Themaochtend

In Zwolle en in Leeuwarden

Printervriendelijke versieSend by email

ICEJ Themaochtenden met als spreker Jacob Keegstra

Door corna zijn er tijdelijk geen themaochtenden. wel Livestream. KIjk op ICEJ nederland YouTube kanaal 

Eerst komende livestream zal zijn op zaterdag 12 sept 2020 2020 . 

Houd de social media in de gaten van ICEJ Nederland   

Programma:

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door spreker Jacob Keegstra
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël
12.00  Vragenronde over het thema
12.15  Gezamenlijke lunch
13.00  Einde progamma

Themaochtend Zwolle: In VEZ centrum 

Thema: Hoe denken wij? 

Hebreews denken vs. Grieks denken.

za 11 jan 2020  : Hebreews denken over taal
za 8 feb 2020    : Hebreeuws denken over natuur
za 14 ma 2020  : Hebreeuws denken over cultuur
za 11 apr 2020  : Hebreeuws denken over feesten
za 9 mei 2020   : Grieks denken over goden/mensen
za 13 juni 2020 : Grieks denken over ziel/lichaam

Op Israelweekend 2020 komt er een boek uit over: Hoe denken wij? Hebreeuws denken versus Griekse denken. 

Opgave  Zwolle vanwege de lunch 
via de email: israel.studiedag@gmail.com

De ochtenden worden gehouden in het VEZ centrum, Rieteweg 12 in Zwolle
Deze themaochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de VEZ.

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Themaochtend Leeuwarden: In de Wijngaard 

za 30 nov 2019 Loofhuttenfeest
za 21 dec 2019 Chanoekafeest
za 25 jan 2020  Poerimfeest
za 29 feb 2020  Pesach/ ongezuurde broden 
za 21 maart 2020 uitleg Sedermaaltijd - uitgesteld vanwege corona
za 25 april 2020 Wekenfeest - uitgesteld vanwege corona

Opgave Leeuwarden, vanwege de lunch


Via de website:  De Wijngaard 
Via de e-mail: israel.dewijngaard@gmail.com 

De themaochtende in Leeuwarden worden gehouden op Meester P.J. Troesltraweg 147 a
Deze theamochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de Wijngaard

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Thema avonden in Kampen: Broederhuis

van 20.00 - 21.30 u

Thema: Gods grote verbonden

di. 21 jan 2020:  Verbond met Abraham
di. 25 febr.2020: Verbond met Mozes
di. 17 mrt 2020:  Verbond met Jezus
di. 7 apr 2020:    Sedermaaltijd (vanaf 18.00 u.) uitgesteld vanwege corona
di. 19 mei 2020:   Verbond met David

Eerdere themaochtenden zie voor veel lezingen op YouTube kanaal ICEJ Nederland  of op de ICEJ website media