Themaochtend

Via livestream te besluisteren

Printervriendelijke versieSend by email

Wie is jezus?

Elke tweede zaterdag van de maand
Themaochtend met als spreker Jacob Keegstra

Door corona wordt het een livestream of een fysieke themaochtend in Zwolle, VEZ centrum, 10.30 u.
Ook die is via livestream te volgen. 

Eerst komende livestream - themaochtend: Livestreamlink

De onderwerpen van de Themaochtenden in 2021 zijn o ver:  Wie is Jezus?

- 9 jan -   #1 - Wie is Jezus? - Zoon van God

- 13 febr - #2- Wie is Jezus? - Zoon van mensen

- 13 mrt - #3 - Wie is Jezus? - Zoon van Abraham

- 10 april - #4 - Wie is Jezus? - Zoon van David

- 8 mei - #5 - Wie is Jezus? - Messias van Israël

- 12 juni - #6 - Wie si Jezus? - Heer van de gemeente

Houd de social media in de gaten van ICEJ Nederland   Elke tweede zaterdag van de maand is er een livestream of een fysieke themaochtend. 

 

Bekijk de vorige serie via YouTube:  Hoe denken wij?  Hebreeuws denken versus Grieks denken

- #1 Hebreeuws denken over taal

- #2 Hebreeuws denken over natuur

#3 Hebreeuws denken over cultuur

- #4 Hebreeuws denken over feesten

- #5 Hebreeuws denken over loofhuttenfeest

- #6 Grieks denken over ziel en lichaam 

- #7 Grieks denken over vorm en materie 

Hoe denken wij? Van deze serie is een boek uitgebracht Hoe denken wij? van Jacob Keegstra

Programma themaochtenden:

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door spreker Jacob Keegstra
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël
12.00  Vragenronde over het thema
12.15  Gezamenlijke lunch inden mogelijk
13.00  Einde progamma

Themaochtend Zwolle: In VEZ centrum 

Opgave  Zwolle vanwege de lunch 
via de email: israel.studiedag@gmail.com

De ochtenden worden gehouden in het VEZ centrum, Rieteweg 12 in Zwolle
Deze themaochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de VEZ.

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Themaochtend Leeuwarden: In de Wijngaard 

Nog geen data bekend vanwege corona

Opgave Leeuwarden, vanwege de lunch

Via de website:  De Wijngaard 
Via de e-mail: israel.dewijngaard@gmail.com 

De themaochtende in Leeuwarden worden gehouden op Meester P.J. Troesltraweg 147 a
Deze theamochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de Wijngaard

Van 10.30-13.00 inloop vanaf 10.00 

Thema avonden in Kampen: Broederhuis

van 20.00 - 21.30 u

Thema: Gods grote verbonden

Nog geen data bekend vanwege corona 
 

Eerdere themaochtenden zie voor veel lezingen op YouTube kanaal ICEJ Nederland  of op de ICEJ website media

Serie: Hoe lees ik de Bijbel in Hebreeuwse context. 

Serie: Gods verbonden

Serie: Gods Najaarsfeesten