Duizenden Ethiopische Joden wachten op hun thuiskomst

Printervriendelijke versieSend by email
Duizenden Ethiopische Joden wachten op hun thuiskomst

Het Israëlische parlement heeft de toestemming gegeven van de achtergebleven Joden uit Ethiopië om Aliyah te maken. Minister Gideon Sa’ar gaf aan dat: ‘Israël erop staat om stappen te zetten om recht te doen aan deze gezinnen die vele jaren uiteen zijn gerukt.’ Zijn statement werd door de Ethiopische Joden verwelkomd, want het is een kwestie van leven of dood voor duizenden gezinnen in Israël’. Velen van hun gezinnen zijn indertijd al naar Israël gekomen en deze hereniging is van essentieel belang voor hen. De politieke situatie in Ethiopië noopt ons om hen zeer snel naar Israël te brengen.

De Ethiopische Joden, bekend als Falash Mura of donkere Joden, hebben veel extra ondersteuning nodig bij hun Aliyah naar Israël. Want hun absorptie duurt vele malen langer dan van Joden uit andere delen van de wereld. Deze Ethiopische Joden komen letterlijk uit de tijd van Abraham, dat ze in een tentje wonen. En als ze dan via Aliyah in modern land als Israël aankomen, hebben ze veel tijd nodig om de gewoonten uit dit land te leren kennen. Deze extra hulp kost ongeveer 7000 euro per persoon.

De ICEJ wil dat deze Ethiopische Joden niet tussen wal en schip raken, als ze eenmaal in Israël zijn aangekomen. Daarom is deze extra hulp nodig, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de moderne Israëlische samenleving.