Israël in crisis

Printervriendelijke versieSend by email

Het feit dat de ICEJ in Jeruzalem is gevestigd, kunnen wij indien er acute situaties ontstaan onmiddelijk hulp bieden waar nodig. Wij (Jacob en Hennie) waren in Israël en konden zien hoe de ICEJ-staf soms dagelijks een update krijgt waar er hulp kan worden geboden. Zo kunnen wij als christenen gelijk onze hulp aanbieden waar het echt nodig is en een christelijk getuigenis geven.

Voor noodhulp in crisissituaties heeft de ICEJ het crisisfonds in het leven geroepen. Een aantal voorbeelden van noodhulp: brandblusapparatuur en schuilkelders langs de Gazastrook, acute hulp bij terroristische aanslagen, hulp bij natuurrampen of in oorlogsituaties langs de grenzen van Israël.

Corona

De Corona-pandemie heeft vooral grote impact op de meest kwetsbare mensen in Israël. Lees het artikel van Nicole Yoder. U kunt hier ook een bijdrage aan leveren!

Met de uitbraak van het coronavirus worden de brandblusvoertuigen – die zijn gegeven door de christenen wereldwijd – gebruikt om te ontsmetten, bijvoorbeeld speeltoestellen. Zie hoe speeltoestellen worden ontsmet. Israël weet wat crisismanagement is en ze nemen dan ook verdere maatregelingen.

We zijn dankbaar dat de ICEJ via het crisisfonds een rol hierin kan spelen. We zijn afhankelijk van donaties. Doneer daarom aan het ICEJ Crisisfonds! 

Langs de Gazastrook

 

Ook langs de Gazastrook bieden we hulp met het ICEJ Crisisfonds aan de branden. Deze worden veroorzaakt door de brandende vliegers en vuurballonnen van Hamas. Er zijn inmiddels 17 brandblusvoertuigen gegeven om de branden te bestrijden en 60 schuilkelders.

ICEJ Nederland

ICEJ Nederland heeft een schuilkelder mogelijk gemaakt in een therapeutisch centrum. Daar worden kinderen met trauma's behandeld, terwijl ze daar zelf geen schuilkelder hadden. Lees het uitgebreide artikel over de donatie aan het traumacentrum.

Brandblusvoertuigen tegen vuurballonnen

Langs de Gazastrook is een nieuwe vorm van terreur ontstaan. De Hamas is bezig met het oplaten van vuurballonnen die met de wind mee naar Israël drijven waar ze al heel veel branden hebben veroorzaakt en vele hectares akkerbouwland in brand hebben gezet. Ze verwoesten de oogst, de fauna en de flora. Israël probeert met het leger en veel vrijwilligers de branden te blussen. Deze vorm van terreur is verreweg de goedkoopste manier om Israël dwars te zitten. Dit in tegenstelling tot de raketten die tot nu toe werden ingezet tegen Israël. Inmiddels heeft de Hamas al een hele productielijn om de ballonnen en vliegers te maken, naar de juiste plaatsen te brengen en instructie aan de mensen te geven hoe ze moeten worden gebruikt. 

Schuilkelders voor de bewoners langs de grenzen bij de Gazastrook

Om de bewoners langs de grenzen bij de Gazastrook zoveel mogelijk hun gewone leven te geven, doneert de ICEJ namens de christenen de schuilkelders. Op die manier kunnen ze snel en veilig onderdak krijgen tegen de raketten die worden afgevuurd door de Hamas naar Israël. Bid heel speciaal voor de grenzen bij de Gazastrook. De mensen ervaren het als een grote bemoediging dat er christenen voor hun bidden en dat ze praktische hulp krijgen door middel van de schuilkelders en de brandblusvoertuigen.