ICEJ Video's Joodse Feesten

Printervriendelijke versieSend by email

Van verschillende feesten zijn video's met uitleg gemaakt. 

 

Er worden in de Bijbel  3 grote Bijbelse Feesten genoemd in Levitcus 23 en Deuteronomium 16

Pasen - Pesach

Wekenfeest - Shavuot  

Loofhuttenfeest - SukkotSucca

 

Deze zijn verder onder te verdelen in 7 Bijbelse Profetische feesten 

Voorjaarsfeesten

  Pasen - Pesach

    - Feest van ongezuurde broden

    - Feest van de Eerstelingen

  Wekenfeest  - Shavuot  

Najaarsfeesten

  Feest van de Bazuinen - Joods Nieuwjaar - Rosh Hashanah

  Grote Verzoendag - Yom Kippur

   Loofhuttenfeest - Sukkot

Bekijk de verschillende video's in de submenu's.