus Hebreeuws denken, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Gods profetische feesten, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Gods grote verbonden, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Wie is Jezus?, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Over de Heilige Geest, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

 


Lezingen met thema's van het wekelijkse joodse leesrooster

Parasja 'Noach', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5 

Parasja 'Va'jera', 'En Hij verscheen' - Genesis 18:1-22:24, 1 Koningen 4:1-37

Parasja 'Sara', Over het leven van Sara - Genesis 23

Parasja 'Wasjisjlach' , 'Hij schikte', Zegen van Jakob - Genesis 32:4-36:43, Hosea 11:7-12:12

Parasja 'Wajigasj', 'Hij kwam naderbij' - Ontmoeting Jozef met zijn broers - Genesis 44:18-47:27, Ezechiël 37:15-28

Parasja 'Sjemot', 'Namen' - Roeping - Exodus 1:1-6:1, Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

Parasja 'Bo', 'Kom' - Exodus 10:1-13:16, Jeremia 46:13-26

Parasja 'Besjalach', 'Als hij uittoog' - Eerst gejuich, dan gemor - Exodus 13:17-17:16, Richt.4:4-5:31

Parasja 'Jethro', Over het Verbond van God - Exodus 18-20,  Jesaja 1, 1 Johannes 1  

Parasja 'Ki Tisa', 'Als gij telt'  - Voorbede - Exodus 30:11-34:35, 1 Koningen 18:1-39

Parasja 'Wajikra', 'En Hij riep' - Leviticus 1:1-5:26, Jesaja 43:21-44:23

Parasja 'Bechoekotai', 'In Mijn verordeningen' - Zegen en vloek - Leviticus 26:3-27:34, Jeremia 16:19-17:14

Parasja 'Naso', 'Aan God gewijd' - Numeri 4:21-7:89, Richteren 13:2-25

Parasja Sjelach Lecha, 'Als u uitzendt' - Numeri 13:1-15:41, Jozua 2:1-24, Hebr.3:7-4:11

Parasja 'Korach' - Wortel van alle kwaad - Numeri 16:1-18:32, 1 Samuel 11:14-12:22

Parasja 'Pinchas' - Leiderschap - Num 25:10-29:40, 1 Kon.18:48-19:21, Joh. 2:13-25

 

En de lezingen die ook op DVD verkrijgbaar zijn:

Chanoeka

Overige lezingen 

met dank aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, Bapt.gem. Kampen, de messiaanse gemeenten Bracha en HaDerech in Apeldoorn, HaTikvah in Veenendaal.