Special Reports

Wees getuige van een stukje christelijke liefde in Israël! Door een donatie aan de Holocaustoverlevenden, stimuleert u tevens de aanplant van een bos bij Jeruzalem.Vanuit de giften voor het Haifa home voor Holocaustoverlevenden is een project...
De laatste jaren is de focus in het Midden-Oosten op de burgeroorlog in Syrië geweest, de opkomst van ISIS, en de verspreiding van terreur naar Irak. Israëli’s waren bang dat de gevechten ook naar Israël zouden komen, maar dat...
De laatste jaren is de focus in het Midden-Oosten op de burgeroorlog in Syrië geweest, de opkomst van ISIS, en de verspreiding van terreur naar Irak. Israëli’s waren bang dat de gevechten ook naar Israël zouden komen, maar dat...
De ICEJ heeft onlangs een groep jongeren van de lokale Druzen bevolking op bezoek gehad. Deze jongeren hadden een milieuprijs gewonnen met een wetenschappelijk project. Hun leiders en docenten waren erbij, want het is niet eenvoudig om op een Isra...
Meer dan 7000 kilometer van Jeruzalem leeft de kleine gemeenschap van de Kaifeng joden in China, maar zij hebben hun joodse identiteit niet verloren. Vandaag willen de jongeren van deze Kaifeng joden meer weten van hun joodse wortels en Aliyah maken...
Sluit u aan bij het Jesaja 62 gebedsinitiatief van de ICEJ door gezamenlijk te bidden voor een vredig herstel van Jeruzalem. Zoals de profeet spreekt in Jesaj 62, dat de Heer ons opdraagt om te bidden voor Jeruzalem totdat haar glans opgaat als de...
Het Israëlische parlement heeft de toestemming gegeven van de achtergebleven Joden uit Ethiopië om Aliyah te maken. Minister Gideon Sa’ar gaf aan dat: ‘Israël erop staat om stappen te zetten om recht te doen aan deze...
Vandaag zijn we getuigen van één van de grootste wonderen in de geschiedenis: Ná meer dan 2000 jaar keren de Joden terug naar Israël, ieder jaar met grotere aantallen. Nooit eerder in de geschiedenis is een volk, dat...
Temidden van boycotten en slechte berichten over Israël, is er ook goed nieuws: wereldwijd zijn er miljoenen Christenen die achter Israël staan, zowel praktisch als in gebed.De laatste vijf jaar heeft de ICEJ een gebedscampagne ontwikkeld...
Dit jaar had ik de gelegenheid om te spreken tijdens een voorgangers conferentie in Turkijë. Dit was dichtbij Efeze, een gebied met een rijke christelijke geschiedenis. Vele voorgangers waren bijeen voor deze conferentie en ik mocht delen van...