Een kijkje binnen de Druzen gemeenschap

Printervriendelijke versieSend by email
Een kijkje binnen de Druzen gemeenschap

De Druzen gemeenschap is een groepering die in Israël uit ongeveer 120.000 leden bestaat en waarvan er in totaal ongeveer 1,5 miljoen van zijn, als je Libanon en Syrië meerekent. Zij zijn een van de oudste en meest unieke etno-religieuze minderheden in het Midden-Oosten en staan bekend als moedige strijders, hun hechte band onderling en om hun geheimzinnige overtuigingen.

 

Volgens hun eigen historische verhaal vinden de Druzen hun oorsprong in de bijbelse figuur van Jethro, de Midjanitische ouderling die een schoonvader en mentor was van Mozes. Ze bleven wonen in de zuidelijke woestijn tot ergens na de islamitische verovering, toen islamitische vervolging de Druzen dwong om noordwaarts te vluchten, waar ze hun toevlucht vonden in de dorpen bij de bergtoppen van de Karmel, Hermon en andere hoogelegen gebieden in het westen.

 

De Druzen worden vaak aangezien als een uitloper van de Islam, maar hun geloof is veel ouder. Zij leven in een hecht groepsverband, maar zijn ook goed in staat te integreren in hun geadopteerde thuislanden, ook in Israël. De Druzen zijn van alle sectoren in de Israëlische samenleving procentueel het meest actief in het leger, overtreffen daarin zelfs het Joodse aantal en ze dienen in alle onderdelen van de IDF.

 

De regeringsleiders van Israël, zowel president Reuven Rivlin als premier Benjamin Netanyahu, prezen de Druzen onlangs  voor hun loyaliteit aan de staat en haar verdediging.

 

Rivlin erkende de bijbelse verbinding tussen de Joden en de Druzen als een die teruggaat tot de tijd van Mozes en Jetro, bevestigde zelfs dat deze twee patriarchen een "verbond" met elkaar hadden gemaakt, die een unieke band heeft teweeggebracht tussen de twee volkeren tot aan de dag van vandaag. Hij voegde eraan toe dat hij de integratie van de Druzen in alle aspecten van de Israëlische samenleving toejuicht.

 

Ondertussen stuurde Netanyahu hen een “zegenboodschap”, uitte waardering voor hun hoge niveau van dienstverlening in de IDF en bij de politie en voor hun geest van partnerschap voor wat betreft de opbouw van de natie.