Gebed voor Israël vanuit Dubai, Irak en Indonesië

Printervriendelijke versieSend by email
Gebed voor Israël vanuit Dubai, Irak en Indonesië

Temidden van boycotten en slechte berichten over Israël, is er ook goed nieuws: wereldwijd zijn er miljoenen Christenen die achter Israël staan, zowel praktisch als in gebed.

De laatste vijf jaar heeft de ICEJ een gebedscampagne ontwikkeld met een wekelijks gebed voor Israël, waarin duizenden Christenen in meer dan 60 landen in participeren. Het verwondert de Israëliërs dat Christenen vanuit Dubai, Irak, Indonesië en Maleisië vastberaden zijn om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, de Israëlische regering, de economische groei en veiligheid. Gebed tegen de kwade plannen van Israëls vijanden, dat ze zich mogen bekeren van hun haat tegen het Joodse volk.

Ieder woensdag houdt de ICEJ een Jesaja 62 gebedstijd voor Israël. Deze keer al voor de 3.000-ste keer, middels gebed en vasten. De Jesaja 62 gebedscampagne is een wereldwijde gebedsketen gebaseerd op de profetische oproep om op de ‘wachttoren’ te gaan staan en je stem te verheffen tot God en ‘Hem geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem gemaakt heeft tot een lof op aarde’, Jes.62:7.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem is 36 jaar geleden in Jeruzalem opgericht en is nu in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. De ICEJ gelooft dat gebed de Evangelische Christenen een verbinding met Israël geeft. ‘Deze Christenen investeren tijd en hun hart in Israël. Zij zijn zorgzaam voor Israël, net als voor hun eigen gezin. Dit maakt hen tot levenslange Zionisten. We hopen dat dit nieuws de Israëliërs mag bemoedigen.

Waarom doet de ICEJ dit? Het Oude Testament vertelt ons dat er grote kracht ligt in gebed tot de God van Israël. Door gebed van Jozua bleef de zon een hele dag staan en door gebed van Elia was er drie jaar geen regen. De Hebreeuwse Schriften spreken ook van een tijd dat de heidenvolken hun gebed gaan opheffen ten behoeve van Israël. De profeet Zacharia zegt bijvoorbeeld dat ‘vele mensen en sterke landen zullen komen om de Heer te zoeken in Jeruzalem’. Zach.8:22

Om het land Israël te verdedigen kost veel hard werk en vraagt veel offers. Het heeft bovendien veel training nodig. Het kost veel geld en soms zelfs levens. Maar net als veel Israëliërs weten ook Christenen dat dit land gedragen wordt door God die gebeden beantwoord en dat diezelfde God ook een zegen belooft aan ‘allen die bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Dat zij gerust mogen wonen die haar liefhebben’. Ps.122:6