Het Herstel van Alle Dingen

Bijbelstudie Deel III Oogstfeesten

Printervriendelijke versieSend by email
Het Herstel van Alle Dingen

Het laatste grote feest in de Bijbel is het Loofhuttenfeest. Loofhutten wordt gevierd in de herfst en het markeert het einde van het jaarlijkse oogstseizoen. De grootste oogst van het jaar wordt binnengehaald met de vruchten van de bomen: olijven, dadels, druiven, vijgen, granaatappels en vele andere. Israël dankt God voor deze oogst. God is getrouw geweest van de lente tot de herfst, zoals Hij aan Noach heeft beloofd: ‘Zolang de aarde bestaat zullen zomer en winter, koude en warmte, dag en nacht ook blijven bestaan.’ Gen.8:22.

 

 

Het feest van de groei 

Tijdens de oogstcyclus, heeft Israël zijn God leren kennen als een God van groei. Met Pasen, het eerste feest, is er een offer van de eerstelingen voor de Heer als een profetische proclamatie dat God het komende jaar zou voorzien. Dit offer werd vergezeld door een lam als brandoffer, Lev.23:12.

Vijftig dagen later met Pinksteren oogst Israël dan de gerst en de tarwe. Twee broden worden voor de Heer bewogen tesamen met het offeren van 7 lammeren, Lev.23:17.

Ná de droge en warme zomer wordt de rest van de oogst binnengehaald met Loofhutten. Deze laatste oogst is cruciaal, wat het geeft de olie en de wijn. Een grote variatie van vruchten moet het volk in de winter voeden. God heeft 7 dagen aangewezen om feest te vieren en om Hem te danken. De 4 specerijen worden voor de Heer bewogen, Lev.23:40, vergezeld door het offeren van 70 stieren, 98 lammeren en 14 rammen. Dit was een week van grote vreugde en dankbaarheid dat God zijn Zegen heeft gegeven en deze groei van vruchten gaf, Deut.30:9.

 

Een laatste inzameling van de zielen 

In afgelopen maanden hebben we geschreven hoe Jezus in detail de eerste twee feesten heeft vervuld, namelijk Pasen en Pinksteren. Precies op de dag der Eerstelingen, op de dag na de Sabbath van de Paasweek, op Zondag, stond Jezus als Eersteling uit de dood op, zodat nog vele andere zouden kunnen volgen, 1 Cor.15:20-23. Zeven weken later met Pinksteren, stortte God zijn Geest uit op de discipelen als een eerste oogst met 3000 zielen die het Koninkrijk binnengingen. Ontelbaar meer zijn door de eeuwen heen ingezameld in het Koninkrijk. Als Paulus zo’n 20 jaar later in Thessaloniki aankomt, was de gemeenschap gewaarschuwd: ‘Deze hebben de hele wereld omver gegooid’, Hand.17:6. Deze eerste Opwekkingen waren zo krachtig dat het hele natiën omverwierp, en de Opwekkingen zijn doorgegaan.

Vandaag zijn we getuige van wat velen de grootste inzameling van zielen noemen in de kerkgeschiedenis. Meer mensen komen tot geloof vandaag de dag dan in welke andere periode in de geschiedenis ook. Het Evangelie bereikt nu landen die honderden jaren onbereikbaar waren. In plaatsten als Lagos, Manaus en Manila is de kerkgang enorm groot op zondag. Evangelisatie campagnes zien duizenden gered worden elke dag. De kathedralen van Europa mogen dan leeg zijn, maar volle kerken worden nu gevonden in Kampala, Seoul en Sao Paulo.

 

Het herstel van de Tempel 

Een ander aspect van het Loofhuttenfeest is, dat de inwijding van de Tempel plaatsvond tijdens dit Feest., 2 Kron.5:1. Tijdens dit Feest verscheen de Shekina glorie van de Heer in de Tempel, zodat de priesters niet meer konden blijven staan vanwege de Heerlijkheid van God. Het werd een ‘huis van gebed voor alle volken, waar Gods volk zijn Aangezicht zou zoeken’, Jes.56:7.

