Hulp aan thuisloze soldaten

Printervriendelijke versieSend by email

De ICEJ geeft speciaal hulp aan soldaten in het leger die geen thuis situatie hebben. In Ashkelon hebben we meubilair geschonken aan een plek om deze thuisloze soldaten een thuis te geven. In een kinderdorp in Ashkelon,  speciaal bedoeld voor onderwijs en opvang van religieuze kinderen, voor kinderen die niet thuis bij hun gezinnen wonen. Nu biedt deze plek ruimte aan 74 kinderen van 5-17 jaar. Maar omdat er één kind nu 18 jaar is geworden moet die het leger in. Er zijn veel van deze thuisloze soldaten in Israël. Vandaar dat dit huis tevens een plek is geworden voor deze thuisloze soldaten. De ICEJ heeft het nodige meubilair geschonken om dit echt tot een thuis voor deze jonge soldaten te maken en om te laten zien dat Gods liefde en zorg er ook voor hen is. Als u mee wilt doen in dit project om een thuis te geven aan een thuisloze soldaat en hen zo de liefde van God te tonen. U kunt geven voor het project Hulp aan soldaten.