Jesaja 62 Gebeds campagne

Printervriendelijke versieSend by email

Het is geen toeval, dat God dit jaar de International Christian Embassy Jerusalem heeft geroepen om het gebed te intensiveren en te vasten voor Israël en haar regio. Het zijn cruciale tijden voor het hele Midden-Oosten en hoewel God ons niet nodig heeft, wil Hij ons betrekken bij Zijn werk door gebed en vasten.

In Hand.17:26-27, staat dat God heeft ‘bepaald de vastgestelde tijden en haar grenzen’ voor volkeren en natiën opdat zij ‘de Heer zouden zoeken’.

We kunnen verzekerd zijn dat in het midden van de turbulentie in het Midden-Oosten, onze God nog steeds de wereld bewaakt. Als we samenkomen in Jeruzalem, om te bidden met onze staf en onze wereldwijde supporters, laten we dan ook bidden dat de gebeurtenissen in Egypte, Libië, Syrië inderdaad mag leiden dat de mensen God gaan zoeken.

Hij verlangt van ons allen dat wij door gebed tussenbeide treden, zodat God niet hoeft te zeggen: ‘Ik zocht naar een man onder hen die een muur zou opwerpen, en die zou staan in de opening tussen Mij en het land, opdat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik vond hem niet’. (Ezech.22:30)

De Jesaja 62 Gebeds campagne is ons antwoord daarop. Wij hebben besloten om iedere maand tijd apart te zetten om te bidden en te vasten voor Israël, de regio en onze bediening daarin.

Daarom vragen wij u met klem om ons daarin bij te staan, en om anderen aan te moedigen dit ook te doen, zoals kerken, gemeenten en Bijbelgroepen.

Laten we bidden voor Israël waar zij staat tegenover:

 • De bedreiging van grote vakbondsstakingen

 • Grotere ongelijkheid tussen rijk en arm

 • Spanningen in de regering van Netanyahu

 • Een aanhoudende droogte

Laten we bidden voor Egypte:

 • Voor geestelijke opwekking en vrijheid voor de Egyptische kerk

 • Dat de invloed van de Moslim Broederschap wordt omgebogen

 • Dat de nieuwe leiders de Vrede met Israël willen eerbiedigen

 • Dat zij geen alliantie aangaan met Iran

Laten we bidden voor Libië:

 • Dat er een eind komt aan het bloedvergieten en dat er een eerlijke regering komt

 • Voor de kleine Libische kerk – voor bijbels en leraren

 • Dat nieuwe leiders zullen opstaan die gunstig staan tegenover Israël

 • Dat het Evangelie wordt verspreid onder de Libische stammen

Voor het bredere Midden-Oosten:

 • Voor de vervolgde kerk van Jezus, voor moed om een getuige te zijn

 • Voor leiders die vrede zoeken en gerechtigheid liefhebben

 • Voor vrijheid van de onderdrukking door de Islam

 • Voor de mensen die ‘de Heer willen zoeken’ (Hand.17:27)

Voor de meest recente editie van ‘Jesaja 62 Gebedscampagne’ download die van www.icejusa.org/