Over ons

Het werk en de visie van de ICEJ

in
Printervriendelijke versieSend by email

De ICEJ werd in 1980 opgericht als een christelijk antwoord op de behoefte Israël te troosten volgens de opdracht in de Bijbel:

 
"Troost, troost mijn volk, zegt uw God.
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe,
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,
dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden".
Jesaja 40: 1-2

 

De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) is geen ambassade in die zin dat het een land vertegenwoordigt. Het is echter wel een ambassade omdat het een 'natie' van gelijkgezinde christenen vertegenwoordigt die de Bijbelse betekenis begrijpen van het herstel van Israël.

  


Meer over de ambassade


Mandaat

De ICEJ heeft haar mandaat ontvangen op grond van de Bijbelse oproep ‘Troost, troost Mijn volk’ uit Jesaja 40:1-2.

Lees verder »

Doelen

De ICEJ heeft een aantal doelstellingen: vertroosten, onderwijzen, voorbede, zegenen, inzamelen, hulp verlenen, verzoenen en voorlichten.

Lees verder »

Het ontstaan van de ICEJ

Historie

In 1980 riep Israël Jeruzalem uit tot ongedeelde hoofdstad. De internationale politiek kwam hiertegen in protest en 13 ambassades werden uit Jeruzalem weggehaald.
Als reactie hierop is de ICEJ opgericht.

Lees verder »

Partnerships

De ICEJ staat niet alleen in haar roeping om Israel te vertroosten.
Zij werkt met andere organisaties samen om dit gestalte te geven.

Lees verder »

 

Arise

Arise, de jong-volwassenen afdeling van ICEJ, wil de visie op het Bijbelse herstel van Israel doorgeven aan de volgende generatie. 

Lees verder »

 

ICEJ wereldwijd

ICEJ Wereldwijd

Vandaag de dag heeft de ICEJ vertegenwoordigers in meer dan 100 landen.

Lees verder »

 

Kom in contact

U kunt op diverse manieren contact opnemen met de ICEJ afdeling Nederland.

Lees verder »