Themaochtend

In Zwolle en in Leeuwarden

Printervriendelijke versieSend by email

ICEJ Themaochtenden met als spreker Jacob Keegstra

Programma:

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door spreker Jacob Keegstra
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël
12.00  Vragenronde over het thema
12.15  Gezamenlijke lunch
13.00  Einde progamma

Themaochtend Zwolle: In VEZ centrum 

Thema: Hoe denken wij? 

Hebreews denken vs. Grieks denken.

za 11 jan 2020  : Hebreews denken over taal
za 8 feb 2020    : Hebreeuws denken over natuur
za 14 ma 2020  : Hebreeuws denken over cultuur
za 11 apr 2020  : Hebreeuws denken over feesten
za 9 mei 2020   : Grieks denken over goden/mensen
za 13 juni 2020 : Grieks denken over ziel/lichaam

Opgave  Zwolle vanwege de lunch 
via de email: israel.studiedag@gmail.com

De ochtenden worden gehouden in het VEZ centrum, Rieteweg 12 in Zwolle
Deze themaochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de VEZ.

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Themaochtend Leeuwarden: In de Wijngaard 

za 30 nov 2019 Loofhuttenfeest
za 21 dec 2019 Chanoekafeest
za 25 jan 2020  Poerimfeest
za 29 feb 2020  Pesach/ ongezuurde broden 
za 21 maart 2020 uitleg Sedermaaltijd - uitgesteld vanwege corona
za 25 april 2020 Wekenfeest - uitgesteld vanwege corona

Opgave Leeuwarden, vanwege de lunch


Via de website:  De Wijngaard 
Via de e-mail: israel.dewijngaard@gmail.com 

De themaochtende in Leeuwarden worden gehouden op Meester P.J. Troesltraweg 147 a
Deze theamochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de Wijngaard

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Thema avonden in Kampen: Broederhuis

van 20.00 - 21.30 u

Thema: Gods grote verbonden

di. 21 jan 2020:  Verbond met Abraham
di. 25 febr.2020: Verbond met Mozes
di. 17 mrt 2020:  Verbond met Jezus
di. 7 apr 2020:    Sedermaaltijd (vanaf 18.00 u.) uitgesteld vanwege corona
di. 19 mei 202:   Verbond met David

Eerdere themaochtenden zie voor veel lezingen op YouTube kanaal ICEJ Nederland  of op de ICEJ website media