Yad Vashem

Yad Vashem onderwijst christelijke leiders over Holocaust

Printervriendelijke versieSend by email

"Opdat het nooit meer gebeurt"
- door Jan Morrison

"Christenvrienden van Yad vaShem", opgericht in samenwerking met de ICEJ, organiseerde onlangs haar eerste Christenleiders Conferentie. De conferentie is bedoeld om christelijke voorgangers en leiders onderwijs te geven over de Holocaust, de opleving van het antisemitisme en de huidige situatie in Israël.

Het programma, dat een volle week duurde, bestond uit seminars, bezoek aan het veld en andere activiteiten en vond van 10-17 april plaats in Israël. Daardoor konden de 23 deelnemers uit acht landen - en met zeer uiteenlopende christelijke achtergronden - ook de jaarlijkse viering van Yom haShoa (Holocaust Herdenking) op Yad vaShem meemaken.

De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de International School for Holocaust Studies van Yad vaShem. Het evenement werd grotendeels gefinancierd door Duitse donateurs, die graag willen helpen bij het voorkomen van een herhaling van deze vreselijke periode.

De lezingen door toonaangevende geleerden en onderzoekers richtten zich op de ontwikkelingen in Europa, die leidden tot de opkomst van het Nazisme en het uitvoeren van de Holocaust. De presentaties benadrukten ook het belang voor christenen om het verleden te begrijpen – omdat ze daardoor gericht aan de toekomst kunnen werken.

Voor de meeste deelnemers vormden de persoonlijke getuigenissen van aanwezige Holocaustoverlevenden het hoogtepunt van de conferentie. Door hun verhalen kwamen hun eigen tragische verhalen letterlijk tot leven.

De verscheidenheid onder de christelijke leiders die aan het symposium deelnamen, gaf extra "spirit" aan de onderlinge discussies over Israëls huidige situatie en de verantwoordelijkheid van de christelijke wereld bij het tot stand komen van het fundament voor de door de Nazi"s gepleegde volkenmoord.

Alle christelijke leiders die de discussie op Yad vaShem bijwoonden waren diep geraakt door de ze ervaring en werden blijvend veranderd door hun contacten met de mensen en door de waarheden die zij hier leerden. Hieronder volgt een aantal beschrijvingen en reacties van betrokkenen.

Lyndon Harris, een episcopale priester die werkt bij St. John"s Church in New York, vertelde dat hij van iedere spreker erg onder de indruk was en dat hij de bezoeken praktijkbezoeken indrukwekkend vond. Hij was dankbaar dat hij kon "leren over de geschiedenis van de Shoa, maar ook over een toekomst zonder Shoa … Ik wil mij gemeente wijzen op Yeshua, op Zijn Hebreeuwse wortels en op Zijn familie, die nu in dit land woont – zodat we een dieper begrip zullen krijgen van wat ons samenbindt."

"Dit is een tragedie die miljoenen onschuldige levens kostte als gevolg van valse beschuldigingen en allerlei smerige acties tegen het Volk van God", vertelde dr. Bahjat Batarseh, een Jordaanse evangelist, die wereldwijd in 130 actief is. Hij sprak de volgende waarschuwing uit: "Het gevaar voor het Midden-Oosten is heel reëel en de omstandigheden die destijds in Europa meespeelden, zijn momenteel wereldwijd aanwezig; in Amerika, in Europa – de werkeloosheid, de angst, het uitzien naar een sterke leider, ed. Wij moeten dit serieus nemen, niet alleen om er nog eens over te praten, maar vooral om er voor te bidden en op God te vertrouwen."

Ds Charlynne Boddie, die in Engeland werkt, beschreef haar ervaringen als "hartverscheurend en tot nadenken stemmend … diepgaand, uitgebreid en rijk. Ik raadt deze cursus zonder enige terughoudendheid aan. De grote hoeveelheid informatie die we kregen aangeboden is onbetaalbaar. Ieder moment was goed besteed."

Ds. Mark DeVito dient een evangelische gemeente in Charlotte, Noord-Carolina en is voorzitter van het bestuur van Christian Friens of Israël (USA). Ook werkt hij bij Derek Prince Ministries, waar men "regelmatig e-mails ontvangt die Israël aanklagen en zelfs de Holocaust ontkennen." DeVito verzekerde ons: "Ik ga alles wat ik over de Holocaust heb geleerd toepassen in iedere plaats waar ik mag dienen. Toen ik mijn Joodse vrienden van de Conservatieve Synagoge in Charlotte vertelde wat ik ging doen, zeiden zij: "Waarom zou jij iets over de Holocaust willen leren?" Er zijn dus nog steeds Joden die niet begrijpen waarom christenen Israël en het Joodse volk omarmen."

"Hoeveel mensen in de Westerse wereld bestuderen de Holocaust?", vroeg Gary O"Sullivan. Hij is redacteur van een Ierse katholieke krant. "Veel mensen hebben Schindlers List gekeken, maar het onderwerp komt niet echt voor in onze boekenlijst op school. Ik denk dat wij teruggaan als onderwijzers, die als het ware tegen de mensen zeggen: "Kijk, ooit dacht ik er ook zo over, maar nu weet ik meer over het onderwerp. Ik heb het volgende geleerd: …" en dan vertellen wat we hier hebben opgepikt. Daarbij maakt het niet uit of we werken als onderwijzer, in de journalistiek, op een school, of in een kerk of universiteit. Wij hebben hier de tools aangeboden gekregen om er iets mee te doen."

Ds Sven Brenner is voorganger van een Gotteskirche in Leimer-Heidelberg en hoogleraar op het Europees Theologisch Instituut. Hij herinnerde zich dat hij tijdens zijn schooltijd in Duitsland over de Holocaust hoorde, maar alleen in het kader van de geschiedenislessen. Nu, op Yad vaShem, heeft hij de Joodse kant van het verhaal leren kennen. "De ceremonie op Yom haShoa heeft mij heel diep geraakt. Hoe de overlevenden er nog steeds mee worstelen en mee leven – en nog steeds bang zijn dat iets dergelijks opnieuw zal gebeuren. Zij hebben de hulp van ons als christenen hard nodig."

Dr. Patrice Gordon is hoofdvoorganger City of David-gemeente in Nashville, Tennessee. Hij wilde de tragedie van het Joodse volk en hoe zij er mee omgaan beter leren begrijpen. "De studie hier heeft mij erg geholpen, met name in verband met enkele wreedheden die in mijn eigen Afro-Amerikaanse gemeente in de Verenigde Staten zijn voorgevallen. Ik ga dit meenemen naar mijn kerk."

"Ik wild at Holocaustslachtoffers, hun nog levende familieleden en de Joodse gemeenschap hier in Israël en in de Diaspora weten dat wij, christenen, onze Joodse broes en zussen liefhebben en dat wij om die reden hier naartoe zijn gekomen", voegde dr. Gordon toe. Daarmee vertolkte hij het gevoelen van de hele groep.

"Onze onderwijsactiviteiten zijn alleen mogelijk als gevolg van onze vrienden wereldwijd en daarom moedigen we alle christenen aan om zich bij ons te voegen". Aldus Dr. Susanna Kokkonen, directeur van Christian Friends of Yad vaShem.