Themaochtend Livestream

zaterdag 30 mei 2020 10.30

Printervriendelijke versieSend by email

ICEJ Livestream: Pinksteren-wekenfeest. Overvloedige oogst

Vanwege het Coronavirus willen we de boodschap over Israël blijven uitdragen en daar zijn nieuwe mogelijkheden, zoals Livestream.

Zaterdag 30 mei 2020 om 10.30 uur

         10.30 - 11.00  – Lezing Pinksterfeest-wekenfeest overvloedige oogst door Jacob & Hennie Keegstra

         – Gebed voor Israël, Midden-Oosten en Nederland

Livestream: YouTube of Facebook: ICEJ Nederland

De volgende livestream zal zijn op zaterdag 13 juni in de serie tekenen van Hoop - Ontgin nieuw land 

De gebedspunten zijn:.

Bid voor uitstorting van Gods Geest over Israël en de Volken. 

 

Bidden voor Israël:

Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.” Ps. 83:4,5

 • Danken dat Israël snel maatregelen heeft genomen tegen Corona en dat er relatief weinig doden zijn gevallen. Bidden tegen Antisemitisme op internet
 • Danken voor veel nieuwe immigranten, ondanks Corona
 • Bidden dat door Corona de Aliyah zal toenemen
 • Bidden voor de nieuwe regering van nationale eenheid.
 • Danken voor openheid om samen met joden en christenen de Psalmen te proclameren. Bidden voor geestelijke regen van de Heilige Geest

Bidden voor volken rondom Israël:

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven, Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Ps. 43:5

 • Bidden voor acceptatie en uitwerking Vredesplan Trump
 • Bidden voor de kerk in Midden-Oosten
 • Bidden nu de olie geen financiële zekerheid kan bieden, dat God zekerheid geeft
 • Bidden voor bescherming arbeidsmigranten, die geen inkomen hebben
 • Bidden voor Libanon wat een land is met veel problemen 
 • Ramadan die net is afgelopen, dat God zichzelf mag openbaren 

Bidden voor Nederland:

Maar U, Heere, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie. U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.” Ps. 102:13-15

 • Bidden voor je eigen kerk/gemeente, dat de onderlinge liefde niet verkild
 • Bidden voor de ICEJ in Nederland in aangepaste Corona vorm
 • ICEJ Israëlweekend op de Betteld, 28 – 30 aug  
 • ICEJ Loofhuttenfeest in Jeruzalem, met thema: Bereid de weg! 2-7 okt
 • ICEJ Jubileum 40 jaar in Zwolle op 31 oktober