Special Reports

In 1980 werd de ICEJ opgericht als een antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot, hebben Christenen wereldwijd de...
Israël wordt momenteel geteisterd door 220 verschillende branden – en velen geloven dat ze zijn aangestoken door radicalen – die vele steden en dorpen bedreiggen. De ergste situatie is nu ten noorden van Haifa, waar de brandhaarden...
Op 16 oktober jl. heeft de UNESCO besloten dat de bijbelse plaatsen als Jeruzalem, Hebron en Bethlehem geen verbinding meer hebben met Joodse of Christelijke historie. Deze steden worden nu aangegeven als Moslimplaatsen. Zes...
De ICEJ vertegenwoordiger in Oost-Europa en de voormalige Sovjet unie, Sergej Popov, was een sleutelfiguur om de ICEJ afdeling in Turkije te starten. In dit artikel geeft Popov aan hoe de geschiedenis van Turkije relevant blijft voor de wereldwijde...
De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem wil de beide feesten van Chanoeka en Kerst gebruiken om met name arme kinderen in Jeruzalem te trakteren. Dit jaar vallen deze feesten voor het eerst samen.Christelijke gemeenschappen in Nazareth,...
Met behulp van buurlanden en andere landen zijn de Israëlische autoriteiten erin geslaagd de recente uitslag van de bosbranden onder controle te brengen. Honderden gezinnen beginnen nu pas te worstelen met het verlies van hun huis en al hun...
Dit jaar wordt het Loofhuttenfeest een bijzondere bijeenkomst met een grote profetische betekenis. Het jaar 2017 markeert 50 jaar ná de eenwording van Jeruzalem. Voor 1967 was Jeruzalem een verdeelde stad, waarbij Jordanië het oosten van...
In Oktober, vlak voor het Loofhuttenfeest, kwamen 63 Ethiopische Joden naar Israël. Dankzij de hulp van de ICEJ werden ze verenigd met hun familie die al een tijd geleden naar Israël kon komen.Toen de eerste vlucht dit jaar Ethiopische...
Gedurende de eeuwen waarin Joodse gemeenschappen in de diaspora leefden, investeerden ze in huizen om met hun kinderen veilig te wonen. Toen de moderne Staat Israël ontstond in de 20e eeuw, waren veel Joodse families bang om alles wat ze hadden...
‘Nu zei de Heer tegen Abraham: ‘Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar een land wat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen worden. Ik...