Alle geslachten van de aarde

Printervriendelijke versieSend by email
Posted on: 
4 dec 2016
Alle geslachten van de aarde

‘Nu zei de Heer tegen Abraham: ‘Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar een land wat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen worden. Ik zegen wie u zegent en wie u vervloekt zal Ik vervloeken. En alle geslachten der aarde zullen in u gezegend worden’.  Gen.12:1-4

 

Wat zegt dit gedeelte over de Heer?

Dit is een kerngedeelte wat de mensheid raakt; het begin van Gods reddingsplan voor de mensen. De conversatie was niet tweezijdig. Alleen God sprak. Het universum kwam tot stand toen alleen God sprak. We kunnen ons verheugen wanneer God spreekt. Abraham luisterde en stond aan de andere kant van de conversatie. Je hoort alleen God spreken, wanneer je luistert.

God heeft ook een naam. De naam van God is JHWH, Jahweh. Het belang van deze naam is, dat God zich onderscheidt van ieder andere god. Hij heeft een naam, met een unieke betekenis.

God is een God van de geschiedenis. Alleen een God die de geschiedenis in Zijn hand heeft, kan een volk beloven dat het een groot volk wordt. Hij heeft zijn belofte gehouden, want iedereen kent de naam van zijn volk Israël.

God is een God die zegent. Zegenen, iemand goed doen, geven wat hij nodig heeft, bescherming geeft. Hij belooft Abraham te zegenen en door hem ook de andere mensen op aarde. Dat is een grote belofte, en God houdt zich aan zijn beloften.

God is een bevelende God. Hij heeft het recht daartoe, want Hij heeft ons gemaakt. Hij geeft ons Zijn wetten en wil dat we daarnaar leven.

Maar er is ook een schaduwzijde: God is ook een God die mensen vervloekt. Sommigen denken dat dit alleen in het Oude Testament voorkomt, maar dit geldt eveneens voor het Nieuwe Testament. Moderne mensen vinden dit niet leuk en willen alleen een God die zegent. Maar Hij vervloekt ook degenen die Hem niet eerbiedigen.

God is de Vader van Israël. Hij zegt, ‘dat wat jullie aan mijn kinderen doen, doen jullie aan Mij – en zal Ik ook aan jullie doen.’ Vervloeken is slecht spreken over iemand en verhinderen uitzicht te hebben op de toekomst. Het is bekend dat ieder volk of koninkrijk wat zich tegen Israël heeft gekeerd, ook door God is tegengewerkt.

God is een geduldig God. Zijn verbond met Abraham nam honderden jaren om zichtbaar te worden. In feite, nu nog slechts de helft van de Joden in het land Israël woont, heeft God nog veel te doen om zijn volk terug te brengen, wat Hij beloofd heeft om te gaan doen. Maar God is geduldig en getrouw om dit te volbrengen. De Tijd is relatief voor God, Hij is een eeuwig God.

Tenslotte, God is een zorgzame God. Zijn liefde gaat uit naar zijn volk en naar alle mensen die Hij heeft gemaakt. Niet alleen voor Abraham, maar door hem voor ‘alle geslachten der aarde’. Zijn plan omvat iedereen, maar wil iedereen bereiken via zijn volk Israël en via degenen die Zijn wil uitvoeren. God zorgt voor alle mensen die Hij heeft geschapen en wil hen via Abrahams familie zegenen.

Jezus was en is een Jood. Mijn Bijbel staat vol met Joodse geschriften. Alles wat ik van waarde acht, heb ik via het Joodse volk gekregen, Rom.15:27. En dit houdt in dat ieder volk op aarde niet trots of hoogmoedig kunnen zijn tov. Israël. Zij kennen alleen de waarheid via het Joodse volk en hun Messias: Jezus.

God koos een volk, niet voor hunzelf, maar voor ons. God maakte een verbond met Abraham, tot voordeel van alle mensen op aarde.

De hele boodschap van David Pawson staat op : www.icejstore.com