Special Reports

Met Chanoeka en Kerst in het vooruitzicht, kijkt de ICEJ uit hoe we dit jaar weer Joodse families blij kunnen maken met een bemoediging. We willen dit jaar uitreiken naar twee doelgroepen: de Holocaustoverlevenden en naar de Christen Arabische...
Vijfentwintig jaar geleden, in 1990, arriveerde het eerste gesponsorde vliegtuig van de ICEJ vanuit de Sovjet Unie in Israël. De golf van nieuwe immigranten van Russische Joden begon op gang te komen. Velen hebben hen in die tijd verwelkomd.De...
Soms leidt Reformatie tot de ontdekking van oude waarheden, die al in de Schrift stonden, maar nooit onderdeel waren van onze geestelijke traditie. Vandaag heeft de Kerk een nieuwe Reformatie nodig, welke te maken heeft met Israël. ...
De straten van Jeruzalem zaten in oktober onder het bloed. Iedere dag werden mensen verwond of gedood door aanvallen. De haat van de Oslo-generatie van Palestijnse jongeren lijkt onhoudbaar nu in een golf van haat de Joodse mensen op straat gedood...
De Europese Unie wil een wet aannemen om bepaalde Israëlische producten speciaal te labellen. De ICEJ onderneemt stappen om deze ‘labelling wet’ te verwerpen. Producten uit de West Bank zouden dan geboycot kunnen worden. De ICEJ wil...
De ICEJ sponsort nieuwe immigranten na hun aankomst in Israël. Tijdens het Loofhuttenfeest hebben veel deelnemers een bezoek gebracht aan het Absorptiecentrum in Beërsheva, één van de 26 Absorptiecentra in Israël voor...
Lieve vrienden,Terwijl ik deze brief schrijf worden de straten van Jeruzalem bevlekt met bloed. Er gaat geen dag voorbij zonder dat iemand wordt neergestoken of beschoten. Elke dag raken mensen gewond of gedood. De haat van de Oslo generatie van...
De ICEJ heeft zich verbonden aan het Haifa home voor Holocaustoverlevenden om hen een goede oude dag te geven. We bemerken dat vriendschap en gezelschap het belangrijkste ingrediënt is in dit huis. Voor deze bewoners zorgt eenzaamheid ervoor...
De uittocht uit Frankrijk is volop in gang. Sinds de aanslagen vorig jaar op de Joodse supermarkt in Parijs maken de Franse Joden Aliyah richting Israël. In totaal heeft de ICEJ al meer dan 200 Franse Joden naar Israël gebracht, volgens de...
We werden in 2009 voor het eerst geïntroduceerd door Shimon Sabag aan het Haifa home, waar een aantal Holocaustoverlevenden logeerden. Als initiator voor dit project heeft Shimon een visie, een droom, om juist deze groep slachtoffers een...