Themaochtenden in Zwolle

Za 2 febr 2019

Printervriendelijke versieSend by email

Volgende Themaochtend in Zwolle is op 2 febr 2019

Thema: Gods Grote Verbonden: Deel 2: Verbond met Mozes 

Programma 2 feb 2019:

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door spreker Jacob Keegstra
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël
12.00  Vragen
12.15  Gezamelijke lunch
13.00  Einde progamma

Opgave vanwege de lunch elke keer opgeven via: israel.studiedag@gmail.com

Deze themaochtenden worden georganiseerd door ICEJ Nederland ism de VEZ. De ochtenden worden gehouden in het VEZ centrum, Rieteweg 10 in Zwolle. 

Volgende Themaochtenden:  9 maart, 13 april 2019

Eerdere themaochtenden zie ook Youtube kanaal ICEJ Nederland 

26 mei: 70 jaar Israël en hoe nu verder?
8 sept: Hoe lees je de Bijbel in Hebreeuwse context? Deel 1: Thora 

13 okt: Hoe lees je de Bijbel in Hebreeuwse context Deel 2: Profeten 

.

10 nov 2018 thema: Hoe lees je de Bijbel in Hebreeuwse context? Deel 3: Geschriften

8 Dec 2018. Thema: Hoe lees je Bijbel in hebreeuwse context? Deel 4: Nieuwe Verbond

Er is een boek over deze serie verkrijgbaar. Bestelformulier 

Boek: Gods Woord is één!