Voeding Ethiopische Joden

Groot verzoek voor 2020

Printervriendelijke versieSend by email

Ethiopische Joden wachten in Ethiopië op hun Aliyah naar Israël. Etiopische Joden

De regering van Israël heeft afgesproken om 1000 Ethiopische Joden uit Gondar en Addis toestemming te geven om naar Israël te komen. Echter, er zijn in 2019 slechts 620 werkelijk in Israël aangekomen en het is onwaarschijnlijk, gezien de politieke onrust in Israël, dat er binnenkort een groter aantal Aliyah kan maken. Na de verkiezingen moet er eerst nog een nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken worden aangesteld die het beleid voor Aliyah bepaald.

De ICEJ heeft in 2019 een bedrag van 100.000 dollar gegeven om de Ethiopische Joden te helpen met voedsel voor kinderen en zwangere vrouwen, die in Ethiopië zitten te wachten op hun Aliyah. Dit programma heeft veel succes, wat door artsen en verpleegkundigen wordt bevestigd. Door deze steun hebben kinderen geen last meer van ondervoeding en groeien normaal. Ook de zwangere vrouwen hebben een betere gezondheid gekregen.

Dit jaar 2020 hebben wij als ICEJ een nieuw groot verzoek ontvangen om deze wachtende EJ verder te helpen. Door inflatie zijn de kosten voor voeding gestegen met 35% ten opzichte van 2019. Daarbij komt dat het aantal kinderen in dit programma met 22% is toegenomen en zijn 50 zwangere vrouwen extra toegevoegd. In het plan was rekening gehouden met kosten voor voeding van 165.000 dollar op jaarbasis. Nu komt dit totaal op 250.000 dollar.

In het licht van bovenstaande vragen de Ethiopische Joden aan de ICEJ om dit voedsel programma te verhogen met 125.000 dollar, anders kan dit hulpverleningsprogramma niet langer doorgaan.

Operatie Voeding

1.      Momenteel worden 350 ondervoede kinderen tussen 0 en 5 jaar geholpen middels dit programma, uit de groep van 462 chronisch ondervoede kinderen, waarvan de artsen aangeven dat ze dit nodig hebben. Wij willen als ICEJ hierin helpen.

2.      De maaltijden zijn niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. De prijzen van voeding zijn door inflatie erg gestegen.

3.      Dit programma geeft aan 80 moeders met kinderen een maaltijd per dag.

4.      Aan 100 ondervoede zwangere vrouwen krijgen dezelfde maaltijden als de kinderen, maar zij hebben meer vitamines nodig.

5.      Zeep en schoonmaak spullen worden gegeven om de hygiëne te verbeteren.

 

Samenvatting

Op basis van 18 maanden ervaring heeft dit voedingsprogramma laten zien dat het succesvol is voor de ondervoede kinderen en zwangere vrouwen in Ethiopië. Voortgang van dit programma is zonder de hulp van de ICEJ niet mogelijk. Daarom hopen wij als ICEJ dat het verzoek om 125.000 dollar extra aan giften wordt opgebracht. Wij doen dan ook een dringend appel op onze sponsors om dit bijzondere werk te helpen, zodat deze Ethiopische Joden vroeg of laat, maar vooral gezond, in Israël kunnen komen.

Hieronder een persoonlijke brief van het Joods Agentschap van Isaac Herzog. 
Graag doen we een beroep aan u, om als Nederlandse afdeling van de ICEJ mee te doen in dit project voor voeding voor de Ethiopische Joden voordat ze Aliyah kunnen maken. 

U kunt digitaal geven via ideal: 

Ideal logo