Loofhuttenfeest 2021

Vier mee in Israël, fysiek of digitaal!

Printervriendelijke versieSend by email

‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de God van de hemelse machten'...
'Ik zal de naam van de Heer aanroepen, en de God die antwoordt met vuur'...
... 'ze vielen op hun gezichten: en zij zeiden: 'De HEER, Hij is God; de HEER, Hij is God.'

 

 De dagen van Elia: 'Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag...' Maliachi 4:5-6

De voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest in Israël van 20 t/m 26 september 2021 zijn begonnen. De ICEJ wil het feest zowel fysiek* als digitaal mogelijk maken!

(* onder voorbehoud van de coronamaatregelen)


Wij leven in bijzondere tijden. Wil God ons voorbereiden op iets groots? Wat is er gaande in deze tijd? Vandaar het thema van het Loofhuttenfeest: De dagen van Elia. Lees het artikel van dr. Jurgen Buhler over dit prachtige thema. 

Vanwege de corona epidemie wordt het loofhuttenfeestcongres anders dan voorgaande jaren. ICEJ Israël is bezig om zowel een fysiek loofhuttenfeestcongres (op verschillende locaties in Israël, onder restricties), als een online congres te organiseren. De ICEJ neemt u mee naar verschillende plaatsen in Israël (zoals Qumran, de Jordaan, Garden Tomb, Kapernaum, Jeruzalem en de Karmel) om de boodschap van Elia te verkondigen. Ook Johannes de Doper kwam in de geest van Elia om ons voor te bereiden op de komst van de Messias.

Informatie/registratie

Voor deelname aan de Loofhuttenfeestconferentie heb je keuze uit 2 pakketten (packages): de digital packages of de landpackage.

  • De registratie voor de digitale pakketten zijn begonnen. Kijk op feast.icej.org voor meer informatie en registratie. 
  • Wil je het congres fysiek in Israël meemaken, dan kun je de diensten op verschillende locaties, zoals Qumran, de Jordaan, Garden Tomb, Kapernaum, Jeruzalem en de Karmel bijwonen. Meer informatie over de 'landpackage' is nog niet volledig beschikbaar. Hou de website in de gaten: feast.icej.org

Groepsreis naar Israël

Voor enkele landen is het alleen mogelijk om als groep naar Israël te gaan en het Loofhuttenfeestcongres mee te maken. Het is vanwege de pandemie nog niet duidelijk welke landen dat zullen zijn. Alles hangt af van de regulaties/restricties en eisen die Israël stelt. Als u belangstelling hebt om mogelijk via een groepsreis naar het Loofhuttenfeestcongres te gaan, neem dan contact met ons op.

 


Het Loofhuttenfeest in Jerusalem in voorgaande jaren »