De apostel Paulus vergelijkt het bouwen van de kerk met het bouwen van een geestelijke tempel van gelovigen. Het is niet een Tempel gemaakt met mensenhanden, maar met ‘levende stenen’ van mensen die door Gods Geest zijn wedergeboren. 

De profeet Zacharia zag in een visioen dat de Tempel weer gebouwd zou gaan worden, ondanks de grote druk van buiten. Hij zag twee olijftakken die voortdurend olijfolie gaven aan de zevenarmige kandelaar, de Menorah. De profeet was verbaasd over het visioen en een engel zei: ‘Niet door kracht over door geweld, maar door Mijn geest’, zegt de Heer. ‘En hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder gejubel… de handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, en zijn handen zullen het ook voltooien’. Zach.4:6-9.

Jezus verwijst naar zichzelf als de hoeksteen, verworpen door de bouwers, Matt. 21:42. Hij is het die de hoeksteen gelegd heeft van de kerk, Ef.2:19. Toen de Tempel bijna gereed was, zag de profeet dat degene die de fundering had gelegd ook de sluitsteen ging leggen, de hoeksteen. Christus zelf staat er garant voor dat de kerk die Hij begonnen is ook tot zijn glorieuze bestemming zal komen.

Als u de tegenwoordige opwekkingen over de hele wereld bekijkt, dan kun je alleen maar met Zacharia uitroepen: ‘Heil, heil zij Hem! De Kerk van de levende God is niet een werk van mensenhanden. En het kan ook niet verklaard worden buiten de krachtige werking van de H.Geest om, de Geest van Genade. 

 

De volkeren aanbidden God 

Een uniek aspect van Loofhutten is dat de heidenvolken nu samen met het volk van Israël de ware God van Israël kunnen aanbidden. Een paar jaar geleden, deelde de Opperrabbijn van Haifa met ons zijn uitleg van de 70 stieren tijdens het Loofhutttenfeest. Hij zei dat deze 70 stieren de 70 volkeren vertegenwoordigen, volgens de Bijbelse traditie, en ze vertellen de Joden dat God ook een plan heeft met de heidense volkeren. De Tempel in Jeruzalem was een huis van gebed voor alle volkeren.

De profeet Zacharia voorzag een tijd waarin alle volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om het jaarlijkse Loofhuttenfeest te vieren, Zach.14:16. Dit Feest vieren wij ieder jaar als een geweldig voorproefje van die grote dag. Het is een wonder om te zien dat zovele pelgrims vanuit de vier hoeken van de aarde in Jeruzalem komen voor het Loofhuttenfeest.. Wat zal dat een geweldig Feest worden als de Koning zelf terugkeert naar Jeruzalem om zijn Koninkrijk in deze stad te vestigen.

 

Het grote herstel

Tenslotte, het Loofhuttenfeest is de tijd dat de Joden de Messias verwachten, om zijn Koninkrijk op te richten. Joh.7 is een voorproefje daarvan. Daarom is het Loofhuttenfeest het grootste feest van alle bijbelse feesten. Het ziet uit naar het herstel van alle dingen, Hand.3:21. Het Messiaanse Koninkrijk zal verrijzen in een hersteld Israël. Een wereldwijde inzameling van de heiligen uit alle tong en taal en natie zullen deze geestelijke tempel vullen, bestaande uit Joden en Heidenen. En Jeruzalem, de stad van de grote Koning, zal de zetel zijn van de Koning van gerechtigheid en vrede. Zijn plaats zal wederom Jeruzalem zijn.

Zó zegt de Heer: ‘Ik zal wederkeren naar Sion, en in het midden van Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal genoemd worden de Stad van de waarheid, de Berg van de Heer der Heren, de Heilige Berg.’ Zach.8:3

Kom met ons naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Lees meer over dit Feest op:

www.icej.org/feast-home-2013