De stad van God

Een speciaal jubileumfeest in 2017

Printervriendelijke versieSend by email
Posted on: 
28 mei 2017 (Gehele dag)
De stad van God

Dit jaar wordt het Loofhuttenfeest een bijzondere bijeenkomst met een grote profetische betekenis. Het jaar 2017 markeert 50 jaar ná de eenwording van Jeruzalem. Voor 1967 was Jeruzalem een verdeelde stad, waarbij Jordanië het oosten van Jeruzalem bezette. Joden die in de Oude Stad woonden moesten vertrekken naar West-Jeruzalem en hun synagogen werden verwoest. Maar in juni 1967 sloeg Israël een grote aanval van Arabische legers af en ze overleefden niet alleen als natie, maar kregen ook de zeggenschap over de Tempelberg, één van de meest heilige plekken binnen het Jodendom. De Tempelberg en de Oude Stad: Jeruzalem was weer verenigd.

In Zijn Olijfbergtoespraak profeteerde Jezus over de stad Jeruzalem: ‘En zij zullen vallen door het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden naar alle landen toe. En Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen tot de tijden der heidenen vervuld zijn.’ Luc. 21:24. Jeruzalem werd inderdaad verwoest en  vertrapt door de volkeren gedurende 2000 jaar. De Romeinen hebben de Joden verbannen in het jaar 70 AD en de stad was vervolgens in handen van de Byzantijnen, Arabieren, Kruisvaarders, Mamelukken, Ottomanen en tenslotte de Britten. Gedurende diezelfde periode is het Evangelie van Jezus Christus de wereld door gegaan. Dit was inderdaad de tijden van de heidenen.

Maar in juni 1967 komen we in een nieuw tijdperk. Voor het eerst in 2000 jaar wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen beheerst, maar door zijn oude volk, de Joden. 2017 markeert 50 jaar van vereniging. Het is een Jubilee waarbij de Leeuw brult dat een nieuw tijdperk voor Israël en voor de Kerk is aangebroken.

Zoals de Sjofar de Kerk oproept om uit te reiken naar de finale golf van Wereldevangelisatie, en tegelijkertijd Troost voor Israël, als nooit tevoren. Het is ook een oproep voor Israël, dat anders dan 2000 jaar geleden, er nu een groeiend aantal Christenen is die de Roeping van God op Israël en de Joden verstaat. Gaat ook Israël haar eigen roeping ook verstaan, om de wereld te zegenen? Gen.12

U wilt dit niet missen, deze ééns-in-de-geschiedenis ervaring om het Jubileum feest te vieren van de ‘Stad van God’ en te ervaren hoe God tot ons spreekt op een bijzondere manier. … Wie zien uit om u in Jeruzalem te verwelkomen, de Stad van God in 2017! Kijk op: feast.icej.org