Special Reports

In 1980 werd de ICEJ opgericht als een antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot, hebben christenen wereldwijd de...
‘Ik stond naast mijn moeder en had haar hand vast’, zei Mordechai met tranen in de ogen. ‘Zij leunde naar mij en zei: snel Mordechai, ren weg, zodat jij de wereld mag vertellen wat hier gebeurt.’Zonder na te denken, rende de...
Tijdens een bezoek aan Malawi, om een nieuwe afdeling van de ICEJ te starten, kreeg Juha Ketola, internat. Directeur, een hoge onderscheiding in Malawi. Een eredoctoraat werd hem verleend, voor zijn werk wereldwijd, inclusief het continent Afrika....
Wat kunnen we leren uit het bijbelse patroon van voorjaars- en najaarsfeesten? Kan dit ons iets leren over de eerste en de tweede komst van Jezus?God is de Schepper van alles wat is. In alles wat God zegt en doet zien wij Zijn creatieve hand. Ook in...
Opvoedkundigen uit Joodse en Arabische dorpen veranderen hun klaslokalen door samen te werken.‘We geloven in harmonie samen te leven’, zei Salim Jaber, burgemeester van Abu Gosh, een Arabisch dorpje buiten Jeruzalem. ‘Ondanks de...
‘En de Heer zei tot Abraham: Ga uit uw maagschap en uit uw familie, naar het land dat Ik u zal wijzen. Ik zal u maken tot een groot volk, Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en...
Eerste offergaveToen de Joden driemaal per jaar opgingen naar Jeruzalem voor de Pelgrimsfeesten, mochten ze niet met lege handen komen voor het aangezicht van de Heer, Deut.16:16. Ieder feest was een dankfeest: Voor Israël om te gedenken voor...
Ethiopië heeft momenteel te lijden onder de ergste droogte in 50 jaar vanwege El Ninö. De droogte heeft de ergste voedselcrisis tot gevolg gehad in 30 jaar. Daar bovenop heeft Ethiopië te maken met Islamitische militanten, die vanuit...
Toen de ICEJ-TV werd gelanceerd in 2012, was dat een enorme stap in geloof. Met krachtige verhalen, een kleine staf met weinig ervaring, ging de ICEJ deze weg om de volkeren dichterbij Israël te brengen – via TV en computerbeelden.Vandaag...
Jaren geleden leefde Tobi Hoschke in de schaduw van zijn grootvader, Waffen SS Officier, Wilhelm Hoschke. Onlangs leerde hij details kennen van het verleden van zijn grootvader en nu probeert deze jongeman vergeving te krijgen voor wat zijn...