Special Reports

Temidden van boycotten en slechte berichten over Israël, is er ook goed nieuws: wereldwijd zijn er miljoenen Christenen die achter Israël staan, zowel praktisch als in gebed.De laatste vijf jaar heeft de ICEJ een gebedscampagne ontwikkeld...
Dit jaar had ik de gelegenheid om te spreken tijdens een voorgangers conferentie in Turkijë. Dit was dichtbij Efeze, een gebied met een rijke christelijke geschiedenis. Vele voorgangers waren bijeen voor deze conferentie en ik mocht delen van...
Bijbelse profetieën worden vandaag vervuld, omdat Christenen wereldwijd gaan luisteren naar de stem van God.Vanaf 1970 begon een kleine groep mensen in Noordoost India onderzoek te doen naar hun afkomst en de oorsprong van hun tradities, wat...
Bewoners van het Haifa home voor holocaust slachtoffers hadden een ontmoeting met de President en de Premier van Israël, tijdens de jaarlijkse Holocaust Herdenkingsdag.Ter gelegenheid van deze Herdenkingsdag toonden de President en de Premier...
In 2015 hebben we ruim €100.000,- naar Israël kunnen overdragen. Met dank aan uw giften hebben we vele projecten in Israël kunnen steunen, zoals de slachtoffers van de Holocaust in het Haifa home, de opvang van Ethiopische Joden in...
De Israëlische ambassadeur in Nigeria bezocht de Nationale Gebedsweek in Nigeria, geleid door Pastor Mosy Madugba, ICEJ-Nigeria.Tijdens deze jaarlijkse gebedsweek in Nigeria is er één dag speciaal in het teken van gebed voor Isra...
Toen de Heer zijn volk Israël uit Egypte bracht, werd een hele natie onder de slavernij van een supermacht weggehaald. Deze grote Exodus was een groot historisch feit, ongeveer 3500 jaar geleden, wat nooit is herhaald in de geschiedenis. Tot de...
‘Het is bemoedigend’, vertelde een alleenstaande moeder uit Ashdod, toen ze de Pesach maaltijdmand kreeg van de ICEJ,  ‘dat Christenen uit verschillende landen aan ons denken, om dit te doen, dat is heel speciaal!’...
Een Joods gezin uit Oekraïne, Anton en Dafna, zijn beiden dokters. Ze hebben gestudeerd en worden in hun beroep erkend, maar ze wilden Aliyah maken richting Israël. Ook al heeft Israël een goede reputatie in de gezondheid, dit Joods...