Video's Joodse feesten

Video's over de Bijbelse Profetische feesten

Printervriendelijke versieSend by email

In de Bijbel worden drie grote Bijbelse Feesten genoemd (in Levitcus 23 en Deuteronomium 16).

  1. Pasen - Pesach
  2. Wekenfeest - Shavuot
  3. Loofhuttenfeest - Sukkot

Deze zijn verder onder te verdelen in zeven Bijbelse Profetische feesten.

Voorjaarsfeesten

  1.  Pasen - Pesach
  2.  Feest van ongezuurde broden
  3.  Feest van de Eerstelingen
  4.  Wekenfeest  - Shavuot  

Najaarsfeesten

  1. Feest van de Bazuinen - Joods Nieuwjaar - Rosh Hashanah
  2. Grote Verzoendag - Yom Kippur
  3. Loofhuttenfeest - Sukkot

Grote Verzoendag - Yom Kippur

Grote Verzoendag is de heiligste dag van de Joden in het jaar. In de video van ICEJ-TV geven Jehu Ketola, Rabbi Dov Lipman en David Parsons uitleg.


Loofhuttenfeest - Sukkot

ICEJ-directeur Jürgen Bühler, voormalig ICEJ-muziekleider Ray Ramirez en voorganger Juha Ketola geven uitleg over het Loofhuttenfeest: een Feest van Vreugde.

Sukkot is de grote viering van zeven dagen, wat herinnert aan de trouw van God, tijdens de tocht van de Israëlieten door de woestijn in tenten. Het is een uitzien van ons eeuwig wonen bij God. 2 Kor 5:1 "Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen".

Tevens is het een verlangen van onze Heer om alle volken van de aarde te verzamelen, om op te gaan naar Jeruzalem en daar Gods trouw te vieren. Zach 14: 16 "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren".

Wij bidden dat er volop Vreugde voor u en uw gezin mag zijn gedurende het Loofhuttenfeest, als wij Gods trouw herinneren.